Esimerkki-CV web-kehittäjä

Esimerkki-CV web-kehittäjä

Jokainen yritys tai yhteisö, jolla on verkkosivut, tarvitsee myös web-kehittäjiä ylläpitämään verkkosivuja ja huolehtimaan että ne teknisesti tukevat yrityksen tai yhteisön tavoitteita ja tarpeita. Web-kehittäjistä onkin tullut vuosien saatossa ammattiryhmä, jolle on tarvetta alalla kuin alalla. Web-kehittäjiä tarvitaan sähköisten tuotteiden, verkkosivujen ja palvelukanavien ylläpidon lisäksi erilaisiin projekteihin, kuten kehittämään uusia palveluja ja edistämään liiketoiminnan tarpeiden palvelua sähköisissä kanavissa.

Web-kehittäjät työskentelevät niin suoraan yritysten työntekijöinä, konsultteina asiakkaiden luona, erilaisissa web- ja design-palveluja tarjoavissa toimistoissa sekä yrittäjinä. Olipa tilanteesi mikä tahansa, ovat työn vaatimukset todennäköisesti melko samanlaisia, eli web-kehittäjiltä vaaditaan sekä erilaisten ohjelmointikielten ja alustojen osaamista että kykyä ymmärtää organisaation liiketoimintaa ja sen tarpeita. Uusien palvelukanavien kuten verkkosivujen kehittämisen lisäksi on tyypillistä, että työhön kuuluu palvelukanavien ylläpitämistä ja jatkokehittämistä.

Henkilökohtainen profiili web-kehittäjän CV:ssä

Profiili eli tiivistelmä on yksi CV:n tärkeimpiä osioita, ja hyvä olla mukana web-kehittäjän CV:ssä, sillä se auttaa erottumaan korostamalla asioita, joita voi muutoin olla jopa haastavaa saada mukaan ansioluetteloon. Esimerkiksi liiketoiminnan ja IT:n välimaastossa viihtyvän web-kehittäjän voi olla vaikeaa muutoin tuoda ilmi kiinnostustaan työskennellä tiivisti liiketoiminnan kehittämisen parissa.

Toisaalta web-kehittäjillä on usein omat erikoistumisalueensa, joka ei välttämättä käy ilmi suoraan esimerkiksi nykyisestä työnimikkeestä. Web-kehittäjä voi esimerkiksi olla vastuussa käyttökokemuksen parhaiden käytäntöjen noudattamisesta yrityksessä, mikä on sinänsä tärkeä tehtävä, mutta voi työnkuvassa hukkua monen muun tehtävän joukkoon.

Profiili

Hyviin käyttäjäkokemuksiin (UX) panostava web-kehittäjä, jolla on kokemusta konsulttina ja yrittäjänä toimimisesta erilaisissa vaativissa asiakasprojekteissa. Vankka verkkoliiketoiminnan tuntemus ja kyky ymmärtää sähköisten palvelukanavien rooli liiketoiminnalle. Olen työssäni rakentanut muun muassa uusia asiakasportaaleja, myynnin kanavia ja markkinoinnin kampanjasivuja integraatioilla CRM-järjestelmiin (Hubspot, Wordpress).

Web-kehittäjän työkokemus CV:ssä

Olipa kyseessä minkälainen ohjelmoija tahansa, on työkokemus aina kenties tärkein asia, jota mahdolliset työnantajat katsovat CV:ssä. Ainoastaan työkokemus auttaa kehittäjää kasvamaan ammattilaisena, ja koska myös web-kehittäjät työskentelevät hyvin erilaisten tehtävien parissa, on tärkeää että otat esille jo työkokemuksen yhteydessä millaisiin vastuualueisiin olet työssäsi keskittynyt.

Onko sinulla esimerkiksi kokemusta verkkosivujen muotoilusta ja vaikkapa käyttäjäkokemuksen parantamisesta? Tai ehkäpä olet työskennellyt enemmän erilaisten integraatioiden parissa? Nämä molemmat ovat tehtäviä, joiden parissa web-kehittäjät työskentelevät, ja osaamista esimerkiksi näiltä alueilta peräänkuulutetaan usein. Web-kehittäjän osaaminen voi jo muutaman vuoden työkokemuksen jälkeen alkaa kehittyä tiettyyn suuntaan, joten joidenkin hakemaasi työpaikkaan liittyvien keskeisten työtehtävien esille nostaminen aiempien työsuhteiden osalta on usein viisasta.

