Kokki CV esimerkki ja parhaat vinkit
Written by Johanna Puustinen, Sisällöntuottaja • Last updated on 17. huhtikuuta 2024

Kokki CV esimerkki ja parhaat vinkit

Jokainen on törmännyt kokkien työn tuloksiin, eli ruokaan joko ravintoloissa, ruokaloissa, kahvioissa tai vaikkapa perhejuhlien buffet-pöydissä. Ruuan valmistuksen lisäksi kokkien vastuulla on usein raaka-aineiden tilaaminen, ruuan esille laittaminen ja ruokalistojen suunnittelu. Valtaosalla kokeista on ravintola- ja catering-alan perustutkinto, jonka suorittaminen kestää noin kolme vuotta. Kokeille on jatkuvasti auki suuri määrä työpaikkoja, joiden sisältö vaihtelee sen mukaan, millainen asiakaskunta on ja millainen ravintola-alan liike on kyseessä. Moneen suosittuun työpaikkaan on aina paljon hakijoita, joten on tärkeää osata laatia myyvä CV.

Kokin CV:n tärkeimmät osiot

Joka alalla on omat erityispiirteensä, jotka korostuvat työnhaun yhteydessä, eikä kokkien ammattiryhmä ole tästä poikkeus. Vaikka työn ydin onkin kaikille kokeille sama, eli ruuan valmistaminen, työn vaatimukset voivat erota paljonkin riippuen siitä työskenteleekö kokki pienessä ravintolassa, catering-yrityksessä tai vaikkapa suuren yrityksen lounasravintolassa. Listasimme alla osiot, jotka ovat erityisen tärkeitä kokin CV:ssä. 

Henkilökohtainen profiili

Vaikka oletkin kokki, on todennäköistä että osaamisesi perusteella sinuakin voi luonnehtia yhden tai toisen tyyppiseksi erikoiskokiksi. Oletko esimerkiksi työskennellyt useita vuosia lounasravintoloissa eri yrityksissä? Tai ehkäpä olet erikoistunut valmistamaan sushia? Henkilökohtainen profiili on mainio keino tuoda esille omaa profiiliasi, erikoistumistasi, intohimojasi ja toisaalta myös toiveita urasi tulevaisuuden varalle. Profiili on 3-5 rivin mittainen lyhyt myyntipuhe, jonka paikka on CV:n alussa ennen työkokemusta ja koulutusta. Henkilökohtaisen profiilin pääasiallinen tehtävä on luoda hyvä ensivaikutelma ja houkutella lukija tutustumaan CV:een tarkemmin. 

Esimerkki:
Erityisruokavaliot hyvin tunteva, kokenut catering-kokki, jolla on lisäksi esteettistä silmää luomaan visuaalisesti vaikuttavia tarjoiluja erilaisiin tilaisuuksiin. Tottunut vuorotyöskentelijä, jolla on hyvät tiimityötaidot ja budjetointiosaamista. Asiakaspalvelu- ja ratkaisuhenkinen catering-alan ammattilainen, jonka kunnianhimona on voida luoda mainioida ruokaelämyksiä. 

Työkokemus

Työkokemus on luonnollisesti tärkeä osa kokin CV:tä, ja työpaikkailmoituksissa peräänkuulutetaankin usein joko yleistä kokemusta kokin työstä tai tietyn tyyppistä kokin työkokemusta, esimerkiksi ravintolakokkina. Työkokemuksen suhteen tärkeitä tietoja ovat luonnollisesti titteli, työnantajan nimi, työsuhteen kesto ja keskeiset tehtävät. Tehtävistä on hyvä korostaa etenkin muita kuin ruuan valmistukseen liittyviä tehtäviä, etenkin silloin kun työpaikkailmoituksessa peräänkuulutetaan vaikkapa aiempaa kokemusta budjetoinnin tai ruokalistojen suunnittelun suhteen. Mikäli olet työsuhteen aikana uudistanut ruokalistan vaikkapa neljä kertaa vuodessa, voit mainita myös tämän työsuhteeseen liittyvien tietojen kohdalla. 

Esimerkki:
Catering-kokki

Uudenmaan Catering Oy

Tammikuu 2020

Työskentelen catering-kokkina Uudenmaan Catering Oy:n palveluksessa, missä vastuullani on ruuan valmistaminen erilaisiin perhe- ja yritystilaisuuksiin. Työhön kuuluu ruuan valmistamisen lisäksi ruokalistojen suunnittelu, tarjousten tekemiseen osallistuminen myyntipäällikön kanssa, keittiön vuorolistojen suunnittelu ja lähetysten laadun varmistaminen. Yritys toimittaa tarjoiluja noin 500 eri kokoiseen tilaisuuteen vuodessa ympäri viikon. 

Koulutus

Koulutus on kokin työssä tärkeää, ja se tuleekin mainita itsenäisenä osiona ansioluettelossa. Kokin peruskoulutuksen lisäksi koulutuksena voi olla esimerkiksi suurtalouskokki tai dieettikokki, ja moni työnantaja ottaakin koulutustoiveen esille työpaikkailmoituksessa. Koulutuksesta ansioluettelossa on mainittava tutkinnon nimi, oppilaitoksen nimi ja paikkakunta sekä milloin olet valmistunut. 

