Sähköasentajan työhakemus esimerkki
Written by Johanna Puustinen, Sisällöntuottaja • Last updated on 5. helmikuuta 2024

Sähköasentajan työhakemus esimerkki

Suomessa on tuhansia sähköasentajia, jotka työskentelevät laajasti erilaisissa yrityksissä niin teollisuuden huolto- ja asennustehtävissä, kaupallisten kiinteistöjen parissa tai esimerkiksi sähköurakoitsijoiden palveluksessa. Nykyisin valtaosa sähköasentajista on suorittanut ammatillisen sähkö- ja automaatioalan ammattitutkinnon, jonka voi suorittaa 2-3 vuodessa lukuisissa ammattiopistoissa ympäri maata. Ammatillisen tutkinnon lisäksi monella sähkötöiden johtajalla on Setin myöntämät sähköpätevyydet, jotka ovat vaatimus tiettyjen sähkötöiden suorittamiselta. Sähköalan ammattihenkilöstöön liittyvät vaatimukset on kirjattu sähköturvallisuuslakiin. Esittelemme tässä artikkelissa yksityiskohtaisesti sähköasentajan työhakemuksen ja kuinka voit korostaa omaa osaamistasi myyvällä tavalla siten, että onnistut työnhaussa.

Miksi sähköasentajan työhakemus on räätälöitävä työpaikkaa varten

Vaikka sähköasentajille olisikin tarjolla paljon työpaikkoja, etenkin suosituimmat työpaikat saavat usein suuren määrän hakemuksia - jopa kymmeniä. Tämän vuoksi on tärkeää, että työhakemuksesi antaa sinusta nopeasti positiivisen kuvan ja pääset se avulla jatkoon työnhakuprosessissa. Valtaosa rekrytoijista käyttää työhakemusten silmäilyyn vain muutamia sekunteja, joten hyvä ensivaikututelma on todellakin työnhaun a ja o.

Työpaikkailmoituksissa on usein listattu muodolliset vaatimukset kuten koulutus ja mahdolliset sähköpätevyyden vaatimukset, sekä ominaisuuksia tai osaamista jotka ovat eduksi nimenomaan kyseistä työpaikkaa ajatellen. Jokainen työpaikka ja työyhteisö ovat uniikkeja, joten on hyvin epätodennäköistä että sama työhakemus toimisi eri työpaikkoja hakiessa. Työhakemus on sinun mahdollisuutesi näyttää lukijalle, että olet sisäistänyt työpaikkailmoituksen sisällön ja viittaamalla konkreettisiin kohtiin työpaikkailmoituksessa, annat selkeän kuvan siitä että olet aidosti kiinnostunut työpaikasta ja sen lisäksi omaat peräänkuulutetun osaamisen.

Sähköasentajan työhakemuksen tärkeimmät osiot

On tärkeää, että työhakemus ei ainoastaan toista samoja asioita kuin mitä CV kertoo taustastasi, vaan keskittyy kertomaan taustastasi tarinanomaisesti siten, että asiakirjat yhdessä muodostavat vakuuttavan esittelyn sinusta sähköalan ammattilaisena.

Ensinnäkin työpaikkailmoituksessa on todennäköisesti kerrottu millaista erikoistumista hakijalta toivotaan, ja tämän vuoksi on tärkeää että kerrot jo työhakemuksen alussa että sinulla on peräänkuulutettua asiantuntemusta, vaikkapa sähkönjakeluverkon ja sairaalatekniikan asennukset, huollot ja vikakorjaukset. Tällä tapaa teet työhakemuksen lukijalle heti selväksi, että sinulla on työpaikkaan liittyvien työtehtävien tuntemusta.

Mikäli työpaikkailmoituksessa peräänkuulutetaan erityisosaamista tai pätevyyksiä, on hyvä mainita tämäkin. Huomioi myös mitä työpaikkailmoituksessa kerrotaan siitä, millainen osaaminen tai kokemus katsotaan eduksi, ja mikäli sinulla sattuu olemaan tämän tyyppistä osaamista tai kokemusta, tuo se hakemuksessa esille. Annat näin nopeasti kuvan siitä, että olet aidosti kiinnostunut hakemastasi työpaikasta.

