CV eksempel prosjektleder

CV eksempel prosjektleder

Prosjektledere spiller en avgjørende rolle i mange forskjellige bransjer og jobbområder. De er ansvarlige for å lede et team og sikre at prosjektet blir gjennomført effektivt og innenfor budsjett og tidsrammer. Prosjektledere må ha en god forståelse av prosjektsyklusen og være i stand til å kommunisere med teammedlemmer og interessenter på alle nivåer. De må også være i stand til å håndtere endringer og utfordringer som kan oppstå underveis i prosjektet. Dette er en kritisk rolle som krever erfaring og kompetanse innen planlegging, koordinering og gjennomføring av prosjekter. Å ha en strukturert og profesjonell CV er avgjørende når du søker lederstillinger, spesielt som prosjektleder.

En CV er det første inntrykket arbeidsgivere har av deg, og utgjør ofte forskjellen på om du blir invitert til et intervju eller ikke. Som leder er det enda viktigere å vise din erfaring, ferdigheter og prestasjoner på en klar og overbevisende måte, siden arbeidsgivere ser etter kandidater som kan ta ansvar, motivere teamet og lede prosjektet til suksess. Grunnet den komplekse naturen til prosjektlederrollen og mangfoldet av bransjer og sektorer som krever denne typen ferdigheter, kan det være en utfordring å vite hva som skal inkluderes og hvordan denne informasjonen presenteres på den mest overbevisende måten. Ved å følge dette prosjektleder CV eksempelet kan du lære hvordan du effektivt formidler din erfaring og ferdigheter i en imponerende CV og øker sjansene dine for å lande drømmejobben som prosjektleder.

Hvordan skrive en prosjektleder CV - eksempel

I en effektiv prosjektleder CV skal du demonstrere at du er en erfaren og dyktig leder med de nødvendige kvalifikasjonene og ferdighetene som kreves for å lede prosjekter på en vellykket måte. Bruk god tid på å utforme CVen på en ryddig og oversiktlig måte, med klare og tydelige uttrykk og lett tilgjengelig informasjon. CV og søknad skal alltid være kort og konsis, så unngå overflødige formuleringer og irrelevant informasjon. Forventningene til en prosjektleder kan variere betydelig avhengig av bransje og organisasjon, og derfor er det spesielt viktig å lese stillingsannonsen nøye for å identifisere de spesifikke kompetanseområdene og erfaringene som arbeidsgiveren søker etter. Skreddersy både din CV og søknad til hver enkelt prosjektleder stilling du søker på.

Et CV eksempel for prosjektledere gir deg en klar forståelse for hvordan du skriver en overbevisende og målrettet søknad som svarer direkte på kravene i stillingsannonsen. I tillegg kan det også gi deg ideer og inspirasjon til hvordan du kan fremheve dine spesifikke ferdigheter og erfaringer på en engasjerende måte. I tillegg kan du også unngå vanlige feil og fallgruver som kan oppstå når du skriver en søknad. Les videre for å se avsnitt og innhold som bør inkluderes i en god CV, og hent nyttige tips fra konkrete eksempler i CV-eksempelet for prosjektledere. 

Hva en prosjektleder CV bør inneholde

Start CVen din med den grunnleggende informasjonen som kontaktinformasjon, personalia, og en kort profiltekst som oppsummerer dine nøkkelkompetanser. Videre bør arbeidserfaringen din fremheves på en så detaljert og relevant måte som mulig, og inkludere prosjekter du har ledet eller vært en del av. Utdanning og relevante sertifiseringer er også viktige elementer som bør inkluderes i CV-en din for å gi en idé om din formelle kompetanse og hvilke ferdigheter du kan bidra med i jobben. Du bør også gi plass til å vise at du har god kommunikasjonsevne, evnen til å lede og motivere teammedlemmer, og at du er flink til å håndtere stress og utfordringer.

Husk å tilpasse CV-en din til hver enkelt jobb du søker på. Les stillingsannonsen nøye og ta med nøkkelord og krav som er spesifikke for stillingen, samt vær oppmerksom på bransjespesifikke standarder. Bruk eksempler og kvantifiser resultater der det er mulig for å gjøre CV-en din mer konkret og imponerende. I en bransje som prosjektledelse, som er særdeles konkurransepreget, er det også nyttig å bruke et CV oppsett som sikrer at din CV er profesjonell og oppdatert med et endrende arbeidsmarked. Ved å skrive en god CV og søknad, er du et steg nærmere jobben du ønsker. Videre kan du lese om hvert avsnitt som bør inkluderes i CVen for prosjektleder-søknaden din. 

