Esimerkki-CV markkinointipäällikkö

Esimerkki-CV markkinointipäällikkö

Markkinointiosaajia tarvitaan joka alalla, ja etenkin digitaalisen markkinoinnin asiantuntijoiden kysyntä kasvaa jatkuvasti. Markkinoinnin parissa työskenteleviltä edellytetään jatkuvaa osaamisen kehittämistä, sillä peruskoulutuksen lisäksi osaamista on hyvä olla esimerkiksi erilaisista kohderyhmien suosimista kanavista, tietojärjestelmistä kuten asiakkuuksienhallintajärjestelmät ja verkkosivujen analytiikka.

Markkinointipäällikön CV korostaa suuntautumista

Riippuen toimialasta ja tehtävänkuvasta, markkinointipäällikön suuntautuminen voi olla tuotemarkkinointi, brändäys, tapahtumamarkkinointi tai sähköisissä kanavissa tapahtuva markkinointi, kuten hakukonemainonta.

Vaikka lähestulkoon kaikissa markkinointitehtävissä vaaditaan nykyisin jonkin verran digitaalisten kanavien osaamista, digimarkkinoinnin ammattilaiset ovat erikoistuneet esimerkiksi lisäämään verkkosivujen kävijämääriä, hyödyntämään sisältöä tunnettavuuden nostamisessa ja tuottamaan sisältöjä.

Sähköisen markkinoinnin kokonaisvastuuseen kuuluu lisäksi usein vastuu organisaation verkkosivuista ja muista verkossa olevista kanavista, etenkin sosiaalisesta mediasta. Tähän vastuuseen kuuluu usein sekä tekninen alustojen ja profiilien ylläpito, että sisältöstrategia. Hyvin tehty CV korostaa markkinointipäällikön osaamista siten, että sen lukijalle tulee selkeä kuva osaamisen painopisteistä.

Digimarkkinointipäällikön CV:n henkilökohtainen profiili

Markkinoinnin työpaikat ovat varsin suosittuja ja useimpiin työpaikkailmoituksiin tulee kymmeniä hakemuksia. On siis tärkeää erottua CV:n avulla joukosta muutamassa sekunnissa, jotta pääset jatkoon ja haastatteluun.

Henkilökohtainen profiili eli tiivistelmä on etenkin markkinointipäälliköille tärkeä taidonnäyte omasta kyvystä kirjoittaa lyhyttä ja myyvää tekstiä. Profiilissa on hyvä tuoda napakasti esille suuntautumisesi, sillä useimmat markkinoinnin työpaikat ovat asiantuntijatehtäviä, jotka kallistuvat jonkin markkinoinnin osa-alueen suuntaan. Tuo siis oma erikoistumisesi rohkeasti esille, esimerkiksi sähköisen markkinoinnin asiantuntijuus ja kokemus jos olet hakemassa tämän alueen osaajan paikkaa.

Profiili

Nopeatempoisessa työyhteissössä viihtyvä B2B-markkinoinnin ammattilainen, jolla on tuloksekasta kokemusta kansainvälistyvien kasvuyritysten kokonaisvaltaisesta sisältövetoisesta markkinoinnista. Hubspot-sertifioitu.

Digimarkkinointipäällikön työkokemus CV:ssä

Markkinoinnin työtehtävien vaatimukset kehittyvät jatkuvasti samassa tahdissa esimerkiksi teknologisen kehityksen mukaan. Tämän lisäksi eri yritysten tarpeet voivat olla hyvinkin erilaiset riippuen siitä, mikä yrityksen koko, tilanne tai toimiala on. Monesti onkin niin, että työpaikkailmoituksessa joko toivotaan tai suorastaan vaaditaan joko tietyn toimialan tai markkinoinnin osa-alueen erikoisosaamista, esimerkiksi digitaalisen markkinoinnin parissa. Sähköisen markkinoinnin asiantuntijatehtävän saaminen voi olla vaikeaa ilman työkokemusta, joten on tärkeää että kokemus on keskeisessä asemassa CV:ssäsi.

Työpaikkailmoitus kannattaa lukea läpi kahteen tai jopa kolmeen kertaan, jotta ymmärrät hyvin minkä tyyppistä osaamisprofiilia hakijoilta edellytetään. Kun olet tunnistanut ilmoituksesta sen osaamisen, joka sopii sinun taustaasi, muista korostaa ansioluettelossasi juuri näitä asioita. Käytä mielellään samoja sanoja kuin työpaikkailmoituksessakin, sillä hakijoita on usein paljon ja CV:t luetaan usein läpi silmäilemällä, mikä tarkoittaa että tiettyjen avainsanojen osuminen silmään parantaa mahdollisuuksiasi päästä jatkoon.

Vaikka olisit aiemmin työskennellyt markkinoinnin yleisosaajana, on tärkeää että digimarkkinoinnin päällikön tehtävää hakiessa keskityt vain sähköiseen markkinointiin liittyvään osaamiseen.

