Sairaanhoitajan työhakemuksen esimerkki

Hyvä sairaanhoitajan työhakemuksen esimerkki

Suomessa on yli 75.000 sairaanhoitajana työskentelevää terveydenhuollon ammattilaista, jotka työskentelevät julkisen terveydenhuollon lisäksi yksityisissa terveyspalveluja tuottavissa yrityksissä, säätiöissä ja muissa yksityisen sektorin yrityksissä. Esimerkiksi sairaaloissa työskentelevät sairaanhoitajat ovat usein erikoistuneet vaikkapa leikkaussalityöhön, kun taas pienemmillä työpaikoilla sairaanhoitajan tehtävänkuva voi olla hyvinkin laaja ja vaatia monipuolista osaamista. Yksityisellä sektorilla on myös paljon sairaanhoitajia, jotka eivät teet kliinistä työtä, vaan toimivat esimerkiksi asiantuntijoina vaikkapa vakuutusyhtiöissä. Kokosimme tähän artikkeliin parhaat vinkit sairaanhoitajan työhakemuksen tekemiseen, olipa ammatillinen suuntautumisesi mikä tahansa.

Miksi sairaanhoitajan työhakemus on räätälöitävä tehtävää varten

Vaikka äkkiseltään voisi kuvitella, että työhakemus on aina työhakemus, on monen ammatin kohdalla tärkeää huomioida kyseisen ammattikunnan erityispiirteet ja kuinka ne heijastavat työnhakuun, kuten työhakemukseen. Nämä on tärkeää ottaa huomioon työhakemusta kirjoittaessa.

Vaikka sairaanhoitajista olisi ajoittain pulaa, tosiasia on se, että moneen suosittuun työpaikkaan, ja etenkin kun kyseessä on vakituinen työpaikka, on usein suuri joukko hakijoita. Vaikka kuinka olisit pätevin hakija, mutta hakemuksesi ei ole räätälöity juuri tiettyä tehtävää varten, voi hakemuksen lukijalle nopeasti muodostua käsitys siitä, että et vastaakaan työpaikan vaatimuksia. Työhakemuksen kun on nimenomaan heijastettava työpaikkailmoituksessa mainittuja vaatimuksia ja toiveita. Mikäli muutoin olisitkin tehtävään pätevä, mutta et osaa kertoa miksi juuri sinä olisit kyseiseen tehtävään oikea henkilö, voi ensivaikutelma jäädä vaisuksi ja työhaastattelukutsu tulematta. Älä siis koskaan aliarvioi työhakemuksen räätälöinnin merkitystä.

Nämä asiat on tärkeää tuoda esille sairaanhoitajan työhakemuksessa

Koska sairaanhoitajia työskentelee hyvin erilaisissa tehtävissä, on tärkeää että tuot hakemuksessasi selkeästi jo alussa esille millainen sairaanhoitaja olet. On todennäköistä, että työpaikkailmoituksessa kerrotaan jo suoraan, että työnantaja hakee vaikkapa laajan kliinisen osaamisen omaavaa perussairaanhoitajaa pieneen kunnalliseen terveyskeskukseen, tai että kyseessä on pitkälle erikoistunut sairaalan osasto, jossa tarvitaan erikoissairaanhoitajan osaamista.

Korosta erikoistumista

Tuo siis heti esille oma profiilisi, eli viittaa itseesi joko erikoissairaanhoitajana ja mainitse oma erikoistumisalueesi, tai sairaanhoitajana jolla on kokemusta “laajasta kliinisestä työstä”, mikäli tämä kuvaa omaa osaamistasi perussairaanhoitajana. Työhakemuksessa ei ole tarpeellista mainita kaikkia erikoistumiseen liittyviä lisäkoulutuksia nimeltä, mutta mikäli olet erikoistunut päihdehoitotyöhön ja hakemassa uutta työpaikkaa nimenomaan päihdetyön parissa, on tämä hyvä mainita työhakemuksessa, ja mieluiten siten, että kerrot motivaatiostasi hakeutua alalle - tämä valottaa sinusta hakijana muita puolia kuin CV. Itse päihdehoitotyöhön liittyvät kurssit ja täydennysopinnot voit hyvin yksilöidä CV:ssä. 

Tuo esille työkokemuksesi tarjoama arvo

Työhakemuksessa on myös tärkeää tuoda esille työkokemuksesi ja mielellään sillä tapaa, että kerrot mitä lisäarvoa kokemuksesi tuo työnantajalle. Pitkä kokemus tuo yleensä mukanaan kykyä toimia ennakoivasti ja kohdata erilaisten potilaiden lisäksi omaisia, jotka ovat usein olennainen osa terveydenhoitoa. Työpaikkailmoituksissa on usein mainittu joitakin toivomuksia, joten kannattaa lukea ilmoitus huolella ja keskittyä kertomaan hakemuksessa millä tapaa juuri sinä täytät nämä vaatimukset.

