Kirjanpitäjän työhakemuksen esimerkki

Kirjanpitäjän työhakemuksen esimerkki

Kirjanpitäjä on taloushallinnon ammattilainen, jotka työllistyvät sekä yksityiselle että julkiselle sektorille ja etenkin taloushallinnon palvelujen ulkoistamista tarjoaviin tilitoimistoihin. Riippuen oganisaatiosta, kirjanpitäjä voi vastata koko kirjanpidosta, tilipäätöksestä, budjetoinnista, palkanlaskennasta ja restkontran hoidosta. Yleensä mitä suuremmasta organisaatiosta on kyse, sitä kapeampi kirjanpitäjän vastuualue on. Kirjanpitäjän ammatille tyypillistä on se, että työssä vaaditan erityisen paljon oman ammattitaidon ylläpitoa, sillä esimerkiksi verotukseen liittyvät lait ja säännöt muuttuvat usein ja kirjanpitäjän vastuulla on huolehtia siitä, että organisaation tai asiakasyrityksen kirjanpito noudattaa aina viimeisimpiä vaatimuksia.

Koska kirjanpitoon liittyvät säännöt vaihtelevat yrityksen koon mukaan, on työnhaussa usein tärkeää korostaa yrityksen osalta pätevien sääntöjen tuntemusta. Tämän lisäksi alakohtainen osaaminen on suureksi eduksi, sillä kirjanpitäjän on tärkeää tuntea myös yrityksen liiketoimintaympäristöä ja prosesseja.

Miksi kirjapitäjän työhakemukseen panostaminen kannattaa

Kirjanpitäjiä tarvitaan aina, olipa taloudessa meneillään heikko tai hyvä kausi. Tästä huolimatta suosituimpiin kirjanpitäjän työpaikkailmoituksiin voi tulla kymmeniä, tai jopa satoja hakemuksia. On siis tärkeää laatia työhakemus, joka vakuuttaa sekä sisällöllään että ulkoasullaan. Siinä missä CV pitää sisällään faktat taustastasi, työhakemuksen rooli on syventää CV:ssä kerrottuja tietoja ja kertoa lukijalle, mitä arvoa esimerkiksi työkokemuksestasi tai koulutuksestasi potentiaaliselle työnantajalle on.

Jotta työhakemuksesi vakuuttaa lukijan siitä, että olet kiinnostunut juuri kyseisestä työpaikasta, on tärkeää että sisäistät työpaikkailmoituksessa esitetyt vaatimukset ja toivomukset sekä luet myös rivien välistä millaista henkilöä tehtävään ollaan hakemassa. Näiden työpaikkailmoituksessa kerrottujen seikkojen valossa on helpompaa kirjoittaa hakemus, josta lukijalle jää selkeä tunne siitä, että olet oikea hakija kyseiseen tehtävään.

Vaikka olisit kuinka pätevä ja pitänyt ammattitaitoasi yllä, voi kaikki tämä jäädä ilman ansaitsemaansa huomiota mikäli et osaa kohdentaa työhakemustasi.

Kirjanpitäjän työhakemuksen tärkeimmät osiot

Kirjanpitäjän pätevyys voidaan jakaa useaan eri osioon: ensinnäkin on kirjanpitäjän peruskoulutus. Valtaosalla kirjapitäjistä on joko merkonomin tai tradenomin (AMK) tutkinto. Kirjanpitäjän nimeke ei kuitenkaan ole suojattu, eli virallisia vaatimuksia kirjanpitäjän nimekkeelle ei ole. Koulutuksesi tulee ilmi jo CV:ssä, joten sitä ei kannata yksityiskohtaisesti toistaa työhakemuksen yhteydessä. Mikäli sinulla on kuitenkin ammattikorkeakoulutututkinto tai taloushallinnon asiantuntijatutkinto eli KLT-tutkinto, tämän voi lyhyesti mainita työhakemuksessa, sillä laajempi osaaminen on luonnollisesti eduksi.

