Sosiaalityöntekijän työhakemuksen esimerkki
Kirjoittaja Johanna Puustinen, Sisällöntuottaja • Viimeksi päivitetty 21. helmikuuta 2024

Sosiaalityöntekijän työhakemuksen esimerkki

Sosiaalityöntekijät ovat sosiaalialan ammattilaisia, joiden ammattinimikkeen käyttäminen vaatii tiettyä koulutusta ja viranomaisten myöntämiä ammattioikeuksia. Kuka tahansa ei siis voi hakea työtä sosiaalityöntekijänä, vaan hakijoiden on täytettävä laissa määritellyt vaatimukset. Valtaosa sosiaalityöntekijöistä työskentelee kuntien ja muiden julkisten organisaatioiden parissa, mutta myös yksityiset sote-palveluja tuottavat yritykset työllistävät suuren määrän sosiaalityöntekijöitä.

Miksi sosiaalityöntekijän työhakemus on tärkeää räätöidä

Vaikka työnhaun välineet eli työhakemus ja CV ovat pääasiassa samat kaikille, on jokaisella alalla ominaisia piirteitä, jotka heijastuvat hakemuksen sisällössä tai rakenteessa. Sosiaalityöntekijän kohdalla koulutus on hakijoilla pääasiassa sama, joten työnhaussa painotetaan etenkin henkilökohtaisia vahvuuksia ja aiempaa työkokemusta, sekä tietyn asiakasryhmän tarpeiden ja lainsäädännön tuntemusta. Valtaosa sosiaalityöntekijöistä erikoistuu jossakin vaiheessa uraansa tietynlaisiin palveluihin, esimerkiksi vanhustenhoitoon. Motivaatio on lisäksi tärkeä tekijä sosiaalityöntekijän työnhaussa, ja työpaikkailmoituksissa onkin usein kerrottu organisaation palveluperiaatteista ja työyhteisöstä. On tärkeää, että työpaikkailmoituksessa painotetut tekijät heijastuvat työhakemuksessasi, jotta lukijalle muodostuu selkeästi kuva siitä, että olet kiinnostunut nimenomaan kyseisestä tehtävästä, etkä mistä tahansa sosiaalityöntekijän roolista. 

Sosiaalityöntekijän työhakemuksen tärkeimmät osiot

Siinä missä CV on sisältönsä ja rakenteensa puolesta tarkoitettu pitkälti standardin mukaiseksi asiakirjaksi, työhakemus on vapaamuotoisempi ja siinä kannattaa painottaa asioita, jotka ovat kyseisen työpaikan, alan ja oman taustasi kannalta tärkeimpiä. Sosiaalityöntekijän kohdalla nämä ovat työn kautta ja myös lisäopintojen puitteissa tapahtunut erikoistuminen eli tietyn asiakasryhmän tuntemus, motivaatio ja henkilökohtaiset vahvuudet. 

Sosiaalityöntekijän erikoistuminen

Valtaosa sosiaalityöntekijöistä tekee työtään erikoistuen tiettyyn asiakasryhmään, kuten lastensuojelu tai vanhuspalvelut. Erikoistuminen tapahtuu usein työn puitteissa, mutta moni suorittaa myös lisäopintoja erikoistuakseen tiettyyn sosiaalityön alueeseen, tällöin on lupa käyttää nimitystä erityissosiaalityöntekijä. Lisäksi moni vastavalmistunut ja uransa alussa oleva haluaa erikoistua tiettyyn alueeseen, ja tällöin työnhaussa painotetaan motivaatiota kokemuksen sijaan. Työnantajat ovat tosin usein halukkaita tukemaan uransa alkuvaiheessa olevia sosiaalityöntekijöitä, jotta nämä oppivat tuntemaan asiakaskunnan tarpeita, palvelujen suunnittelua ja muita moniammatillisten palvelujen tuottamiseen osallistuvia tahoja. 