Työhakemuksen rakenne

Työhakemus eroaa ansioluettelosta ratkaisevasti siten, että perustietojen lisäksi sen sisältö on huomattavasti vapaamuotoisempi. On kuitenkin olemassa peruskaava, jota kannattaa noudattaa kun alat luonnostella hakemuksesi sisältöä. 

  1. Henkilö- ja yhteystiedot on tärkeää olla mukana joka työhakemuksessa. 
  2. Muut muodollisuudet, kuten päiväys, asiakirjan nimi tai tyyppi, vastaanottajan yhteystiedot sekä otsikko - joka on usein työpaikkailmoituksessa mainittu tehtävänimike - ovat myös asioita, jotka on hyvä olla mukana joka hakemuksessa. 
  3. Hakemuksen aloitus on tärkeää olla napakka ja kiinnostuksen herättävä. Älä haaskaa aloituskappaletta latteuksiin kuten “näin kiinnostavan työpaikkailmoituksen ja täytän kaikki vaatimuksenne”. Tiivistä aloitukseen pari myyntivalttiasi. 
  4. Toisessa motivaatiossa voit kertoa itsestäsi ja taustastasi siten, että faktojen sijaan kerrot tarinan. Voit vaikkapa kertoa olevasi “rutinoitunut ja osaamisesi päivittämiseen sitoitunut päihdehoitoon erikoistunut sairaanhoitaja, joka on vuosien saatossa oppinut tehokkaan ja tuloksekkaan tavan työskennellä potilaiden kuntoutumisen tavoitteiden saavuttamiseksi muiden tahojen kanssa.”
  5. Voit myös kertoa itsestäsi persoonana ja työskentelytavoistasi, sillä on olemassa monta työpaikkaa, joissa nämä voivat olla ratkaisevia työssä menestymisen kannalta. Esimerkiksi itsenäisen työn erityisen motivoivana kokevan henkilön on hyvä painottaa juurikin tätä, ja toisaalta on työpaikkoja joissa työtä tehdään tiiviisti tiiminä. 
  6. Lopetuskappaleessa voit summata vahvimmat myyntivalttisi ja esimerkiksi mainita tulevasi mielelläsi työhaastatteluun keskustelemaan työstä, sen vaatimuksista ja osaamisestasi tarkemmin.  

Sairaanhoitajan työhakemuksen esimerkki

Tiina Peltonen
Vaasanpolku 16 A

66100 Vaasa
sähköpostiosoite@gmail.com

+358 40 123 456 789

Vaasan suursairaala, teho-osasto

Osastonpäällikkö Outi Ihanen

Suurtie 1

66150 Vaasa

Työpaikkailmoitus Sairaanhoitaja-lehdessä

Olen vuorotyöhon tottunut erikoiskoulutuksen omaava sairaanhoitaja, jolla on lähes 10 vuoden kokemus tehostetun hoidon kliinisestä työstä sairaalaympäristössä. Avoinna oleva vakinainen tehtävä uudella laajennetun vastuun teho-osastollanne herätti kiinnostukseni, sillä vankka ja moninainen taustani sopii erittäin hyvin yhteen vaatimustenne kanssa.

Suuntauduin tehostetun hoidin työhön jo opintojeni aikana suorittaessani ensin työharjoittelun ja sen jälkeen työskennellessäni osa-aikaisesti Rovaniemen sairaalassa teho-osastolla. Pidän erityisesti siitä, että työ vaatii erilaisten tilanteiden hallintaa ja päätöksentekokykyä. Olen urani aikana ehtinyt työskennellä niin tehovalvonnan, palovammaosaston kun lasten tehostetun hoidon parissa, minkä seurauksena minulla on laaja kokemus vaativasta potilastyöstä, johon yhdistyy usein yhteistyö muiden osastojen kanssa sekä vuorovaikutus omaisten kanssa.

Vuorovaikutustaidot ovat ehdottomasti yksi vahvuuksistani, ja olen niiden ansiosta saanut positiivista palautetta työskennellessäni moniammatillisissa tiimeissä. Nämä taidot ovat olleet myös erityisen suureksi eduksi kohdatessa potilaiden omaisia hoitotyön puitteissa. Minulla on vahva halu kehittää omaa osaamistani ja osallistua oman osastoni toimintatapojen ja yhteishengen kehittämiseen.

Toinen keskeinen vahvuuteni on joustavuus ja haluni tukea kollegoita, mikä tuli ilmi etenkin COVID-19-pandemian aikana. Toimin Rovaniemen sairaalan kiertävänä perehdyttäjänä, jonka tehtävänä oli siirtää tehostetun hoidon toimenpiteiden osaamista muille osastoille poikkeuksellisena ajanjaksona, jolloin perinteiset osastojen roolit jouduttiin järjestelemään uusiksi, jotta sairaala pystyisi tarjoamaan laadukasta hoitoa normaalin kapasiteetin ylittäville potilasmäärille.

