Personlig assistent Personligt brev Exempel
Skriven av Lotta Rydberg, Författare • Senast uppdaterad 6 maj 2024

Personlig assistent Personligt brev Exempel

Som personlig assistent ger du personligt stöd i vardagen åt brukare med någon form funktionshinder. Arbetsuppgifterna kan variera eftersom de skräddarsys för din uppdragsgivare – något som också innebär att personliga brev för en tjänst som personlig assistent skiljer sig åt. I denna artikel ger vi inspirerande exempel på ett personligt brev för personlig assistent. Dessutom tips på vad du ska tänka på för att tydligt matcha dina meriter med assistentanvändarens krav och önskemål i din ansökan.

Varför ett yrkesspecifikt personligt brev är viktigt

När du söker en tjänst som personlig assistent bör ditt personliga brev, precis som ditt CV, vinklas mot de aktuella arbetsuppgifterna. Det bör tydligt framgå hur du matchar de specifika krav som ställs, oavsett om det handlar om utbildning, erfarenhet, personliga egenskaper, språkkunskaper eller intressen.

Ingen tjänst är exakt den andra lik, så därför krävs ett skräddarsytt yrkesspecifikt personligt brev. En detalj som utmärker ansökan till personlig assistent är att ditt personliga brev kan vara riktat till en rekryterare på kommunen eller ett privat assistansbolag – men lika gärna direkt till brukaren. Det betyder att du bör anpassa såväl ton som innehåll till mottagaren.

Nyckelelement i ett yrkesspecifikt personligt brev

När du skriver ett personligt brev till en personlig assistent-tjänst är utmaningen verkligen att vara just personlig! Att du känns genuin, kapabel och empatisk kan vara avgörande för att du ska gå vidare till intervju. I jobbet som personlig assistent ingår allt från att vara behjälplig till att brukaren kan sköta sitt jobb till att bidra till en rik fritid. Relevanta meriter behöver därför inte ha med tidigare yrkeserfarenhet att göra utan kan lika gärna vara kopplade till en hobby som kan vara ett nyckelelement att ta fasta på.

I vissa fall kan rätt utbildning vara grundläggande som personlig assistent. Det kan ibland vara kopplat till specifika sjukdomar och hanterandet av dem. I ditt personliga brev kan du utveckla fakta du listar ditt CV, med fördjupande detaljer som kopplar dig närmare till de krav som personen ställer.

Tidigare arbetserfarenhet inom vård och omvårdnad är givetvis relevant i ett personligt brev som personlig assistent. Med kunskap om aktuellt funktionshinder har du givetvis ett försprång gentemot andra sökande. Att ge en personlig reflektion kring dina insikter visar att du har förståelse för de utmaningar som finns men också för sätt att överbrygga dem tillsammans.  Att det är ett yrke som sätter människan i fokus bör inverka på hur ditt personliga brev som personlig assistent utformas. Ett nyckelelement är därför att lyfta dina styrkor, drivkrafter och fördelaktiga personliga egenskaper. Detta bidrar till din trovärdighet och ökar förtroendet för dig som sökande.

Har du ännu inte skrivit till CV så finns Jobseekers användbara CV-exempel för personlig assistent att inspireras av.

Hur du strukturerar ditt personliga brev går vi djupare in i nästa del. Nedan presenterar vi ett användbart format som du enkelt kan applicera i någon av Jobseekers mallar för personligt brev.

Format för personligt brev

För att skriva ett säljande personligt brev som personlig assistent krävs en genomtänkt struktur – ett pedagogiskt format. Detta är givetvis något som alla Jobseekers mallar hjälper dig med:

Inledning – en tydlig, genuin introduktion:

 • Inled med tydlig kontaktinformation (namn, ev. adress, telefonnummer, e-post).
 • Ange mottagarens namn samt ev. Organisation.
 • Formulera en kort, inkännande introduktion som sammanfattar både din yrkesmässiga relevans och varför tjänsten intresserar dig personligen.

