Sjuksköterska Personligt brev Exempel

Sjuksköterska Personligt brev Exempel

Som sjuksköterska spelar din nyckelkompetens inom vården en avgörande roll. Under årets alla dagar förbättrar du människors hälsa och välbefinnande samt räddar liv. Din insats påverkar samhället på djupet och du har förmåga att skapa en meningsfull förändring. I denna artikel delar vi ett exempel på ett personligt brev för sjuksköterska som tydligt speglar din kompetens och professionalism. Du får dessutom användbara och konkreta tips för när du skriver din ansökan.

Varför ett sjuksköterska yrkesspecifikt personligt brev är viktigt

När du söker en tjänst som sjuksköterska är det personliga brevet din chans att väcka intresse hos din potentiella arbetsgivare. Här har du möjlighet att utveckla ditt CV med detaljer som motiverar dig som rätt kandidat för rollen du söker. Du kan här framhäva egenskaper som skiljer dig från övriga sökanden med formella meriter som liknar dina. Just därför är det viktigt att du specifikt anpassar ditt personliga brev för sjuksköterskeyrket. Utöver att matcha de formella kraven som ställs ska du även lyfta vinnande personliga egenskaper. Med ett yrkesspecifikt personligt brev visar du på ett professionellt sätt att du förstår arbetsgivarens utmaningar och är redo att möta dem kliniskt – och personligt.

Nyckelelement i ett yrkesspecifikt personligt brev för sjuksköterska

När du skriver ett personligt brev för en sjukskötersketjänst är utmaningen att lyfta fram dina formella kvalifikationer och din personliga motivation på ett sätt som gör att du sticker ut från andra sökande. Båda delar är viktiga – och ett personligt brev för sjuksköterskor ska alltid skräddarsys så att din unika kompetens perfekt matchar den aktuella tjänsten. 

Som sjuksköterska är rätt utbildning och arbetserfarenhet givetvis grundläggande. I ditt CV listar du tydligt utbildning, examina och arbetserfarenhet och i ditt personliga brev kan du utveckla det med fördjupande detaljer. Lyft gärna relevanta certifieringar och vidareutbildningar samt konkreta exempel som speglar dina kvalifikationer och ger en bild av din kapacitet. Tidigare erfarenhet och prestationer inom omvårdnad bör givetvis vara en central del av ditt personliga brev som sjuksköterska. Detta ger arbetsgivaren en tydlig överblick över hur du har utmärkt dig tidigare och vad du kan bidra med i teamet.

Att du är verksam i ett yrke som sätter människan i fokus bör inverka på hur ditt personliga brev som sjuksköterska utformas. Det är en fördel att både förklara och manifestera hur din personlighet och arbetsmoral matchar organisationens kultur. Med dessa komponenter på plats kommer ditt personliga brev att ge en heltäckande bild av dig som en såväl kompetent som engagerad kandidat. Kom ihåg att anpassa varje avsnitt till den specifika sjukskötersketjänst och organisation som du söker till.

Har du ännu inte skrivit till CV så finns Jobseekers användbara CV-exempel för sjuksköterska att inspireras av.

I vår guide nedan ger vi dig fler ledtrådar kring ett fungerande brevformat. Detta kan du sedan applicera i någon av Jobseekers mallar för personligt brev.

Format för sjuksköterska personligt brev

För att formatera ett personligt brev som sjuksköterska är det smart att förhålla sig till en tydlig struktur som säkrar att du inte missar något avgörande och att brevet är lättläst och följer en röd tråd. Detta är givetvis något som alla Jobseekers mallar hjälper dig med.

Så här ser ett fungerande format ut:

Inledning – en tydlig och säljande introduktion:

 • Inled med tydlig kontaktinformation (namn, ev. adress, telefonnummer, e-post).
 • Ange mottagarens namn samt arbetsgivare/organisation
 • Skriv en kort säljande introduktion som sammanfattar både din yrkesmässiga relevans och personliga intresse för tjänsten.

