Esimerkki-CV projektipäällikkö
Kirjoittaja Johanna Puustinen, Sisällöntuottaja • Viimeksi päivitetty 17. huhtikuuta 2024

Esimerkki-CV projektipäällikkö

Projektipäälliköitä kutsutaan usein isojen hankkeiden kätilöiksi, ja tämä vertaus on helppo ymmärtää kun otetaan huomioon kuinka keskeinen rooli projektipäälliköllä on siinä, että projektin kohde näkee päivänvalon ilman komplikaatioita. Projektipäälliköt työskentelevät usein etenkin IT-projektien parissa, mutta heidän taustansa vaihtelee melko paljonkin. Monella tietotekniikan projektipäälliköillä on tekninen tai kaupallinen koulutus, mutta tehtävässä on myös paljon ihmisiä, jotka ovat käytännön työkokemuksen kautta päätyneet projektipäällikön rooliin osoitettuaan kykyä hallita projekteja ja niiden vetämistä.

Projektipäälliköille onkin aina kysyntää eri aloilla, ja tehtävän tärkeydestä johtuen on projektipäällikön CV tärkeää rakentaa tuomaan esille avoimeen työpaikkaan liittyvää osaamista ja kokemusta. Koska etenkin suosittuihin työpaikkoihin on kymmeniä hakijoita, on hyvä hioa CV siten, että se myy sinut työnhakuprosessissa seuraavaan vaihteeseen.

Henkilökohtainen profiili projektipäällikön CV:ssä

Profiili eli tiivistelmäteksti on mainio keino tuoda napakasti esille miksi juuri sinä olisit hyvä kandidaatti tehtävää varten. Profiili ei itsessään kerro kaikkea, vaan houkuttelee CV:n lukijan tutustumaan ansioluetteloon tarkemmin – se on siis hyvä keino tehdä kiinnostava ensivaikutelma, joten tekstiin kannattaa käyttää aikaa.

Kokemus, substanssiosaaminen ja erilaiset sertifioinnit on usein hyvä ottaa mukaan jo profiilitekstiin, sillä ne auttavat sinua erottumaan hakijajoukosta. Jos olet aiemmin työskennellyt konsulttina eri asiakasyritysten projekteissa, on profiili hyvä paikka tuoda ilmi toimialakokemusta. Esimerkiksi useita kansainvälisiä tietotekniikan käyttöönottoprojekteja vähittäiskaupan alalla voi olla hyvinkin ratkaiseva tieto hakiessasi työpaikkaa kyseiseltä alalta, vaikka työkokemus-osiossa työnantajana ja tittelinä näkyisikin vain konsultin rooli.

Esimerkki-CV:n henkilö on erikoistunut ERP-käyttöönottoprojekteihin ja tiivistää myyntivalttinsa ansioluettelon profiilitekstissä.

Profiili

14 vuoden projektipäällikön kokemus vaativista ERP-käyttöönottoprojekteista eri toimialoilla, kuten rakennusala ja vähittäiskauppa. Yleisimpien ERP-järjestelmien kattava tekninen ja toiminnallinen tuntemus. Vahvat vuorovaikutus- ja johtamistaidot.

Työkokemus projektipäällikön CV:ssä

Kenties tärkein tekijä projektipäällikön ansioluettelossa on työkokemus. Kun työnantaja on etsimässä projektipäällikköä, on toivomuksena tai suoranaisena vaatimuksena lähes poikkeuksetta usean vuoden työkokemus – jos ei suorastaan projektipäällikön roolista, niin ainakin tehtävistä, jotka liittyvät projektipäällikön roolin keskeisiin vastuisiin.

Työkokemuksesta on hyvä kertoa työnantajan nimen, tittelin ja ajanjakson lisäksi keskeiset tehtävät siten, että kuvailet lyhyesti projekteja, joiden parissa olet työskennellyt ja käytät tässä yhteydessä mielellään numeroita, esimerkiksi organisaation koko, budjetti, jos sinulla on ollut projektissa mukana tiimi ja niin edelleen. Tämä auttaa CV:n lukijaa hahmottamaan paremmin millaisia tehtävät ovat olleet.

Koska moni projektipäällikkö työskentelee konsulenttina, on hyvä korostaa työpaikan kuvauksessa jos näin on ollut myös kyseisen työpaikan kohdalla.

Työkokemus

Tammikuu 2017 – Senior ERP Consultant, Project Manager, ERP Consulting

Toimin ERP-käyttöönottojen projektipäällikkönä.

Olen kaikkiaan ollut vastuussa 7 suuresta ERP-käyttöönottoprojektista asiakasorganisaatioissa, joiden koko on vaihdellut 450 ja 12.000 työntekijän välillä.