Brödtext – ett antal stycken som på olika sätt knyter tjänsten till dig:

 • Första stycket: Fortsätt din presentation och fördjupa varför just detta uppdrag som personlig assistent passar dig.
 • Andra stycket: Lyft fram specifika insikter eller erfarenheter som visar ditt engagemang för personen som önskar assistera.
 • Tredje stycket: Utveckla kompetenser relaterade till de krav som ställs i jobbannonsen, exempelvis utbildning för eller erfarenhet av att hantera vissa sjukdomstillstånd, språkkunskap med mera.
 • Fjärde stycket (valfritt): Ge ytterligare exempel på drivkrafter som skapar en tydlig koppling mellan dina personliga egenskaper och kraven som ställs av arbetsgivaren.

Avslutning – uttryck en ärlig förhoppning om ett personligt möte med personen som söker assistent:

 • Runda av med att påminna om ditt intresse för tjänsten som personlig assistent.
 • Förmedla att du är öppen för såväl intervju samt ett personligt möte med assistentanvändaren tillsammans med en avslutande hälsning och signatur.

Exempel på personligt brev för personlig assistent

När du skapat ett CV med hjälp av våra CV-exempel ska ett kompletterande personligt brev skrivas och skräddarsys för tjänsten som personlig assistent. Nedan följer ett exempel att inspireras av:

Från: Melinda Berg
melinda@exempel.se
070 – 000 000 00

Till: Alvin Karlsson
Assistans Pro, Västerås

Hej Alvin,

Jag är en engagerad personlig assistent med stor erfarenhet av Cerebral Pares, som omedelbart kände mig kallad när jag såg Ingrids fina annons på Platsbanken.

Som utbildad undersköterska med fast anställning på Humana är jag idag personlig assistent i team för tre brukare med olika typer av neurologiska funktionshinder. Som uppväxt med en bror med dyskinetisk CP vill jag nu även i mitt yrke använda min specialkompetens och låta den komma andra till nytta. I detta fall Ingrid, som nu söker en lämplig assistent. 

Utöver att ha tillbringat mycket tid med min bror och med stödjande fortbildning för anhöriga tar jag även med mig teoretisk kunskap i konduktiv pedagogik. Något som jag varje dag använder som redskap i vardagen tillsammans med mina brukare. Detta har gett goda resultat, som jag gärna berättar mer om vid tillfälle.

Att jobba som assistent till med personer med olika svårigheter har alltid lockat mig. Min familjesituation och en bror som behövt stöd för att blomstra gav mig motivationen att utbilda mig till undersköterska. Med min vårdutbildning i grunden och som en person som alltid ser människan bakom varje funktionshinder vill jag vara länken mellan begränsningar och möjligheter för en ung person.

Jag ser fram emot möjligheten att träffa er på Assistens Pro och presentera mig närmare. Jag vill också mycket gärna möta Ingrid för en första kontakt. Jag delar Ingrids intresse för djur och har själv hund som idag ofta är med mig på jobbet som omtyckt terapihund. Jag tar gärna med mig min Selma till mötet, om så önskas.

Med vänlig hälsning,
Melinda Berg

Fallgropar och bästa praxis för personligt brev

I ditt personliga brev för en tjänst som personlig assistent kan du direkt undvika vanliga misstag genom att följa bästa praxis. Nedan listar vi därför våra insikter kring ansökan till detta yrke. Optimera ditt personliga brev utifrån dessa tips för att sticka ut på ett positivt sätt.

Bästa praxis att eftersträva:

 • Skräddarsy efter platsannons: I annonsen framgår vilka egenskaper och kvalifikationer som efterfrågas: allt från körkort, intressen, språkkunskaper, tillgänglighet för arbete på kvällar, nätter och helger, allergier och vana vid husdjur eller att du ska vara rökfri. Ditt personliga brev ska alltid vara unikt och anpassat till just dessa krav.
 • Anpassa ditt språkbruk: Skriv för den person som ditt personliga brev riktar sig till. Ha ett språkbruk som är trevligt, personligt och som har en positiv ton. Hitta ord som matchar arbetsuppgifter och som beskriver dig på ett lämpligt sätt, exempelvis ansvarsfull, empatisk, tålmodig och fysiskt stark. 

