Markkinointi työhakemus esimerkki
Kirjoittaja Johanna Puustinen, Sisällöntuottaja • Viimeksi päivitetty 3. toukokuuta 2024

Markkinointi työhakemus esimerkki

Kaikki markkinoinnin parissa työskentelevät tietävät, että etenkin kiinnostavimpiin työpaikkoihin on valtava määrä hakijoita. Markkinoinnin työpaikoista kun kilpailevat niin markkinoinnin koulutuksen omaavat kuin monet muutkin osaavat henkilöt, joten hyvän työhakemuksen rooli on usein ratkaisevassa asemassa työnhaussa onnistumisessa.

Markkinoinnin työpaikkoja on hyvin erilaisia riippuen alasta: suoraan yritysten palveluksessa työskentelevien markkinoinnin ammattilaisten lisäksi on olemassa paljon erilaisten markkinointi- ja mainostoimistojen palkkalistoilla olevia markkinoinnin ammattilaisia. Markkinoinnin ammattilaisten toimenkuvat vaihtelevat paljon sen mukaan, mikä toimiala on kyseessä: on kuluttajamarkkinointiin erikoistuneita markkinoinnin osaajia, kansainväliseen markkinointiin erikoistuneita markkinointiasiantuntijoita, digitaalisen markkinoinnin osaajia, tapahtumamarkkinoinnin ammattilaisia ja niin edelleen - markkinoinnin kenttä on hyvin laaja. 

Miksi markkinoinnin työhakemuksen räätälöinti on tärkeää

Koska erilaisia markkinoinnin osa-alueita on paljon ja jokaisen markkinoinnin työpaikan toimenkuva on uniikki, on tärkeää että kohdennat eli räätälöit hakemuksesi aina hakemaasi työpaikkaa varten. Samalla tapaa kun markkinoinnin ammattilaiset haluavat kohdentaa viestinsä kohderyhmää varten, on myös työhakemus tärkeää kirjoittaa siten, että se puhuttelee lukijaa.

Avainasemassa työhakemuksen räätälöinnin suhteen on oman osaamisprofiilin tunteminen ja työpaikkailmoituksessa mainittujen vaatimusten ja toiveiden heijastaminen hakemustekstissä. Valtaosa markkinoinnin alan työpaikoista on nykyisin selvästi keskittynyt johonkin markkinoinnin osa-alueeseen, joten tämä on tärkeää huomioida hakemuksessa. Ilman selkeää yhteyttä hakemuksen tekstin ja työpaikkailmoituksen välillä annat hakemuksen lukijalle nopeasti vaikutelman siitä, että et ole aidosti kiinnostunut hakemastasi paikasta, vaan mistä tahansa markkinoinnin työstä. Tämä voi maksaa sinulle kutsun työhaastatteluun. Huolehdi siis siitä, että jokainen hakemuksesi on huolella räätälöity työpaikkailmoitusta varten, vaikka olisitkin hakemassa useaa työpaikkaa lyhyen ajan sisällä.

Markkinoinnin työhakemuksen tärkeimmät osiot

Kun olet hakemassa uutta työpaikkaa markkinoinnin parissa, on erittäin tärkeää että osaat kertoa osaamisestasi siten, että lukija pystyy helposti päättelemään soveltuvuutesi kyseistä tehtävää varten. Tämän vuoksi on hyvä huomioida, että hakemuksessa tulee esille ainakin seuraavat asiat: 

Mikä on erityisosaamisesi

Markkinoinnin ammattilaiset voidaan jakaa erilaisiin profiileihin tai ryhmiin sen perusteella, mikä heidän vahvuutensa on. Joku voi olla erikoistunut sisältöihin, toinen digitaalisiin kampanjoihin ja niiden hallitsemiseen, tai sähköpostimarkkinointiin. On olemassa myös entistä enemmän markkinoinnin työpaikkoja, jotka keskittyvät markkinoinnin teknisiin ratkaisuihin, kuten CRM-järjestelmän ylläpitoon ja jatkokehittämiseen, verkkosivujen kehittämiseen ja muiden markkinoinnin osaajien hyödyntämien järjestelmien ylläpitoon. Ja toisaalta on olemassa vaikkapa tapahtumamarkkinointiin erikoistuneita ammattilaisia, joiden työnkuva muistuttaa projektinjohtoa. Sinun on on tämän vuoksi tärkeää tunnistaa mikä oma erityisosaamsesi on. 

Kuluttaja- vai yritysmarkkinointi? 

