CV exempel sjuksköterska
Skriven av Lotta Rydberg, Författare • Senast uppdaterad 18 april 2024

CV exempel sjuksköterska

Denna artikel riktar sig till dig som funderar på att söka jobb inom vården och ska skriva CV för sjuksköterska. Ett både viktigt och eftertraktat yrke, med breda jobbmöjligheter. Här får du bra råd för en genomtänkt struktur i en CV-mall så att du inte missar något. Bra tips när det kommer till att framhäva dina mest relevanta meriter och erfarenheter.

I vår CV-struktur tar vi hänsyn till att sjuksköterska är ett legitimationsyrke med krav på viss utbildning och vissa fall specialistutbildning. Vi rekommenderar därför att utbildning listas högt upp. Principen om ”det mest relevanta först” gäller givetvis även i CV för sjuksköterska. Vad är målet? Söker du ett liknande jobb inom vården eller vill du söka dig till något nytt? Se till att anpassa ditt CV för sjuksköterska till det medicinska område du önskar jobba inom. I denna artikel fokuserar vi därför på allt som kan tydliggöra dina fördelar.

CV sjuksköterska – yrke med många möjligheter

Som sjuksköterska har du ett ansvarsfullt uppdrag inom hälso- och sjukvården, vilket är skälet till att du måste ha legitimation från Socialstyrelsen för att få utöva yrket. Du har ansvar för att medicinska ordinationer blir genomförda och att patienterna får rätt medicinsk omvårdnad. Du arbetar i vårdteam med andra vårdkompetenser – och under övervakning av läkare. Arbetet utgår från tydliga regler och direktiv som gäller inom vården. Som sjuksköterska finns jobben på allt från sjukhusens vårdavdelningar, på specialistavdelning som intensivavdelning eller på annan mottagning. Du kan också arbeta på en vårdcentral, inom äldrevården eller som distriktssköterska.

Som sjuksköterska har du ofta mycket kontakt med anhöriga. Och utöver vårdarbete kan du handleda såväl nyanställda som praktikanter samt fungera som arbetsledare. Det finns många möjligheter för sjuksköterskor att specialisera sig. Exempelvis inom anestesi, intensivvård, operationssjukvård, äldresjukvård och barnsjukvård. Beroende på vilket typ av tjänst du söker så ska du anpassa ditt CV för sjuksköterska efter de krav som ställs på dig. Se till att du i ditt CV för sjuksköterska framhäver och beskriver de kvalifikationer och erfarenheter du har som matchar tjänsten. Jobseekers checklista är för övrigt ett bra verktyg.

Rätt struktur i CV för sjuksköterska?

Ett CV för sjuksköterska följer samma princip som andra CV. Du utgår från jobbet du söker och väljer den struktur som bäst, snabbt och mest tydligt lyfter din relevans för tjänsten. Du kan välja ett omvänt kronologiskt CV eller ett funktionellt CV, allt beror på din situation. En bra CV-mall handlar om att ge arbetsgivaren en direkt förståelse kring vad du gjort tidigare vad gäller utbildning och arbetserfarenhet. Och inte minst visa dig som intressant person att rekrytera genom att lyfta särskilda färdigheter.

CV för sjuksköterska – viktigast först

Vad är viktigast i ditt CV som sjuksköterska? Att först fundera kring detta är en bra start. Innan vi går närmare in på hur du skriver ett CV för sjuksköterska så tar vi upp några saker som du inledningsvis kan tänka till kring.

  1. Relevant utbildning/specialistutbildning som sjuksköterska?
  2. Relevant arbetserfarenhet inom vården?
  3. Färdigheter och specialkunskaper som meriterar dig till tjänsten?
  4. Ansvar och resultat? Finns konkreta exempel på din insats i något yrkesrelaterat sammanhang?

EXPERTTIPS

En bra idé är att skapa ett komplett grund-cv som du använder som din ”master-cv”. Den kan gärna vara lite längre och omfatta hela din karriärhistorik. Detta cv anpassar du sedan för varje tjänst du söker: byter ordning på rubriker, tar bort delar som inte är relevanta för just denna tjänst eller lyfter fram andra meriter etc. På detta sätt blir det mindre tidskrävande att anpassa ditt cv till varje jobbansökan. Extra viktigt om du söker många jobb på kort tid.