Riippuen hakemastasi työpaikasta, työhakemuksessa avautuu mainio tilaisuus korostaa persoonallisia vahvuuksiasi ja taitojasi, kuten asiakaspalvelutaito tai tiimityötaito. Esimerkiksi sähköurakoitsijat pitävät tärkeänä sitä, että asiakkaiden luona huolto- ja asennustöitä tekevät sähköasentajat ovat asiakaspalvelutaitoisia ja ratkaisukeskeisiä. Mikäli sinulla on siis aiemmin ollut paljon asiakaskontaktia, on tämä asia jota kannattaa korostaa työhakemuksessa ja lisäksi keskittyä siihen, mitä arvoa tällä kokemuksella on työantajalle. Esimerkiksi yksityistalouksissa paljon palveluja suorittavan sähköurakoitsijan on tärkeää huolehtia asiakastyytyväisyydestä olemalla luotettava, ratkaisukeskeinen ja ystävällinen asiakaskontakteissa, sekä kykenevä suoriutumaan työstä yksin. Toisaalta on olemassa paljon työpaikkoja, joissa projektien laajuus on suurempi ja tällöin tiimityötaidot ovat kullan arvoiset.

Muista myös, että sen lisäksi, että olet sähköasentaja, olet persoona, jota motivoi eri asiat. Mitä enemmän työpaikkailmoituksessa on korostettu esimerkiksi työyhteisöön liittyviä asioita, sitä tärkeämpää on että kerrot itsestäsi persoonana ja työkaverina, ja lisäksi mikä motivoi sinua. Työhakemuksessa kannattaa kuitenkin varoa latteuksia kuten tarkkaavaisuutta, sillä tämä on ominaisuus joka jokaiselta sähköasentajalta pitää löytyä.

Työhakemuksen rakenne

Toisin kuin CV, työhakemus on pääasiassa melko vapaamuotoinen asiakirja, jonka rakennetta ei ole kiveen hakattu. On kuitenkin joukko osioita, jotka hakemuksessa on hyvä olla mukana, ja toisaalta tilanteesta riippuen voi ainakin harkita ottaa mukaan.

 • Henkilö- ja yhteystiedot. Vaikka samat tiedot olisikin CV:ssä ja pitäisi täyttää työnantajan käyttämään rekrytointijärjestelmään, etenkin liitteenä lähetettävässä työhakemuksessa on tärkeää olla nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. 
 • Vastaanottajan tiedot, eli yrityksen ja yhteyshenkilön nimi, mikäli tämä on mainittu työhakemuksessa. 
 • Aloituskappale. Vetävä ja hyvin kirjoitettu aloitus houkuttelee lukemaan pidemmälle, joten aloitusta ei kannata tuhlata latteuksiin kuten “näin kiinnostavan työpaikkailmoituksenne ja olen erittäin kiinnostunut”. Keskity vahvuuksiisi ja pidä aloitus napakkana. 
 • Taustasi. Tässä osiossa kerrot työnantajalle miksi juuri sinun taustasi olisi paras mahdollinen avoinna olevaa työpaikkaa ajatellen. Voit esimerkiksi kertoa laajasta kokemuksestasi sähköasennusten parissa, ja kuinka tämä mahdollistaa itsenäisen ja tehokkaan työskentelyotteen asiakastoimeksiantojen parissa. 
 • Motivaatiosi. Tässä osiossa voit keskittyä kertomaan itsestäsi henkilönä ja työkaverina. Lue tarkkaan millaista henkilöä työpaikkaan etsitään ja huolehdi siitä, että räätälöit tämän osion hakemuksessasi ilmoituksessa mainittujen seikkojen mukaan. Esimerkiksi ammatillisen osaamisen jatkuvaan päivittämiseen panostava työnantaja haluaa luonnollisesti palkata työntekijän, joka arvostaa kehittymismahdollisuuksia. 
 • Lopetus on tärkeä, ja sen on hyvä tiivistää muutaman valttikorttisi sekä painottaa miksi olet kiinnostunut avoimesta työpaikasta.

Sähköasentajan työhakemuksen esimerkki

Alla on esimerkki työhakemuksesta, jonka sähköasentaja voisi lähettää avoimeen työpaikkailmoitukseen, jossa etsitään teollisuuden sähköasentajaa.