Työkokemus

2018 tammikuu - Digital marketing specialist, TampTech

TampTech on Tampereen alueen kasvuyritysten hautomo. Vastaan työssäni kuuden eri kansainvälisesti suuntautuneen kasvuyrityksen markkinoinnista, joka keskittyy sähköisiin kanaviin. Tehtävä vaatii kykyä perehtyä erilaisiin liiketoimintakonsepteihin ja ymmärtää erilaisia kohderyhmiä, sekä suunnitella ja toteuttaa kampanjoita jotka lisäävät kysyntää rajoitetulla budjetilla.

Markkinointipäällikön työn tulokset CV:ssä

Etenkin sähköisen markkinoinnin parissa työskentelevät ovat tottuneet siihen, että työn tulokset ovat helposti mitattavissa ja niitä myös seurataan tarkkaan. Tämän vuoksi on luonnollista, että nostat ansioluettelossa esille keskeisiä saavutuksiasi työn saralla. Tämä viestii työnantajalle, että ymmärrät työsi tulosten mittaamisen ja lisäksi konkreettisten saavutusten jakaminen vahvistaa kuvaa siitä, että olet pätevä työssäsi.

Oletko esimerkiksi kasvattanut verkkosivujen lukijamäärää 30 prosentilla pelkästään sosiaalisen median aktiivisen käyttämisen seurauksena? Entä oletko tuplannut verkkokaupan myynnin sähköpostimarkkinoinnin seurauksena? Nämä ovat hyviä esimerkkejä siitä, millaisia tuloksia kannattaa nostaa esille. Voit tehdä tämän joko korostamalla saavutuksia Työhistoria-osiossa, tai luomalla erillisen osion jonka voit nimetä vaikkapa Saavutukset. Näin etenkin jos tulokset ovat erityisen vankkoja.

Saavutukset

Olen kasvattanut kaikkien 6 kasvuyrityksen sosiaalisen median yleisöä käytännössä nollasta 10.000-25.000 seuraajaan kolmessa vuodessa sisältömarkkinoinnin avulla.

Yli 90% yritysten liideistä tulee orgaanisen sosiaalisen median tai hakukoneoptimoidun sisällön kautta.

Digimarkkinointipäällikön taidot CV:ssä

Markkinoinnin työkalut kehittyvät nopeasti ja ovat keskeisessä osassa etenkin sähköisestä markkinoinnista vastaavan asiantuntijan tai päällikön roolissa. Monessa työpaikkailmoituksessa peräänkuulutetaankin osaamista esimerkiksi tiettyjen työkalujen suhteen, tai vaikkapa web-analytiikan erityisosaamista työkaluista riippumatta. Tämä kannattaa ottaa signaalina siitä, että CV:si on kerrottava selkeästi millä tapaa sinun osamisesi vastaa näitä vaatimuksia.

Esimerkiksi sisällönhallinta- (CMS), asiakkuuksienhallinta- (CMS) tai hakukoneoptimoinnin (SEO) työkalut ovat käytössä useimmissa yrityksissä jotka panostavat sähköiseen markkinointiin, joten tuo selkeästi esille osaamisesi näiden suhteen ja mielellään myös millaisia järjestelmiä olet käyttänyt. Työnantajat arvostavat luonnollisesti jos osaat jo käyttää heillä käytössä olevaa asiakkuuksienhallintajärjestelmää, tai vaikkapa kuvankäsittelyohjelmaa.

Taidot

  • Huspot CRM and CMS
  • Google Ads
  • Web-analytiikka (Google Analytics)

Sähköisen markkinointipäällikön henkilökohtaiset ominaisuudet

Erilaisten taitojen lisäksi kaikissa työtehtävissä on omat vaatimuksensa, jotka liittyvät työntekijän henkilökohtaisiin ominaisuuksiin ja vahvuuksiin. Jos esimerkiksi työskentelet osana tiimiä, on luonnollista että on eduksi jos olet tiimipelaaja, ja toisaalta jos olet pienen kasvuyrityksen ainoa markkinointiresurssi, on tärkeää että olet itseohjautuva ja pystyt työskentelemään itsenäisesti. Vaikka työpaikkailmoituksessa ei suoraan sanottaisikaan millainen henkilö tehtävään halutaan, pystyt todennäköisesti lukemaan rivien välistä ja päättelemään organisaation tilanteen perusteella millaiset ominaisuudet ovat tehtävässä eduksi. Nämä kannattaa ehdottomasti tuoda esille CV:n Ominaisuudet-osiossa, sillä voit niiden avulla erottua eduksesi muiden hakijoiden joukosta.

