CV exempel Ingenjör

Ingenjör CV-exempel

En ingenjör har en avgörande roll i att driva teknisk innovation och lösa komplexa problem inom sitt fält. När det kommer till jobbsökande är det viktigt att framhäva dessa kompetenser på rätt sätt i sitt CV. I den här artikeln kommer vi att ge dig exempel på hur ett framstående CV för en ingenjör kan se ut, samt tips på hur du bäst presenterar din erfarenhet och dina kvalifikationer.

Viktiga Avsnitt Att Inkludera i CV

Arbetsgivare och rekryterare har som metod att snabbt skanna varje CV, vilket betyder att du i din tur behöver strukturera ditt CV väl och presentera din information under tydliga rubriker. Detta för att göra det enkelt för läsaren att snabbt kunna bedöma din relevans.

Se till att inkludera följande avsnitt:

Rubrik och kontaktuppgifter i CV för ingenjör

Inled med att på rubriknivån, överst på ditt CV, skriva ditt fullständiga namn. Lägg sedan till din kontaktinformation: telefonnummer, en seriös e-postadress och gärna länk till din profil på LinkedIn om sådan finns. Du kan, om du vill, lägga till din adress eller bostadsort men bara om det är relevant för din ansökan.

Exempel på rubrikavsnitt:

Anders Larsson 
anders.larsson@email.com
0700 00 00 00
[Länk till LinkedIn-profil] 

Profiltext i CV för ingenjör

 Profiltexten är en intresseväckande sammanfattning till ditt CV där du ger en kort presentation av dig själv som kandidat. Denna inledning ska fånga arbetsgivarens uppmärksamhet och ge en säljande översikt över din erfarenhet, kompetens och motivation för ingenjörsjobbet du söker.

Syftet är att kortfattat förmedla ditt värde som ingenjör och lyfta fram dig från andra sökande. Använd därför din profiltext till att framhäva dina specialiserade färdigheter eller förmåga att lösa komplexa tekniska problem. Var gärna personlig och visa ett unikt engagemang för det arbetsområde som tjänsten gäller.

Exempel på profiltext:

Profil

Jag är en vass civilingenjör specialiserad inom elektronikdesign. Med spetskunskap inom sensorteknik och mätteknik i kombination med lång internationell erfarenhet av avancerad test- och valideringsteknik är jag redo att axla nya spännande utmaningar hos er. Min bakgrund gör mig skräddarsydd för branschens komplexa utmaningar kring kvalitet och noggrann uppföljning.

Arbetslivserfarenhet i CV för ingenjör

Avsnittet arbetslivserfarenhet visar relevant yrkesbakgrund kopplad till tjänsten du söker. Du ska förmedla att du som ingenjör har nödvändig expertis och förmåga att leverera resultat inom ditt fält. När du listar din arbetslivserfarenhet i ditt CV inleder du med roll samt anställning. För varje anställning ska du kort beskriva ansvarsområden, projekt du tagit del av, uppnådda resultat och specifika arbetsuppgifter du har utfört. Detta kommer att ge potentiella arbetsgivare förtroende för din kapacitet. Beskriv gärna explicit vilka problem du har löst eller förbättringar som du har implementerat. Där det är möjligt bör du kvantifiera resultaten för att ge en bättre förståelse för din prestation. 

Exempel på arbetslivserfarenhet: 

Arbetslivserfarenhet

2020 – Nutid, Lead Elektronikdesigningenjör

XYZ Electronics AB, Stockholm

 • Ansvarig för konceptualisering och design av avancerade elektronikkomponenter för sensorteknik och mätteknik.
 • Ledde ett tvärfunktionellt team av ingenjörer i produktutvecklingsfasen.
 • Implementerade stränga test- och valideringsprotokoll för att säkerställa högsta produktkvalitet.
 • Utvecklade och optimerade kretsar som resulterade i ökad prestanda och effektivitet med 20 %. Uppnådde kontinuerliga förbättringar av produktprestanda och pålitlighet genom noggrann uppföljning av kvalitetsmätningar.