Brödtext – kärnan i ditt personliga brev med ett antal stycken:

 • Första stycket: Fortsätt din presentation och fördjupa ditt intresse för rollen och hur det kommer sig att du valt din inriktning och vad du vill åstadkomma framåt i din vårdkarriär.
 • Andra stycket: Lyft fram en specifik prestation eller erfarenhet som visar ditt engagemang som sjuksköterska.
 • Tredje stycket: Lyft fram och utveckla kompetenser relaterade till de krav som ställs i jobbannonsen, exempelvis medicinsk bedömning, omvårdnadsdiagnoser, läkemedelshantering, patientvård, vårdplanering, teamarbete med mera.
 • Fjärde stycket (valfritt): Ge ytterligare exempel på tidigare arbetsuppgifter eller prestationer som skapar en tydlig koppling mellan din bakgrund och kraven som ställs för sjukskötersketjänsten du söker. Glöm inte att ett personligt reflekterande spelar en viktig roll i ett personligt brev och kompletterar ett mer faktainriktat CV.

Avslutning – knyt ihop säcken på ett inbjudande sätt:

 • Sammanfatta kort ditt intresse för tjänsten som sjuksköterska och att du ser fram emot mer input på en fysisk intervju, samt en avslutande hälsning och signatur.

Exempel på personligt brev för sjuksköterska

Förhoppningsvis har du redan skapat ett CV med hjälp av våra CV-exempel? Då återstår ett säljande, seriöst personligt brev knutet till dig som sjuksköterska. Här följer ett exempel på personligt brev att inspireras av: 

Från: Zara Tahrer
zara@exempel.se
070 – 000 000 00

Till: Agneta Andersson
Talldalens äldreboende, Stocksund

Hej Agneta,

Jag såg på er hemsida att ni nu förstärker er stab med sjuksköterskor och jag gissar att jag är en av era mest motiverade sökanden. Givetvis är jag utbildad sjuksköterska med specialistutbildning inom geriatrik – men jag har också en personlig anknytning till Talldalen. Som uppvuxen i Stocksund har jag tillbringat mycket tid hos er som besökare till min farmor, som under slutfasen av sitt liv bodde hos er.

Idag är jag en ambitiös, legitimerad sjuksköterska med två års erfarenhet på Cardio Vårdcentral där jag ansvarar för provtagning, sårvård, undersökningar och för journalanteckningar över patienternas tillstånd. Som nyutexaminerad är jag väl uppdaterad inom den senaste forskningen och har via distansstudier kvalificerat mig till kunskaper inom geriatrik.

Att jobba med äldre har alltid lockat mig. Redan under mina gymnasiestudier hade jag extrajobb och feriejobb på Solrosens äldreboende, något som gav mig motivation till att utbilda mig till sjuksköterska.

Jag söker nu en tjänst där jag kan tillämpa min yrkeskunskap mer riktat samt fördjupa mina kunskaper. Utöver empati och stort engagemang för mina patienter har jag stor organisationsförmåga. Något som gjort mig till ”Årets medarbetare 2020” för en gedigen, coronasäker vaccinationsplanering för vårdcentralens patienter inom 70+ segmentet.

Hos er på Talldalens äldreboende vill jag bidra till en trygg och säker vård för era boende, Tillsammans med vårdteamet och övrig personal vill jag se till att boendet blir det allra bästa stället att bo på för kommunens äldre. Hos er på Talldalens äldreboende vill jag bidra till en trygg och säker vård för era boende, Tillsammans med vårdteamet och övrig personal vill jag se till att boendet blir det allra bästa stället att bo på för kommunens äldre.

God etik inom omsorgsarbete är något jag brinner för, och något jag även specialiserat mig inom rent akademiskt. Detta för att få ytterligare ett användbart redskap för mitt praktiska arbete.

Jag ser fram emot att träffa dig och er, ett möte då jag gärna berättar mer om mina tankar kring hur vi tillsammans utvecklar den mest perfekta vården för era äldre.

Med vänlig hälsning,
Zara Tahrer

Fallgropar och bästa praxis

När du planerar ditt personliga brev för en sjukskötersketjänst är det en god idé att följa bästa praxis för att säkerställa att din ansökan sticker ut på ett positivt sätt. Här är en snabb genomgång över vanliga misstag samt unika möjligheter när du skriver ett personligt brev som sjuksköterska

Bästa praxis att eftersträva:

 • Markera prestationer: Dela specifika prestationer som visar dina färdigheter och engagemang för sjuksköterskeyrket. Fördjupa meriter från ditt CV och beskriv situationer och handlingar du utförde och de positiva resultat som blev resultatet.
 • Var kortfattat och tydlig: Ett personligt brev som sjuksköterska ska vara informativt men samtidigt kortfattad, vanligtvis begränsad till en sida. Varje mening ska ha ett syfte och utveckla fakta som du listar i ditt CV.

