Sosiaalityöntekijä CV esimerkki
Kirjoittaja Johanna Puustinen, Sisällöntuottaja • Viimeksi päivitetty 17. huhtikuuta 2024

Sosiaalityöntekijä CV - esimerkki ja vinkit

Sosiaalityöntekijä on suojattu ammattinimike, mikä tarkoittaa sitä että sosiaalityöntekijän työssä toimiminen edellyttää viranomaisten myöntämiä ammattioikeuksia. Sosiaalityöntekijät työskentelevät sote-alalla etenkin kuntien ja erilaisten sote-palveluja tarjoavien muiden toimijoiden palveluksessa, ja valtaosa sosiaalityöntekijöistä on erikoistunut tiettyyn osa-alueeseen, esimerkiksi vanhuspalveluihin tai lastensuojeluun. Sosiaalityöntekijöille on jatkuvasti auki runsaasti työpaikkoja, mutta etenkin kiinnostavista ja vakituisista työpaikoista on kova kilpailu. Tämän vuoksi sosiaalityöntekijän on tärkeää osata kirjoittaa hyvä CV.

Sosiaalityöntekijän CV:n tärkeimmät osiot

Kaikkiin ammattiryhmiin liittyy erityispiirteitä, jotka korostuvat työnhakuprosessissa. Sosiaalityöntekijöiden kohdalla koulutus on suojatun ammattinimikkeen vuoksi kaikilla sama, joten sen korostamisen sijaan ansioluettelossa kannattaa painottaa muita asioita, kuten työkokemusta, täydennyskoulutuksia ja henkilökohtaisia vahvuuksia, jotka ovat erityisen tärkeitä kohdatessa sosiaalityön asiakkaita ja yhteistyössä muiden ammattiryhmien kanssa. Muista, että CV lähetetään aina työhakemuksen kanssa ja hakemus paneutuu muun muassa motivaatioon. 

Henkilökohtainen profiili eli tiivistelmä

Etenkin vakituiset sosiaalityöntekijän työpaikat voivat saada suuren määrän hakemuksia, joten on tärkeää erottua joukosta ja luoda hyvä ensivaikutelma. Hyvin kirjoitettu henkilökohtainen profiili eli tiivistelmä on mainio tapa antaa positiivinen ensivaikutelma ja houkutella lukija tutustumaan CV:n sisältöön tarkemmin. Tiivistelmä on 3-5 rivin mittainen, napakka myyntiteksti, joka tiivistää oman osaamisesi ytimen, henkilökohtaiset vahvuudet ja muun muassa erikoistumisesi tiettyyn osa-alueeseen sosiaalityön alalla. 

Esimerkki:

Kokenut vanhustyön erikoissosiaalityöntekijä, jolla on aikuissosiaalityön erikoistumiskoulutus ja palava halu tuottaa sosiaalipalveluja, jotka vaikuttavat positiivisesti loppukäyttäjän elämänlaatuun. Lähes 10 vuoden kokemus sosiaalityöntekijän ammatista suurissa kaupungeissa, joissa asiakasryhmät ovat olleet haastavia ja usein vaatineet myös palvelujen tarjoamista ruotsiksi tai englanniksi. Työkaverina todellinen tiimipelaaja, johon voi luottaa ja joka arvostaa työn tarjoamia kehitysmahdollisuuksia. 

Työkokemus

Sosiaalityöntekijän työ on hyvin käytännönläheistä ja vaatii alasta riippumatta opintojen aikana kartutetun teoriataustan soveltamista käytännössä. Työhön sisältyy myös suuri määrä yhteistyötä eri tahojen kanssa, ja työnantajat arvostavat alan osaamista, vaikka asiakasryhmä olisikin ollut toisenlainen kuin avoimen työpaikan kohdalla. CV:ssä onkin hyvä kertoa  työnimikkeen, työnantajan nimen ja työsuhteen keston lisäksi lyhyesti millaisten asiakkaiden parissa työskentelit, kuinka työ oli organisoitu eli oliko kyseessä tiimityö vai painotettiinko itsenäistä työtä ja mikäli käytit työssä jotakin sote-alan yleistä asiakastietojärjestelmää. 