Personalia

Personalia-seksjonen i CVen inneholder grunnleggende informasjon som navn, adresse, e-postadresse og telefonnummer, og det er viktig å sørge for at denne informasjonen er nøyaktig og oppdatert, slik at arbeidsgiveren kan kontakte deg hvis de ønsker å planlegge et intervju. Du kan også vurdere å inkludere et profesjonelt profilbilde for å gi et sterkt førsteinntrykk. Dette kan gi arbeidsgiveren en idé om hvem du er og hvordan du presenterer deg selv. Du kan også legge til en lenke til LinkedIn-profilen i denne seksjonen. Da kan arbeidsgivere enkelt finne ut mer om din profesjonelle bakgrunn. Sørg imidlertid for at profilen din er oppdatert før du legger den på CVen din.

Kontaktinformasjon

Navn: Johanna Trane 

E-post: johanna.t@gmail.com 

Tlf: 914 85 712  

Adresse: Bogstadveien 2, 1010 Oslo

LinkedIn: linkedin.com/in/johanne-t 

Profil

Profil sammendraget er en introduksjon som, skrevet riktig, sier mye om deg som prosjektleder. Med andre ord er denne teksten en god mulighet til å markedsføre deg selv. Det bør være en kortfattet oppsummering av din erfaring og skal gi en klar idé om hva du kan gjøre for arbeidsgiveren din, og hvorfor du er den beste kandidaten for jobben. I profil sammendraget bør du vise frem din unike verdi som prosjektleder. Profilteksten bør være kort, men likevel fengende og overbevisende nok til å vekke interesse hos arbeidsgiveren din. Det er også viktig å tilpasse profil sammendraget til stillingen du søker på og bruke nøkkelord som er relevante for den spesifikke jobben. Dette vil bidra til å gjøre din CV mer synlig i søkeresultatene når arbeidsgiveren søker etter kandidater med spesifikke ferdigheter eller erfaring.

Profil 

Jeg er en erfaren prosjektleder med en lidenskap for teknologi og innovasjon. Med en sterk bakgrunn innen IT-prosjektledelse og en god forståelse av teknologi, har jeg ledet flere komplekse prosjekter fra start til mål. Jeg trives i et hektisk og utfordrende miljø, og jeg har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner som gjør meg i stand til å lede og motivere teamet mitt til å nå prosjektmålene.

Arbeidserfaring og kompetanse

Arbeidserfaring er en av de viktigste avsnittene i en CV og dette er spesielt viktig fordi prosjektlederjobber vanligvis krever flere års erfaring. Å ha relevant arbeidserfaring fra lederstilling, vil hjelpe arbeidsgivere med å se at du har den nødvendige erfaringen og ferdighetene som kreves for å håndtere et team og lede et prosjekt. Før opp dine tidligere stillinger i omvendt kronologisk rekkefølge, slik at den mest nylige erfaringen kommer først. For hver jobb bør du nevne stillingstittel, navn på selskapet, arbeidsperiode og en kort beskrivelse av arbeidsoppgaver og ansvarsområder. Beskriv prosjektene dine i detalj og inkluder milepæler og resultater for å vise hva du har gjort. Det er også viktig å fremheve spesielle ferdigheter og verktøy du har brukt i prosjektene dine, for eksempel relevante programvarer for prosjektledelse. 

Hvordan du beskriver prosjektene kan inkludere hva målene var for hvert prosjekt, hvilke utfordringer du møtte underveis, og hvordan du løste dem. Du kan også beskrive hvordan du ledet og koordinerte teamet ditt, hvordan du håndterte ressursallokering, budsjettering, tidsplanlegging og risikostyring, og hvordan du kommuniserte med interessentgrupper. Ved å beskrive konkrete eksempler på hvordan du brukte dine ferdigheter til å oppnå suksess i tidligere prosjekter, vil du vise potensielle arbeidsgivere at du har den nødvendige kompetansen til å håndtere en lederstilling.

Arbeidserfaring 

2021 - Dags dato, Prosjektleder, Tech Solutions AS 

 • Ledet et programvareutviklingsprosjekt med en budsjettverdi på 5 millioner kroner, som ble ferdigstilt innenfor tidsplan og uten overskridelser i budsjettet. 
 • Utviklet og opprettholdt en prosjektplan for et større programvareprosjekt med en tidsramme på 12 måneder, som ble gjennomført innenfor tidsplan og med en suksessrate på 95%. 

2019 - 2021 Prosjektleder, Future Tech 

 • Ledet et team på 10 personer for å utvikle og implementere en maskinlæringsalgoritme for en større kunde, noe som resulterte i en reduksjon i produksjonstid på 30%. 
 • Koordinerte et prosjekt med en tidsramme på 6 måneder for utvikling av en løsning for å optimalisere lagerbeholdningen, som førte til en reduksjon i kostnader på 20% for kunden. 
 • Fulgte fremdriften på flere prosjekter samtidig, rapporterte til kunder og ledelse, og sikret at alle prosjekter ble ferdigstilt innenfor tidsplan og budsjett. 

