Toimittajan työhakemuksen esimerkki
Written by Johanna Puustinen, Sisällöntuottaja • Last updated on 5. helmikuuta 2024

Toimittajan työhakemuksen esimerkki

Toimittajat tekevät journalistista työtä sanomalehdissä, tv:ssä, radiossa ja uutisia välittävien verkkosivujen palveluksessa joko työntekijänä tai vapaana toimittajana. Työpaikoista on jo pitkään ollut kova kilpailu, ja useimpiin avoimiin työpaikkoihin tulee kymmeniä, jollei jopa satoja hakemuksia. Useimmat toimittajat ovat tavalla tai toisella erikoistuneet johonkin sisältötyyppiin tai aiheeseen, esimerkkinä tästä ovat taloustoimittaja ja urheilutoimittajat. On kuitenkin olemassa esimerkiksi pieniä paikallislehtiä, joiden toimittajat kattavat laajasti eri aiheita taloudesta henkilökuviin ja urheiluun.

Toimittajien koulutustausta vaihtelee paljon: monella on alan koulutus, mutta joukossa on suuri määrä toimittajia, joiden koulutustausta on kaukana journalismista. Työpaikan saamiseksi tarvitaan tämän vuoksi työkokemusta ja työnäytteitä, mutta työhakemus on tärkeässä asemassa työnhaussa. Työhakemus kertoo lukijalle miksi olet kiinnostunut avoimesta työpaikasta ja mitä voit tarjota työnantajalle. Kokosimme tähän artikkeliin parhaat vinkit siihen, kuinka onnistut myyvän työhakemuksen kirjoittamisessa.

Miksi toimittajan työhakemus on tärkeää räätälöidä

Oletko koskaan törmännyt kahteen täysin samanlaiseen työpaikkailmoitukseen? Todennäköisesti et, ja tämän vuoksi onkin tärkeää räätälöidä työhakemus aina jokaista työpaikkailmoitusta varten. Mikäli kierrätät samaa työhakemusta hakiessasi useita toimittajan työpaikkoja, on hyvin mahdollista että pätevyydestä ja kokemuksesta huolimatta et anna itsestäsi parasta mahdollista vaikutelmaa, sillä työhakemuksen lukijaa kiinnostaa tietää miksi olet kiinnostunut nimenomaan tietystä työpaikasta ja kuinka taustasi vastaa työpaikkailmoituksessa kerrottuja vaatimuksia ja toiveita. Mikäli hakemuksesi ja työpaikkailmoituksen välillä ei ole selkeää yhteyttä, lukijalle muodostuu kuva hakijasta, joka ei aidosti ole kiinnostunut kyseisestä työpaikasta, vaan mistä tahansa toimittajan työstä. Panosta siis yhteyden tunnistamiseen ja kertomiseen.

Toimittajan työhakemuksen tärkeimmät osiot

Koska toimittajien työpaikoista on kova kilpailu, on tärkeää että tuot työhakemuksessasi esille valikoidusti seikkoja, joiden perusteella lukija pystyy nopeasti päättelemään soveltuvuutesi kyseiseen tehtävään. 

Tunnista oma profiilisi

Oletko päivittäisiin uutisiin erikoistunut verkkotoimittaja? Kuvaava ja liikkuva urheilutoimittaja? Tai kenties hyvät verkostot omaava politiikan toimittaja, jolla on kyky hankkia uutisia ennen muita? On todennäköistä, että jo työpaikkailmoituksessa on mainittu millaista profiilia työpaikkaan haetaan. Kun olet tunnistanut oman profiilisi, kannattaa sitä korostaa heti hakemuksen alussa. Mikäli olet vasta urasi alussa, voit muotoilla profiloinnin siten, että olet vaikkapa kunnianhimoinen ja halukas kasvamaan journalismin ammattilaiseksi.

Painota vahvuuksiasi

Jokaisella toimittajalla on omat vahvuutensa, joita on tärkeää korostaa työnhaussa. Oletko esimerkiksi nopea tuottamaan laatusisältöjä? Entä hallitsetko koko uutisten tuotannon elinkaaren hankinnasta sisällön tuottamiseen, kuvittamiseen ja julkaisuun? On mahdollista, että työpaikkailmoituksessa on jo selkeästi kerrottu millaisissa olosuhteissa työtä tehdään, joten painota hakemuksessasi vahvuuksia jotka liittyvät nimenomaan kyseisen työn vaatimuksiin.