Samalla tapaa kuin erityisosaamisen tunnistaminen, on tärkeää että tunnistat onko kuluttaja- vai yritysmarkkinointi vahvempaa osaamistasi. Moni osaa molemmat, mutta usein on kuitenkin niin, että itse markkinoinnin ammattilainen itse viihtyy paremmin esimerkiksi yritysasiakkaisiin kohdistuvan markkinoinnin parissa. Älä kuitenkaan huolestu, mikäli tunnet olevasi yhtä kotona molempiin asiakasryhmiin kohdistuvan markkinoinnin parissa - tämä on harvoin deal breaker, ja hakemuksessa kannattaa korostaa vain asioita, jotka osuvat nappiin sinun kohdallasi työhakemuksen vaatimuksia silmälläpitäen. 

Tekninen osaaminen

Markkinoinnin ammattilaisilta vaaditaan entistä enemmän erilaisten järjestelmien osaamista. Monessa tapauksessa työnantaja tuo odotukset osaamisen suhteen esille jo työpaikkailmoituksessa, mutta käytännössä kyse on esimerkiksi tietyistä julkaisujärjestelmistä, asiakkuuksienhallintajärjestelmistä ja vaikkapa sosiaalisen median tai designiin liittyvistä työkaluista. Vaikka järjestelmäosaaminen tulee todennäköisesti ilmi myös ansioluettelossa eli CV:ssä, kannattaa tekninen osaaminen mainita työhakemuksessa ainakin niiden järjestelmien osalta kun työpaikkailmoituksessa on toivottu. 

Toimialan osaaminen

Markkinoinnin alan työpaikkailmoituksissa on usein mainittu toiveita sen suhteen, minkä verran hakijat tuntevat toimialaa. Tämä voi olla vaikkapa autoalaa, ohjelmistoalaa tai elintarvikealaa. Mikäli sinulla on tämän alan osaamista, sitä on tärkeää tuoda esille jo työhakemuksessa. 

Saavutuksia ja työn tuloksia

Markkinoinnin ammattilaiset ovat usein hyviä mittaamaan työnsä tuloksia, joten sen lisäksi että kerrot aiemmasta työkokemuksestasi, kannattaa työhakemuksessa tuoda esille myös pari-kolme konkreettista työhön liittyvää tulosta, esimerkiksi sosiaalisen median näkyvyys tai vaikkapa sähköpostimarkkinoinnin kautta tullut myynti. 

Työhakemuksen tärkeimmät osiot

CV on usein rakenteeltaan ennalta arvattava, ja näin kuuluukin olla jotta lukija löytää sieltä haluamansa tiedot nopeasti. Työhakemus puolestaan on vapaamuotoisempi, mutta tämä ei tarkoita sitä että lukijalla ei olisi odotuksia sen suhteen, mitä osioita hakemuksesta löytyy. 

 • Yhteystiedot on aina tärkeää olla mukana, vaikka työnantajalla olisi käytössä rekrytointijärjestelmä johon syötät tietosi erikseen. Työhakemus ladataan usein liitteenä, ja siinä on tärkeää olla yhteystiedot, mukaan lukien puhelinnumero ja sähköpostiosoite. 
 • Aloituskappale on tärkeä avaus, joka houkuttelee lukijan tutustumaan hakemukseesi tarkemmin. Etenkin markkinoinnin ammattilaisten osalta työnantaja odottaa näytettä kyvystäsi kirjoittaa myyvää tekstiä, joten älä käytä arvokasta aloituskappaleen tilaa latteisiin muodollisuuksiin vaan mene suoraan asiaan.
 • Työkokemuksesi ja sen työnantajalle tuoma lisäarvo. Edes 20 vuoden työkokemus ei ole kiinnostava, jos et osaa kertoa mitä hyötyä siitä olisi potentiaaliselle työnantajalle. CV kertoo faktat, työhakemus avaa niiden arvon. 
 • Motivaatio. Miksi olet kiinnostunut avoimesta työpaikasta? Vaikka olisit kaikkein pätevin hakija, mutta et osaa kertoa miksi olet kiinnostunut hakemastasi työstä, jää kokonaisvaikutelma vaisuksi ja voi maksaa sinulle työhaastattelukutsun. 

