Farmaseutin työhakemus esimerkki ja parhaat vinkit

Farmaseutin työhakemuksen esimerkki

Farmaseutit ovat lääkehoidon ammattilaisia, jotka työllistyvät pääasiassa apteekkien lisäksi sairaaloihin ja lääketeollisuuden pariin. Farmaseutti on suojattu ammattinimike, jonka käyttäminen edellyttää farmaseutin koulutusta ja että ammatin harjoittajalle on myönnetty Valviran toimesta ammattioikeudet. Farmaseuttien työnkuva vaihtelee toimialan mukaan, ja apteekeissa se keskittyy lääkkeiden toimittamisen ja valmistamisen lisäksi asiakasneuvontaan, ja esimerkiksi lääketeollisuuden parissa farmaseutit työskentelevät usein tuotekehityksen ja laadun varmistuksen parissa.

Miksi farmaseutin työhakemus on tärkeää räätälöidä

Jokaisella alalla on omat erityispiirteensä, jotka heijastuvat työnhaussa ja esimerkiksi työhakemuksen sisällössä. Näin on myös farmasian alalla, ja alan erityispiirteet on hyvä ottaa huomioon työhakemuksen sisältöä kirjoittaessa. Farmaseuttien peruskoulutus ja ammattioikeuksien vaatimukset on Suomessa standardoitu, joten hakemuksessa kannattaakin keskittyä niihin seikkoihin, jotka tekevät sinusta vahvan kandidaatin koulutukseen liittyvien perusvaatimusten lisäksi. Näitä seikkoja on esimerkiksi täydennyskoulutus, kuten lääkehoidon arvioinnin (LHA) portfolio, hakemasi työpaikan kannalta erityisen oleellinen työkokemus ja luonnollisesti henkilökohtaiset vahvuudet. 

Työpaikkailmoituksessa kerrotaan yleensä ainakin muutamalla sanalla mitä rekrytoinnissa painotetaan, joten on tärkeää että hakemuksesi heijastaa työpaikkailmoituksen sisältöä. Riippuen apteekin tai muun työpaikan asiakaskunnasta tai muista tehtävistä, työnantaja voi esittää toiveita aiemman kokemuksen tai kiinnostusten suhteen, ja on tärkeää että hakemuksen lukijalle jää selkeästi käsitys siitä, että olet sisäistänyt työpaikkailmoituksessa mainitut toiveet ja edellytykset. 

Farmaseutin työhakemuksen tärkeimmät osiot

Koska farmaseuttien peruskoulutuksessa ei ole eroa, on farmaseutin työhakemuksessa tärkeää keskittyä muihin asioihin, jotta erotut hakijajoukosta. Lisäksi on tärkeää, että et toista samoja faktoja kuin CV:ssäsi ilman, että lisäät niiden ympärille tarinankerrontaa. 

Motivaatio

Kenties tärkein tekijä, jonka avulla voit erottua hakijajoukosta on motivaatio, eli miksi olet kiinnostunut juuri kyseisestä työpaikasta. Työnantajat painottavat entistä enemmän motivaatiota ja henkilökohtaisia ominaisuuksia rekrytoinnin yhteydessä, ja etenkin kun kyse on alasta, jonka koulutusvaatimukset ovat standardoitu, on hakijoiden tärkeää erottua joukosta muilla tekijöillä. Kerro siis hakemuksessasi miksi olet kiinnostunut avoinna olevasta työstä. Ehkä haluat vaihtaa työpaikkaa koska olet kiinnostunut suuremmasta työyhteisöstä, joka tarjoaa enemmän mahdollisuuksia ammatilliselle kehittymiselle ja tiimin, tai tiimin esihenkilötehtäviä. Tai voi olla, että haluat vaihtaa suuresta työyhteisöstä pienempään, jossa on tarvetta koko osaamisellesi esimerkiksi myös lääkkeiden valmistuksen suhteen. Työpaikkailmoitus antaa usein osviittaa siitä, millainen työyhteisö on kyseessä ja mitä oikealle kandidaatille tarjotaan, joten kerro mikä herätti mielenkiintosi. 

