Lærer jobbsøknad eksempel

Jobbsøknad lærer eksempel

Å skrive en jobbsøknad er et viktig skritt i å sikre din neste utfordring i din karriere innen utdanning. Som lærer er du nøkkelen til å forme fremtidens ledere, og dine ansvarsområder inkluderer undervisning, elevvurdering, klasseledelse, og mer. I denne artikkelen vil du finne konkrete tips til hvordan du lager en effektiv jobbsøknad for å lande en lærerstilling, slik at du kan utmerke deg blant søkerne og vise din pedagogiske tilnærming, kvalifikasjoner og lidenskap for undervisning.

Uansett om du er en erfaren lærer som søker nye muligheter eller en nyutdannet lærer som starter din karriere, er dette eksempelet utarbeidet for læreryrket en uunnværlig ressurs som vil hjelpe deg med å skrive en imponerende jobbsøknad som, sammen med lærer-CVen din, øker dine sjanser for å få jobben du ønsker.

Hvorfor bør jobbsøknaden være tilpasset læreryrket

Å tilpasse søknaden til læreryrket

 • Å tilrettelegge søknadsbrevet ditt til det bestemte yrket eller bransjen du søker innenfor er helt avgjørende for hver søknad, og dette gjelder selvfølgelig også for læreryrket.
 • Det handler om mer enn bare å følge en mal; det handler om å vise at du forstår nøyaktig hva som kreves for å trives som lærer og hvordan du kan tilføre verdi til utdanningssamfunnet.

Skreddersy din yrkesspesifikke jobbsøknad

 • Din yrkesspesifikke jobbsøknad bør være skreddersydd for å reflektere de sidene ved deg som demonstrerer at du er en ideell lærer-kandidat.
 • Dette kan inkludere alt fra å fremheve din undervisningsfilosofi og pedagogiske tilnærming, til kvalifikasjonene som er unikt relevant for lærerjobben du søker på.
 • Å gjøre dette viser potensielle arbeidsgivere at du er dedikert til yrket og forstår de unike utfordringene og mulighetene som kommer med å være en lærer.

Inkludering av relevante begreper

 • Når du inkluderer relevante begreper hjelper du søknaden din med å bli oppdaget av søkemotorer og fremhever dine ferdigheter på en måte som gjør det lett for rekrutterere og potensielle arbeidsgivere å forme en mening om din kompetanse.
 • I de følgende avsnittene vil vi gå dypere inn i hvordan du kan tilpasse søknadsbrevet ditt for å reflektere disse viktige aspektene av lærerrollen.

Viktige komponenter i en jobbsøknad for lærere

Når du setter deg ned for å skrive et søknadsbrev for en lærerstilling, er det avgjørende å forstå hvilke elementer som utgjør en vellykket søknad innenfor dette yrket. En jobbsøknad er mer enn bare en liste over ferdigheter og kvalifikasjoner. Ved å bygge på informasjonen du deler i din CV, skal dette være et dokument som fremhever din interesse for yrket, din pedagogiske visjon, og din motivasjon til å forme fremtidens generasjoner.

Personlig Introduksjon

I begynnelsen av søknadsbrevet ditt, ønsker du å fange arbeidsgiverens oppmerksomhet med en personlig introduksjon. Dette er ditt førsteinntrykk, og det gir deg muligheten til å uttrykke din lidenskap for undervisning og arbeid med barn eller ungdom. Her bør du fortelle hvorfor du søker den spesifikke lærerstillingen og hvordan du ser for deg din rolle som en bidragsyter til skolen. Hva er det som motiverer deg til å undervise, og hvordan vil du skape meningsfulle læringsopplevelser for elevene dine?

Utdanningskrav og Formell Kompetanse

Som lærer i Norge, stilles det undervisningskrav om både bachelor, master og pedagogikk. Sørg for å inkludere denne informasjonen og andre relevante kurs eller sertifiseringer. Søker du på et vikariat stilles det ikke like store utdanningskrav, men det kan være mye mer konkurranse for hver stillingsutlysning. Derfor er det alltid viktig å demonstrere at du har den nødvendige formelle kompetansen for læreryrket, at du er i ferd med å oppnå denne kompetansen, eller at du vil være en pålitelig og dyktig vikar med annen relevant bakgrunn.

