Lärare Personligt Brev Exempel

Lärare Personligt Brev exempel

I detta exempel på personligt brev för lärare lyfter vi vikten av att skräddarsy det för ditt yrke. En lärares roll är att skapa en trygg och stimulerande lärmiljö där elever får möjlighet att utveckla kunskap, färdigheter och självförtroende. Du är pedagog men också något av en mentor som ska främja elevernas personliga utveckling för att förbereda dem för framtiden. Detta är ledtrådar till vad som bör genomsyra ett bra, säljande personligt brev för lärare – och här delar vi med oss av fler konkreta och användbara tips.

Varför ditt personliga brev bör anpassas till läraryrket

Din jobbansökan som lärare utgörs av ett CV och ett kompletterande personligt brev. De är två sidor av samma mynt och fyller olika funktion. Där ditt CV är ett snabbt och skannbart sätt att få en bild av din relevans är ditt personliga brev en mer personlig röst. En presentation där du har möjlighet att djupdyka i väl valda detaljer som kan väcka arbetsgivarens intresse. Med ett personligt brev som är skräddarsytt till läraryrket visar du att du förstår arbetsgivarens behov, insikter i arbetet som lärare och hur just du vill bemöta utmaningarna i skolans värld. I ditt personliga brev har du möjlighet att sticka ut i konkurrensen kring lärartjänsten du söker, och uppvisa ett uppriktigt engagemang.

Nyckelelement i ett yrkesspecifikt personligt brev

När du ska skriva ett personligt brev till din ansökan som lärare bör du fylla din sida med information som tydligt kopplar din kompetens och din personlighet till själva yrket. Exempelvis lyfta fram dina drivkrafter för yrket, din vision för svensk skola och din syn på lärarrollen med möjlighet att forma framtida generationer. Det finns vissa nyckelelement som bör finnas med:

Din behörighet för läraryrket

För att arbeta som behörig lärare krävs att du gått Lärarprogrammet, en fyraårig utbildning som ges på många högskolor och universitet i Sverige. Nämn gärna din behörighet tidigt i ditt personliga brev, samt andra kurser eller certifieringar om de är relevanta för tjänsten. Det är viktigt att du är tydlig med att du har den nödvändiga formella kompetensen för läraryrket, eller (om du just nu studerar till lärare) är i färd med att uppnå denna kompetens. Detta för att inte riskeras sorteras bort som okvalificerad.

Erfarenhet av undervisning

Pedagogisk erfarenhet är självklart av stor vikt, så dela dina tidigare erfarenheter av undervisning och lyft gärna fram specifika exempel som visar din förmåga att hantera olika situationer som kan uppstå i ett lärarjobb. Kommunikationsförmåga och anpassad klassrumsledning är två färdigheter som är viktiga för en lärare. Läs beskrivningen av tjänsten och koppla till dina pedagogiska erfarenheter. Du kan även reflektera kring din förmåga att skapa en positiv inlärningsmiljö. Se ditt personliga brev som en manifestation för hur du är rätt person för jobbet!

Personlig motivation för just denna lärartjänst

Att förmedla varför du valt läraryrket och varför dina ämnen intresserar dig skapar närvaro och skärpa i ditt personliga brev. Det ger en tydligare bild av vem du är som person och gör att du sticker ut bland andra sökanden. Du kan även göra avtryck genom att förklara varför skolan intresserar dig samt reflektera kring hur dina personliga egenskaper och dina drivkrafter hjälper dig skapa engagemang och väcka intresse i klassrummet.

Nedan följer en tydlig guide med fler ledtrådar kring ett fungerande brevformat. Du kommer givetvis att känna igen komponenterna i Jobseekers mallar för personligt brev, där du snabbt och enkelt skapar en snygg och genomtänkt ansökan.

Format för lärare personligt brev

Du förstår givetvis vikten av att göra ett bra första intryck. När du planerar ditt personliga brev som lärare förenklar det om du har en struktur som ger din text en röd tråd och gör att det känns intressant att läsa vidare. Ett balanserat format, något som alla Jobseekers mallar för personligt brev har, gör att du inte heller missar något avgörande.

Inledning – en tydlig introduktion till vem du är och varför du söker:

 • Tydlig kontaktinformation (namn, ev. adress, telefonnummer, e-post).
 • Mottagarens namn samt arbetsgivare/organisation
 • Skriv en kort introduktion med positiv energi som sammanfattar din yrkesmässiga koppling samt personliga intresse för just denna tjänst. 
 • Kanske en mening om var du hittade jobbannonsen om det känns naturligt.