Henkilökohtaiset ominaisuudet ja vahvuudet

On tavallista, että työpaikkailmoituksissa esitetään toiveita sen suhteen, millainen henkilö halutaan palkata. Etenkin kun alan koulutus on standardoitu, rekrytointipäätöksissä painotetaan usein hakijoiden persoonaa - tämä on ymmärrettävää, sillä kaikki hakijat täyttävät todennäköisesti tehtävälle asetetut muodolliset vaatimukset. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että työpaikkailmoituksessa voi olla maininta vaikkapa siitä, että tiimiin halutaan palkata reipas ja iloinen lääkehoidon ammattilainen. Tämän vuoksi on tärkeää, että kerrot omasta persoonastasi työhakemuksessa. 

Työhakemuksen rakenne

Työhakemus ja CV eroavat toisistaan keskeisesti siten, että CV on faktapohjainen ja rakenteeltaan pitkälti vakiintunut, kun taas työhakemus noudattaa jokseenkin vapaamuotoisempaa kaavaa. Koska työhakemuksen on kuitenkin tärkeää olla lukijaystävällinen, eli rekrytoijan on pystyttävä löytämään siitä haluamansa tiedot, löytyy työhakemuksista usein tietyt osiot: 

 • Henkilötiedot ja yhteystiedot. Vaikka samat asiat olisikin jo CV:ssä ja pitäisi lisäksi täyttää työnantajan käyttämään rekrytointijärjestelmään, etenkin liitteenä lähetettävässä työhakemuksessa on aina oltava hakijan nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. 
 • Vastaanottajan tiedot, eli yrityksen ja yhteyshenkilön nimi ja titteli, mikäli tämä on mainittu työhakemuksessa. Jos ilmoituksessa ei ole henkilön nimeä, riittää että hakemuksessa on vastaanottavan yrityksen nimi. 
 • Avauskappale. Huolella ja hyvin kirjoitettu aloitus houkuttelee lukijaa tutustumaan hakemukseen tarkemmin, joten aloitusta ei kannata tuhlata latteuksiin kuten “näin kiinnostavan työpaikkailmoituksen ja olen erittäin kiinnostunut”. Keskity vahvuuksiisi ja pidä aloitus napakkana. 
 • Taustasi. Tämä osio keskittyy koulutuksen lisäksi työhistoriaan, eli voit kertoa kuinka olet pitänyt osaamistasi ajan tasalla tai suorittanut täydennysopintoja, ja kuinka työhistoriasi tuo potentiaaliselle työnantajalle lisäarvoa. 
 • Motivaatio. Tässä kappaleessa voit keskittyä kertomaan itsestäsi henkilönä ja työkaverina. Lue tarkkaan millaista henkilöä työpaikkaan etsitään ja pidä huolta siitä, että räätälöit osion hakemuksessasi ilmoituksessa mainittujen seikkojen mukaan. Esimerkiksi ammatillisen osaamisen jatkuvaan päivittämiseen panostava työnantaja haluaa luonnollisesti palkata työntekijän, joka arvostaa kehittymismahdollisuuksia.  
 • Lopetus on tärkeä, ja sen on hyvä tiivistää muutaman valttikorttisi sekä painottaa miksi olet kiinnostunut juuri avoimesta työpaikasta. 

Farmaseutin työhakemuksen esimerkki

Kristiina Kim
Mestarinpolku 67
01300 Vantaa
kristiina.kim@sahkoposti.fi
050-1212123

Apteekkari Kaisa Kananen
Vantaan Cityapteekki
Keskuspolku 123
01340 Vantaa

Työpaikkailmoitus Vantaan Sanomissa: LHKA-pätevä farmaseutti 

Olen lääkehoidon kokonaisarvioinnin erityispätevyyden omaava, kokenut ja asenteeltani kehityssuuntautunut farmaseutti, joka viihtyy nopeatempoisessa ja haastavassa asiakastyössä. Olen lisäksi yrittäjä- ja myyntihenkinen ja innostunut kehittämään uusia palvelukonsepteja lääkehoidon laadun parantamiseksi. 