Pedagogisk Erfaring og Ferdigheter

Pedagogisk erfaring er helt klart av høy betydning, så del dine tidligere erfaringer med undervisning, og bruk konkrete eksempler som viser din evne til å takle ulike situasjoner som kan oppstå i en lærerjobb. Kommunikasjonsevner og klasseledelse er to ferdigheter som er essensielle for en lærer. Diskuter hvordan du vil engasjere elevene og skape et positivt læringsmiljø. Ved å inkludere disse komponentene i jobbsøknaden din, viser du potensielle arbeidsgivere at du er den rette personen for jobben!

Format for lærer-jobbsøknader

Når du setter deg ned for å skrive jobbsøknaden din som lærer, er det viktig å følge et strukturert format som gir klarhet i din kommunikasjon med potensielle arbeidsgivere.

Introduksjon

 • Presenter deg selv.
 • Nei stillingen du søker på og hvordan du kom over den.
 • Etabler en innledende kontakt og gi mottakeren en klar forståelse av hensikten bak brevet.
 • Henvend deg til mottakeren, som gjerne er oppført i utlysningen.

Hoveddel

Dette er hjertet av din søknad som du kan inndele i flere avsnitt, hvert med sitt eget formål:

 • Pedagogisk tilnærming og erfaring: Beskriv din pedagogiske tilnærming og erfaring.
 • Utdannelse og faglige kompetanse: Fremhev din utdannelse og faglige kompetanse.
 • Kommunikasjonsevner og personlige egenskaper: Diskuter dine kommunikasjonsevner og andre personlige egenskaper.
 • Bruk konkrete eksempler og erfaringer for å støtte dine påstander og vise hva du kan bidra med.

Avslutning

 • Oppsummer hva som gjør deg til den ideelle kandidaten for stillingen.
 • Nei skolen du søker på og hva som motiverer deg til å jobbe der.
 • Uttrykk din entusiasme for muligheten.
 • Takk arbeidsgiveren for deres tid og vurdering av søknaden din.
 • Avslutt med en høflig hilsen, etterfulgt av ditt navn.

Format og struktur i jobbsøknader fungerer alltid som et bevis for dine kommunikasjonsevner, samt din forståelse for hva som forventes av deg. Derfor kan det være nyttig å ta i bruk jobbsøknad-maler og CV-maler, som kvalitetssikrer dette aspektet ved søknaden din. Spesielt når du søker som lærer og du sannsynligvis konkurrerer med andre søkere som møter de samme utdanningskravene som deg, blir dette en avgjørende del av å imponere potensielle arbeidsgivere.

Jobbsøknad eksempel for lærere

Fra: Johannes Svendsen

johannes.s@gmail.com

914 97 644 

Mosebakken 1, 1010, Oslo

Kristiansand VGS

Til: Trond Håkonsen

Smalveien 3, 2310, Kristiansand

Hei Trond Håkonsen, 

Jeg viser til stillingsannonsen på LinkedIn og vil gjerne søke på stillingen som historielærer på Kristiansand VGS. Jeg mener at jeg passer godt i forhold til hva dere søker etter, og vil gjerne forklare hvorfor med dette brevet.

Jeg er for tiden en historielærer hos Oslo VGS i Oslo, hvor jeg har utviklet en rekke læreplaner og undervisningsopplegg i tråd med utdanningskrav og standarder. For å sikre at elevene når læringsmålene, tilpasser jeg undervisningen til deres behov. I tillegg til å evaluere og rette elevoppgaver og prøver, har jeg også veiledet nye lærere og lærerstudenter.

Med over ti års erfaring i undervisning av historie ved videregående skoler, har jeg en lidenskap for å inspirere elevene til å forstå historiens betydning og relevans for dagens samfunn. Jeg beskriver meg selv som empatisk og imøtekommende, samt kreativ, tålmodig og samarbeidsvillig. Jeg har en organisert og strukturert tilnærming til arbeidet mitt, og min interesse for lesing av historisk litteratur og forskning, samt å følge med på nyheter og utviklingen av historiske saker og debatter, gjør meg godt egnet til å være historielærer ved deres videregående skole.