Uskon, että pitkä ja monimuotoinen kokemukseni sekä työni kautta osoittamani laatukeskeisyys tekevät minusta pätevän ja ennen kaikkea asenteeltaan oikean henkilön tehostetun hoidon sairaanhoitajan vakinaiseen tehtävään. Tulen mielelläni työhaastatteluun keskustelemaan tarkemmin tehtävän vaatimuksista sekä siitä, kuinka minä voisin osaamiseni ja henkilökohtaisten ominaisuuksieni kautta parantaa Vaasan suursairaalan teho-osaston työn laatua.

Ystävällisin terveisin

Tiina Peltonen, sairaanhoitaja (AMK) 

Vältä näitä virheitä työhakemuksessa

Vaikka sairaanhoitajista on paikoittain pulaa, on halutuihin työpaikkoihin usein suuri määrä hakijoita, etenkin kun kyse on vakituisesta työpaikasta. Tämän vuoksi on tärkeää pitää aina mielessä, että pelkkä ansioluettelossa listattu työkokemus ja koulutus eivät välttämättä riitä, vaan sinun on myös osattava kertoa omasta motivaatiostasi ja ennen kaikkea korostaa sitä lisäarvoa, joka taustasi ja osaamisesi voisi tuoda potentiaaliselle työnantajalle. Älä siis toistele työhakemuksessa samoja asioita kuin CV:ssä, vaan pyri kertomaan mitä esimerkiksi työkokemuksesi on sinulle opettanut.

Älä aliarvioi hakemuksen räätälöintiä 

Vaikka sairaanhoitajan työpaikkailmoituksissa on usein saman tyyppisiä osaamiseen liittyviä vaatimuksia, on useimmissa ilmoituksissa selkeästi kerrottu esimerkiksi millainen työyhteisö on, millaisia potilaat ja näiden hoitoa vaativat tilanteet ovat, ja mitä tehtävään haettavalta henkilöltä toivotaan henkilökohtaisten ominaisuuksien osalta. On tärkeää huolehtia siitä, että otat tämä työpaikkailmoituksessa kerrotut asiat huomioon ja viittaat niihin hakemuksessasi tavalla tai toisella. Älä missään tapauksessa lähetä samaa työhakemusta useaan eri työpaikkaan olettaen, että lukija ei näe että et ole viitsinyt nähdä vaivaa hakemuksen kohdentamiseen.

Parhaat vinkit sairaanhoitajan työhakemuksen tekemiseen

  • Käy työpaikkahakemus huolella läpi ja luo lista siinä mainituista keskeisistä ilmaisuista, jotka liittyvät esimerkiksi osaamiseen tai työskentelytapoihin. Käytä näitä tai samanlaisia ilmaisuja omassa hakemuksessasi. 
  • Lue hakemuksesi läpi kriittisin silmin ja kysy itseltäsi vastaako hakemus seuraavaan kysymykseen: Miksi juuri minä olisin oikea henkilö juuri tähän tehtävään? Jos hakemus on ympäripyöreä ja liian yleinen, on todennäköistä että myös lukija saa vaisun ensivaikutelman ja ajattelee, että et ole kiinnostunut juuri kyseisestä työpaikasta, vaan mistä tahansa vastaavasta työpaikasta. 
  • Tuo esille omaa motivaatiotasi työhön. CV kertoo yksityiskohdat kokemuksestasi ja koulutuksestasi, joten työhakemus on mahdollisuutesi korostaa miksi esimerkiksi teho-osaston hoitotyö motivoi sinua.

Näin onnistut sairaanhoitajan työhakemuksen tekemisessä

Sairaanhoitajan työhakemuksen on tärkeä korostaa työkokemuksesi ja koulutuksesi - mukaan lukien täydennyskoulutukset, työnantajan tarjoaman lisäkoulutuksen ja muut kurssit - mukanaan tuomaa lisäarvoa.

Hakijajoukosta erottumisessa auttaa myös tyylikkäät ja ammattimaiset työhakemusmallipohjat.

Työhakemuksen rinnalla on oltava huoliteltu ja hyvän ensivaikutelman antava CV. Jobseeker tarjoaa joukon tyylikkäitä CV-mallipohjia, joista voit valita omaan tyyliisi sopivan. Mikäli kaipaat inspiraatiota ja vinkkejä itse CV:n kirjoittamiseen, voit etsiä ideoita selailemalla läpi CV-esimerkit, ja tietty myös suomalaisen sairaanhoitajan työn vaatimuksia varten luodun esimerkki-CV:n sairaanhoitajan ammattia varten.

Huolitellut ja tyylikkäät työnhaun asiakirjat ovat avainasemassa työnhaussa onnistumisen kannalta, joten sisällön hiomiseen kannattaa käyttää aikaa ja kruunata kokonaisuus valitsemalla asiakirjamallipohjat, jotka toimivat kuin piste i:n päällä.

Jaa via:

Ohita kilpailijat

Varmista, että työpaikkahakemuksesi erottuvat muiden hakijoiden hakemuksista.

Aloita tästä