Opettajan työhakemus - esimerkki ja parhaat vinkit

Opettajan työnhakemuksen esimerkki

Opettajan ammatti on yksi arvostetuimmista ja tärkeimmistä ammateista yhteiskunnassamme. Opettajana työskentely ei ole vain tiedon jakamista, vaan myös tulevien sukupolvien muovaamista. Jos olet kiinnostunut aloittamaan tai jatkamaan uraasi opettajana, on tärkeää, että työhakemuksesi erottuu joukosta ja tekee vaikutuksen mahdollisiin työnantajiin. Tällä sivulla tarjoamme esimerkin tehokkaasta opettajan työhakemuksesta sekä parhaat vinkit sen laatimiseen. Nämä vinkit auttavat sinua näyttämään osaamisesi ja intohimosi opettamiseen parhaalla mahdollisella tavalla.

Miksi opettajan työhakemus on räätälöitävä

Mikäli olet hakemassa opettajan vakituista työsuhdetta tai virkaa, on erittäin tärkeää että onnistut korostamaan omaa pätevyyttäsi sekä henkilökohtaisia vahvuuksia työhakemuksessa. Erityisesti suurten kaupunkien kouluihin tulee usein suuri määrä hakemuksia, eikä pätevyysvaatimuksetkaan täyttävistä hakijoista usein kutsuta kuin pieni joukko haastatteluun. Työhakemus on siis erittäin tärkeä tilaisuus luoda hyvä ensivaikutelma ja varmistaa, että saat kutsun haastatteluun.

Jokaisessa työpaikkailmoituksessa on kerrottu muodollisten vaatimusten lisäksi esimerkiksi koulun toimintatavoista, opiskelijoiden erityisistä tarpeista ja odotuksista sekä työyhteistä. Jotta voisit antaa itsestäsi positiviivisen ensivaikutelman, on tärkeää että hakemuksesi heijastaa näitä työpaikkailmoituksessa mainittuja asioita. Ilman selkeää hakemuksen kohdentamista voi käydä niin, että erityisen pätevänkin hakijan hakemuksesta voi jäädä vaisu kuva, pahimmassa tapauksessa kuva siitä että et ole aidosti kiinnostunut juuri kyseisestä työpaikasta. Pidä siis huoli siitä, että kerrot selkeästi kuinka sinä täytät nimenomaan kyseisen työpaikan vaatimukset.

Opettajan työhakemuksen keskeiset osiot

Opettajan työnhaussa hakijoiden ensimmäinen arviointi tapahtuu usein siten, että hakija arvioidaan taitojen eli koulutuksen ja työkokemuksen, kykyjen eli henkilökohtaisten ominaisuuksien ja muiden ansioiden perusteella. Koska jokainen oppilaitos on ainutlaatuinen, on työpaikkailmoitukissa usein kerrottu työyhteisöstä. Nämä kaikki teemat on hyvä tuoda esille työhakemuksessa.

Pätevä vai epäpätevä

Yksi tärkeimmistä kriteereistä on kelpoisuusvaatimusten täyttäminen. Mikäli oppilaitos saa useita hakemuksia vaatimukset täyttäviltä hakijoilta, on epätodenäköistä että he käyttäisivät aikaansa epäpätevän hakijan haastatteluun. Kelpoisuusvaatimukset täyttävän hakijan on siis tärkeää korostaa tätä hakemuksessa, vaikka se kävisi ilmi myös CV:ssä.