Implementoinnit ovat olleet SAP, Microsoft Dynamics ja Oracle.

Huhtikuu 2013 – Joulukuu 2016 Projektipäällikkö, Espoon teollisuusyhtymä

Työskentelin multikansallisen yrityksen projektipäällikkönä vastuullani uuden toiminnanohjausjärjestelmän (SAP) implementointi 10 eri maassa.

Käyttöönotto tapahtui alkuperäisen aikataulun mukaisesti minulle suoraan raportoineen 5 hengen tiimin voimiin.

Elokuu 2008 – Marraskuu 2013 Projektipäällikkö, ERP-konsultit

Projektipäällikkö ja konsultti, jonka tehtävänä oli tukea asiakkaita ERP-järjestelmän valinnassa ja käyttöönotossa.

Kaikkiaan johdin 13 eri ERP-käyttöönottoa (SAP, Oracle ja Microsoft Dynamics).

Lue työpaikkailmoitus tarkkaan ennen kuin kirjoitat CV:n, sillä saat siitä todennäköisesti paljon osviittaa sitä varten, mitä ansioluettelossa on painotettava työkokemuksen osalta. Joissakin tapauksissa projektipäälliköltä ei vaadita yrityksen alan tuntemusta, mutta sitäkin vankempaa kokemusta ja jopa tietynlaisten projektien parista. Korosta siis näitä asioita ansioluettelossasi. Esimerkki-CV:ssä on kyse ERP-projektipäällikön roolista, joten on luonnollista että hakija korostaa laajaa, pitkää kokemustaan nimenomaan näiden järjestelmien parista.

Sertifioinnit projektipäällikön CV:ssä

Monessa projektipäällikön työssä tarvitaan erilaisia sertifiointeja, joten jos sinulla on työpaikkailmoituksessa mainittuja tai muuten työn kannalta relevantteja sertifiointeja, kannattaa ne ottaa esille ansioluettelossa omana osionaan.

Esimerkiksi tietojärjestelmien kohdalla järjestelmäntoimittajalla on usein olemassa erilaisia kursseja ja sertifiointeja, joiden avulla voit saada ulkoisen vahvistuksen asiantuntijuudellesi. Näistä on hyötyä etenkin silloin kun projektipäällikön tehtävä liittyy suoraan kyseiseen sertifiointiin, esimerkki-CV:n kohdalla ERP-järjestelmiin.

Lisäksi on olemassa joukko erilaisia sertifiointeja, jotka liittyvät projektien hallintaan ja johtamiseen. Projektipäällikön työtä hakiessa nämä kannattaa mainita ansioluettelossa joka tapauksessa, sillä ne viestivät työnantajalle että sinulla on myös teoreettinen tausta projektien johtamiseen. Lisää halutessasi itse sertifiointien lisäksi milloin sinulle kyseinen sertifiointi on myönnetty, mutta tämä ei ole pakollinen tieto.

Sertifioinnit

  • PMA
  • Prince2
  • SAP Activate
  • ITIL

Taidot projektipäällikön CV:ssä

Projektien johtamisen lisäksi projektipäälliköltä vaaditaan myös muuta osaamista, etenkin substanssiosaamista. Taito voi olla joko tietyn järjestelmän, työskentelytavan tai vaikkapa alan säädösten hallitseminen. Esimerkiksi jos työskentelet erilaisten taloushallintojärjestelmien käyttöönottoon liittyvien projektien parissa, tai teollisuudessa vaikkapa uuden tuotantolinjan suunnittelun ja käyttöönoton parissa.

Taidot on hyvä tuoda esille CV:ssä erillisenä osionaan paristakin eri syystä: ensinnäkin kun ne on selkeästi eritelty oman otsikkonsa alle, on CV:n lukijan helppoa ja nopeaa nähdä, että taustasi soveltuu avoinna olevaan tehtävään. Toisekseen taidot on tärkeä osio rekrytointiohjelmia silmälläpitäen: etenkin isojen yritysten kohdalla CV:t karsii ihmisen sijaan entistä useammin tietojärjestelmä, joka vertaa CV:ssäsi olevia avainsanoja työpaikkailmoitukseen. Tällöin on ensiarvoisen tärkeää, että ansioluettelossasi on joukko samoja avainsanoja kuin työpaikkailmoituksessakin, ja mieluiten vielä samassa muodossa kuin ilmoituksessa.

Taidot

  • Järjestelmäintegraatiot
  • Tiimien johtaminen
  • Toiminnanohjausjärjestelmät (SAP, Oracle, Dynamics)

Henkilökohtaiset ominaisuudet ja vahvuudet projektipäällikön CV:ssä

Työkokemuksen, sertifiointien ja taitojen lisäksi on tavallista, että projektipäällikön työssä menestyminen edellyttää tiettyjä henkilökohtaisia ominaisuuksia. Nämä tulevat useimmiten ilmi jo työpaikkailmoituksessa joko suoraan tai jos niitä ei ole erikseen listattu, voi ne lukea rivien välistä.