2016 – 2019, Senior Elektronikingenjör

Tech Innovators GmbH, München

 • Ansvarig för att leda design och utveckling av elektronikkomponenter för sensorbaserad teknik.
 • Utvecklade och implementerade teststrategier för att säkerställa hög tillförlitlighet och precision.
 • Samverkade med produktionsavdelningen för smidig implementering av nya elektronikkomponenter.
 • Utvecklade en banbrytande lösning som reducerade produktionstiden med 25 % och förbättrade produktprestanda.
 • Belönades med företagets "Innovationsutmärkelse" för en framstående insats i att möta industrins komplexa utmaningar. 

2013 – 2015, Elektronikdesigningenjör

Circuit Solutions AB, Göteborg

 • Ledde design- och utvecklingsprojekt för kretskort och elektronikkomponenter.
 • Ansvarig för att säkerställa följsamhet med branschstandarder och regleringar.
 • Arbetade nära produktionslinjen för att säkerställa en smidig övergång till ny teknik.
 • Utvecklade och implementerade effektiva testmetoder för att säkerställa högsta produktkvalitet och tillförlitlighet.

Utbildning i CV för ingenjör

Utbildning spelar en viktig roll i ditt CV som ingenjör, eftersom din yrkesbakgrund bekräftar din tekniska kompetens och visar att du är tillförlitlig för rollen. Rätt ingenjörsutbildning är vanligen en förutsättning för att kunna utöva yrket, vilket gör att arbetsgivare söker kandidater med en formell utbildning inom ett relevant ingenjörsämne. Det är därför viktigt att få med utbildning i ditt CV på ett tydligt och beskrivande sätt. Från din högsta avslutade utbildning, inklusive examen, institution och år samt specialisering och kurser som är relevanta för ditt ingenjörsfält. Du kan också inkludera utmärkelser, forskningsprojekt eller annan relevant information kopplade till respektive utbildning.

Exempel på utbildning:

2017 - 2019, Masterexamen i Elektronikdesign

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), Stockholm

 • Ledde ett forskningsprojekt om avancerade kretslösningar för energieffektiva sensorapplikationer.
 • Presenterade forskningsresultat på en internationell konferens och fick positiv feedback från experter inom området.

2014 - 2017, Kandidatexamen i Elektroteknik

Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg

 • Tilldelad "Bästa avslutande projekt" för framgångsrik design och prototyping av en högprecisionsmätsensor. 
 • Aktiv deltagande i elektronikklubben och vann priset för bästa elektroniklösning under en nationell teknikmässa.

Kurser  

Avancerad Kretsteknik och Design, Stockholms Universitet, 2020

Mjukvaruutveckling för Inbyggda System, Onlinekurs, 2021

FPGA-design och Implementering, Tekniska Högskolan i Linköping, 2022 

Dessa kurser har breddat min kompetens inom elektronikdesign och givit mig en stark grund för att tackla komplexa utmaningar inom området.

Hårda färdigheter i CV för ingenjör

Syftet med detta avsnitt är att visa att du har nödvändiga tekniska färdigheter för att tackla yrkets olika utmaningar. Hårda färdigheter är konkreta och mätbara förmågor som du besitter – kompetenser som är avgörande för att du framgångsrikt ska kunna utföra uppgifterna som ingenjörstjänsten du söker kräver. Det är därför viktigt att du listar dina hårda färdigheter på ett konkret och strukturerat sätt så att arbetsgivare enkelt kan identifiera dina kompetensområden, exempelvis fä mjukvaru- och hårdvarukunskaper, programmeringsspråk, modelleringsverktyg eller laboratorieexpertis.    

Exempel på hårda färdigheter:

Hårda färdigheter

 • Fördjupad kunskap i AutoCAD och MATLAB,
 • Förmåga att designa kretsar och komponenter
 • Kunskap om elektriska standarder och regleringar.

Mjuka färdigheter i CV för ingenjör

I det här avsnittet bör du lyfta fram dina interpersonella färdigheter som är relevanta för ingenjörsyrket. Mjuka färdigheter kan handla om samarbetsförmåga, lagarbete, kommunikation och problemlösning. Syftet med detta avsnitt är att visa att du har nödvändiga icke-tekniska färdigheter för att tackla olika utmaningar och samarbeta effektivt i ett team. 