Markkinointi työhakemus esimerkki

Mikko Mainio
Haapaniemenkatu 15 A 5
00120 Helsinki
mikko.mainio@sahkoposti.fi
050 123 4567

Helsinki, 1. marraskuuta 2024

Markkinointijohtaja Milla Meikäläinen
Fashion House Oy
Uudenmaankatu 12
00130 Helsinki

Markkinointipäällikkö - Sosiaalinen media

Elän ja hengitän sosiaalisen median kanssa työskentelyä ja sisällöntuotantoa, joka herättää tunteita ja reaktioita yleisöissä. Hallitsen niin pitkäaikaisen strategisen suunnittelun kuin ad hoc -tyylisen hetkellisen trendien hyödyntämisen yleisön mukaan tempaamiseen, ja tunnen olevani kotona muodin maailmassa - juuri oikea yhdistelmä asennetta ja osaamista Fashion House Oy:n sosiaalisen median markkinointipäällikön tehtävään.

Minulla on lähes viiden vuoden kokemus sosiaalisen median kampanjasuunnittelun ja sisällöntuotannon tehtävistä pääasiassa muodin alan toimijoiden parissa. Kohderyhmät ovat olleet sekä kotimaisia että ulkomaisia yleisöjä, joten hallitsen sisällön suunnittelun niin suomeksi kuin englanniksikin. Viimeisen kahden vuoden ajan olen vastannut Zefa-brändin sosiaalisen median markkinoinnista tavoitteena verkkokaupan myynnin kasvattaminen: koko vuoden 2022 sosiaalisen median yleisön kasvu oli 38 % ja some-kanavien kautta tullut sähköinen myynti kasvoi tuplasti tavoitteisiin verrattuna, lähes 60 %.

Olen tottunut hyödyntämään työssäni sisällöntuotannon työkaluja kuten Canva ja Adoben Creative Suite, ja tämän lisäksi olen tottunut työskentelemään itse kameran takana esimerkiksi kuvamateriaalia tuottaessa. Minulla on myös laaja kokemus sosiaalisen median analyysi- ja hallintatyökalujen käytöstä, kuten Hootsuite ja Sprout Social. Tämän lisäksi olen tottunut laatimaan raportteja ja esitelmiä sosiaalisen median kanavien tuloksista eri sidosryhmille, kuten johtoryhmälle.

Minulla on vahvat strategiset suunnittelutaidot, ja osaan kääntää yrityksen kaupalliset tavoitteet sosiaalisen median kampanjoiksi ja suunnitelmiksi. Pyrin jatkuvasti kehittämään osaamistani ja pysymään ajan tasalla sosiaalisen median markkinoinnin trendeistä, kuten tietosuojakäytännöistä ja eri sisältöformaattien vaikutuksesta sähköiseen myyntiin. Koska olen työskennellyt pääasiassa pienissä yrityksissä, olen tottunut itsenäiseen työskentelyyn ja ottamaan paljon vastuuta omasta työstäni sekä tarvittaessa muista markkinoinnin tehtävistä.

Olen kiinnostunut Fashion House Oy:n sosiaalisen median markkinointipäällikön työstä sen vuoksi, että haluan keskittyä sosiaalisen median markkinointiin osana isompaa tiimiä. Työkaverina tuon mukanani suuren määrän uusia ideoita, halun auttaa työkavereita ja menestyä yhdessä tiiminä.

Uskon, että olen asenteeni, kokemukseni ja työni tulosten vuoksi vahva kandidaatti liittymään Fashion House Oy:n markkinointitiimiin ja viemään yrityksen sosiaalisen median jalanjäljen uudelle tasolle - tulen mielelläni keskustelemaan lisää siitä, kuinka osaamiseni toisi lisäarvoa osana tiimiä.

Ystävällisin terveisin

Mikko Mainio

Vältä näitä virheitä markkinoinnin ammattilaisen työhakemuksessa

Tiesitkö, että valtaosa rekrytoijista käyttää työhakemuksen silmäilyyn vain muutaman sekunnin päättääkseen kannattaako siihen perehtyä tarkemmin? Tämän vuoksi on ensiarvoisen tärkeää, että teet hakemuksellasi hyvän ensivaikutelman, jotta kasvavat mahdollisuuksiasi päästä haastatteluun. Listasimme alle tyypillisimmät virheet, joita kannattaa välttää: 