Brödtext – ett antal stycken med en tydlig röd tråd som uppmuntrar till läsning:

 1. Första stycket: Fördjupa ditt intresse för lärarrollen samt skola och hur det kommer sig att du valt dina ämnen och vad du vill åstadkomma som lärare.
 2. Andra stycket: Lyft fram en eller flera specifika prestationer eller erfarenheter som fördjupar faktan i ditt CV och som visar ditt engagemang som lärare.
 3. Tredje stycket: Lyft fram kompetenser relaterade till de krav som ställs i jobbannonsen, exempelvis undervisningsförmåga, klassrumshantering, bedömningskompetens, kommunikationskunskap, kunskap i digitala verktyg för undervisning med mera.
 4. Fjärde stycket (om önskas): Ge ytterligare exempel på tidigare arbetsuppgifter eller prestationer som skapar en tydlig koppling mellan din bakgrund och kraven som ställs för lärartjänsten du söker. Glöm inte att ett personligt reflekterande personligt brev kompletterar ett mer faktainriktat CV.

Avslutning – knyt ihop säcken och bjud in till fortsatt dialog

 • Du kan exempelvis tacka för att personen tagit sig tid och understryka din motivation för att landa den utlysta lärartjänsten och att du gärna ses för att höra mer om skolan. Glöm inte en avslutande hälsning och signatur.

Exempel på personligt brev för lärare

Många börjar jobbansökandet med att skapa ett anpassat CV med hjälp av våra CV-exempel, inte minst vårt CV-exempel för lärare. Därefter ska du skriva ett personligt brev som är skräddarsytt för dig som lärare. Istället för att slösa din tid på skrivkramp följer här ett exempel på personligt brev att inspireras av,

Exempel på personligt brev: 

Från: Astrid Hansson
astrid@exempel.se
070 – 000 000 00

Till: Staffan Dahl
Friskolan Lugnet, Göteborg

Hej Staffan,

Jag såg till min stora glädje på LinkedIn att ni söker ämneslärare där jag är en perfekt matchning. Jag är behörig bildlärare med franska som andraämne samt en digital profil som jag tror kommer intressera både skolledning och elever.

Jag jobbar idag på en kommunal skola men har länge varit nyfiken på att utöva mitt yrke inom en friskola – och just Lugnet har ett väldigt gott rykte. Som en del av ert team vill jag mycket gärna bidra med min erfarenhet och yrkeskompetens.

På Solskolan undervisar jag elever på högstadiet, men har även erfarenhet av lågstadiet. Mina digitala bildkurser, med inspiration från mina spännande konstutbildningar på HDK Valand, har väckt mycket uppskattning bland eleverna. Under min ledning presenterar vi varje vår en digital art exhibition, ”Sunny Digital Art Show”, som flera gånger lyfts fram i lokalpress och TV4. Efter 12 år i yrket vill jag fortsätta att utveckla och inspirera elever att göra framsteg, både inom traditionella bildtekniker men även inom digital art. Jag har många idéer för projekt som jag gärna berättar mer om vid tillfälle.

Jag har sedan 2020 förtroendet som förstelärare, en utnämning där min goda undervisningsförmåga, väl ansedda klassrumshantering och bedömningskompetens har spelat in. Jag har ett mycket bra samspel med mina elever och älskar verkligen mitt jobb. Det är för mig oerhört givande att vara med och skapa morgondagens konstnärer. Som person försöker vara en förebild för mina elever, och är utövande konstnär på min fritid med flera dokumenterade utställningar. 

Jag ser fram emot att träffas personligen, då jag gärna vill höra mer om skolan, era elever, era utmaningar och såklart era visioner.

Med vänlig hälsning,
Astrid Hansson

Fallgropar och bästa praxis

När du skriver ditt personliga brev för en lärartjänst finns det såklart en del fallgropar att undvika. Allra bäst är att följa ”bästa praxis” för att säkra att din ansökan landar bra hos arbetsgivaren. Vi listar därför några vanliga misstag samt kloka åtgärder som hjälper dig skapa ett välskrivet och personligt brev som lärare.