Substanssiosaaminen

Monessa tapauksessa toimittajalta vaaditaan hyvää substanssiosaamista, olipa kyseessä paikallisuutisten tuotanto, urheilu, talous, politiikka tai mikä tahansa osa-alue. Työnantajat palkkaavat mielellään toimittajia, jotka tuntevat jo entuudestaan kyseistä osa-aluetta, joten avaa hakemuksessasi millä tasolla tuntemuksesi on. Esimerkiksi 10 vuoden urheiluharrastustausta on selkeä etu mikäli olet hakemassa työpaikkaa urheilutoimittajana, ja toisaalta vaikka kaupallisen tai talouden alan koulutus voi olla erityisen suuri etu kun olet hakemassa työpaikkaa taloustoimittajana. Paikallisuutisten suhteen on luonnollisesti suuri etu, että tunnet paikkakunnan kuin omat taskusi.

Saavutuksesi

Oletko hankkinut uutisjutun ennen kilpailijoita, kirjoittanut jutun joka aloitti suuremman keskustelun yhteiskunnallisesti merkittävästä aiheesta tai oletko verkostoitunut erityisen hyvin vaikkapa urheilijoiden tai julkkisten keskuudessa? Hakemasi työpaikan luonteesta riippuen, voi olla että urallasi on saavutuksia jotka kannattaa mainita työnhaun yhteydessä. Journalismin alalla on olemassa myös erilaisia palkintoja, joten mikäli olet saanut maininnan vaikkapa vuoden skuupista, mainitse se työhakemuksessasi, sillä se kertoo kyvystäsi tehdä itsenäistä uutishankintaa.

Työhakemuksen tärkeimmät osiot

Työhakemus ja CV eroavat toisistaan selkeästi siinä, että missä CV:n rooli on kertoa taustastasi lyhyesti ja ennalta arvattavan rakenteen mukaisesti, työhakemus keskittyy kertomaan tarinan siitä, kuka olet ja mitä lisäarvoa taustasi tuo työnantajalle. Työhakemuksessa on kuitenkin useimmiten hyvä olla ainakin seuraavat osiot, joita etenkin rekrytoijat odottavat näkevänsä:

 • Yhteystiedot. Vaikka olisit täyttänyt verkossa olevan kaavakkeen hakiessasi työpaikkaa, on tärkeää että myös työhakemuksessa on mukana yhteystiedot. Tämä johtuu siitä, että hakemus ladataan usein liitteenä hakemukseen. 
 • Aloituskappale. Tämä kappale on kuin mukaansatempaava uutisjuttu, eli sen tarkoitus on houkutella lukija tutustumaan hakemukseesi tarkemmin. Suosi tiivistä ja napakkaa, suoraan asiaan menevää tyyliä. 
 • Taustasi. Kerro mikä on ammatillinen taustasi ja millaisten aiheiden parissa olet työskennellyt aiemmin. 
 • Motivaatio. Miksi olet kiinnostunut avoinna olevasta työpaikasta? Tämä osio on tärkeä siitä syystä, että CV ei pidä sisällään motivaatioon liittyviä asioita, ja antaa mahdollisuuden uran suuntaa tai erikoistumista vaihtavalle henkilölle kertoa miksi juuri avoinna oleva työpaikka kiinnostaa niin paljon. Esimerkiksi yleistoimittajasta urheilutoimittajaksi haluava voi kertoa innostuksen syntyneen hiljalleen urheiluaiheiden juttujen parissa työskentelyn aikana. Tai talouteen erikoistunut toimittaja voi haluta työskennellä suuremmassa organisaatiossa, jossa voi edelleen erikoistua vaikkapa tiettyjen toimialojen seuraamiseen. 
 • Työskentelytapasi. Toimittajat ovat myös ihmisiä, joten voit hakemuksessa valottaa myös millainen työkaveri olet. Moni tekee työtä melko itsenäisesti, kun taas toiset nauttivat tehdä työtä tiimissä ja suunnitella esimerkiksi isompia juttukokonaisuuksia.

Työhakemuksen esimerkki - toimittaja

Teija Timonen
Auranranta 32 B 12
20300 Turku
teija.timonen@sahkoposti.fi
040 123 4567

Turku, 1. Marraskuuta 2023

Toimituspäällikkö Maija Mikkonen
Turun Uutiset
Jokitie 1
20100 Turku

Verkkotoimittaja - Turun Uutiset

Olen uutistuotannon koko elinkaaren hallitseva toimittaja, joka on kotonaan nopeatempoisessa ja haastavassa verkkouutisten maailmassa. Minulla on laaja substanssiosaaminen uutisten eri osa-alueilta ja vankka Turun seudun paikallistuntemus, joten olen erittäin kiinnostunut avoinna olevasta vakituisesta verkkotoimittajan työpaikasta.

