Sähköasentaja CV esimerkki

Sähköasentaja CV esimerkki

Sähköasentajia tarvitaan aina, ja alalla onkin jatkuvasti auki kiinnostavia työpaikkoja. On kuitenkin muistettava, että myös hakijoita on usein paljon, joten työnhaussa onnistuminen edellyttää että osaat myydä omaa osaamistasi hyvän CV:n ja työhakemuksen avulla. CV eli ansioluettelo on todennäköisesti työnhakijan tärkein työkalu, ja sen kanssa onnistumiseen on olemassa monta muistisääntöä. Olemme keränneet tähän artikkeliin yksityiskohtaisen oppaan siihen, mikä on tärkeää CV:ssä ja etenkin sähköasentajan ansioluettelossa.

Sähköasentaja CV:n tärkeimmät osiot

Moni on päässyt harjoittelemaan ansioluettelon tekoa joko lukiossa tai ammattikoulussa, ja sähköasentajan ammattitutkinnon loppuvaiheillakin harjoitellaan jo kuinka tehdään hyvä CV. Ansioluettelo on pääasiassa rakenteensa puolesta ennalta arvattava, eli “pakollisia” osioita on jonkin verran. Tämän lisäksi alasta riippuen CV:ssä voi olla erilaisia osoita, jotka ovat ominaisia kyseiselle alalle, esimerkiksi jos sähköasentajana olet suorittanut erilaisia sähköpätevyyksiä tai sinulla on kursseja tai muita sertifiointeja - tämän tyyppiset tiedot on hyvä listata omana osionaan.

Alla on kokonaiskuva osioista, jotka ovat tärkeitä sähköasentajan CV:ssä.

Henkilö- ja yhteystiedot

Moni työnantaja on siirtynyt käyttämään rekrytointiohjelmaa, jossa hakijat syöttävät tietonsa eri tietokenttiin ja lataavat tarvittaessa hakemuksen liitteet. Vaikka olisit hakemassa työpaikkaa, johon haetaan täyttämällä kyseisen tyyppinen nettilomake, on todennäköistä että ainakin CV on ladattava liitteenä. Tämän vuoksi on tärkeää, että henkilö- ja yhteystietosi löytyvät aina myös liitteistä, vaikka olisit syöttänyt ne järjestelmään erikseen. Eli nimi, postiosoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero ovat ainakin tietoja, jotka CV:ssä on aina oltava mukana. Mitä tulee muihin henkilötietoihin kuten siviilisääty ja perhetilanne, nämä ovat olleet perinteisesti mukana suomalaisessa CV:ssä, mutta nykyisin suositellaan että sen tyyppiset tiedot jätetään työnhakutilanteessa pois. 

Esimerkki:

Heikki HarsulaKeskuskatu 18 A
80100 Joensuu
henna.harsula@sahkoposti.fi
050 123 4567

Ajokortti

Vaikka ajokortti onkin harvoin tärkeä tieto työnhaun yhteydessä, sähköasentajien kohdalla se on usein hyvinkin relevantti, sillä sähköasentajat suorittavat työnsä pääasiassa asiakkaiden luona ja tällöin on tärkeää, että olet ajotaitoinen. Mainitse siis ajokorttisi luokka, jotta työnantaja tietää millaista ajoneuvoa voit työn puitteissa ajaa.

Esimerkki:

Ajokortti: Ajokorttiluokka C1

Henkilökohtainen tiivistelmä eli profiili

Vaikka sähköasentajan työssä onnistuminen liittyykin vahvasti kykyyn noudattaa erilaisia määräyksiä ja turvallisuuteen liittyviä ohjeita, jokainen sähköasentaja on myös ihminen ja henkilökohtainen profiili eli tiivistelmä onkin hyvä tilaisuus tuoda esille sitä, millainen sähköasentaja olet. Tiivistelmän pituus on 3-5 riviä ja sen on tarkoitus olla vapaamuotoinen, napakka myyntipuhe jossa korostat vahvuuksiasi, kokemustasi ja miksipä ei vaikka urahaaveitasi.

Esimerkki: Kokenut teollisuuden sähköasentaja, jolla on sähköpätevyys 3:n lisäksi taskussa sähköturvallisuustutkinto 2. Laaja teollisuusasiakkaiden kriittisten asennus- ja huoltotarpeiden tuntemus ja joustava työote myös vuorotyöhön. Kiinnostus pitkäaikaisiin projekteihin vaativilta asiakkailta, jotka edellyttävät laatutietoisuutta ja hyvää asiakaspalvelua. Kokemusta myös julkisen krittisen infrastruktuurin parissa työskentelystä.