Janne Virtanen
Porvoonpolku 123
06200 Porvoo
050 123 4567
janne.virtanen@sahkoposti.fi

Porvoo, 1. marraskuuta 2024

Porvoon teollisuusasennus AS
Palvelupäällikkö Marcus Mikkelsen
Teollisuuskatu 1 
06400 Porvoo

Sähköasentaja - teollisuusasiakkaat

Olen yli 10 vuoden työkokemuksen omaava teollisuuden sähköasentaja, jolla on sähköpätevyys 3, erinomaiset tiimityö- ja esimiestaidot ja aito kiinnostus kehittyä suurten teollisuusprojektien parissa.

Suoritettuani sähkö- ja automaatioalan ammattitutkinnon vuonna 2011 olen työskennellyt keskisuurten sähköurakoitsijoiden palveluksessa sähkö-, automaatio- ja turvajärjestelmäasennusten parissa, pääasiassa keskittyen teollisuuden alan asiakkaisiin. Laaja kokemukseni erilaisten asiakkaiden parista mahdollistaa sen, että voin ennakoida asiakkaiden tarpeita ja pystyn toimimaan ratkaisukeskeisesti huolehtien siitä, että asiakkaan tarpeet otetaan huomioon. Teollisuuden asiakkaiden parissa työskentely on esimerkiksi opettanut minut ymmärtämään huoltotarpeiden kiireellisyyttä ja joustavuutta työaikojen suhteen.

Asennus- ja huoltotöiden lisäksi olen toiveestani saanut vastuulleni projektien parissa työskentelevien asentajien esimiestehtäviä, ja osoittanut tämän kautta erinomaisia tiiminjohtotaitoja. Olen useissa projekteissa ollut vastuussa koko tiimin työvuorosuunnittelusta ja uusien työntekijöiden perehdyttämisestä asiakasprojektien parissa.

Olen aina viihtynyt teollisuuden alan asiakkaiden parissa, sillä tiedän että työni on heille hyvin merkityksellistä, ja työpanokseni vaikutus asiakkaan liiketoimintaan voi olla lyhyellä tähtäimellä hyvinkin kriittinen. Minua motivoi etenkin pitkään jatkuva yhteistyö vaativien asiakkaiden kanssa, ja tämän mahdollistava tehokas ja ratkaisukeskeinen asennus- ja huoltotarpeiden täyttäminen.

Uskon, että pitkä ja laaja kokemukseni teollisuuden alan sähköasentajan tehtävistä ja aito kiinnostukseni asiakkaan palvelua kohtaan tekee minusta vahvan kandidaatin avoimeen sähköasentajan tehtävään, ja toivon että voimme keskustella taustastani ja työn vaatimuksista tarkemmin henkilökohtaisessa haastattelussa. 

Ystävällisin terveisin

Janne Virtanen

Vältä näitä virheitä sähköasentajan työhakemuksessa

Vaikka olisit erityisen pätevä sähköasentaja jolla on vaikuttava CV, on tärkeää että myyt itsesi myös työhakemuksella. Jos hakemuksesta jää vaisu tai epäammattimainen kuva, on todennäköistä että haastattelukutsua ei kuulu. Alla on muutama tyypillinen virhe, joita kannattaa välttää mikäli haluat napata unelmiesi työpaikan:

 • Saman hakemuksen lähettäminen useaan työpaikkaan. On helppo ymmärtää, että houkutus saman hakemuskirjeen lähettämisestä moneen eri paikkaan voi olla suuri, etenkin jos olet aktiivisesti hakemassa töitä ja hakuajat ovat umpeutumassa. Älä kuitenkaan sorru tähän virheeseen, sillä rekrytoijat lukevat vuosittain niin monta hakemusta, että he näkevät heti mikäli hakemuksesi ei ole kohdennettu työpaikkaa varten. Hakemuksen sisällön räätälöinti jokaista työpaikkaa varten todellakin kannattaa. 
 • Mikäli ihmettelet mistä saat aikaa jokaisen hakemuksen räätälöintiin, kannattaa katsoa käyttämiesi työkalujen suuntaan. Teetkö edelleen työhakemuksen tekstinkäsittelyohjelmalla, kuten Wordilla? Nykyisin on olemassa työnhakua nopeuttavia ja helpottavia palveluja, jotka pitävät sisällään valmiita hakemuspohjia, jotka ovat tyylikkäitä ja lisäksi käteviä käyttää siten, että säästät aikaa. 
 • Älä myöskään sorru toistamaan työhakemuksessa samoja faktoja kuin CV:ssäsi on, vaan pysyttele kertomaan tarinaa siitä, mitä arvoa työkokemuksesi tai lisäkoulutuksesi tuo työnantajalle.