Motivaatio

Aito kiinnostus ja halu tuottaa elämänlaatua parantavia sosiaalipalveluja on tärkeää sosiaalityöntekijän työssä, mutta tämä yleinen edellytys pätee kaikkiin sosiaalityöntekijän työpaikkoihin. Valtaosa sosiaalityöntekijän työpaikkailmoituksista pitää sisällään viitteitä tai jopa selkeän kuvauksen työyhteisöstä, työn haasteista, asiakaskunnan tarpeista ja niin edelleen, ja on tärkeää että työhakemuksesi heijastaa näitä asioita. CV kertoo työhistoriastasi lyhyesti ja faktaperäisesti, mutta työhakemus on puolestaan mainio tilaisuus avata työhistoriaa motivaation näkökulmasta. Oletko esimerkiksi työskennellyt vaativien lastensuojeluasiakkaiden parissa, ja koet motivoivana kun näet oman työpanoksesi muuttaneen elämän suunnan parempaan vaikkapa koko perheelle? Tämä kannattaa mainita työhakemuksessa, sillä motivaatio on entistä keskeisempi työnhakutilanteissa. 

Henkilökohtaiset vahvuudet

Työnantajat arvostavat entistä enemmän niin kutsuttuja pehmeitä taitoja, jotka kulkevat joskus nimellä henkilökohtaiset vahvuudet. Sosiaalityöntekijän työpaikkailmoituksessa on usein painotettu erilaisia pehmeitä taitoja, kuten vuorovaikutustaidot, stressinsietokyky tai kyky työskennellä osana tiimiä. Näitä taitoja tai vahvuuksia on tärkeää tuoda esille työpaikkahakemuksessa, ja samalla on huolehdittava siitä, että ne heijastavat työpaikkailmoituksessa peräänkuulutettuja vahvuuksia. 

Työhakemuksen rakenne

Vaikka työhakemus on pitkälti vapaamuotoinen, on tärkeää että siinä on mukana tietyt perusasiat, jotta lukija löytää nopeasti haluamansa tiedot. 

 • Yhteystiedot on aina oltava aina mukana, vaikka työnantaja käyttäisi rekrytoinnissa erillistä portaalia, johon tiedot syötetään erilaisiin tietokenttiin. Etenkin suuret työnantajat ovat siirtyneet tähän käytäntöön, ja tällöin työhakemus ladataan liitteenä esimerkiksi pdf-muodossa. 
 • Aloituskappale. Koska hakemuksen on hyvä olla tiivis, kannattaa muodollisuudet pois ja aloittaa hakemus vahvasti. Voit siis kertoa neljällä-viidellä rivillä lyhyesti miksi olisit hyvä kandidaatti, eli mitkä vahvuutesi ovat.
 • Taustasi. Tässä yhdistyy sekä työkokemus että perustutkinnon lisäksi kartuttamasi koulutus siten, että kerrot millä tapaa taustasi olisi työnantajalle arvokas. Esimerkiksi aiempi käytännön kokemus kyseisen asiakasryhmän tukemisesta on arvokasta, sillä sen ansiosta voit ennakoida eri tilanteita ja toisaalta sinulla voi jo olla olemassa muiden palvelujen tuottamiseen osallistuvien tahojen tuntemus ja verkosto. 
 • Motivaatiosi, eli miksi olet kiinnostunut juuri hakemastasi työstä. Motivaation osalta voit esimerkiksi tuoda esille sitä, kuinka pystyt työsi kautta vaikuttamaan asiakkaiden elämän suuntaan ja että työsi tulokset ovat hyvin konkreettisia. 
 • Henkilökohtaiset vahvuutesi ja millainen olet kollegana. Sosiaalityöntekijän työssä olet paljon töissä muiden ihmisten kanssa, joten kuinka vuorovaikutat, toimit osana tiimiä ja esimerkiksi ratkaiset ongelmia ovat tärkeitä tekijöitä työssä menestymisen kannalta. 

Sosiaalityöntekijän työhakemus - esimerkki

Jonas Ekman
Rantatie 38
65100 Vaasa
jonas.ekman@sahkoposti.fi
040 12 34 567

Vaasa, 3. tammikuuta 2024

Johtava sosiaalityöntekijä Susanne Koivisto
Vanhuspalvelut, Vaasan kaupunki
Puistotie 16
65200 Vaasa

Sosiaalityöntekijä, vanhuspalvelut

Olen kokenut sosiaalityöntekijä, jolla on aikuissosiaalityön erikoistumiskoulutus ja laaja sosiaalityön käytännön työkokemus myös vanhuspalveluista. Minulla on aito kiinnostus tuottaa laadukkaita sosiaalipalveluja osana moniammatillista palvelutiimiä, kehittää osaamistani ja olla työkaveri, joka pelastaa tilanteen kuin tilanteen. 

