Esimerkki-CV insinööri

Esimerkki-CV insinööri

Insinööri on yleinen ammatti, mutta moni ei tule ajatelleeksi koko sitä erilaisten insinöörin töiden kirjoa eri toimialoilla. Insinöörit työskentelevät muun muassa ohjelmistoalan lisäksi teollisuuden ja hallinnon työnjohto-, asiantuntija- ja johtotason tehtävissä. Lähes kaikki insinöörit erikoistuvat jo opintojensa puitteissa, ja myös opintojen laajuuksissa on eroa, sillä ammattikorkeakouluopintojen ohella insinöörit voivat suorittaa diplomi-insinöörin tutkinnon yliopistossa tai teknillisessä korkeakoulussa.

Johtuen insinöörien laajasta kirjosta, ammatillinen erikoistuminen ja taidot ovat insinöörin CV:n kaikkein tärkeimmät osiot. Tämä auttaa potentiaalisia työnantajia päättelemään nopeasti onko osaamisesi sopiva avoinna olevaa tehtävää silmälläpitäen, ja osaamisen oikeanlainen esille tuominen kasvattaa tämän kautta mahdollisuuksiasi päästä työnhakuprosessissa eteenpäin.

Osaamisprofiilin korostaminen insinöörin CV:ssä

Vaikka insinöörejä ja insinöörien työpaikkoja onkin moneen lähtöön, on olemassa joukko käytäntöjä, joita jokaisen insinöörin kannattaa noudattaa.

Olitpa sähköinsinööri tai tietoturvaan erikoistunut tietotekniikan insinööri, on koulutukseesi kuulunut sekä teoreettinen että käytännönläheinen osuus. Insinöörit oppivat rakentamaan asioita teorian pohjalta, ja tämän vuoksi CV:ssä onkin tärkeää tuoda ilmi mikä erityisosaamisesi alue on. Esimerkki-CV:ssä on ympäristötekniikan insinööri (AMK), mutta samat periatteet ja vinkit pätevät myös kaikkiin muihin insinööriammatteihin.

Henkilökohtainen profiili eli tiivistelmä insinöörin CV:ssä

Koska insinöörit voivat koulutuksen puitteissa tapahtuneesta erikoistumisestakin huolimatta toimia hyvin erilaisissa tehtävissä, on tärkeää että CV:ssä on profiili, joka kertoo enemmän suuntautumisestasi. Insinöörit kun voivat työskennellä asiantuntijoina julkisella tai yksityisellä sektorilla, esimies- tai johtotehtävissä, tai konsultteina – vaikka koulutus olisi täsmälleen samanlainen. Asiantuntijuuden lisäksi profiili voi siis olla hyvä keino painottaa esimerkiksi omaa osaamista esimiestehtävissä, tai toiveita urakehityksestä tähän suuntaan.

Profiili

Olen ympäristönsuojeluun erikoistunut ympäristötekniikan insinööri (AMK), jolla on 4 vuoden työkokemus asiantuntijatyöstä. Ympäristö on aiheena lähellä sydäntäni, ja päivätyöni lisäksi toimin vapaaehtoisena Nuori Toivo -yhdistyksessä, jonka tavoitteena on lasten ja nuorten ympäristökasvatus.

Hyvä profiili kertoo rekrytoijalle napakasti ja myyvällä tavalla miksi juuri sinä olisit hyvä kandidaatti hakemaasi tehtävää silmälläpitäen. Rekrytoijat käyttävät CV:n lukemiseen pahimmillaan vain muutaman sekunnin, joten hyvin kirjoitettu profiiliteksti on tärkeä mahdollisuus houkutella perehtymään CV:een tarkemmin. Profiilin hiomiseen kannattaa siis käyttää aikaa.

Esimerkki-CV:n insinöörillä on muutaman vuoden työkokemus ja lisäksi selkeä toive erikoistua tiettyyn osaamisalueeseen, jonka parissa henkilö ei kuitenkaan ole työskennellyt kokoaikaisesti, vaan vapaaehtoistyön kautta. Lisäksi profiilista käy ilmi, että henkilö on kiinnostunut asiantuntijaroolista.