Valmistuttuani farmaseutiksi Helsingin yliopistosta vuonna 2014 olen työskennellyt farmaseuttina apteekeissa, vastuullani lääkkeiden toimittamisen lisäksi ajoittain tiimin esihenkilön tehtävät ja täydennyskoulutuksen koordinointi tiimille. Suoritin lääkehoidon kokonaisarvioinnin erityispätevyyden (LHKA) vuonna 2016, ja olen saanut käyttää osaamistani kehittääkseni uusia lääkehoidon arviointiin liittyviä palveluja, joiden markkinointiin olen lisäksi osallistunut. Pitkä kokemus käytännön lääkkeiden toimittamiseen liittyvästä työstä ja kasvava tarve kokonaisarviointipalveluille on kasvattanut kiinnostukseni kehittyä näiden palvelujen erityisosaajaksi. 

Avoinna oleva LHKA-pätevän farmaseutin tehtävä Vantaan Cityapteekissa kiinnostaa minua erityisen paljon sen vuoksi, että pystyisin käyttämään koko laajaa osaamistani uusien palvelujen kehittämiseen ja vaikuttamaan apteekin kaupalliseen strategiaan. Asiakaslähtöisyys on minulle ensiarvoisen tärkeää, ja tämän vuoksi minusta olisikin kiinnostavaa olla mukana Vantaan Cityapteekin palvelujen kehittämisprojektissa ja hyödyntää osaamiseni uusien palvelujen kehittämisessä. Tunnen hyvin iäkkäämmän asiakaskunnan lääkityksen arvioinnin vaatimukset ja uskon, että aiempi kokemukseni kyseisen asiakasryhmän palvelusta ja moniammatillisesta yhteistyöstä muun muassa lääkäreiden kanssa olisi suuri etu kyseisessä tehtävässä. 

Kollegana minut tunnetaan aloitekykyisenä ja laatutietoisena, ja lisäksi olen saanut runsaasti palautetta positiivisesta ja mukavaa yhteishenkeä luovasta asenteestani. Arvostan työssä kehitysmahdollisuuksia, ja etenkin kaupalliset haasteet ovat minulle erityisen mieluisia - tämä sopisi erityisen hyvin yhteen Vantaan Cityapteekin kasvusuunnitelmien kanssa. 

Uskon, että vankka koulutustaustani ja käytännön kokemukseni, sekä kaupallinen suuntautumiseni tekevät minusta vahvan kandidaatin avoinna olevaan farmaseutin tehtävään. Toivon pääseväni keskustelemaan lisää työstä ja taustastani henkilökohtaisessa haastattelussa. 

Ystävällisin terveisin
Kaisa Kananen

Vältä näitä virheitä farmaseutin työhakemuksessa

Työnhaussa ensivaikutelma on menestyksen kannalta ratkaiseva, joten on tärkeää että osaat välttää pahimmat sudenkuopat. 

 • Yllättävän moni työnhakija kierrättää samaa työhakemusta useaa eri työpaikkaa hakiessaan, eli käytännössä muuttaa vain hakemuksen vastaanottajan tiedot. Tämä on kuitenkin huonosti toimiva strategia, sillä työnhaussa menestyminen on ennen kaikkea kisa siitä, kuka onnistuu parhaiten kohdentamaan hakemuksensa tiettyä työpaikkaa varten. Voit olla varma siitä, että kutsu haastatteluun jää tulematta mikäli hakemuksen lukijalle jää mielikuva siitä, että olet muodollisesti pätevä mutta hakemuksesi ei millään tapaa kerro miksi olet kiinnostunut nimenomaan hakemastasi paikasta, etkä mistä tahansa farmaseutin työpaikasta. 
 • Älä unohda, että olet myös persoona. Entistä useampi työnantaja painottaa työnhaussa hakijoiden henkilökohtaisia vahvuuksia ja ominaisuuksia, eikä tällöin riitä vaikka kuinka olisit suorittanut täydennyskoulutuksia ja kursseja. Muista siis tuoda esiin sitä, kuka ja millainen persoona olet - etenkin apteekkityössä persoona on tärkeä, sillä farmaseutti kohtaa työssään päivittäin paljon asiakkaita. 
 • Oikolue, oikolue, oikolue. Etenkin farmaseutin työ vaatii äärimmäistä huolellisuutta, joten älä koskaan lähetä työhakemusta ennen kuin olet oikolukenut sen läpi mieluiten pariin kertaan. On hyvä muistaa myös tarkistaa, että olet kirjoittanut omat yhteystietosi kuten sähköpostiosoitteen oikein, sillä moni keskittyy oikolukiessaan vain itse tekstiin sillä seurauksella, että kriittisiin yhteystietoihin jää virhe. Farmaseutin työssä ei ole varaa virheisiin, joten muista aina lukea koko asiakirjan sisältö huolella läpi ennen lähettämistä. 