Detta bör du göra:

 • Skräddarsy ditt personliga brev: Anpassa alltid brevet till den specifika lärartjänst du söker. Gör grundlig research om skolan och dess inriktning/verksamheter samt historik. Detta hjälper dig förstå skolan och vad de värdesätter hos en lärare. Visa även genuint intresse för att bli en del av just den skolans framtid.
 • Var kortfattad och välj bort det som inte är relevant: Ett personligt brev som lärare ska vara informativt men inte breda ut sig, en sida är vanligtvis gott nog. Våga stryka det som inte är relevant för tjänsten.
 • Ge konkreta exempel: Stöd gärna dina påståenden med verkliga exempel från dina erfarenheter som lärare eller andra sammanhang. Det kan vara mål du satt upp och uppfyllt eller framgångsrika projekt. Detta visar din kompetens och engagemang för lärarrollen.

Detta bör du undvika:

 • Lämna ut konfidentiell information: Även om du vill visa upp goda lärarinsatser är det viktigt att du inte delar personlig information om dina elever och/eller deras familjer. Du vill inte att arbetsgivaren ska behöva betvivla att du kan hantera elevers personuppgifter korrekt.
 • Dela för mycket personlig information: Självklart ska ett personligt brev vara personligt och visa fram dig som riktig person. Undvik ”too much information”. Du behöver inte lämna ut familjeliv, sommarsemestrar i ett personligt brev, såvida det inte kan kopplas direkt till en undervisningssituation eller till lärartjänsten du söker.
 • Felstavningar och dålig grammatik: För en lärare är det givetvis ännu mer relevant att det personliga brevet är välskrivet. Stavfel eller grammatiska fel har därför ingen plats här så se till att ditt personliga brev blir noga genomläst och rättat innan du skickar in din ansökan.

Fler tips för att landa jobbet som lärare

I ett personligt brev som lärare är givetvis dina meriter inom skola och utbildning viktigt men även personliga förmågor och drivkrafter spelar roll. Som lärare arbetar du med människor, där positivt beskrivande ord att väva in kan vara engagerad, lyhörd, nyfiken, tålmodig, noggrann, stresstålig och empatisk. Förmågan till gränssättning och att hantera konflikter är en annan sak. Som lärare är du också en del skolans team där även andra yrkesgrupper ingår så förmågan till samarbete och uppfylla mål är fler bra egenskaper att lyfta och ge exempel på.

 • Berätta vad som inspirerade dig att bli lärare: Detta kan med fördel kopplas ihop med faktamässiga meriter, som val av vidareutbildningar etc.
 • Försök väcka nyfikenhet: Kan du väcka nyfikenhet så är du ett steg närmare en intervju. Kan du lägga ut en krok i ditt personliga brev som du kan få möjlighet att utveckla i ett personligt möte så lägg ut en.
 • Framhäv prestationer: Lyft gärna fram resultat du åstadkommit som kan ge en bra bild av vad du kan prestera i skolans organisation.
 • Kopiera inte ditt CV: Ett personligt brev och ett CV ska inte utformas på samma sätt. Ett personligt brev ska komplettera ditt CV och ge något mer, fler detaljer eller fördjupning.
 • Format är ett vinnande koncept: En bra, genomtänkt struktur på ditt personliga brev är förtroendeingivande. Genom att utgå från någon av Jobseekers CV-mallar och mallar för personliga brev skapar du snabbt och enkelt en seriös och överskådlig ansökan.

Slutsats: så skriver du ett effektivt personligt brev som lärare

I den här artikeln har vi lyft fram ett exempel på ett personligt brev för en lärare. Vi har delat med oss av tips för att ditt korta brev ska väcka nyfikenhet och ta dig till intervju. Utöver detta har vi listat vanliga fallgropar, något som vi som experter ofta stöter på. En av de viktigaste insikterna är förstås att du alltid ska skräddarsy ditt personliga brev för ditt yrke och gärna ge konkreta exempel på hur du axlar din roll som lärare. Att din ansökan, såväl CV som personligt brev är snygga och överskådliga spelar också en viktig roll och här kommer Jobseeker in.

Dra nytta av våra verktyg som ger dig skrivhjälp, mallar och resurser, inte minst utmärkta CV-exempel, och hjälper dig skapa en komplett ansökan.

Skapa ditt personliga brev idag och lycka till att landa jobbet som lärare!

Dela via:

Stå ut från mängden

Låt dina jobbansökningar stå ut bland andra kandidater.

Sätt igång