Työssä vaadittavat ominaisuudet liittyvät usein joko itse projektipäällikön työtehtäviin, työyhteisöön tai toimialaan. Jos projektipäällikkö työskentelee organisaatiossa, jossa hänellä on käytössään muita resursseja, voi esimerkiksi kyky motivoida olla erityisen tärkeä. Toisaalta on organisaatioita, joissa projektipäällikkö raportoi työnsä edistymisestä yrityksen keski- tai ylimälle johdolle, jolloin strateginen lähestymistapa viestintään ja odotusten hallintaan voi olla hyvinkin tärkeässä asemassa sen suhteen, kuinka menestyksekkääksi projektit mielletään.

Muista aina, että jokainen työpaikka, työyhteisö ja yritys on omanlaisensa, joten ominaisuus, joka on suureksi eduksi yhdessä paikassa, ei välttämättä ole sitä seuraavassa työpaikassa. Kohdista vahvuudet ja ominaisuudet siis aina joka työpaikkaan erikseen.

Henkilökohtaiset ominaisuudet ja vahvuudet

  • Kyky viestiä nopeatempoisessa työyhteisössä
  • Kyky motivoida tiimejä
  • Kyky selkeyttää projektien tavoitteita

Projektipäällikön CV:n muotoilu

Koska viestintä on korostetun tärkeässä roolissa projektipäällikön työssä, CV:si on itsessään jo eräällä tapaa näyte osaamisestasi. Huolehdi siis siitä, että se tuo tärkeimmät asiat esille edustavalla tavalla.

1. CV:n järjestys

Perinteinen suomalainen CV on käänteisesti kronologinen, eli noudattaa eri tapahtumien aikajanaa tuorein ensin. Etenkin työhistoria on tällöin järjestelty tuoreimmasta vanhimpaan. Tämän tyyppisen CV:n ohella suosiota on kasvattanut osaamispohjainen CV, jossa keskiössä on nimenomaan osaaminen, ja aikajana puolestaan on toissijainen. Osaamispohjainen CV soveltuu esimerkiksi erityisen kokeneelle projektipäällikölle, jonka kohdalla jokaisen työsuhteen listaaminen ei välttämättä olisi järkevää. Osaamispohjainen CV korostaa hyvin myös tietyn tyyppisiin projekteihin erikoistuneen henkilön osaamista, vaikka rakennusprojektien suunnittelun suhteen.

2. Valokuva CV:ssä

Projektipäällikön on pystyttävä motivoimaan ihmisiä ja herättämään luottamusta, ja valokuva voi olla hyvä keino vahvistaa ammattimaista ja luotettavaa ensivaikutelmaa. Mutta muista, että huonolaatuinen kuva voi toimia sinua vastaan eli pyydä vaikka ystävää tai perheenjäsentä ottamaan sinusta kuva hyvässä valaistuksessa neutraalia taustaa vasten.

3. CV:n visuaalisuus

Vaikka haluatkin erottua hakijajoukosta CV:n avulla, projektipäällikön rooliin liittyvä luottamuksen rakentaminen ei välttämättä tule parhaalla tapaa esille jos pyrit erottumaan kovin räikeiden värivalintojen kautta. Erilaisia CV-mallipohjia käytettäessä värien vaihtaminen tapahtuu parilla klikkauksella, mutta projektipäällikön tehtävään soveltuu usein luottamusta herättävät, tummat ja hillityt värit. Pyri välttämään myös kovin persoonallisia fontteja. Oikea tapa herättää huomiota sen sijaan on hyvin jäsennelty, siisti CV, jossa on esitelty tärkeimmät asiat selkeästi omien otsikoiden alle.

Tämä nimittäin helpottaa CV:n lukijan työtä, ja auttaa antamaan sinusta hyvän ensivaikutelman parissa sekunnissa.

Aloita projektipäällikön CV:n luominen nyt!

Jaa via:
Johanna Puustinen
Johanna Puustinen
LinkedIn
Sisällöntuottaja
Johanna Puustinen on työelämään ja uraan intohimoisesti suhtautuva toimittajataustainen sisällöntuottaja, joka haluaa jakamalla omia kokemuksiaan ja parhaita käytäntöjä auttaa muita oikealle uralle ja unelmien työpaikkaan.

Ohita kilpailijat

Varmista, että työpaikkahakemuksesi erottuvat muiden hakijoiden hakemuksista.

Aloita tästä