Jatkuva osaamisen päivittäminen on tärkeä osa kirjanpitäjän työtä, ja tärkeimmät kurssit ja täydennyskoulutukset on ehdottomasti tärkeää mainita ansioluettelossa. Mikäli työpaikkailmoituksessa peräänkuulutetaan tietyn aiheen tai lainsäädännön osaamista, on hyvä nostaa tämä esille työhakemuksessakin lyhyesti. Monessa työpaikkailmoituksessa peräänkuulutetaan tilinpäätöstaitoista kirjanpitäjää, joten jos sinulla on osaamista tilinpäätöksestä, tämä kannattaa ehdottomasti nostaa esille jo työhakemuksen alussa. Sama koskee kansainvälisen IFRS-tilinpäättösstandardien osaamista, jota myös edellytetään etenkin kansainvälisesti toimivissa yrityksissä.

Tietotekninen osaaminen on myös tärkeää kirjanpitäjän työssä. Erilaiset taloushallinnon ohjelmistot, joiden käytön hallitset, on mainittava CV:ssä, mutta tämän lisäksi voit nostaa työhakemuksessa esille osaamista, jonka on työpaikkailmoituksessa kerrottu olevan eduksi hakijoille. Näin on esimerkiksi tietyn taloushallinnon osaaminen tai sertifiointi, sillä se mahdollistaa lyhyemmän perehdytysajan - tämä voi joissakin tilanteissa olla suuri etu työpaikkaa hakiessa.

Koska eri toimialoilla on omat erityispiirteensä, on hyvä korostaa myös alan liiketoimintaympäristön tai prosessien tuntemusta, mikäli sinulla sellaists sattuu olemaan. Esimerkiksi kansainvälisesti toimivalla ohjelmistoalan yrityksellä on varmasti myös kirjanpitoon heijastuvia erityispiirteitä, jotka voivat olla hyvinkin erilaisia vaikkapa pieneen paikalliseen musiikkikouluun verrattuna. Toisaalta mikäli vastuualueena on myös palkkahallinto, on suuri etu mikäli tunnet alan työehtosopimuksen. Alakohtaista osaamista ja kokemusta kannattaa siis korostaa työhakemuksessa. 

Työhakemuksen rakenne

Työhakemus ja ansioluettelo eli CV eroavat toisistaan erityisesti siten, että työhakemus on vapaamuotoisempi ja keskittyy tarinankerrontaan faktojen sijaan. Tästä huolimatta on olemassa tyypillinen työhakemuksen rakenne, jota kannattaa noudattaa kun alat työstää hakemuksesi sisältöä. 

  1. Henkilö- ja yhteystiedot. Nämä on oltava mukana joka työhakemuksessa.
  2. Muut asiakirjan muodollisuudet, kuten päiväys, asiakirjan nimi tai tyyppi, vastaanottajan yhteystiedot sekä otsikko (useimmiten työpaikkailmoituksessa mainittu tehtävänimike) on hyvä olla mukana hakemuksessa.
  3. Aloituskappaleen on hyvä olla napakka ja kiinnostuksen herättävä. Vältä kuluneita kliseitä kuten “monipuolinen taloushallinnon osaaja”.
  4. Toinen kappale keskittyy ammatilliseen osaamiseesi ja sen arvoon työnantajan näkökulmasta. Muista, että tässä kappaleessa on tärkeää tuoda esille asioita, joita työnantaja on peräänkuuluttanut työpaikkailmoituksessa.
  5. Tuo esille motivaatiotasi, eli miksi olet kiinnostunut juuri hakemastasi työpaikasta. Jos kyseessä on esimerkiksi saman toimialan suurempi kilpailija, voit kertoa kiinnostuksestasi kyseistä toimialaa kohtaan ja korostaa jo sinulla olevan alakohtaisen kokemuksen arvoa ja kiinnostusta kehittää osaamistasi edelleen.
  6. Voit lisäksi omistaa lyhyen kappaleen kertoaksesi itsesäsi persoonana ja työskentelytavoistasi. Myös tässä kappaleessa on tärkeää huomioida, että työympäristö vaikuttaa paljon siihen millaista henkilöä etsitään. Pienen yrityksen kirjanpitäjän toimenkuva on laaja ja tällöin edellytetään usein itsenäistä työotetta, kun taas suuremmassa yrityksessä kirjanpitäjä työskentelee todennäköisesti osana tiimiä, jolloin tiimityötaido ovat avainasemassa.
  7. Lopetuskappaleessa voit kerrata vahvimmat myyntivalttisi ja esimerkiksi mainita tulevasi mielelläsi työhaastatteluun keskustelemaan työstä, sen vaatimuksista ja osaamisestasi tarkemmin.