Valmistuttuani viestinnän tradenomiksi vuonna 2017 olen työskennellyt vapaana toimittajana ja sijaisuuksissa paikallislehdissä Uudenmaan alueella. Viimeiset kaksi vuotta olen työskennellyt osa-aikaisena verkkotoimittajana Uudenmaan alueuutisissa ja Yleisradiossa, missä uutistuotantoa tehdään vuorokauden ympäri. Olen taustani vuoksi oppinut tarttumaan erilaisiin uutisaiheisiin ja lisäksi hankkimaan uutisia omien kontaktieni ja vinkkien kautta, eli minulla on runsaasti paikallisuutisten edellyttämää aloitekykyä.

Työni on painottunut verkkoon tuotettuihin sisältöihin, ja tunnenkin verkon sisällöntuotantoprosessit ja siinä käytetyt työkalut hyvin. Juttujen ideoinnin ja hankkimisen lisäksi olen ripeä kirjoittaja ja hallitsen sekä still- että videokuvan käsittelytaidon ja sisältöjen julkaisun uutisalustoille ja sosiaalisen median kanaviin. Vahvuuteni on koko jutun elinkaaren osaaminen siten, että pystyn itsenäisesti tuottamaan ja jakelemaan sisältöjä niin tarvittaessa. Esimerkkinä itsenäisestä news desk -työskentelystäni on heinäkuussa 2023 tuottamani uutissisällöt Porvoon suuresta vanhan kaupungin tulipalosta. Tuotin ja julkaisin itse ensimmäiset verkkouutiset ensimmäisenä paikallisjulkaisuna ja lisäksi jatkojutut raportoituani ja kuvattuani materiaalia paikan päällä Porvoossa. Koko tapahtuman uutisointi nousi koko heinäkuun ykkösaiheeksi Uudenmaan alueuutisten verkkosivuilla.

Vaikka olen viihtynyt Uudenmaan alueella, olen kotoisin Turusta ja paikallisen elinkeino- ja kulttuurielämän tuntemukseni olisivat suureksi eduksi avoinna olevassa verkkotoimittajan työssä. Olen aidosti kiinnostunut paikallisista tarinoista ja tapahtumista, ja uskon vahvasti siihen, että paikallisuutisilla on tärkeä rooli tulevaisuudessakin. Tämän vuoksi haluan tuoda oman panokseni Turun seudun paikallisuutisten tuotantoon erityisesti sähköisissä kanavissa, jotka tavoittavat myös nuoremman sukupolven.

Uskon, että pitkä kokemukseni uutistuotannosta eri aiheista, uutistuotannon koko elinkaaren hallinta ja aito kiinnostukseni Turun paikallisuutisia kohtaan tekevät minusta vahvan kandidaatin avoinna olevaan verkkotoimittajan tehtävään.

Ystävällisin terveisin

Teija Timonen

Vältä näitä virheitä toimittajan työhakemuksessa

Työhakemuksen roolia työnhaussa menestymiselle ei kannata vähätellä, vaikka sinulla olisikin pitkä kokemus ja suuri määrä hyviä työnäytteitä. Joskus mahdollisuudet työhaastatteluun pääsemiseksi katoavat yhden työhakemuksessa tehdyn virheen vuoksi. Alla on joukko tyypillisiä virheitä, joita toimittajan kannattaa varoa työhakemusta kirjoittaessa.

 • Unohdat, että ensivaikutelma koostuu tekstin ja visuaalisen ilmeen yhteistyöstä. Vaikka työskentelisit suuressa toimituksessa, jossa on graafikoita ja valokuvaajia, toimittajilta edellytetään useimmiten myös visuaalisen viestinnän ymmärrystä. Jos työ ei suorastaan edellytä valokuvauksen osaamista, on todennäköistä että sinun on ainakin osattava kertoa valokuvaajalle tai graafikolle mitä tarvitset. 
 • Kirjoitusvirheet näyttävät toimittajan työhakemuksessa todella pahalta. Vaikka sinulla olisi kuinka kiire, on tärkeää että oikoluet hakemuksesi mieluiten kahteen kertaan. Toimittajan työn tulos on niin näkyvä, että tilaa virheille ei juurikaan ole. 
 • Unohdat kohdentaa hakemuksen sisällön työpaikkailmoitusta varten. Hakemuksen lukijan on pystyttävä muodostamaan kuva siitä, miksi olet hakemassa juuri kyseistä työpaikkaa, et mitä tahansa toimittajan paikkaa.