Minulla on lähes kuuden vuoden työkokemus sosiaalityöntekijän käytännön työstä valmistuttuani vuonna 2018 ja saatuani sosiaalityöntekijän ammattioikeudet. Viimeisimmäksi olen työskennellyt Vaasan kaupungin vanhuspalvelujen sosiaalityöntekijänä keskittyen laitoshoidossa olevien asiakkaiden palvelutarpeiden kartoittamiseen ja tukemiseen. Tämä kokemus mahdollistaa sen, että tunnen asiakaskunnan tarpeet ja vaatimukset hyvin, ja lisäksi minulla on jo olemassa oleva verkosto palvelujen tuottamiseen osallistuvien moniammatillisten sidosryhmien joukossa, esimerkiksi sairaanhoitopalvelut. 

Sosiaalityöntekijän työssä minua motivoi etenkin haastavat tilanteet ja se, kun näen kuinka työni kautta voin konkreettisesti vaikuttaa asiakkaiden elämänlaatuun ja koko elämän suuntaan. Nautin työskennellä osana tiimiä sekä omassa työyhteisössäni että osana moniammatillista palveluja tuottavaa tiimiä. Pidän vanhuspalvelulain mukanaan tuomia muutoksia positiivisina ja toivon pääseväni vaikuttamaan oman yksikköni kehitykseen, sillä minulla on runsaasti intoa ja kokemusta, joita toivon voivani hyödyntämään voidakseni tukea asiakkaita entistä paremmin. Tämä on erityisen tärkeää kotona asuvien asiakkaiden tukemisessa, ja toivonkin omalta osaltani pystyä vaikuttamaan siihen, että yhä useampi vanhus voi asua kotonaan entistä pidempään.

Työkaverina olen luotettava ja minut tunnetaankin kollegana, joka löytää ratkaisun tilanteeseen kuin tilanteeseen. Vaikka työskentelen mielellään osana tiimiä, olen työurani aikana ollut usein yksin vastuussa asiakkaiden kohtaamisesta ja tukemisesta, etenkin työskennellessäni vanhuspalvelujen sosiaalityöntekijän sijaisuuksissa. Minulla on vahvat vuorovaikutustaidot ja kaksikielisenä pystyn palvelemaan iäkkäitä molemmilla kotimaisilla kielillä. 

Uskon, että kokemukseni, motivaationi ja henkilökohtaiset vahvuuteni tekevät minusta vahvan kandidaatin avoinna olevaan sosiaalityöntekijän tehtävään, ja toivon pääseväni keskustelemaan työn vaatimuksista ja osaamisestani lisää henkilökohtaisessa haastattelussa. 

Ystävällisin terveisin,
Jonas Ekman

Vältä näitä virheitä sosiaalityöntekijän työhakemuksessa

Työhakemus ja CV ovat tärkeä mahdollisuus antaa hyvä ensivaikutelma, joten on tärkeää että et hukkaa mahdollisuuksiasi päästä haastatteluun sortumalla johonkin työnhakijoiden tyypillisimmistä virheistä. 