Esimerkki:
Dieettikokki, erityisruokavaliopalvelujen erikoisammattitutkinto
Espoon ammattioppilaitos
Tammikuu 2021 - Joulukuu 2021

Suoritin 160 osaamispisteen laajuisen dieettikokin erikoisammattitutkinnon Espoon ammattioppilaitoksessa vuonna 2021.

Ravintola- ja cateringalan perustutkinto, kokki
Helsingin ammattioppilaitos
Elokuu 2016 - Kesäkuu 2019

Suoritin 180 opintopisteen laajuiset ravintola- ja cateringalan perustutkinnon Helsingin ammattioppilaitoksessa.

Kovat taidot eli erityisruokavaliot

Työelämässä koviksi taidoiksi kutsutaan osaamista, joka on selkeästi määriteltävissä ja jopa mitattavissa, ja kokkien kohdalla erityisruokavaliot ovat erittäin tärkeässä roolissa, olipa kyseessä ravintola, catering-yritys, työpaikkaruokala tai muu työpaikka. Erityisruokavaliopalveluille on olemassa oma ammattitutkintonsa, mutta moni kokki hankkii osaamisen erilaisten erikoisruokavalioiden osaamisen työn ohella tai puitteissa. Monessa työpaikkailmoituksessa mainitaan erilaisia toiveita osaamisen suhteen, ja mikäli erityisruokavaliot on mainittu, kannattaa ne ottaa mukaan ansioluetteloon omana osionaan. Koska niiden merkitys etenkin ravintola- tai catering-liikkeen asiakkaille on usein suuri, voit hyvin listata oman erityisruokavalio-osaamisesi omana osionaan. 

Esimerkki:
Erityisruokavaliot
KeliakiaLaktoosi-intoleranssi
Diabetes
Ruoka-allergiat (kala, kananmuna)

Ajokortti

Etenkin catering-alalla kokkien toimenkuvaan kuuluu usein eri toimipaikkojen välillä liikkumista ja tilaisuuksiin matkustamista. Tällöin työnantajat toivovat luonnollisesti, että kokilla on ajokortti. Vaikka ajokortti ei normaalisti ole tieto, jota tarvitsee mainita ansioluettelossa, se on tärkeää ottaa mukaan mikäli asia on nostettu esille työpaikkailmoituksessa. Monessa tapauksessa on niin, että mikäli ajokortti on työn suorittamisen kannalta tärkeää, on sitä selkeästi painotettu työpaikkailmoituksessa. Ajokortin suhteen CV:ssä ei tarvitse ottaa mukaan muuta kuin ajokortin luokka, mutta voit halutessasi myös mainita mikäli sinulla on lisäksi käytössäsi auto. 

Esimerkki:
Ajokortti: Ajokorttiluokka B, käytössä oma henkilöauto.  

Henkilökohtaiset vahvuudet eli pehmeät taidot

Toisin kuin kovat taidot, joita voi oppia esimerkiksi kurssien tai koulutuksen kautta, pehmeät taidot liittyvät pääasiassa henkilön omaan persoonaan ja tapaan vuorovaikuttaa muiden kanssa. On tavallista, että työpaikkailmoituksessa esitetään toiveita sen suhteen, millaista henkilöä työhön toivotaan tai millaisista ominaisuuksista työssä olisi hyötyä, joten on tärkeää että kohdennat CV:si näiden toiveiden mukaisesti. Työpaikkailmoituksessa voidaan toivoa esimerkiksi joustavuutta, tiimityötaitoja ja asiakaspalvelutaitoja. Vahvuuksien suhteen voit listata 3-5 keskeistä ominaisuutta ja mikäli CV:ssä on tilaa, voit myös lisätä muutaman sanan selittämään tarkemmin millä tapaa tai tilanteessa kyseinen ominaisuus ilmenee. 

Esimerkki:
Henkilökohtaiset vahvuudet

Joustavuus - Olen tottunut työskentelemään poikkeavia työaikoja vaativissa tilaisuuksissa. 

Tiimityötaidot - Toimin hyvin osana tiimiä, jotta voimme yhdessä tuottaa eri tilaisuuksiin laadukkaita ruokaelämyksiä. 

Organisointitaidot - Pidän keittiön ja työprosessit hyvässä järjestyksessä huolehtiakseni hygieniasta ja turvallisuudesta erityisruokavalioasiakkaille. 

Näin onnistut kokin CV:n kanssa

Hyvin laadittu CV on usein avainasemassa työnhaussa menestymisen kannalta, joten on tärkeää tietää mistä hyvä CV on tehty. Vaikka olisit erityisen taidokas ja kokenut kokki, voi työnhakusi tyssätä jo alkuvaiheessa mikäli et osaa myydä omaa osaamistasi ansioluettelon avulla. Kokosimme parhaat vinkit siihen, kuinka onnistut tekemään myyvän kokin CV:n.