Työkokemus

Sähköasentajan ammattitutkinto on Suomessa pitkälti standardoitu, joten työnantaja haluaa tietää tarkemmin millaisissa organisaatioissa olet ollut töissä, millaisia tehtäviä tai projekteja vastuullasi on ollut ja toisaalta jos olet työsi puitteissa esimerkiksi ollut vastuussa asiakassuhteista tai työskennellyt osana tiimiä, sillä nämä asiat voivat olla tärkeitä arvioidessa sopivuuttasi hakemaasi tehtävään. Itse työkokemuksesta on tärkeää mainita työnantajan nimi, tehtävänimike, työsuhteen kesto, keskeiset työtehtävät ja mikäli työsuhteeseen liittyy muuta merkittävää, kuten vaikkapa että olet saanut vastuullesi asiakastiimin tai projektin suunnittelun. Etenkin sähköurakoitsijoiden suhteen olellista voi olla myös se, onko sinulla ollut suoraa asiakaskontaktia kotitalousasiakkaiden kanssa.

Esimerkki: 

Uudenmaan sähköurakoitsijat Oy
Sähköasentaja, teollisuusasiakkaat
Tammikuu 2021-

Uudenmaan sähköurakoitsijat Oy on keskisuuri teollisuusasiakkaisiin keskittynyt sähköurakoitsija, joka toimittaa asennus- ja huoltopalveluja asiakkaille Uudenmaan alueella. Vastuullani oli 15 teollisuusasiakkaan huoltotarpeet ensin vuoden 2021 ajan hälytysperusteisena vuorotyönä ja tämän jälkeen vuoden 2022 alusta astien keskittyen samojen asiakkaiden huoltotoimenpiteiden suunnitteluun ja toteuttamiseen päivätyönä. Asiakkaiden joukossa oli kaksi kriittisen infrastruktuurin tarjoajaa, joiden parissa työskentely edellytti Suojelupoliisin turvaselvitystä.

Koulutus

Sähköasentajan työ on yksi niistä ammattiryhmistä, jotka edellyttävät tiettyä koulutusta. Valtaosa Suomen sähköasentajista on saanut sähkö- ja automaatioalan perustutkinnon ammattioppilaitoksessa, ja sähköasennusten ja -huollon parissa työskentelevät ovat erikoistuneet tutkinnon aikana sähköasennuksiin. Koska koulutus on pitkälti standardoitu, ovat työnantajat useimmiten hyvin tietoisia koulutuksen sisällöstä. CV:ssä tulee kuitenkin mainita koulutuksesta keskeisimmät asiat: tutkinnon nimi, oppilaitoksen nimi, valmistumisen ajankohta ja mikäli koulutukseen on sisältynyt hakemasi työn kannalta erityisen soveltuvia kursseja tai olet suorittanut työssä oppimisen jakson keskittyen tehtäviin, jotka ovat hakemasi työn kannalta erityisen olellisia, voit mainita ne erikseen. 

Esimerkki:

Sähköasentajan perustutkinto
Kuopion teknillinen ammattioppilaitos 
Toukokuu 2015

Suoritin sähköasentajan perustutkinnon Kuopion teknillisessä ammattioppilaitoksessa erikoistuen teollisuuden sähköasennuksiin ja käyttöönottoon. Suoritin työssä oppimisen jakson (3 kk) Kuopion kaupungin kiinteistöhuollon palveluksessa syksyllä 2014. 

Kurssit ja sertifioinnit

Joissakin tapauksissa sähkäasentajilta vaaditaan perustutkinnon lisäksi erityistä osaamista, vaikkapa sähköpätevyyksien muodossa. Erilaiset sähköturvallisuustitkinnot tai sähköpätevyydet on määritelty tarkkaan sähköturvallisuuslaissa, joten mikäli työnantaja peräänkuuluttaa jotakin näistä pätevyyksistä, on tärkeää että nostat ne esille CV:ssä omassa osiossaan.

Esimerkki:

Sähköpätevyys 3 -todistusSertifiointiyritys Oy
Syyskuu 2020

Minulle myönnettiin sähköpätevyys 3 -todistus pätevyyden arviointilaitos Sertifiointiyritys Oy:n toimesta. 

Pätevyydet

Erilaisilla todistuksilla ja sertifioinneilla todetun osaamisen lisäksi on olemassa pätevyyksiä eli niin kutsuttuja kovia taitoja. Näillä tarkoitetaan erityisesti käytännön kokemuksen kautta karttunutta erikoisosaamista, kuten vaikkapa teollisuuden kylmälaitteiden asennukset ja huolto. Työpaikkailmoituksissa on usein mainittu millaista osaamista hakijoita toivotaan, ja työnhaussa menestymisen kannalta on tärkeää, että tuot esille osaamistasi siltä osin kun se liittyy työnantajan toivomuksiin.

Esimerkki:

Pätevyydet
Teollisuuden kylmälaitteiden asennukset ja huolto

Henkilökohtaiset vahvuudet

Siinä missä pätevyydet ovat niin kutsuttuja kovia taitoja, henkilökohtaiset vahvuudet ovat puolestaan pehmeitä taitoja. Nämä liittyvät usein persoonaan ja etenkin siihen, millä tapaa kyseinen henkilö on vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Kaikilla on henkilökohtaisia vahvuuksia, ja näidenkin kohdalla työnantaja useimmiten kertoo jo työpaikkailmoituksessa millaista henkilöä tehtävään etsitään.