Työsuhteiden kohdalla kannattaa myös mainita esimerkiksi millaisia työkaluja olet työssäsi käyttänyt, sillä työkalujen kirjo on laaja ja työnantajat arvostavat useimmiten kokemusta työkaluista, joita yrityksellä on jo käytössä.

Työkokemus

Tammikuu 2021 - Web-kehittäjä, Toiminimi, Helsinki

Olen työskennellyt web-kehittäjänä omalla toiminimellä ja avustanut pääasiassa Hubspot-pohjaisten verkkosivujen päivittämisestä ja kehittämisestä asiakkaille. Kehittäjän työssä käytössä on ollut HubL ja Java.

Maaliskuu 2017 – Joulukuu 2019 Frontend-kehittäjä, KoodiMestarit, Helsinki

Työskentelin asiakasprojekteissa pääasiassa koodaamassa uusia verkkosivuja ja sähköisiä palvelukanavia. Käytössä oli React, Ract Native ja CSS.

Vinkki

Web-kehittäjien ja muiden ohjelmoijien työpaikkailmoituksissa kerrotaan usein suoraan mitä teknologioita ja työkaluja työssä tarvitaan, joten vaikka osaisit valtavan määrän muitakin työkaluja ja ohjelmointikieliä, ei niitä kaikkia kannata listata CV:ssä. Keskity vain niihin, jotka ovat työn kannalta relevanteimmat.

Koulutus web-kehittäjän CV:ssä

Vaikka työkokemus ja esimerkiksi ohjelmointikielet ovat usein avainasemassa web-kehittäjän työtä hakiessa, etenkin vastavalmistuneille on tärkeää tuoda esille myös muodollinen osaaminen.

Erilaisissa kehittäjän tehtävissä toimii paljon ihmisiä, joilla ei muodollista osaamista eli koulutusta ole, ja vaatimukset koulutuksen suhteen on usein jopa työpaikkailmoituksissa mainittu kommentilla ”on eduksi”, eli se on harvoin ehdoton vaatimus. Vastavalmistuneella kokemusta ei välttämättä kuitenkaan ole, joten on tärkeää korostaa opintoja ja nostaa esille työhön liittyviä kursseja tai vaikkapa opintojen puitteissa suoritettuja projekteja, jotka liittyvät haettuun työhön.

Koulutus

Elo 2014 - touko 2017 Insinööri (AMK), Metropolia Ammattikorkeakoulu, Helsinki

Suoritin tietotekniikan insinöörin AMK-tutkinnon (210 op). Erikoistuin opintojen aikana sähköisten palvelukanavien suunnitteluun ja suoritin valinnaisina opintoina käyttöliittymien suunnittelun (UX) kurssikokonaisuuden.

Taidot web-kehittäjän CV:ssä

Vaikka kehittäjistä on joissakin tapauksissa jopa pula, on usein niin että halutuimmat työnantajat saavat ison joukon hakijoita jokaiseen työpaikkailmoitukseen. CV:n lukija ei siis välttämättä voi käyttää paljon aikaa ansioluettelosi silmäilyyn, ja tämä tarkoittaa että sinun on tuotava osaamisesi ilmi helppolukuisella tavalla. Etenkin taidot on tärkeää listata omana osionaan jo senkin vuosi, että lukija löytää tiedot nopeasti ja kaikki esimerkiksi ohjelmointikieliin liittyvät tiedot on koottu yhden otsikon alle.

Taidot

Ohjelmointikielet: React, Javascript, HTML, NodeJS, Vue.js

CMS: Hubspot, Wordpress

Sertifioinnit web-kehittäjän CV:ssä

Vaikka CV:ssä olisi kerrottu taidoista, on usein niin että myös viralliset sertifioinnit eduksi työtä hakiessa. Nämä voi ottaa mukaan ansioluetteloon omana osionaan erillisen otsikon alle. Jos sinulla on siis vaikkapa PRINCE2- tai IPMA C -sertifiointi, on nämä tärkeää ottaa mukaan etenkin silloin kun niitä erikseen peräänkuulutetaan tai työpaikkailmoituksessa kerrotaan olevan niistä etua.

Ihan kaikkia sertifiointeja ei kuitenkaan ole tarve listata, vaan keskity niihin jotka ovat työn kannalta relevantteja. Esimerkiksi konsultin työssä tai suoraan organisaatioon palkattavan web-kehittäjän työssä on usein hyötyä projektinjohdon perusteiden ymmärtämisestä.