Exempel på mjuka färdigheter:

Mjuka färdigheter

God projektledningsförmåga och lagspelare

Kommunikationsförmåga mellan tekniska och icke-tekniska intressenter

Valfria avsnitt i CV för ingenjör

Du kan också inkludera valfria avsnitt i ditt CV, som certifieringar, språk, hobbyer och intressen, volontärarbete och så vidare. Lägg dock bara till den här typen av extra avsnitt om du har utrymme över på ditt CV – och om det är relevant för tjänsten du söker. Ett CV bör hålla sig till en sida om du har mindre än 10 års erfarenhet, och inte mer än två sidor om du har mer erfarenhet än så.

Exempel på avsnitt  med certifieringar:

Certifieringar

 • Certifierad Elektronikdesigner (CED), september 2020
  Internationell Elektroteknik- och Elektronikförening (IEEE)
 • Projektledning Professional (PMP), november 2021
  Project Management Institute (PMI)

Tips för att skriva ett CV för ingenjör

Upplägget av ditt CV beror på din yrkesmässiga situation. Detta avgör ditt val av CV-struktur. Tumregeln för strukturen på ditt CV är att lista den viktigaste informationen först. CV i omvänd kronologisk ordning är det absolut vanligaste upplägget för CV för ingenjörer samt är ett välbekant format för rekryterare. 

Här är tre bra tips när du skriver ditt CV för ingenjör:

Använd CV-mall med omvänd kronologisk ordning

Det omvända kronologiska CV-formatet är det mest populära och det enklaste för arbetsgivare att snabbt skanna. I denna CV-typ gör du en omvänd tidslinje över din karriär och vad du åstadkommit, med det senaste först och där utbildning och arbetserfarenhet listas i omvänd kronologisk ordning. Det vill säga, du listar alla poster i varje CV-avsnitt (arbetserfarenhet, utbildning och kurser, certifieringar, etc.) i omvänd kronologisk ordning. Bland Jobseekers CV-mallar hittar du givetvis detta format. 

Skräddarsy ditt CV till varje jobb du söker

Att använda ett generiskt CV kan kännas som ett smart sätt att spara tid när du söker till flera jobb. I själva verket kan det spoliera dina chanser att gå vidare eftersom varje tjänst ställer unika krav. Genom att ta dig tid att skräddarsy ditt CV för varje tjänst du söker så ökar du dina chanser att ta dig till intervju avsevärt. Börja alltid med att läsa arbetsbeskrivningen noggrant för att identifiera det specifika språkbruk som arbetsgivaren använder för att beskriva tjänsten och vad de söker hos den ingenjör de önskar rekrytera. Använd sedan samma språk när du beskriver dina kunskaper och kvalifikationer för att visa att du tagit dig tid att förstå vad de söker – och anpassa ditt CV därefter. På detta sätt visar du arbetsgivare att du tar din jobbansökan seriöst samt att det kommer att göra ditt CV ATS-anpassat.

Kvantifiera dina prestationer

Se till att kvantifiera dina prestationer när det är möjligt. Det handlar om att använda siffror och data för att på ett mycket konkret sätt ge tyngd till dina prestationer. Detta kan betyda att du beskriver att du ledde ett team som ökade produktionskapaciteten med 25 %, att du minskat test- och valideringstiden med 30 % eller förbättrat energieffektiviteten hos elektronikkomponenter med 25 % och så vidare,

Sammanfattning och avslutande tankar

I denna artikel har du fått en bra överblick över vad som krävs för att skriva ett effektivt ingenjörs-CV samt användbara exempel för att komma igång. Vi har delat tips, som att gärna använda ett omvänt kronologiskt CV-format, att skräddarsy ditt CV för varje jobb du söker och kvantifiera dina prestationer när det är möjligt. Att du anpassar ditt CV för varje enskild ansökan är direkt avgörande och krävs för att säkra att din mest relevanta kompetens syns först. Detta ökar dina chanser att väcka intresse och bli utvald till intervju. Vill du ha fler tips och insikter finns vårt artikelbibliotek om såväl CV som personligt brev till ditt förfogande. Våra professionella CV-mallar, mallar för personligt brev gör det enkelt att starta din jobbsökningsprocess och landa drömjobbet som ingenjör! Skapa ditt CV för ingenjör idag!

Dela via:

Stå ut från mängden

Låt dina jobbansökningar stå ut bland andra kandidater.

Sätt igång