Esimerkki:

Sosiaalityöntekijä
Vaasan kaupunki, vanhuspalvelut
Kesäkuu 2021 - 

Olen työskennellyt sosiaalityöntekijänä Vaasan kaupungin vanhuspalvelujen parissa kesäkuusta 2021 lähtien. Työssä painottui etenkin vaikeassa elämäntilanteessa olevien asiakkaiden tukeminen. Suunnitelmallisen sosiaalityön ja palvelutarpeiden arvioinnin lisäksi työhön sisältyy viranomaispäätösten tekoa ja kotona asumisen tukemista. Työssä on käytössä Apotti-asiakastietojärjestelmä.

Monella sosiaalityöntekijällä on takanaan myös sijaisuuksia, ja mikäli näitä on ollut useita pitkän ajanjakson aikana, voit halutessasi niputtaa useita perättäisiä sijaisuuksia. 

Esimerkki:

Sosiaalityöntekijä
Eri työnantajia, pääasiassa kuntatyönantajat Uudenmaan alueella
Kesäkuu 2018 - Kesäkuu 2021

Valmistuttuani sosiaalialan ammattilaiseksi työskentelin sosiaalityöntekijän sijaisuuksissa Uudenmaan alueella eri palvelualueilla, kuten vanhuspalvelut, lastensuojelu ja vammaispalvelut. 

Kovat taidot 

Sosiaalityöntekijät tuntevat koulutuksensa vuoksi erilaiset sosiaalipalvelut ja lainsäädännöt, jotka ovat keskeisiä sosiaalialan kovia taitoja. Tämän lisäksi sosiaalityöntekijän on hallittava työssä keskeisessä roolissa oleva asiakastietojärjestelmä, kuten Apotti. Kerro siis CV:ssäsi millaisia asiakastietojärjestelmiä osaat käyttää. Tämä on tärkeää etenkin siksi, että moni työnantaja käyttää rekrytoinnissa rekrytointijärjestelmää, joista moni osaa tulkita CV:n sisällön ja laittaa hakijat paremmuusjärjestykseen sen perusteella, kuinka hyvin ne täyttävät työpaikkailmoituksessa mainitut kriteerit. Eli tiettyjen avainsanojen, kuten asiakastietojärjestelmien nimien, mainitseminen voi joissakin tapauksissa olla yllättävän tärkeää. 

Esimerkki:

Apotti-asiakastietojärjestelmä
Olen käyttänyt Apotti-tietojärjestelmää eri sosiaalityöntekijän sijaisuuksissa vuodesta 2020 lähtien. 

Effica-tietojärjestelmä
Olen käyttänyt Effica-asiakastietojärjestelmää kolmessa eri sosiaalityöntekijän sijaisuudessa, joten hallitsen järjestelmän käytön sujuvasti. 

Henkilökohtaiset vahvuudet eli pehmeät taidot

Käytännön työkokemuksen lisäksi sosiaalityöntekijän työssä korostuu henkilökohtaiset vahvuudet eli pehmeät taidot, sillä työssä ollaan paljon tekemisissä oman työyhteisön lisäksi luonnollisesti asiakkaiden kanssa, mutta myös muiden eri tahojen kanssa moniammatillisen yhteistyön puitteissa. Pehmeät taidot eroavat kovista taidoista siten, että ne liittyvät usein tapaan vuorovaikuttaa muiden kanssa, toimia työyhteisön jäsenenä ja organisoida oma työ. Sosiaalityöntekijän työssä vuorovaikutustaidot ovat erittäin tärkeät, ja samoin kyky työskennellä osana tiimiä. Työssä vaaditaan lisäksi järjestelmällisyyttä, sillä esimerkiksi viranomaispäätösten tekeminen ja palvelusuunnitelmien vaatiminen edellyttävät järjestelmällistä otetta. 