Näillä vinkeillä onnistut sähköasentajan työhakemuksen kanssa

Koska työnhaussa menestyminen vaatii hyvän ensivaikututelman antamista, kannattaa noudattaa muutamaa hyväksi havaittua neuvoa sen suhteen, miten työhakemuksesi erottuu joukosta.

 • Panosta hakemuksesi ulkonäköön. Tiesitkö, että käyttämällä valmista hakemuspohjaa säästät aikaa ja melko varmasti myös hermojasi? Jobseeker tarjoaa valikoiman työhakemusmallipohjia, joiden käyttöön ottaminen onnistuu parilla klikkauksella ja lisäksi työhakemuksen tekeminen mallipohjan avulla on nopeaa, sillä pohjat on suunniteltu soveltuvaksi suomalaiseen työnhakuun. Voit halutessasi muokata hakemuksen värimaailmaa tai esim. kirjaisintyyppiä, joten voit olla aina varma että henkilökohtainen tyylisi tulee esille ammattimaisen työhakemuksen kautta. 
 • Muista oikoluku. Tätä ei voi painottaa liikaa. Vaikka sinulla olisi kuinka kiire, kirjoitusvirheiden välttäminen on tärkeää. Sähköasentajien työltä edellytetään huolellisuutta, joten älä anna virheiden antaa sinusta huolimatonta kuvaa. 
 • Tallenna työhakemus pdf-muodossa, jotta sen muotoilu säilyy samana huolimatta vastaanottajan käyttämästä sähköpostiohjelmasta tai käyttöjärjestelmästä. 
 • Muista, että olet sähköasentajan lisäksi aina myös ihminen. Anna tämä näkyä myös hakemuksessa kertomalla itsestäsi ja esimerkiksi motivaatiostasi.

Viime hetken vinkit ja lisäapua hakemuksen tekemiseen

Vinkki, jonka moni työnhakija on kokenut hyödylliseksi: Työhakemuksen räätälöinti jokaista työpaikkailmoitusta varten on erittäin tärkeää, joten listaa työpaikkailmoitusta lukiessasi joitakin keskeisiä sanoja ja ilmaisuja, jotka sopivat myös sinuun ja joita voit käyttää hakemusta kirjoittaessasi. 

Työhakemuksen lisäksi sinun on todennäköisesti kirjoitettava CV, ja sen tekeminen käy nopeasti hyödyntämällä valmista CV-mallipohjaa. Mikäli CV:n kirjoittaminen tuntuu jumittavan, kannattaa tutustua Jobseekerin valmiisiin CV-esimerkkeihin, joita on eri ammattiryhmille.

Joukossa on luonnollisesti myös sähköasentajan CV-esimerkki. Valmiit CV:t ja työhakemukset voi helposti ladata Jobseekerin portaalista tietokoneelle lähetettäväksi työnantajalle. Sinun ei tarvitse ladata ohjelmistoa tietokoneellesi tai omata graafisen suunnittelun taitoja, sillä palvelun käyttäminen on tehty mahdollisimman käyttäjäystävälliseksi.

Jaa via:
Johanna Puustinen
Johanna Puustinen
LinkedIn
Sisällöntuottaja
Johanna Puustinen on työelämään ja uraan intohimoisesti suhtautuva toimittajataustainen sisällöntuottaja, joka haluaa jakamalla omia kokemuksiaan ja parhaita käytäntöjä auttaa muita oikealle uralle ja unelmien työpaikkaan.

Ohita kilpailijat

Varmista, että työpaikkahakemuksesi erottuvat muiden hakijoiden hakemuksista.

Aloita tästä