Jeg underviste elever i ulike historieemner og bidro til å etablere en ny historie klubb på skolen og organisere historie reiser for elevene mens jeg underviste ved Bergen VGS. Jeg planla og ledet også skolens deltakelse i en nasjonal historiekonkurranse, som resulterte i en tredjeplass. Nylig deltok jeg på et kurs i digital kompetanse i historieundervisning ved Høgskolen i Østfold, hvor jeg lærte å integrere digitale verktøy i undervisningen og bruke digitale ressurser til å engasjere elevene og øke deres læring. Som historielærer hos dere regner jeg med å kunne utvikle meg videre som fagperson.

Jeg ønsker å bidra til å utvikle elevenes forståelse for historie og dens relevans for dagens samfunn, samt å skape et inkluderende og støttende læringsmiljø der elevene oppmuntres til å utforske og utfordre sine egne tanker og ideer. Jeg vil gjerne forklare min motivasjon og interesse for stillingen som historielærer nærmere under en personlig samtale. Dere kan nå meg på telefon eller via e-post.

Vennlig hilsen,

Johannes Svendsen

Tips for å skrive en effektiv jobbsøknad for lærere

Hva du bør gjøre

Når du setter deg ned for å skrive din jobbsøknad som lærer, er det flere viktige trinn du bør følge som kan maksimere sjansene dine:

 • Skreddersy søknaden: Tilpass søknaden din til den spesifikke lærerstillingen du søker på. Gjør grundig bakgrunnsarbeid for å lære om skolen og forstå hva de verdsetter i en lærer. Vis genuin interesse.
 • Bruk konkrete eksempler: Underbygg dine påstander med eksempler, som mål du satte for elever eller prosjekter du ledet. Dette viser din kompetanse og forståelse for lærerrollen.

Hva du ikke bør gjøre

Det er også viktig å være klar over hva du bør unngå:

 • Unngå generiske søknader: Ikke send en standard søknad til ulike arbeidsgivere. Dette kan signalisere manglende interesse og innsats.
 • Unngå slurvefeil: Dårlig språk og feil kan gi et inntrykk av sløvhet. Sørg for en sammenhengende tekst som er enkel å lese. Korrekturles alltid før du sender.

Topp tips for lærer-søknaden

Personlig tilnærming

 • Adresser søknadsbrevet korrekt: Navngi mottakeren når det er mulig for en personlig tone.
 • Bruk konkrete eksempler: Del hvordan du har påvirket tidligere elevers liv eller hvordan du har løst utfordringer i klasserommet.
 • Vis din lidenskap: La din lidenskap for undervisning skinne gjennom. Arbeidsgivere ser etter engasjerte og dedikerte lærere.
 • Fremhev motivasjon: Dediker en del av søknaden til å forklare hva som spesifikt motiverer deg innen læreryrket.

Kvalitetssikring

 • Korrekturles: Sjekk nøye for stave- og grammatikkfeil.
 • Få en ekstern mening: Be en venn eller kollega om å gjennomgå søknaden din for å fange eventuelle feil.
 • Ikke hastverk: Selv om det kan være overveldende, ta deg tid til å gå over detaljer. Dette kan skille gode søknader fra dårlige.

Dette gjelder også andre dokumenter som CVen din. For mer informasjon og eksempler, se vårt utvalg av CV-eksempler.

Konklusjon: Eksempel på jobbsøknad lærer

I denne artikkelen har vi sett på et konkret eksempel på en lærer-jobbsøknad og hentet ut de viktigste komponentene som utgjør en sterk jobbsøknad. Din søknad bør reflektere dine unike kvalifikasjoner og din evne til å håndtere utfordringer i klasserommet. Ved å følge et strukturert format, kan du levere en overbevisende og velorganisert søknad som gir deg et konkurransefortrinn. Følg de rådene og tipsene som er delt her, og la Jobseeker hjelpe deg med å opprette en skreddersydd søknad som øker dine sjanser til å lande et intervju.

Med din kompetanse og lidenskap for undervisning, er du på vei til å forme fremtidens generasjoner og gjøre en betydelig innvirkning på utdanningssamfunnet. Lykke til med din spennende reise som lærer!

Del via:

Slå konkurrentene

Sikre at jobbsøknadene dine skiller seg ut fra mengden med kandidater.

Kom i gang