Pehmeistä taidoista eli vahvuuksista kannattaa CV:een ottaa mukaan muutama keskeinen, ja on tärkeää että kohdennat ne hakemaasi työpaikkaa varten. Riippuen työpaikasta ja -yhteisöstä, hakijoilta toivotaan yleensä hieman erilaisia asioita, joten huolehdi siitä että CV:si ja työpaikkailmoituksen sisältö vastaavat toisiaan. 

Esimerkki:

Pehmeät taidot eli vahvuudet

 • Vuorovaikutustaidot - Viestin selkeästi ja vakuuttavasti eri tilanteissa ja eri ryhmille.
 • Organisointitaidot - Minulla on järjestelmällinen työote. 
 • Tiimityötaidot - Olen tottunut työskentelemään osana tiimiä ja moniammatillista ryhmää. 

Kielitaito

Sosiaalityöntekijän työssä on ensiarvoisen tärkeää ymmärtää asiakkaita ja tulla itse ymmärretyksi, joten kielitaito on tärkeä työkalu sosiaalityöntekijälle. Koska valtaosa sosiaalityöntekijöistä työskentelee julkisten palvelujen parissa, on tärkeää osata ruotsin kieli siinä määrin että pystyy palvelemaan asiakkaita näiden omalla äidinkielellä. Lisäksi etenkin suurissa kaupungeissa on osattava ainakin englantia, ja muista kielistä on paljon hyötyä. Joissakin tapauksissa jo työpaikkailmoituksessa on mainittu erityisesti kielitaidon tärkeydestä ja mistä kielistä kyseisessä roolissa on hyötyä. Kun mainitset kielitaidon CV:ssä, on itsestäsi kiinni haluatko kertoa tarkemmin kielitaitosi tasosta. Moni käyttää kielitaidon tason kuvaamiseen yksinkertaista skaalaa, kuten äidinkieli/sujuva/hyvä/välttävä. 

Esimerkki:

 • Suomi - äidinkieli
 • Ruotsi - sujuva
 • Englanti - sujuva
 • Venäjä - välttävä

Ajokortti

Sosiaalityöntekijän arki edellyttää usein esimerkiksi käyttäjien tapaamista näiden kotona, tai vaikkapa palavereita muiden palvelujen tuottamiseen osallistuvien tahojen kanssa. Näin liikkuvassa työssä on eduksi, mikäli sinulla on käytössäsi ajokortti, ja tätä joskus peräänkuulutetaankin työpaikkailmoituksessa. Mainitse siis ajokorttiluokka CV:ssä lyhyesti. 

Esimerkki:

Ajokortti, luokka B

Parhaat vinkit: näin onnistut sosiaalityöntekijän CV:n kanssa

Sosiaalityöntekijät ovat yksi niistä ammattiryhmistä, jotka eivät voi työnhaussa juurikaan erottua joukosta koulutuksen avulla, vaan hakijan on pystyttävä tuomaan ilmi omaa persoonaansa ja henkilökohtaisia vahvuuksia. 