Toivottu osaaminen

Muodollisen pätevyyden lisäksi työpaikkailmoituksissa on usein toivomuksia sen suhteen, mitä osaamista opettajilla on. Tämä voi olla esimerkiksi tieto- ja viestintätekniikkaan liittyvää osaamista, etenkin jos koulussa hyödynnetään paljon nykyaikaista tekniikkaa. Joissakin tapauksissa monikulttuurillinen osaaminen voi olla hyvinkin tärkeää, etenkin jos oppilaitoksen opiskelijoista monella on monikulttuurinen tausta. Tähän voi myös liittyä laaja kielitaito, vaikka et olisikaan hakemassa työtä tai virkaa kielenopettajana. Näitä työpaikkakohtaisia vahvuuksia on tärkeää korostaa, sillä ne voivat hyvinkin nostaa sinut esille erityisen sopivana hakijana monen muun muodollisesti pätevän hakijan joukosta.

Millainen olet opettajana

Koulutuksen, työkokemuksen ja muun muodollisen pätevyyden lisäksi opettajan työ vaatii oman persoonallisuuden esille tuomista. Tämä näkyy siten, että jokaisella opettajalla on oma henkilökohtainen tyylinsä ja vahvuutensa. Oletko esimerkiksi opettaja, joka on erityisen taitava kohtaamaan oppimisvaikeuksien kautta kärsiviä opiskelijoita? Tai ehkä tyylisi on omiaan luomaan luottamusta murrosikäisten opiskelijoiden keskuudessa, ja siksi oppimistulokset ovat parempia kuin monella muulla opettajalla saman opiskelijaryhmän keskuudessa? Kerro rohkeasti millainen olet opettajana ja kuinka se heijastuu opiskelijoihin ja työyhteisöön.

Työhakemuksen osiot

Vaikka olisit hakemassa työpaikkaa työnhakuportaalin, kuten Kuntarekryn kautta, on tärkeää että valmistelet työhakemuksesi siten, että sinulla on valmiina teksti jonka voi tarvittaessa kopioida työnhakujärjestelmään, jollei hakemusta voi ladata liitteenä.

Työhakemus on pääasiassa vapaamuotoisempi kuin CV, mutta noudattaa useimmiten seuraavaa rakennetta:

 • Yhteystiedot, eli nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Nämä on tärkeää olla mukana, vaikka täyttäisit tietosi rekrytointijärjestelmään. 
 • Työpaikan tiedot, eli oppilaitoksen nimi ja rekrytoinnista vastaavan henkilön nimi, mikäli tiedossa. 
 • Hakemasi työpaikan nimi ja mahdollinen työpaikan viite. Tämä on usein mainittu työpaikkailmoituksessa. 
 • Avauskappale on lyhyt ja napakka. Älä käytä arvokasta tilaa latteuksiin, jotka kuka tahansa olisi voinut kirjoittaa, vaan kirjoita persoonallinen avaus joka houkuttelee hakijan tutustumaan hakemukseesi tarkemmin. 
 • Esittelykappale tiivistää pätevyytesi ja tuo esille ammatilliset myyntivalttisi, kuten erilaiset pätevyyttä lisäävät koulutukset ja työkokemus. 
 • Motivaatiokappalessa voit kertoa miksi olet hakemassa juuri kyseiseistä työpaikkaa. Tässä kappaleessa on tärkeää viitata työpaikkailmoituksessa mainittuihin toiveisiin ja kuvaukseen työyhteisöstä.
 • Vahvuutesi opettajana. Tässä osiossa voit kertoa siitä, mikä tekee juuri sinusta hyvän opettajan, sekä nostaa esille konkreettisia esimerkkejä siitä, kuinka oma tyylisi on vaikuttanut oppimistuloksiin, työpaikan henkeen, tai miksipä ei yhteistyöhön vaikkapa opiskelijoiden vanhempien kanssa. 
 • Lopetuskappaleessa on hyvä tiivistää kovimmat myyntivalttisi ja syyt siihen, miksi olisit oikea henkilö avoinna olevaan työpaikkaan tai virkaan.