Työkokemus insinöörin CV:ssä

Moni insinööri on päätynyt työskentelemään hieman erilaisten tehtävien parissa kuin koulutuksen perusteella olisi kuvitellut, joten uutta työtä hakiessa on tärkeää että erittelet työkokemuksessasi vastuualueita siltä osin kun ne liittyvät hakemaasi työpaikkaan. Lue siis mielellään työpaikkailmoitus läpi pariin kertaan ja korosta jokaisen työkokemuksen osalta juuri niitä tehtäviä, jotka ovat kyseistä työpaikkaa silmälläpitäen eduksi.

Jos sinulla on valmistumisen jälkeen parin vuoden työkokemus asiantuntijatehtävistä, mutta olet hiljalleen saanut vastuullesi esimies- tai tiimivetäjän tehtäviä ja haluat jatkossa keskittyä johtamaan muiden insinöörien työskentelyä, ota rohkeasti esille esimiestyöskentelyyn liittyvä kokemuksesi työkokemuksen yhteydessä. Tämän voi nostaa myös esille henkilökohtaisessa profiilissa. Tämä on tärkeää sen vuoksi, että samalla koulutuksella voi päätyä tekemään pitkän asiantuntijauran ilman toiveita esimiestyöstä, kun taas joku voi saada mahdollisuuden johtotehtäviin suhteellisen varhaisessa vaiheessa uraa, vaikka edes pienenä osana omaa työtä.

Työkokemus

Helmikuu 2020 - Ympäristötekniikan insinööri, suunnittelija, Oulun kaupunki, Oulu

Työni ympäristötekniikan insinöörinä pitää sisällään ympäristövalvonnan tehtäviä, ja etenkin aiheeeen liittyvien lakien ja säädösten noudattamisen valvonta Oulun kaupungin alueella, erityisesti kaupungin infrastruktuuriprojektien yhteydessä.

Toukokuu 2017 – Tammikuu 2020 Ympäristötekniikan neuvonantaja, EnviroTech, Oulu

Työskentelin neuvonantajana pienessä ympäristötekniikkaan erikoistuneessa konsulttiyrityksessä. Työnkuvani koostui pääasiassa rakennusalan yritysten tukeminen uusien rakennusprojektien lainmukaisuuksien varmistamiseksi, ja lisäksi valmistelin rakennuslupahakemuksiin liittyviä asiakirjoja.

Mikäli työkokemukseesi liittyy esimerkiksi tietynlaisten standardien parissa työskentely, ohjelmointikielten tai ohjelmistojen käyttäminen, kannattaa nämä mainita nimeltä työkokemuksen yhteydessä. Myös erilaiset sertifioinnit ovat usein toive, ja joissakin tapauksissa vaatimus, työtehtävissä toimimiselle. Nämä on tärkeää tuoda esille selkeästi siten, että CV:n lukija näkee heti onko sinulla esim. PRINCE2 – tai ITIL-sertifiointi.

Yleiset sertifioinnit voi usein kertoa omassa osiossaan (Sertifioinnit), mutta esim. työn puitteissa opitut ohjelmistot kannattaa ottaa esille työkokemuksen yhteydessä.

Vinkki

Moni sertifiointi on voimassa vain rajoitetun ajan. Kerro siis sertifioinnin yhteydessä milloin sertifiointi on suoritettu ja mikäli kyseessä on vähemmän tunnettu sertifiointi, mainitse myös sen laajuus.

Koulutus insinöörin CV:ssä

Insinöörit ovat nykyisin pääasiassa ammattikorkeakoulututkinnon tai heillä on yliopistotutkinto. Moni jatkaa opintojaan AMK-tutkinnon jälkeen ja suorittaa esimerkiksi diplomi-insinöörin tutkinnon, ja etenkin insinöörien joukossa on paljon useamman kuin yhden tutkinnon omaavia henkilöitä. Koulutukset luetellaan aina CV:ssä tuorein ensin.