 • Muista räätälöidä CV:si. Useimmissa työpaikkailmoituksissa on selkeästi kerrottu, millaista henkilöä työpaikkaan haetaan, joten on tärkeää, että ansioluettelosi heijastaa näitä vaatimuksia ja toivomuksia. Mikäli työpaikkaan etsitään henkilöä, jonka vahvuus on tiimityötaidot, ei CV:ssä luonnollisesti kannata korostaa kykyä itsenäiseen työskentelyyn. Muista kuitenkin pidättäytyä totuudessa, eli nosta esille vain vahvuuksia jotka todellakin pitävät paikkansa sinun kohdallasi. 
 • Älä aliarvioi CV:n ulkoasun merkitystä. Vaikka muodollinen pätevyys, eli koulutus, ammattioikeudet ja työkokemus ovatkin työnantajan näkökulmasta tärkeitä, kukaan ei voi kieltää sitä tosiasiaa, että moni rekrytoija käyttää CV:n silmäilyyn vain muutaman sekunnin ennen kuin päättää kannattaako siihen tutustua tarkemmin. Ulkoasu on tällöin tärkeä työnhaussa menestyksen kannalta. Moni käyttää CV:n tekemiseen edelleen tekstinkäsittelyohjelmaa, kuten Word, mutta perinteisten tekstinkäsittelyohjelmien rajoitukset voivat käytännössä tarkoittaa, että CV näyttää tylsältä eikä siinä ole visuaalisia elementtejä, jotka helpottavat sisällön lukemista ja tärkeiden tietojen löytämistä. Kannattaa siis ainakin kokeilla valmiita CV-mallipohjia, joiden avulla on helppo korostaa omaa persoonallisuutta ja luoda huoliteltu, ammattimainen kuva. 
 • Mikäli työhistoriasi koostuu suuresta määrästä sijaisuuksia tai määräaikaisia työsuhteita, voin hyvin niputtaa ne yhden otsikon alle ja lisätä maininnan siitä, että voit pyydettäessä toimittaa tarkemmat tiedot työsuhteista. Tämän avulla vältät sen, että CV venähtää yli kahden A4-arkin pituiseksi, ja sinulle jää tilaa myös muille tärkeille osioille. 
 • Toisaalta mikäli olet vastavalmistunut eikä sinulla ole vielä alan työkokemusta, voit hyödyntää CV:ssäsi järjestystä, jossa koulutus tulee ennen työhistoriaa. Tämä järjestys korostaa sitä, mitä sinulla on tarjota sen sijaan, että se kiinnittäisi heti huomion siihen, mitä sinulta puuttuu. Sinun ei siis ole pakko noudattaa perinteistä CV:n järjestystä, jossa työhistoria tulee ennen koulutusta. 

Lisäinspiraatiota sosiaalityöntekijän CV:n tekoon

Sosiaalityöntekijän roolissa ja työnhaussa korostuu usein henkilökohtaiset vahvuudet, ja itse CV:n sisällön lisäksi ansioluettelon ulkoasu on mainio keino tuoda esille omaa persoonaasi. Mikäli et ole vielä hyödyntänyt työnhaussa valmiita CV-mallipohjia, kannattaa tutustua erilaisiin tarjolla oleviin vaihtoehtoihin. Jobseeker tarjoaa työnhakijoille kattavan työkalupakin, johon kuuluu ammattilaisten suunnittelemat mallipohjat, joiden käyttö on nopeaa ja helppoa. Mikäli puolestaan kaipaat vinkkejä itse CV:n sisällön suhteen, kannattaa katsoa läpi eri ammattiryhmiä varten luodut CV-esimerkit

CV:n rinnalla on aina oltava myös työhakemus, ja Jobseeker tarjoaa luonnollisesti työkalut senkin luomiseen. Tarjolla on CV-mallipohjien kanssa yhteen sopivat työhakemuspohjat, ja lisäksi suuri joukko valmiita esimerkkityöhakemuksia, jotka tarjoavat vinkkejä ja inspiraatiota itse sisällön suhteen. Joukossa on tietenkin myös sosiaalityöntekijän työhakemuksen esimerkki

Jaa via:
Johanna Puustinen
Johanna Puustinen
LinkedIn
Sisällöntuottaja
Johanna Puustinen on työelämään ja uraan intohimoisesti suhtautuva toimittajataustainen sisällöntuottaja, joka haluaa jakamalla omia kokemuksiaan ja parhaita käytäntöjä auttaa muita oikealle uralle ja unelmien työpaikkaan.

Ohita kilpailijat

Varmista, että työpaikkahakemuksesi erottuvat muiden hakijoiden hakemuksista.

Aloita tästä