Opettajan työhakemuksen esimerkki

Johannes Koski
Viherpolku 18 A 2
00510 Helsinki
sposti@resumedia.com
050-12345678

Helsinki, 19. lokakuuta 2023

Helsingin suurkoulu
Rehtori Janica Hartmann
Mannerheimintie 168
00780 Helsinki

Peruskoulun ruotsin kielen lehtori, vakituinen virkasuhde

Olen monimuotoisuutta arvostava ja vahvat yhteistyötaidot omaava aineenopettajan pätevyyden omaava ruotsin kielen lehtori, jolla on lähes 10 vuoden kokemus tuloksekkaasta käytännön opetustyöstä. Avoinna oleva virkasuhde peruskoulun ruotsin kielen lehtorille olisi erinomainen tilaisuus tuoda osaamiseni Helsingin suurkoulun opiskelijoille ja työyhteisön kehittämiseen osallistuva otteeni koko koulun hyväksi.

Täytin peruskoulun aineenopettajan pätevyysvaatimukset vuonna 2013, minkä jälkeen olen työskennellyt ruotsin kielen lehtorina opettaen sekä peruskouluissa että lukioissa pääasiassa Savossa. Ennen Uudellemaalle muuttamista vuoden 2023 alussa opetin ruotsi opiskelijoille, jotka vaativat erityisen paljon motivointia kielen opiskelun tukemiseksi, sillä ruotsin kielellä ei Savossa tunnetusti ole vahvaa sijaa. Opetustyössäni onnistumisen mittarina voidaan pitää sitä, että kysyntä ruotsin kielen laajemmalle opiskelulle kasvoi, ja kielen ylioppilaskirjoituksissa valinnaisena kirjoittaneiden määrä kasvoi yli 10 prosentia toimiessani kielen opettajana Kuopion Iso-lukiossa.

Painotan opetustyössäni käytännönläheistä kielitaitoa, mikä todistettavasti kasvattaa kiinnostusta kieltä ja sen opiskelun jatkamista kohtaan, olipa kyseessä A-kieli tai B-kieli. Hyödynnän työssäni laajasti digitaalisia opetusmenetelmiä sekä lähiopetuksen yhteydessä että itsenäisen työskentelyn kanavana. Sen lisäksi, että pyrin itse aktiivisesti kehittämään osaamistani, arvostan työyhteisöä joka kannusta oman osaamisen vahvistamisessa. Minulle on myös tärkeää, että työhteisössä arvostetaan monimuotoisuutta ja yhdenvertaisuutta - molemmat arvot ovat minulle tärkeitä myös opetustyössä.

Opettajan työssä minua motivoi etenkin mahdollisuus päästä vaikuttamaan ei ainoastaan yksilön opetustuloksiin, mutta koko aineen asemaan ja arvostukseen laajemmin. Etenkin työskennellessäni savolaisissa kouluissa opiskelijoiden motivointi oli ensiarvoisen tärkeää, ja tässä onnistuminen heijastui suoraan opetuksen tuloksiin.

Uskon, että pitkä kokemukseni monimuotoisuudesta, pätevyyteni ja tuloksekas opetustyö ruotsista vähemmistökielenä tekevät minusta vahvan kandidaatin Helsingin suurkoulun ruotsin kielen lehtorin vakituiseen virkaan.

Ystävällisin terveisin

Johannes Koski

Muista nämä työhakemusta kirjoittaessasi

Etenkin hakuajan umpeutumisen lähestyessä voi hakemuksen kanssa tulla kiire, ja tällöin voi unohtua tärkeitä pikkuseikkoja, joilla on kuitenkin suuri merkitys työnhaussa onnistumiselle. Keräsimme alle viime hetken vinkit vakuuttavan opettajan työhakemuksen kirjoittamiseen.