Vanliga fallgropar att undvika:

 • Ha en negativ approach: Att tala ner tidigare anställningar eller erfarenheter är inte rätt väg att vinna förtroende. Fokusera istället på dina drivkrafter och på vad du vill bidra med på anställningen du söker.
 • Ostrukturerat innehåll: Ett rörigt personligt brev känns inte bara slarvigt utan även oengagerat. Läsaren ska känna att du har ett genuint intresse av tjänsten och att du vet vilka meriter som talar för dig.
 • Vara för allmän: Rollen som sjuksköterska är oerhört bred och tjänsten du söker är förmodligen specifik. Det behöver därför även din ansökan vara så att din presentation av dig och din kompetens svarar upp på rätt sätt. 
 • Formell text med klichéer: Att vara saklig och rationell är något som kännetecknar ett CV. Fakta och meriter är också viktigt i ett personligt brev för sjuksköterska, men här bör du även visa människan bakom ansökan. Undvik klichéer och ge istället utrymme för en ärlig och mer känslomässig ton.

Fler tips för att landa jobbet som sjuksköterska

Utöver dina yrkesmässiga meriter är även personliga förmågor och drivkrafter viktiga i ett personligt brev som sjuksköterska. Arbetsgivare letar vanligtvis efter medarbetare som på olika sätt bidrar till kulturen och till team som fungerar väl tillsammans. Att lyfta relevanta egenskaper i ditt personliga brev ska därför inte glömmas bort.

 1. Dela vad som inspirerade dig att göra en karriär inom sjukvård: Detta kan med fördel kopplas ihop med faktamässiga meriter, som val av vidareutbildningar etc. 
 2. Visa din kommunikationsförmåga: Ett välskrivet, intressant personligt brev visar att du har förmågan att kommunicera, något som är viktigt i allt teamwork. Kan du väcka nyfikenhet så är du ett steg närmare en intervju..
  Framhäv mätbara prestationer: Siffror och konkreta resultat du åstadkommit visar din kapacitet och ger rekryteraren en god uppfattning kring vad du kan leverera om du erbjuds jobbet.
 3. Kopiera inte ditt CV: Ett personligt brev och ett CV är två sidor av ett mynt och ska inte vara identiska. Det du formulerar ska komplettera ditt CV och ge mervärde. Du ska lyfta sidor av dig själv och som yrkesperson som väcker nyfikenhet. 
 4. Förstå värdet av format: Struktur och ordning och reda fungerar och är ett vinnande koncept. Genom att utgå från någon av Jobseekers CV-mallar och mallar för personliga brev säkrar du att din ansökan totalt sett blir tydligt och snygg.

Slutsats: så skriver du ett effektivt personligt brev som sjuksköterska

I den här artikeln har vi delat ett exempel på ett personligt brev för en ansökan som sjuksköterska. Vi har även lyft fram värdefulla tips för att få dig att sticka ut från andra sökande och fallgropar att undvika. Det viktigaste är att ditt personliga brev alltid ska skräddarsys för att spegla yrkets specifika krav och visa hur du kan möta upp, med rätt behörigheter och rätt bakgrund. Du ska också alltid anpassa ditt personliga brev till den specifika tjänst och den organisation du söker till. Finns siffror och konkreta resultat på prestationer du levererat i en vårdanställning så är ditt personliga brev rätt plats att presentera detta. Att du formulerar dig på ett avslappnat, öppet sätt är också en fördel och, likaså, att din presentation är snygg och överskådlig.

Dra nytta av Jobseekers verktyg som ger dig tillgång till bra mallar och resurser, inte minst utmärkta CV-exempel, och som hjälper dig skapa en komplett ansökan. Kom ihåg att noggrann planering och uppmärksamhet på detaljer är nycklarna till framgång när du söker jobb som sjuksköterska. Skapa ditt personliga brev idag!

Dela via:

Stå ut från mängden

Låt dina jobbansökningar stå ut bland andra kandidater.

Sätt igång