Kirjanpitäjän työhakemuksen esimerkki

Senja Koivisto
Jyväheinäntie 18
40100 Jyväskylä
senja.koivisto@sahkoposti.fi
050-123 456 78

Jyväskylä, 30. syyskuuta 2024

Jukka Pentikäinen
Super Software Oy
Keskustatie 123
40120 Jyväskylä

Tilinpäätöstaitoinen kirjanpitäjä

Olen kansainvälisen IFRS-tilinpäätösstandardin osaava kirjanpitäjä, joka yli 10 vuoden kokemuksella ohjelmistoalasta tuo mukanaan kattavan taloushallinnon ja alan liiketoimintaympäristön tuntemuksen. Kiinnostus avoinna olevan tehtävän kansainvälisyyttä kohtaan herätti kiinnostukseni, ja haluan tarjota osaamiseni Super Software Oy:n kasvun vauhdittamiseksi. 

Liiketalouden tradenomin AMK-tutkinnon suoritettuani vuonna 2013 olen työskennellyt pääasiassa ohjelmistoalalla vastaten laajasti erilaisista taloushallinnon tehtävistä, viimeisimpänä kirjanpitäjänä vastaten IFRS-vaatimukset täyttävästä kirjanpidosta Hyper Software Oy:n palveluksessa. Työnkuvaan kuului myös palkkahallinnosta vastanneen osa-aikaisen työntekijän esimiesrooli, mutta ohjelmistoalan työehtosopimuksen tunteminen ja tulkitseminen oli henkilökohtaisesti minun vastuullani. Tämän lisäksi olen vuosien saatossa ollut mukana liiketoiminnan suunnittelusta ja sidosryhmille raportoinnista vastaavissa ryhmissä, joten osaamiseni kattaa talouslukujen raportoinnin johdolle ja sidosryhmille, sekä viranomaisille. 

Tietotekniset taitoni ovat ajan tasalla ja olen käyttänyt työssäni yleisimpiä kirjanpito-ohjelmia, kuten ABC, Def ja HIJ. Nykyisessä roolissani olin vastuussa ABC-ohjelmistoon siirtymisen projektinjohdosta ja muiden käyttäjien kouluttamisesta. 

Tunnen olevani kotonani työskennellessäni ohjelmistoalalla, sillä pidän nopeatempoisesta ja jatkuvaan kehittämiseen pyrkivästä työskentelytavasta. Super Software Oy:n tulevaisuuden kasvusuunnitelmat kuulostavat erityisen kiinnostavilta ja etenkin kasvun mukanaan tuomat mahdollisuudet kehittyä työssä ja saada enemmän vastuuta. 

Kollegana minut tunnetaan tunnollisena ja luotettavana, ja lisäksi olen aloitteellinen työympäristön kehittämisen suhteen. Olen nykyisessä työssäni osallistunut aktiivisesti esimerkiksi erilaisten yrityksen juhlien ja kokoontumisten järjestämiseen sekä Suomessa että ulkomailla. 

Uskon, että pitkä kokemukseni IFRS-tilinpäätösstandardien mukaisesta kirjanpidosta, vankka työssä käytettävien työkalujen tunteminen sekä aito innostukseni ohjelmistoalaa kohtaan tekevät minusta vahvan kandidaatin avoinna olevaan tilinpäätöstaitoisen kirjanpitäjän tehtävään. Tulen mielelläni henkilökohtaiseen haastatteluun keskustelemaan lisää työn vaatimuksista ja kuinka osaamiseni vastaa odotuksianne. 

Ystävällisin terveisin
Senja Koivisto


Vältä näitä virheitä työhakemuksessa

Yksi yleisimmistä virheistä työhakemuksessa on käyttää samaa tekstiä työpaikasta toiseen. On ymmärrettävää, että etenkin jos olet aktiivisesti hakemassa uutta työpaikkaa ja lähetät useita hakemuksia viikossa, voi hakemuksen kirjoittamiseen kuluva aika tuntua paljolta. Mutta oletko koskaan pohtinut, että koska kahta täsmälleen samanlaista työpaikkaimoitusta ei ole olemassa, on todennäköistä että sama hakemus ei kerta kaikkiaan toimi useaan paikkaan lähetettäessä? Käytä siis aikaa työhakemuksen kohdentamiseen: näytä, että olet sisäistänyt ilmoituksessa kerrotut vaatimukset ja toiveet, ja kuinka sinä vastaat näihin. On tärkeää huolehtia siitä, että hakemuksen lukijalle jää tunne siitä, että olet kiinnostunut juuri kyseisestä työpaikasta, et mistä tahansa kirjanpitäjän työpaikasta.