 • Muista, että jokainen työyhteisö ja oppilaitos on ainutlaatuinen. Tämän vuoksi saman työhakemuksen lähettäminen useaan paikkaan tuskin kasvattaa mahdollisuuksiasi saada unelmiesi työpaikka. Käytä siis aikaa kyseisen työpaikan erityistarpeiden ja -piirteiden ymmärtämiseen, ja sisäistä työpaikkailmoituksessa olevat vihjeet siitä, mitä asioita hakuprosessissa painotetaan. 
 • Jokaisella opettajalla on muodollisen pätevyyden ja työkokemuksen lisäksi henkilökohtainen tyyli olla opettaja. Opettele kertomaan lyhyesti millainen olet opettajana: mistä opetustyylisi on tunnettu, millaisia tuloksia olet saavuttanut työssäsi ja mikä sinua motivoi opettajana. 
 • Tuo esille asioita, jotka saavat sinut erottumaan joukosta. Oletko esimerkiksi hakemassa opettajan työtä alueelta, jossa on paljon monikulttuurisia oppilaita tai opiskelijoita? Jos sinulla sattuu olemaan vaikka kokemusta vapaaehtoistyöstä monikulttuuristen perheiden parista, vaikkapa urheiluseurassa, tämä voi hyvinkin olla valttikortti jonka voi tuoda esille työhakemuksessa. 
 • Vaikka työnantaja käyttäisi rekrytointijärjestelmää, kannattaa hakemus ja CV luoda valmiiksi muualla, kuten työhakemuksen ja CV:n tekemiseen tarkoitetulla ohjelmalla. Tällöin voit tarvittaessa ladata hakemuksesi ja CV:si liitetiedostoina rekrytointiohjelmaan.

Viime hetken tarkistuslista - ennen kuin lähetät hakemuksen

Hakuaika lähenee loppuaan ja olet käyttänyt tuntikausia työhakemuksesi viilaamiseen. Tässä vaiheessa voi olla suuri houkutus vain lähettää työhakemus ja huokaista helpotuksesta, mutta kannattaa kuitenkin vielä tarkistaa muutama asia:

 • Onhan työhakemuksessa yhteystiedot, ja esim. puhelinnumero ja sähköpostiosoite oikein kirjoitettu?
 • Eihän työhakemus toistele samoja faktoja kuin CV, vaan keskittyy kertomaan tarinan siitä, kuka olet, mitä voit tarjota työnantajalle ja mitkä ovat vahvuutesi opettajana? 
 • Onhan työhakemus maksimissaan yhden sivun pituinen? Jos hakemus on tätä pidempi, on tärkeää että katsot sen vielä kerran läpi ja pyrit kirjoittamaan tiiviimmin. 
 • Olethan oikolukenut tekstisi? Etenkin paineen alla kirjoittaessa kirjoitusvirheitä sattuu kenelle tahansa, mutta pyydä tarvittaessa ystävää tai perheenjäsentä tekemään viime hetken kielioppitarkistus. 
 • Käytä työhakemuksen ja CV:n tekemiseen erityistä työkalua perinteisen tekstinkäsittelyohjelmiston sijaan. Säästät näin aikaa ja hermojasi, ja lisäksi hakemuksesi näyttää paljon huolitellummalta.

Näin teet tyylikkään työhakemuksen

Yhä useampi hyödyntää työnhaussa erityisiä CV:n ja työhakemuksen tekemiseen tarkoitettuja työkaluja, kuten Jobseeker. Kyseessä on verkkopohjainen palvelu, joka tarjoaa nopea ja helpon tavan tehdä tyylikkäitä työhakemuksia ja ansioluetteloita hyödyntäen valmiita työhakemuspohjia ja  CV-mallipohjia. Jobseeker tarjoaa myös suuren joukon esimerkki-CV:tä, kuten opettajan esimerkki-CV:n. Mikäli kaipaat lisää vinkkejä tai inspiraatiota CV:n tai työhakemuksen tekemiseen, voit myös katsoa läpi muut CV-esimerkit, jotka on räätälöity eri ammattiryhmiä varten.

Jaa via:

Ohita kilpailijat

Varmista, että työpaikkahakemuksesi erottuvat muiden hakijoiden hakemuksista.

Aloita tästä