Näillä vinkeillä onnistut toimittajan työhakemuksen kanssa

Valtaosa rekrytoijista ja palkkaavista esimiehistä käyttää vain muutaman sekunnin työhakemuksen silmäilyyn, ja tässä ajassa päättää kannattaako työhakemukseen tutustua tarkemmin. On siis tärkeää, että työhakemus antaa hyvän ensivaikutelman. Alla on parhaat vinkkimme siihen, kuinka onnistut tekemään myyvän työhakemuksen.

 • Suunnittele työhakemus kokonaisuutena, jossa sekä hyvin kirjoitettu sisältö että huoliteltu ulkoasu kohtaavat. Mikäli olet vielä tehnyt työhakemuksesi tekstinkäsittelyohjelmaa käyttäen, nyt on hyvä aika kokeilla työnhakuun suunniteltuja työkaluja, kuten valmiita työhakemusmallipohjia. Valitse työkalu, joka mahdollistaa mallipohjien muokkaamisen joustavasti ilman erityisiä teknisiä taitoja. Muista, että toimittajan ammatissa työhakemus on eräänlainen käyntikortti.
 • Kohdenna työhakemuksen sisältö työpaikkailmoitukseen. Lue ilmoitus huolella läpi ja poimi siitä sinuun osuvia ilmaisuja, osaamistasi kuvaavia sanoja ja muita ominaisuuksia, joiden sanotaan olevan hakijalle eduksi. Käytä sitten näitä ilmaisuja hakemuksessasi, sillä se luo nopeasti ja helposti vaikutelman siitä, että olet sisäistänyt mitä työnantaja on hakemassa. 
 • Korosta substanssiosaamistasi. CV:ssä on kerrottu työkokemuksestasi ja koulutuksestasi, joten käytä työhakemuksen tila kertoaksesi millaista hakemasi työpaikan kannalta olennaista substanssiosaamista sinulla on. Jos olet sattumalta innokas urheiluharrastaja, jolla ei kuitenkaan ole urheilutoimittajan kokemusta, työhakemus on oikea paikka kertoa osaamisestasi ja kuinka se tuo lisäarvoa hakiessasi paikkaa urheilutoimittajana.

Lisävinkkejä toimittajan työhakemuksen tekemiseen

Ammattilaisten kehittämät työkalut työnhaun tueksi ovat kasvattaneet suosiotaan, eikä ilman syytä. Perinteisiin tekstinkäsittelyohjelmiin tai tietokoneelle ladattaviin mallipohjiin verrattuna työkalut kuten Jobseeker ovat joustavia ja helppokäyttöisiä. Jobseeker tarjoaa suuren joukon erilaisia työhakemuspohjia, joiden joukosta löydät takuulla omaan tyyliisi sopivan. Lisäksi mallipohjien värimaailma, kirjaisintyyppi ja -koko ovat helposti muutettavissa yhdellä klikkauksella, joten voit räätälöidä hakemuksesi juuri tyyliisi sopivaksi. Tarjolla on myös suuri määrä työhakemuspohjiin soveltuvia CV-mallipohjia, joiden käyttö on yhtä helppoa ja joustavaa kuin työhakemuspohjienkin.

Mikäli kaipaat inspiraatiota ja ideoita itse CV:n tekoon, Jobseekerin esimerkkipankissa on valmis toimittajan CV-esimerkki, josta voit poimia vinkkejä omaa ansioluetteloasi varten. Lisäksi voit tutustua muihin valmiisiin CV-esimerkkeihin, joita on luotu eri ammatteja varten.

Jaa via:
Johanna Puustinen
Johanna Puustinen
LinkedIn
Sisällöntuottaja
Johanna Puustinen on työelämään ja uraan intohimoisesti suhtautuva toimittajataustainen sisällöntuottaja, joka haluaa jakamalla omia kokemuksiaan ja parhaita käytäntöjä auttaa muita oikealle uralle ja unelmien työpaikkaan.

Ohita kilpailijat

Varmista, että työpaikkahakemuksesi erottuvat muiden hakijoiden hakemuksista.

Aloita tästä