Työhakemus on mahdollisuutesi kertoa tarinan tyyppisesti miksi juuri sinä olisit oikea henkilö tehtävään. Älä siis toista samoja faktoja, jotka lukija voi lukea ansioluettelostasi. Työhakemus on mahdollisuutesi kertoa mitä arvoa esimerkiksi 10 vuoden työkokemus tuo mahdolliselle työnantajalle.

Älä nojaa liikaa sen varaan, että työnantaja lukee CV:stä millainen kirjanpitäjä olet, vaan kirjoita se hakemuksesi. Oletko IFS-tilinpäätöstaitoinen kirjanpitäjä? Entä palkkahallinnon hyvin osaava kirjanpitäjä? Tai vaikkapa ohjelmistoalan hyvin tunteva kirjanpitäjä, jolla on laaja taloushallinnon osaaminen? Olipa taustasi mikä tahansa, osaat varmasti luonnehtia tarkemmin millainen kirjanpitäjä olet. Usein työpaikkailmoituksissa kerrotaan jo ihan suoraan millaista kirjanpitäjää etsitään.

Näillä vinkeillä onnistut työhakemuksen kanssa

Työhakemuksen sisällön lisäksi on tärkeää, että hakemuksen ulkoasu on viimeistelty. Mikäli olet käyttänyt tekstinkäsittelyohjelmaa kuten Wordia hakemusten tekemiseen, kannattaa kokeilla työhakemusten ja ansioluetteloiden tekemiseen erityisesti kehitettyä työkalua, joka nopeuttaa asiakirjojen tekoa. Esimerkiksi Jobseeker tarjoaa suuren määrän tyylikkäitä valmiita työhakemuspohjia, joiden käyttäminen on erittäin helppoa ja lopputulos on aina takuulla tyylikäs ilman graafisen alan osaamista.

Muista aina oikolukea hakemuksesi. Kirjanpitäjän työ edellyttää tarkkuutta, joten yksikin kirjoitusvirhe voi antaa huolimattoman kuvan. Pyydä perheenjäsentä tai ystävää lukemaan hakemus läpi ennen sen lähettämistä työnantajalle.

Huolehdi siitä, että hakemuksessa on kaikki yhteystietosi ja että ne ovat oikein. Moni on kiireissään kirjoittanut sähköpostiosoitteen väärin ja tämä on voinut jäädä huomaamatta myös oikoluvun aikana.

Jääkö työhakemuksesta tunne, että et ole “vain” kirjanpitäjä? Jollei työpaikkailmoituksessa sitä suoraan sanota, voit useimmiten lukea rivien välistä millaista kirjanpitäjää etsitään. Korosta tätä ja kasvatat mahdollisuuksiasi päästä haastatteluun.

Näin viet työnhakusi seuraavalle tasolle

Tuntuuko hakemuksen visuaalisen ilmeen hiominen hankalalta? Jobseeker on laatinut suuren joukon työhakemusmallipohjia, joiden joukosta löydät varmasti omaan tyyliisi ja toimialaasi sopivan. Joukossa on myös kirjanpitäjän CV-esimerkki. Voit halutessasi muuttaa mallipohjan väriteemaa siten, että se sopii yhteen vaikkapa työnantajan oman visuaalisen ilmeen kanssa.

Yksinomaan mainio työhakemus ei liitä, vaan sinulla on lisäksi oltava myyvä CV eli ansioluettelo. Jobseeker tarjoaa joukon työhakemusmallipohjiin soveltuvia CV-mallipohjia, jotka ovat työhakemusmallipohjien tapaan muokattavissa esimerkiksi värimaailman suhteen. 

Entä tuntuuko siltä, että runosuoni ei kerta kaikkiaan syki ja CV:n kirjoittaminen on jumissa? Voit hakea inspiraatiota ja esimerkkejä Jobseekerin eri aloille laatimista CV-esimerkeistä.

Jaa via:

Ohita kilpailijat

Varmista, että työpaikkahakemuksesi erottuvat muiden hakijoiden hakemuksista.

Aloita tästä