Pienen sähköurakoitsijan palveluksessa työskentelevältä sähköasentajalta voidaan toivoa esimerkiksi erityisen hyviä asiakaspalvelutaitoja, joustavuutta ja itsenäistä työotetta. Suurten teollisuusasiakkaiden parissa työskentelevältä sähköasentajalta puolestaan voidaan toivoa laajojen asiakokonaisuuksien hallintaa ja erityisen paljon vastuuntuntoa, sillä teollisuusasiakkaiden kohdalla virheillä voi olla laajoja seurauksia. 

Esimerkki: 

Henkilökohtaiset vahvuudet

  • Kyky ymmärtää sähköasennusten merkitys asiakkaan liiketoiminnalle.
  • Joustavuus hälytysluontoisessa vuorotyössä.

Vinkkejä myyvän sähköasentajan CV:n tekemiseen

Valtaosassa tapauksista CV:n rakenteessa kannattaa hyödyntää niin kutsuttua käänteisesti kronologista järjestystä, eli tuorein työsuhde tai koulutus tulee ylimmäiseksi. Vain siinä tapauksessa, että olet ollut työelämän ulkopuolella tai vasta valmistunut, kannattaa harkita esimerkiksi osaamispohjaista CV:tä, jossa keskitytään osaamiseesi ensin ja vasta tämän jälkeen listataan työkokemus ja koulutus. Tämä järjestys antaa positiivisemman kuvan, sillä se ei tuo heti esille sitä, että olet saattanut olla hetken poissa työelämästä. Vasta valmistuneiden kohdalla koulutus voi puolestaan myös tulla ennen työkokemusta, etenkin jos sinulla ei ole varsinaista alan työkokemusta.

Olipa CV:si järjestys mikä tahansa, sisällön puolesta ratkaisevinta on että olet räätälöinyt sen hakemaasi työpaikkaa silmälläpitäen. Tämä tarkoittaa sitä, että et lähetä samaa ansioluetteloa moneen yritykseen, vaan käytät aikaa sisäistääksesi mitä työnantaja tarvitsee, poimiaksesi työpaikkailmoituksesta keskeisiä sanoja ja sanontoja, jotka pätevät myös sinuun ja huolehdit siitä, että käytät nimenomaan näitä termejä omassa CV:ssäsi.

Tämä on tärkeää jo senkin vuoksi, että entistä useampi työnantaja hyödyntää rekrytoinnissa erilaisia ohjelmistoja, jotka voivat työpaikkailmoituksen tekstin perusteella päätellä missä määrin hakija on match työpaikan vaatimusten kanssa, ja tämän päätelmän ohjelmisto tekee sen perusteella mitä sanoja CV:ssäsi käytetään. Mikäli käytät ihan eri sanoja ja ilmaisuja kuin mitä työpaikkailmoituksessa on, voi olla että erinomaisesta pätevyydestä huolimatta et pääse hakuprosessissa pidemmälle koska ohjelmisto tulkitsee tilanteen niin, että sinulta puuttuu kaivattua osaamista. 

Mikäli olet tehnyt työhakemuksesi ja CV:si vielä perinteisen tekstinkäsittelyohjelman avulla, kannattaa myös harkita erilaisten mallipohjen käyttöä, jotta työnhaun asiakirjasi näyttävät ammattimaisilta. Mallipohjien käyttö paitsi nopeuttaa itse CV:n tekoa, myös vaatii yllättävän vähän teknistä osaamista ja toisaalta on helppo keino erottua positiivisella tavalla hakijoiden joukosta. 

Viime hetken vinkit sähköasentajan CV:n tekoon

Vaikka sinulla olisi pitkäkin työkokemus, on tärkeää että työhaun asiakirjat antavat sinusta ammattimaisen ja huolellisen kuvan. 

Jobseeker tarjoaa työnhakijalle helppokäyttöiset työkalut työhakemuksen ja CV:n tekoon. Palvelussa on muun muassa suuri joukko erilaisia ammattilaisten suunnittelemia CV-mallipohjia, joiden käyttäminen on nopeaa ja helppoa, ja lisäksi voit parilla klikkauksella muuttaa esimerkiksi mallipohjan väriteemaa omaan persoonaasi tai työpaikan profiiliin sopivaksi.

Mikäli kaipaat konkreettisia vinkkejä siihen, mitä CV:een kannattaa kirjoittaa, suomalaisia työmarkkinoita varten kehitetyt CV-esimerkit tarjoavat paljon inspiraatiota eri aloille. Katso myös läpi työhakemusmallipohjat, jotka on kehitetty erityisesti sopimaan yhteen CV-mallipohjien kanssa. Ja kannattaa vilkaista myös sähköasentajan työhakemuksen esimerkki, josta saat helposti vinkkejä siihen kuinka omaa osaamista voi hakemuksessa tuoda esille.

Jaa via:

Ohita kilpailijat

Varmista, että työpaikkahakemuksesi erottuvat muiden hakijoiden hakemuksista.

Aloita tästä