Vanliga fallgropar att undvika:

 • Vara för generell: Tjänsten du söker som personlig assistent är såklart mycket personlig och helt unik. Svarar du med ett brev som känns som ett massutskick så kommer du förmodligen inte att gå vidare när de mest relevanta kandidaterna plockas ut. Genom att visa engagemang kan du väcka engagemang!
 • Personlig men inte relevant: Med ett pladdrigt personligt brev som handlar om dig men som inte känns relevant gentemot assistentanvändarens önskemål missar du garanterat målet. Nämligen att få din arbetsgivare att förstå att du är motiverad och relevant.

Fler tips för ett effektivt personligt brev

Arbetsgivare och assistentanvändare letar efter personer som är ärligt motiverade och som förstår vad rollen handlar om. På en sida ska du samla dina främsta argument och här följer fler tips för att vässa ditt personliga brev som personlig assistent.

 • Komplettera men inte kopiera CV: Ett personligt brev och ett CV fyller olika funktion. I det förstnämnda ska du lyfta fram intressanta detaljer, inte sällan mjuka värden som kan ge en god bild av dig som person och din kapacitet.
 • Skriv utifrån ett genomtänkt format: Struktur och ett format som premierar en tydlig pedagogik är alltid att föredra. Det förhindrar att ditt brev känns rörigt och att avgörande detaljer missas. Med hjälp av Jobseekers CV-mallar och mallar för personliga brev får du en bra guidning och ett professionellt resultat.
 • Dela dina drivkrafter för yrket: Detta är det mest personliga du kan göra och som samtidigt säger något om din motivation för att assisterat just denna person.
 • Ge levande exempel: Framhäv egenskaper som är till fördel och tydliggör gärna med exempel på hur du utövar dem och hur de kan hjälpa brukaren i sin vardag.. Med tidigare erfarenheter som personlig assistent kan du ge levande exempel från tidigare anställningar.

Slutsats: så skriver du ett effektivt personligt brev som sjuksköterska

I den här artikeln har vi lyft fram exempel på ett personligt brev för personlig assistent, ett yrke som kräver empati, handlingskraft och omdöme. Vi har presenterat förslag för att få brevet att bli relevant, som att relevanta meriter inte bara är yrkeserfarenhet utan lika gärna kan vara kopplade till en hobby då ditt jobb ofta handlar om att bidra till en rik fritid.

Vi har tagit upp att en genomtänkt struktur är a och o för ett effektivt personligt brev och att du ska vara personlig med fokus på relevans utifrån assistentanvändarens perspektiv. Det absolut viktigaste är att ditt personliga brev skräddarsys efter de krav som ställs för den tjänst du söker och utifrån brukarens behov.

Du bör också ha en ärlig och genuin ton och ett språkbruk som känns naturligt och avslappnat.

Med hjälp av Jobseekers verktyg får du smidig tillgång till användbara mallar samt resurser, som förenklar ditt jobbsökande. Lycka till med nästa steg i din karriär och att landa jobbet som personlig assistent.

Skapa ditt personliga brev idag!

Dela via:
Lotta Rydberg
Lotta Rydberg
LinkedIn
Författare
Lotta Rydberg är en erfaren copywriter med lång erfarenhet av att förvandla torr karriärfakta till effektiva och engagerande jobbansökningar. Med insiktsfulla artiklar och konkreta exempel bistår hon arbetssökande som vill ta sin karriär till nästa nivå.

Stå ut från mängden

Låt dina jobbansökningar stå ut bland andra kandidater.

Sätt igång