Räätälöi CV - joka kerta

Yksi tyypillisimmistä virheistä työnhaussa on saman CV:n kierrättäminen eli lähettäminen useaan työpaikkaan. Et varmaankaan ole koskaan nähnyt kahta identtistä työpaikkailmoitusta, joten miksi yksi CV voisi toimia yhtä hyvin useampaa työpaikkaa hakiessa? Työnhaussa menestymisen kannalta yksi tärkeimmistä tekijöistä on oman CV:n kohdentaminen työpaikkaa varten. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että CV:si heijastaa työpaikkailmoituksen sisältöä: työtehtäviä, toiveita osaamisen ja henkilökohtaisten ominaisuuksien suhteen, sekä millainen olet työkaverina. Lue siis työpaikkailmoitus huolella muutamaan kertaan läpi ja poimi tekstin joukosta ilmaisuja ja sanoja, jotka sopivat erityisen hyvin sinuun. Käytä sitten näitä ilmaisuja omassa ansioluettelossasi luontevalla tavalla. Tärkeintä on, että lukijalle eli työnantajalle muodostuu käsitys siitä, että olet omaksunut työpaikkailmoituksen sisällön ja vastaat siinä esitettyjä toiveita. Sinun ei siis kannata painottaa esimerkiksi olevasi mahtava yksilötyössä, mikäli työpaikkailmoituksessa toivotaan tiimityötaitoja. 

Älä aliarvioi visuaalisuuden merkitystä

Yhä useampi työnhakija suosii CV:n teossa valmiita mallipohjia, sillä niiden avulla on helppo luoda nopeasti positiivinen ensivaikutelma. Mikäli olet toistaiseksi vielä tehnyt CV:si tekstinkäsittelyohjelman kuten Wordin avulla, nyt on hyvä aika kokeilla valmiiden mallipohjien tehoa. Visuaalisesti viehättävä ja ammattimainen CV ei ainoastaan anna viimeisteltyä ensivaikutelmaa, vaan usein myös helpottaa itse sisällön lukemista selkeän rakenteen, kuten osioiden otsikoiden ja muiden graafisten elementtien avulla. Mallipohjat eivät vaadi käyttäjältä erityisiä teknisiä tai graafisia taitoja, vaan niitä voi käyttää ilman aiempaa kokemusta mallipohjiista. Helpoimmalla pääset mikäli käytät mallipohjaa, jota ei tarvitse ladata tietokoneellesi. 

Korosta työsi tuloksia

Kokkien työn tuloksia voidaan mitata eri keinoilla, ja esimerkiksi ruokahävikin vähentämisestä on tullut suosittua sekä ravintoloissa, catering-yrityksissä että muissa kokkien työpaikoissa. Taustasi perustietojen, kuten työhistorian, lisäksi potentiaalista työnantajaa kiinnostaa varmasti kuinka olet työssäsi suoriutunut, ja tällöin on hyvä pystyä kertomaan jotakin työn tuloksista. Esimerkiksi ruokahävikin vähentämiseen liittyviä mittareita ja tuloksia voi mainita CV:ssä, mikäli se on hakemasi työpaikan kannalta olennaista. 

Lisää inspiraatiota kokin CV:een

Tiesitkö, että rekrytoijat käyttävät vain muutaman sekunnin CV:n silmäilyyn ennen kuin päättävät kannattaako siihen tutustua tarkemmin? On siis erittäin tärkeää, että ansioluettelosi on sekä visuaalisesti huoliteltu että sisällön kannalta harkittu, jotta kasvatat mahdollisuuksiasi saada unelmiesi työpaikka. 

  • Ammattilaisten laatimat CV-mallipohjat ovat osa Jobseeker-palvelun työnhakijan työkalupakkia, johon kuuluu myös suuri joukko eri aloja ja työtehtäviä varten laadittuja CV-esimerkkejä. Esimerkit tarjoavat paljon inspiraatiota itse CV:n sisältöön, mikäli kirjoittaminen tuntuu jumittavan. 
  • Aiheuttaako työhakemus päänvaivaa? Jobseeker tarjoaa lisäksi runsaasti CV-mallipohjien kanssa yhteen sopivia työhakemuspohjia, joiden käyttö on nopeaa ja helppoa. Mikäli tarvitset apua työhakemuksen tekoon, voit myös katsoa läpi kokin työhakemusesimerkin, tai lukea muita eri alojen ja tehtävien esimerkkityöhakemuksia, joista löydät varmasti runsaasti inspiraatiota.
Jaa via:
Johanna Puustinen
Johanna Puustinen
LinkedIn
Sisällöntuottaja
Johanna Puustinen on työelämään ja uraan intohimoisesti suhtautuva toimittajataustainen sisällöntuottaja, joka haluaa jakamalla omia kokemuksiaan ja parhaita käytäntöjä auttaa muita oikealle uralle ja unelmien työpaikkaan.

Ohita kilpailijat

Varmista, että työpaikkahakemuksesi erottuvat muiden hakijoiden hakemuksista.

Aloita tästä