Parhaat vinkit: Näin onnistut farmaseutin työhakemuksen kanssa

Tiesitkö, että rekrytoijat käyttävät keskimäärin vain muutamia sekunteja hakemuksen silmäilyyn ennen kuin päättävät kannattaako siihen tutustua tarkemmin? 

 • Muista, että hakemuksesi ulkomuoto on tärkeä. Mikäli olet tähän asti käyttänyt työnhaun asiakirjojen tekoon tekstinkäsittelyohjelmaa kuten Wordia, on aika ottaa käyttöön modernit ja asianmukaiset työkalut, kuten mallipohjat. Hakemuksen ulkomuodolla on merkitystä, ja ammattimaisen mallipohjan avulla annat itsestäsi positiivisen ensivaikutelman, joka tukee itse hakemuksen sisältöä. 
 • Kohdenna työhakemuksen sisältö työpaikkailmoitusta varten. Lue työpaikkailmoitus huolella läpi pariin kertaan ja poimi muistiin ilmaisuja ja muita osioita, jotka sopivat erityisen hyvin sinuun. Käytä sitten näitä ilmaisuja joko suoraan tai epäsuorasti hakemuksessasi, jotta lukijalle muodostuu selkeä vaikutelma siitä, että vastaat heidän toiveitaan. 
 • Painota hakemuksessa tarinankerrontaa sen sijaan, että toistelisit samoja faktoja jotka ovat löydettävissä myös CV:ssä. CV kertoo esimerkiksi missä olet työskennellyt viimeksi, ja työhakemuksen rooli on kertoa lukijalle mitä arvoa ja hyötyä siitä on seuraavalle työnantajalle, esimerkiksi että olet oppinut tuntemaa tietynlaisen asiakasryhmän tarpeita. 

Lisäinspiraatiota farmaseutin työhakemuksen tekoon

Koska työhakemuksen kanssa onnistuminen on tärkeä askel työnhaussa, on hyvä tietää että tarjolla on vinkkejä, työkaluja ja apua itse sisällön hiomiseen. Jobseeker tarjoaatyönhaun tueksi kätevän työkalupakin, johon kuuluu ammattilaisten laatimat työhakemuspohjat, joiden joukosta löydät varmasti omasi, ja joiden päivittäminen haluamaasi väriskaalaan käy yhdellä klikkauksella. Mallipohjien lisäksi on tarjolla lisäinspiraatiota eri aloille ja työtehtäviä varten luoduista esimerkkityöhakemuksista

Mikäli kaipaat apua myös CV:n tekoon, tarjoaa Jobseeker käyttöösi työhakemusmallipohjien kanssa yhteen sopivat CV-mallipohjat. Itse CV:n sisältöön saat lisää vinkkejä katsomalla läpi eri alojen CV-esimerkit, joiden joukkoon kuuluu luonnollisesti myös farmaseutin CV

Hyödyntämällä Jobseekerin työkaluja saat luotua ammattimaisen ja tyylikkään työhakemuksen nopeasti ja kasvatat mahdollisuuksiasi saada unelmiesi työpaikka.

Ohita kilpailijat

Varmista, että työpaikkahakemuksesi erottuvat muiden hakijoiden hakemuksista.