Viktiga rubriker i ett CV för sjuksköterska

Dina mest relevanta meriter ska givetvis placeras först i ditt CV. Har du lång arbetserfarenhet är det viktigt att detta kommer fram tydligt i ditt CV för sjuksköterska, då detta är intressant för rekryteraren. Är du istället nyutexaminerad kan du ge extra fokus på att beskriva dina egenskaper, som lugnt, stresstålig och kommunikativ. Nedan visar vi exempel på hur du kan utforma ett CV för sjuksköterska. Vi lyfter särskilt fram vikten av hur du disponerar rubrikerna: Profiltext, Utbildning, Arbetserfarenhet och Färdigheter.

Profiltext – fokus i CV för sjuksköterska

Ditt CV för sjuksköterska bör innehålla en inledande profiltext som är välskriven och fokuserar kring den tjänst du söker. Profiltexten är en sammanfattning av dina färdigheter och insatser inom vården. Här fokuserar du på dina största prestationer och mest fördelaktiga egenskaper i din roll som legitimerad sjuksköterska. Framhäv gärna ansvar och resultat, och var så konkret som möjligt med explicita exempel. En sjuksköterska är ofta arbetsledare i vårdteamet med ansvar för delegering och prioritering av arbetsuppgifter, vilket kan vara ett uppslag när du ska presentera exempel på resultat. Som alltid ska ett CV skräddarsys för den medicinska tjänst du söker.

Profil

Ambitiös legitimerad sjuksköterska med två års erfarenhet på vårdcentral. Som nyutexaminerad är jag väl uppdaterad inom den senaste forskningen och har via distansstudier kvalificerat mig till kunskaper inom geriatrik. Jag söker nu en tjänst där jag kan tillämpa min yrkeskunskap mer riktat samt fördjupa mina kunskaper. Utöver empati och stort engagemang för mina patienter har jag stor organisationsförmåga. Något som gjort mig till ”Årets medarbetare 2020” för en gedigen, coronasäker vaccinationsplanering.

Utbildning & Kurser – fokus i CV för sjuksköterska

Sjuksköterska är ett legitimationsyrke vilket gör utbildning till en väldigt viktig rubrik. Här listar du din grundutbildning, den treåriga högskoleutbildningen samt legitimation hos Socialstyrelsen. Sjuksköterskeprogrammet ger dig behörighet för arbete inom allmän hälso- och sjukvård och kommunal vård och omsorg. Att vara legitimerad betyder att du självständigt och kontinuerligt håller dig uppdaterad om ny forskning inom ditt område. Och även följer de lagar och föreskrifter som reglerar sjuksköterskans arbete. Glöm inte lista meriterande kurser eller specialistutbildningar som kan stärka dina meriter för tjänsten som sjuksköterska. Som sjuksköterska kan du vidareutbilda dig inom ett flertal områden, exempelvis för riktat arbete med diabetespatienter och astmapatienter. Inom området smärtlindring finns också särskilda påbyggnadskurser som kan vara relevanta i ditt CV för sjuksköterska.

Utbildning

09/2016 – 06/2019 Sjuksköterskeprogrammet 180 hp, Karolinska institutet, Stockholm

Integrerade teoretiska och verksamhetsförlagda moment. En stor del av utbildningstiden var förlagd till sjukhus, vårdcentraler och vård- och omsorgsboenden. Det tredje året avslutade med ett examensarbete där jag vetenskapligt fördjupade mig inom geriatrik. Sjuksköterskelegitimation utfärdad av Socialstyrelsen, juli 2019.

Kurser

Geriatrisk omvårdnad vid psykisk ohälsa och kognitiv svikt - 7,5 hp, Distanskurs, Högskolan Kristianstad, 2020

Fördjupade kunskaper om och förståelse för äldre personer med psykisk ohälsa och kognitiv svikt, och den komplexitet som omvårdnaden vid dessa tillstånd kan innebära.