Monen AMK-insinöörin tutkinto-ohjelman nimi kertoo jo tarkemmin erikoistumisesta, ja myös diplomi-insinöörin kannattaa tarkentaa CV:ssä mikä opintojen suuntautuminen on ollut. Esimerkki-CV:n henkilön ura on valmistumisen jälkeen kehittynyt hieman eri suuntaan kuin vapaavalintaiset opinnot ja työharjoittelu, mutta henkilö haluaa nyt uutta työpaikkaa hakiessaan työskennellä juuri opintoihin liittyvien asioihin parissa. Tämän vuoksi esimerkki-CV:ssä onkin tuotu esille vapaavalintaisten opintojen ja työharjoittelun suuntautuminen.

Jos olet työskennellyt ja aikeissa jatkossakin työskennellä samojen tehtävien parissa kun mihin koulutuksesi aikana tapahtunut erikoistuminen viittaa, voi olla että sinun ei tarvitse erikseen painottaa näitä asioita koulutuksesi osalta. Se on nimittäin tarpeellista vain silloin, kun siitä on hyötyä hakiessasi juuri kyseistä työpaikkaa.

Koulutus

Elokuu 2013 – Kesäkuu 2017 Ympäristötekniikan insinööri (AMK), Savonia-ammattikorkeakoulu, Kuopio

Suoritin 240 op:n laajuiset ympäristötekniikan insinöörin ammattikorkeakouluopinnot Savonia-ammattikorkeakoulussa. Suoritin 15 op:n laajuiset valinnaiset opinnot ympäristönsuojelun parissa, ja myös työharjoitteluni (30 op) ja opinnäytetyöni (20 op) ovat saman aiheen parissa.

Taidot insinöörin CV:ssä

Tiesitkö, että valtaosa suurista yrityksistä luottaa tietojärjestelmään ensimmäisenä askeleena ansioluetteloiden suodattamisessa? Rekrytointijärjestelmät lukevat CV:si ja vertaavat sitä työnantajan esittämiin vaatimuksiin esimerkiksi koulutuksen, työkokemuksen ja taitojen osalta. Koska järjestelmä ei ole ihminen, on tärkeää pitää mielessä että se osaa poimia ansioluettelostasi tärkeät asiat. Käytä siis työpaikkailmoituksessa mainittuja avainsanoja, ja etenkin taitojen kohdalla on tärkeää noudattaa tätä sääntöä tarkkaan.

Jos mahdollista, käytä taidoista vakiintuneita sanoja ja ota mukaan lyhenteiden lisäksi vaikkapa määritelmä, esimerkiksi PRINCE2 projektinhallinta. Saat tällöin kaksi kärpästä yhdellä iskulla.

Ohjelmistoalan insinööreillä taitojen lista voi olla kattava, etenkin jos osaaminen kattaa useita eri ohjelmointikieliä ja sertifiointeja. Ihan kaikkia ei tarvitse ottaa aina mukaan, vaan muista keskittyä vain niihin, jotka ovat tehtävän kannalta relevantit. Nämä selviää usein jo työpaikkailmoituksesta, mutta vaikkapa pankeissa ja tietoturva-alalla suositut ohjelmistokielet eivät välttämättä ole relevantteja perinteisen teollisuuden parissa. Keskity siis aina niihin taitoihin, jotka liittyvät hakemaasi tehtävään.

Taitojen lisäksi voit halutessasi ilmoittaa CV:ssä osaamisesi tason. Tämä ei ole välttämätöntä, mutta voit käyttää tätä hienovaraisena keinona hallita työnantajan odotuksia esimerkiksi sen suhteen, kuinka hyvin hallitset heillä käytössä olevat ohjelmointikielet. Jos olet asiantuntija kahden kielen kohdalla ja tunnet kolmannen perusteet, voit hyvin kertoa osaamisesi olevan perustasoa. Mutta jos hallitset lähinnä alkeet tai perusteet jokaisen kohdalta, tällöin osaamisen tason erittely kääntyy itseäsi vastaan ja kannattaa jättää kokonaan pois.