Toinen syy, miksi sertifioinnit kannattaa mainita CV:ssä on erilaisten rekrytointiohjelmien automatisoitu hakijoiden rankkaaminen sen mukaan, kuinka hyvin he täyttävät työn vaatimukset. Jos CV:stäsi puuttuu tietty keskeisiä avainsana tai avainsanoja, voi tällöin käydä niin että järjestelmä tulkitsee ettet ole erityisen pätevä kandidaatti. Nämä järjestelmät toimivat vähän samalla tapaa kuin hakukoneetkin, eli huolehdi että tärkeät, osaamisesi vahvistavat sertifioinnit ovat mukana.

Henkilökohtaiset ominaisuudet ja vahvuudet web-kehittäjän CV:ssä

Sen lisäksi, että ohjelmoijilla, kuten web-kehittäjillä on oltava oikeanlaista osaamista ja käytännön työkokemusta, on monessa roolissa tärkeää että myös henkilökohtaiset ominaisuudet ja vahvuudet auttavat työssä menestymisessä. Millaisia ominaisuuksia ihanteelliselta kandidaatilta toivotaan tulee usein ilmi jo työpaikkailmoituksessa, joten se kannattaa lukea huolella läpi ja valikoida ominaisuuksien joukosta ne, jotka edustavat sinua ja korostaa näitä CV:ssä.

Jos tarvittavia ominaisuuksia ei kerrota suoraan, on ne usein mahdollista päätellä lukemalla niin sanotusti rivien välistä. Esimerkiksi hektinen ja nopeatempoinen työpaikka kasvuyrityksessä edellyttää luonnollisesti hyvää stressinsietokykyä ja joustavuutta sen suhteen, millaisia työtehtäviä tulee vastaan. Toisaalta suorassa työsuhteessa olevan web-kehittäjän on usein pystyttävä tekemään yhteistyötä eri osastojen ja organisaation tasojen kanssa, vaikkapa kun kehitteillä on uusia palveluja, tuotteita tai vaikkapa palvelukanavia. Konsultin roolissa toimivalta kehittäjältä puolestaan edellytetään useimmiten hyviä viestintätaitoja ja kykyä ymmärtää asiakkaan tarpeet melko nopeasti.

Muista aina, että CV:ssä on tärkeää korostaa vain ominaisuuksia, jotka todellakin ovat sinulle eduksi. Älä siis korosta olevasi itsenäisessä tehtävässä viihtyvä henkilö, jos työnantaja hakee tekijää tiimiin.

Henkilökohtaiset ominaisuudet ja vahvuudet

  • Kyky viestiä selkeästi
  • Sitoutuneisuus
  • Peräänantamattomuus

Web-kehittäjän CV:n ulkoasu

Yksinkertainen on usein paras

Kenties tärkeintä web-kehittäjän CV:ssä on selkeys. Huolehdi siis siitä, että ansioluettelon rakenne on siisti, otsikot erottuvat helposti ja tärkeimmät asiat eli työkokemus, taidot ja henkilökohtaiset ominaisuudet löytyvät asiakirjasta nopeasti. Jätä osioiden väliin hieman tilaa, äläkä tuppaa CV:tä liian täyteen, sillä se voi antaa sotkuisen kuvan.

Älä anna CV:n venähtää

Monella teknisen taustan omaavalla henkilöllä voi olla valtava määrä erilaisia sertifiointeja tai vaikkapa ohjelmointikieliä, joita osaa käyttää, joten CV voi helposti venähtää yli kahden sivun mittaiseksi jos et pidä visusti huolta siitä, että keskityt vain niihin seikkoihin, jotka ovat juuri hakemasi työn kannalta tärkeitä.

Pidä värit hillittynä

Vaikka haluaisit erottua hakijajoukosta hinnalla millä hyvänsä, CV:n värit kannattaa pitää melko hillittynä. Muista, että et ole hakemassa työtä luovana suunnittelijana, vaan työnantaja on ensisijaisesti kiinnostunut teknisestä osaamisestasi. Musta, tummansininen tai tumma vihreä toimivat aina hyvin. Voit halutessasi myös liittää ansioluetteloosi valokuvan, mutta tällöin on tärkeää että kuva on siisti ja otettu hyvässä valaistuksessa neutraalia taustaa vasten.

Aloita web-kehittäjän CV:n tekeminen saman tien!

Jaa via:

Ohita kilpailijat

Varmista, että työpaikkahakemuksesi erottuvat muiden hakijoiden hakemuksista.

Aloita tästä