Etik och människosyn inom hälso- och sjukvård samt omsorgsarbete - 7,5 hp, Distanskurs, Högskolan Kristianstad, 2020.

Ökade dina kunskaper om att hantera etiska frågor som kan uppstå i möten mellan människor inom hälso- och sjukvård samt omsorgsarbete.

Arbetslivserfarenhet i CV för sjuksköterska

Din arbetslivserfarenhet är givetvis extremt relevanta i ditt CV för sjuksköterska. Lista din anställningshistorik i omvänd ordning, det vill säga ditt senaste jobb först. Utöver att ange din roll så är det en bra idé att även lyfta jobbspecifika prestationer kopplade till tjänsten, något du åstadkommit eller goda resultat som du bidragit till alternativt bra lärdomar.

Arbetslivserfarenhet

07/2019 – nutid, Cardio Vårdcentral, Stockholm

Ansvarar för provtagning, sårvård, undersökningar och för journalanteckningar över patienternas tillstånd. Även schemalagd telefonrådgivning. Strukturerade och planerade coronasäker 70+ influensavaccinering och fick utmärkelsen ”Årets medarbetare 2020” för denna insats.

07/2013 – 08/2016 Solrosen Äldreboende, Stockholm

Extrajobb och feriejobb under mina gymnasiestudier. Gav mig motivation till att utbilda mig till sjuksköterska och intresse för vård av äldre.

EXPERTTIPS

I ett lyckat CV har du gjort rätt val av att välja till men också välja bort! Ett slagkraftigt CV behöver inte inkludera allt du någonsin gjort, det ska inte vara alltför detaljerat. Istället konsekvent fokusera på det relevanta för tjänsten som sjuksköterska det gäller. Betona färdigheter och kunskaper, och försök matcha dessa med egenskaper som efterfrågas i annonsen. Det är du som har makten att belysa det mest relevanta i din arbetslivserfarenhet.

Färdigheter – kan vässa CV för sjuksköterska

Ett välskrivet CV för en legitimerad sjuksköterska bör presentera de färdigheter som arbetsgivaren letar efter. Viktigt är givetvis dina vårdspecifika färdigheter men även personliga färdigheter kan vara relevanta. Vad är då färdigheter? Det är relevanta egenskaper eller saker du är bra på som är till nytta i jobbet som sjuksköterska. Bra att tänka på är att en färdighet inte behöver ha med arbetslivserfarenhet att göra utan kan vara något du utvecklar på din fritid. Välj de färdigheter som betyder fördelar för jobbet som säljare. Du kan lista din färdigheter i ditt CV i en punktlista. I ditt personliga brev kan du sedan utveckla och berätta mer om de punkter som du anser vara mest relevanta.

Färdigheter

  • Mycket goda kunskaper i flertal journalsystem: RixData, Klara, Cosmic
  • Behärskar första hjälpen och lungräddning
  • Mycket goda kunskaper i att handleda praktikanter
  • Organisationsförmåga
  • Kommunikationsförmåga

CV för sjuksköterska: kompetent och överskådligt

Ditt CV för sjuksköterska bör vara överskådligt och lätt att skanna. Välj en av Jobseekers mallar och anpassa den flexibelt efter ditt tycke och smak. Ett CV bör vara kortfattad och rymmas inom en max två sidor. En rekryterar har initialt inte mycket tid att lägga på varje CV. Vill du lägga till bild så är det absolut ingenting konstigt, utan tvärtom väldigt vanligt förekommande. Hämta gärna inspiration från CV-exemplet ovan eller hämta information från våra artiklar som lyfter detaljer i varje steg. Lyckat till med jobbsökandet och med att skapa ditt sjuksköterske-CV.

Skapa ditt CV som sjuksköterska nu!

Dela via:
Lotta Rydberg
Lotta Rydberg
LinkedIn
Författare
Lotta Rydberg är en erfaren copywriter med lång erfarenhet av att förvandla torr karriärfakta till effektiva och engagerande jobbansökningar. Med insiktsfulla artiklar och konkreta exempel bistår hon arbetssökande som vill ta sin karriär till nästa nivå.

Stå ut från mängden

Låt dina jobbansökningar stå ut bland andra kandidater.

Sätt igång