Henkilökohtaiset ominaisuudet ja vahvuudet insinöörin CV:ssä

Kuten aiemmin totesimme, insinöörit voivat toimia varsin erilaisissa tehtävissä jopa samalla koulutuksella. Vaikkapa konsulttina työskentelevän insinöörin on osattava ammatillisten asioiden lisäksi pitää esitelmiä tai puheita, tehdä erilaisia esityksiä esimerkiksi PowerPointin avulla, ja lisäksi osattava myydä omia ideoita asiakasorganisaatiolle. Tämän vuoksi henkilökohtaisten vahvuuksien ja ominaisuuksien korostaminen voi olla juuri se tekijä, joka saa sinut erottumaan hakijajoukosta.

Ominaisuudet ja vahvuudet

  • Kuulijat vangitsevat esitystaidot
  • Vahvat vuorovaikutustaidot
  • Kyky hahmottaa kokonaisuuksia
  • Analyyttisyys

Ihanteellisen kandidaatin ominaisuudet ja henkilökohtaiset vahvuudet on usein mainittu jo työpaikkailmoituksessa, joten löydät todennäköisesti osviittaa siitä, millaista henkilöä tehtävään toivotaan. Toivomusten taustalla on usein pätevä syy, joten vaikka tehtävä itsessään vaikuttaa kiinnostavalta, voi olla että siinä todellakin edellytetään tiettyjä ominaisuuksia, jotka eivät ole juuri sinun vahvuuksiasi. Työn luonteeseen liittyen on kuitenkin aina mahdollista löytää vahvuuksia, jotka saavat sinut erottumaan joukosta, ja antavat lisäarvoa joko kyseisestä työstä suoriutumisessa tai työyhteisössä.

Valmiita CV-pohjia käyttämällä voit lisäksi varmistua siitä, että CV:si erottuu joukosta viimeistellyn ja tyylikkään ulkomuodon ansiosta. Kun huolehdit sisällön viimeistelystä, lopputulos vie sinut varmasti askeleen lähemmäksi unelmiesi työpaikkaa.

Insinöörin CV:n ulkoasu

CV:n huoliteltu ulkoasu antaa hyvän ensivaikutelman ja toisaalta helpottaa tärkeiden tietojen löytämistä ansioluettelosta.

1. CV:n pituus

Vaikka sinulla olisi pitkä työhistoria ja joukko erilaisia koulutuksia, on tärkeää että CV ei ylitä kahta A4-arkkia. Jokaista työpaikkaa ei tarvitse erikseen eritellä, vaan jos sinulla on esimerkiksi useita lyhyitä työsuhteita, voit niputtaa nämä yhden otsikon alle ja mainita, että kyseisen ajanjakson aikana työskentelit insinöörinä eri yrityksissä. Myös koulutusten ja kurssien suhteen on tärkeää ottaa mukaan vain ne, jotka ovat hakemasi työpaikan kannalta relevantteja, eli ihan jokaista kurssia ei kannata mainita.

2. Selkeä rakenne

Tuo tärkeitä asioita esille omina osioinaan, erillisen otsikon alla. Onko sinulla esimerkiksi osaamista useista ohjelmointikielistä? Nämä kannattaa listata taitoina siten, että ne on helposti löydettävissä. Sama koskee esimerkiksi patentteja, joille voit tehdä oman osionsa.

3. Värit ja fontit

On tärkeää erottautua CV:n avulla joukosta, mutta tämä ei kuitenkaan tarkoita että sinun kannattaisi repäistä värien ja erikoisten fonttien avulla. Useimpiin insinööriammatteihin soveltuu melko neutraali, tumma tekstin väri, kuten musta, sininen tai tummanvihreä. Voit kuitenkin valita ansioluettelollesi mallipohjan, jossa on hyödynnetty teemaväriä, joka antaa CV:lle persoonallisen ilmeen. Tästä huolimatta on aina tärkeää soveltaa hakemaasi työpaikan ja toimialan ilmeeseen sopivaa ansioluettelon tyyliä. Suureen, kansainväliseen teollisuuskonserniin hakiessa kannattaa siis hyödyntää melko konservativista CV-mallia, kun taas pieneen kasvuyritykseen hakiessa voi persoonallisempi ansioluettelo olla parempi valinta.

Luo insinöörin CV kätevästi verkossa saman tien!

Jaa via:

Ohita kilpailijat

Varmista, että työpaikkahakemuksesi erottuvat muiden hakijoiden hakemuksista.

Aloita tästä