 • Älä toista samoja faktoja kuin CV: ssäsi ilman, että työhakemuksessa on lisätietoja tai tarinankerrontaa. CV kertoo faktat, mutta työhakemuksen rooli on vastata kysymykseen “mitä sitten?”. Eli mikäli sinulla on 10 vuoden kokemus, kerro hakemuksessasi mitä hyötyä kokemuksestasi on työnantajalle, esimerkiksi että kokemuksesi mahdollistaa sen, että pystyt ennakoimaan tilanteita tai että sinulla on jo olemassa verkostot muiden palvelujen tuottamiseen osallistuvien ammattiryhmien joukossa. 
 • Kierrätät työhakemusta useaan työpaikkaan. Älä koskaan lähetä samaa hakemusta kahteen eri työpaikkaan. Et varmaankaan ole nähnyt kahta identtistä työpaikkailmoitusta, joten miksi täsmälleen sama hakemus toimisi kahteen tai useampaan työpaikkaan hakiessa? On tärkeää, että räätälöit jokaisen hakemuksen työpaikkaa varten. 
 • Usko tai älä, mutta ulkoasulla on väliä. Henkilökohtaiset vahvuudet ja persoonallisuus korostuvat sosiaalityöntekijän työssä, ja näitä voi korostaa myös työhakemuksen ulkoasulla. Helpoin tapa on käyttää valmista mallipohjaa. 
 • Älä koskaan jätä oikolukua tekemättä. Sosiaalityöntekijän on hallittava virheetön kirjallinen ilmaisutaito, etenkin viranomaispäätöksiä tehdessä. Kirjoitusvirheet työhakemuksessa eivät herätä luottamusta, joten oikolue hakemuksesi mieluiten pariin kertaan ennen kuin lähetät sen työnantajalle. 

Parhaat vinkit: näin onnistut sosiaalityöntekijän työhakemuksen kanssa

Kiinnostaviin työpaikkoihin, etenkin vakituisiin sellaisiin, on usein paljon hakijoita, joten on hyvä tietää kuinka voit kasvattaa mahdollisuuksiasi saada työhaastattelukutsu. 

 • Räätälöi hakemuksesi huolellisesti. Käytännössä räätälöinti voi tapahtua vaikka niin, että poimit työpaikkailmoituksesta sanoja ja ilmaisuja, jotka sopivat sinuun ja käytät niitä hakemuksessasi. Tämän ansiosta lukijalle muodostuu käsitys siitä, että vastaat työpaikkailmoituksessa mainittuja vaatimuksia. 
 • Käytä hakemuksen tekemiseen valmista, ammattilaisen suunnittelemaa mallipohjaa. Mallipohja auttaa antamaan viimeistellyn ilmeen, ja valitsemalla pohjan joka korostaa persoonallisuuttasi, auttaa se erottumaan hakijajoukosta. Hyvä mallipohja auttaa lukijaa löytämään nopeasti hakemuksesta haluamansa tiedot. 
 • Keskity hakemuksessasi korostamaan henkilökohtaisia vahvuuksiasi eli pehmeitä taitoja, työkokemustasi ja ominaisuuksiasi työkaverina.

Lisää inspiraatiota sosiaalityöntekijän työhakemuksen tekoon

Työhakemuksen sisällön kohdentamisen ja henkilökohtaisten vahvuuksien korostamisen lisäksi kasvatat mahdollisuuksiasi saada unelmiesi työpaikka panostamalla hakemuksen ulkoasuun. Jobseeker tarjoaa joukon helppokäyttöisiä työkaluja työnhakijoiden tarpeisiin. Helppokäyttöiset, ammattilaisen suunnittelemat työhakemuspohjat mahdollistavat oman persoonan korostamisen visuaalisten elementtien avulla. Mikäli puolestaan kaipaat vinkkejä itse hakemuksen sisältöä varten, tarjoaa Jobseeker suuren määrän eri ammattiryhmiä ja toimialoja varten luotuja esimerkkityöhakemuksia. Mikäli CV:n tekeminen tuntuu takkuavan, saat nopeasti apua Jobseekerin CV-työkalujen avulla. Valmiit CV-mallipohjat on suunniteltu sopimaan yhteen työhakemusmallipohjien kanssa, ja itse CV:n sisältöön vinkkejä kaipaava löytää haluamansa katsomalla läpi valmiit CV-esimerkit. Joukossa on luonnollisesti myös sosiaalityöntekijän CV esimerkki

Jaa via:
Johanna Puustinen
Johanna Puustinen
LinkedIn
Sisällöntuottaja
Johanna Puustinen on työelämään ja uraan intohimoisesti suhtautuva toimittajataustainen sisällöntuottaja, joka haluaa jakamalla omia kokemuksiaan ja parhaita käytäntöjä auttaa muita oikealle uralle ja unelmien työpaikkaan.

Ohita kilpailijat

Varmista, että työpaikkahakemuksesi erottuvat muiden hakijoiden hakemuksista.

Aloita tästä