Ominaisuudet

  • Kehittymishaluinen
  • Itseohjautuva
  • Analyyttinen

Vinkki

Kun lisäät CV:een henkilökohtaisia ominaisuuksia, muista aina asettua CV:n lukijan asemaan ja kysyä itseltäsi onko kyseinen ominaisuus oikeasti eduksi kyseisessä työtehtävässä. Esimerkiksi moniosaajuus voi olla monen työnantajan silmissä tärkeä ominaisuus, mutta ei sovellu tilanteeseen, jossa etsitään erikoistunutta asiantuntijaa. On siis tärkeää pohtia millainen CV:n lukijan tilanne ja organisaation tarve on, jotta voit korostaa ominaisuuksia joista on oikeasti sinulle etua kyseisessä työssä. Ja muista, että rehellisyys palkitaan – älä mainosta itseäsi tiimipelaajana, jos tiedät että olet yksilötyöskentelijä.

Vinkki: Kun lisäät CV:een henkilökohtaisia ominaisuuksia, muista aina asettua CV:n lukijan asemaan ja kysyä itseltäsi onko kyseinen ominaisuus oikeasti eduksi kyseisessä työtehtävässä. Esimerkiksi moniosaajuus voi olla monen työnantajan silmissä tärkeä ominaisuus, mutta ei sovellu tilanteeseen, jossa etsitään erikoistunutta asiantuntijaa. On siis tärkeää pohtia millainen CV:n lukijan tilanne ja organisaation tarve on, jotta voit korostaa ominaisuuksia joista on oikeasti sinulle etua kyseisessä työssä. Ja muista, että rehellisyys palkitaan – älä mainosta itseäsi tiimipelaajana, jos tiedät että olet yksilötyöskentelijä.

3 vinkkiä markkinointipäällikön CV:n ulkoasuun

CV:ssä sisältö on aina tärkeintä, joten sisällön hiomiseen kannattaa käyttää aikaa. CV:n ulkoasu tulee hyvänä kakkosena ja ansaitsee myös paljon huomiota. Siisti ja hyvin jäsennelty CV, joka on visuaalisesti viimeistellyn näköinen, antaa sinusta hyvän ensivaikutelman. Etenkin markkinoinnin ammattilaisille se on ikään kuin käyntikortti: kun osaat markkinoida omaa osaamistasi hyvällä sisällön ja ulkoasun liitolla, annat itsestäsi kuvan markkinoinnin ammattilaisena joka tietää mitä tekee.

1. Napakka sisältö

Vaikka olisit hakemassa työpaikkaa digitaalisen markkinoinnin asiantuntijana tai päällikkönä, on tärkeää että osaat ilmaista itseäsi kirjallisesti myyvällä tavalla. Tavoitteesi on siis napakka, asian ytimessä pysyttelevä sisältö, joka pitää sisällään työtehtävän kannalta tärkeitä avainsanoja. Käytä otsikoita ja väliotsikoita, ranskalaisia viivoja, lihavoi avainsanoja tai muita tärkeitä ilmaisuja, äläkä unohda kursiivia tai sanojen alleviivausta – mutta kaikki kohtuudella.

2. Selkeä rakenne

Älä koskaan oleta, että CV:n lukija lukee orjallisesti läpi koko CV:si, sillä todennäköisesti sen läpi käymiseen käytetään minuttien sijaan joitakin sekunteja. Tämä tarkoittaa sitä, että CV:n rakenne on oltava selkeä ja lukijan on löydettävä tärkeimmät asiat nopeasti. Markkinoinnin asiantuntijoiden kohdalla kokemus ja osaaminen painaa yleensä kupissa enemmän kuin koulutus, etenkin kun työkokemusta on enemmän kuin pari vuotta. Tämän vuoksi on tärkeää tuoda kokemus ja osaaminen esille jopa ennen koulutusta.

3. Visuaalinen ulkoasu

Markkinointi-ihmiset ovat usein visuaalisia, joten CV on eräällä tapaa käyntikorttisi myös tältä osalta. Vaikka sisältö on aina tärkeintä, voit antaa persoonallisuutesi näkyä CV:n ulkomuodossa. Älä kuitenkaan unohda, että CV:n on aina sovelluttava hakemaasi rooliin ja yrityksen toimialaan, eli sateenkaaren värein koristeltu CV tuskin toimii jos olet hakemassa työpaikkaa konservatiiviselta alalta kuten vaikkapa pankista. Vältä siis ylilyöntejä. Muista, että voit aina lisätä CV:een linkin vaikkapa omille verkkosivuillesi, blogiin tai sosiaalisen median kanaviin jos haluat tällä tavoin tuoda kädenjälkeäsi paremmin esille jo työnhaun alkuvaiheessa.

Oletko jo tutustunut muihin CV-vinkkeihimme ja kokeillut CV-malleja? Testaa itse kuinka helppoa tyylikkään CV:n tekeminen on palvelumme avulla.

Luo hetkessä vaikuttava markkinointipäällikön CV!

Jaa via:

Ohita kilpailijat

Varmista, että työpaikkahakemuksesi erottuvat muiden hakijoiden hakemuksista.

Aloita tästä