 • Unohdat että ensivaikutelma koostuu sisällön ja ulkoasun yhteistyöstä. Tämä tarkoittaa sitä, että edes maailman tyylikkäin työhakemus ei korvaa huonosti kirjoitettua ja latteaa sisältöä. 
 • Et osaa selittää mikä on osaamisprofiilisi. Niin kutsuttuja markkinoinnin yleisosaajia tarvitaan edelleen, mutta valtaosa markkinoinnin työpaikoista on nykyisin jonkin sortin asiantuntijoita. On siis erittäin tärkeää, että osaat määritellä mikä profiilisi on osaamisesi perusteella. 
 • Hakemuksesi sisältö ei millään tapaa heijasta työpaikkailmoitusta. Voit kertoa vaikka kuinka paljon tapahtumamarkkinoinnin saavutuksistasi, mutta mikäli olet hakemassa sosiaalisen median markkinoinnin työpaikkaa, on sinun keskityttävä kertomaan nimenomaan tämän markkinoinnin osa-alueen kokemuksestasi ja saavutuksista. 
 • Et osaa kertoa miksi olet kiinnostunut avoinna olevasta työpaikasta. Mikäli tämä jää uupumaan hakemuksesta, voi lukijalle jäädä käsitys siitä, että et oikeasti ole erityisen kiinnostunut avoinna olevasta työpaikasta. Työnantajat painottavat motivaatiota ja kiinnostusta nykyisin enemmän kuin koskaan, sillä päteviä hakijoita on aina runsaasti.

Näin onnistut markkinoinnin ammattilaisen työhakemuksen kanssa

On olemassa muutama yksinkertainen keino, joiden avulla kasvatat mahdollisuuksiasi vakuuttaa työhakemuksen lukija siitä, että olet todella kiinnostunut avoinna olevasta työpaikasta ja lisäksi täytät olennaiset vaatimukset.

 • Käytä aikaa työhakemuksen kohdentamiseen. Älä missään tapauksessa kierrätä samaa työhakemusta useaa paikkaa hakiessasi, vaan panosta sisällön räätälöintiin. Tämä onnistuu helposti siten, että perehdyt työpaikkailmoituksen sisältöön huolellisesti ja poimit siitä keskeisiä ilmaisuja, vaatimuksia ja toiveita, jotka pitävät paikkansa sinun osaltasi. Käytä sitten näitä ilmaisuja hakemuksessasi ja muista mainita millä tapaa vastaat osaamiseen liittyviä vaatimuksia. 
 • Opettele kertomaan työsi tuloksista, ei ainoastaan työtehtävistä ja vastuualueista. Valtaosa markkinoinnin ammattilaisista osaa raportoida oman työnsä tuloksia, joten hyödynnä tätä taitoa myös hakemuksessasi. Annat aivan eri vaikutelman kertoessasi vaikkapa paljonko prosenteissa mitattuna sosiaalisen median yleisö kasvoi työsi ansiosta vuodessa kuin että tyytyisit kertomaan kasvun olleen “huomattava”. 
 • Muista, että markkinoinnin ammattilaiselle työhakemus on tietyllä tapaa myös työnäyte, joten lukija todennäköisesti odottaa näkevänsä myyvää tekstiä ja sen kanssa hyvin toimivaa ulkoasua. Mikäli et ole vielä hyödyntänyt ammattilaisten tekemiä työhakemusmallipohjia työnhaussa, kannattaa niitä ainakin kokeilla seuraavaa hakemusta tehdessäsi.

Viime hetken vinkit markkinoinnin työhakemukseen

Koska työnantajan odotukset markkinoinnin ammattilaisen työhakemukselle ovat usein hieman korkeammat kuin muiden työtehtävien kohdalla, kannattaa panostaa työnhaun asiakirjojen ulkoasuun. 

Jobseeker tarjoaa ammattimaiset, helppokäyttöiset työkalut niin työhakemuksen kuin CV:nkin tekoon: käytössäsi on ammattilaisten suunnittelemat CV-mallipohjat ja samaan tyyliin sopivat työhakemusmallipohjat.

Voit aina vaihtaa mallipohjien väriteemaa tai kirjaisintyyppiä parilla klikkauksella, joten voit olla varma että työnhakusi asiakirjat heijastavat henkilökohtaista tyyliäsi tai miksipä ei työnantajan visuaalista ilmettä mikäli näin haluat. Mikäli itse CV:n kirjoittaminen tuntuu jumittavan, voit tutustua valmiiseen markkinointipäällikön esimerkki-CV:een ja poimia inspiraatiota omaasi varten, tai vilkaista muita CV-esimerkkejä, joiden joukossa on suuri määrä eri alojen ja ammattien ansioluetteloita.

Jaa via:
Johanna Puustinen
Johanna Puustinen
LinkedIn
Sisällöntuottaja
Johanna Puustinen on työelämään ja uraan intohimoisesti suhtautuva toimittajataustainen sisällöntuottaja, joka haluaa jakamalla omia kokemuksiaan ja parhaita käytäntöjä auttaa muita oikealle uralle ja unelmien työpaikkaan.

Ohita kilpailijat

Varmista, että työpaikkahakemuksesi erottuvat muiden hakijoiden hakemuksista.

Aloita tästä