Utdanning

Utdanningsavsnittet gir en mulighet til å vise din akademiske bakgrunn og hvordan den kan bidra til dine ferdigheter som prosjektleder. Når du skriver utdanningsavsnittet, bør du begynne med din høyeste utdanningsgrad og arbeide deg nedover. Inkluder navnet på institusjonen, graden din og fagområdet ditt. Hvis du har tatt relevante kurs eller sertifiseringer i tillegg til utdannelsen din, bør du også inkludere disse. Når du fører opp utdanningen i CVen din, bør du fokusere på å vise hvordan utdanningen din har bidratt til å utvikle dine ferdigheter og kunnskap som prosjektleder, og hvordan du vil kunne bruke denne bakgrunnen til å lede prosjekter på en effektiv måte. Dersom du har spesialisert deg innen en bestemt bransje, som for eksempel teknologi eller byggebransjen, bør du inkludere denne informasjonen også. 

Utdanning 

2016 - 2018 Master i IT-styring og ledelse, Oslo Met 

2013 - 2016 Bachelor i informatikk, Universitetet i Oslo

Sertifikater 

PMP® - Project Management Professional 2021 

Ferdigheter

Når du skriver CVen din, må du tenke på arbeidsgivernes perspektiv. De vil lete etter ferdigheter og kompetanse som passer til jobben de har å tilby, så det er viktig å gjøre det helt klart for dem at du har den kunnskapen og kompetansen de søker etter. Derfor er det viktig å inkludere en oversikt over ferdighetene dine i CV-en din i et eget avsnitt. Dette kan være ferdigheter som prosjektledelse, teamledelse, budsjettstyring, risikostyring, kommunikasjon og tidsstyring. Beskriv disse ferdighetene på en måte som viser hvordan de kan bidra til å løse utfordringene som selskapet eller prosjektet står overfor. For å gjøre CVen din enda mer imponerende, kan du også nevne om du har spesielle ferdigheter som er industri-relevante for selskapet eller bransjen du søker i som prosjektleder.

Ferdigheter 

 • Prosjektledelse: planlegging, koordinering og gjennomføring av prosjekter 
 • Teamledelse: lede og motivere teammedlemmer til å nå felles mål 
 • Teknisk kunnskap: bred forståelse av teknologi og digital transformasjon 
 • Kommunikasjon: klare å formidle teknisk informasjon på en klar og forståelig måte 
 • Budsjettstyring: evne til å holde seg innenfor tildelt budsjett og gjøre økonomiske prioriteringer 

Egenskaper

Personlige egenskaper kan være vel så viktige for en prosjektleder CV. For eksempel, er det avgjørende at en prosjektleder er i stand til å bygge gode relasjoner med teammedlemmer og interessenter. I tillegg er det viktig å ha sterke lederegenskaper, og ha evnen til å motivere og inspirere teamet til å jobbe hardt og nå sine mål. Det kan lønne seg å være spesifikk når du beskriver personlige egenskaper, så forsøkt å bruke konkrete eksempler for å styrke påstanden din. For eksempel, "Jeg har utmerkede mellommenneskelige ferdigheter og har bygget sterke relasjoner med teammedlemmer og interessentgrupper gjennom å lytte og ta hensyn til deres synspunkter" viser hvordan du har bygget gode relasjoner. Husk at personlige egenskaper er subjektive og kan tolkes forskjellig fra forskjellige personer, så det er viktig å være ærlig og beskrive deg selv på en autentisk måte.

Egenskaper 

 • Løsningsorientert: evne til å finne kreative løsninger på utfordringer. Når vi møtte et teknisk problem på et prosjekt jeg ledet, var jeg i stand til å utvikle og implementere en ny tilnærming. 
 • Analytisk: nøye og systematisk tilnærming til problemløsning og beslutningstaking. Dette ble spesielt tydelig da jeg gjennomgikk dataene på et prosjekt og var i stand til å identifisere en ineffektiv prosess som var ansvarlig for en økning i kostnadene. 
 • Samarbeidsvillig: evne til å jobbe effektivt med andre på tvers av avdelinger og team. Har for eksempel ledet prosjekt som involverte flere avdelinger og jobbet tett med alle involverte.

Referanser

Det er vanligvis tilstrekkelig å si at referanser er tilgjengelige på forespørsel. De beste referansene for deg som prosjektleder, er de som har jobbet med deg på lignende prosjekter, eller personer som kan bekrefte dine lederegenskaper. Det er viktig å huske på at du må be om tillatelse fra hver enkelt referanse før du oppgir deres navn og kontaktinformasjon i CVen din eller til en potensiell arbeidsgiver. For å sikre at referansene dine er forberedt på å gi deg en positiv anbefaling, bør du gi dem en oversikt over stillingen du søker på. Det kan også være lurt å gi dem en kopi av CVen din, slik at de har all nødvendig informasjon når de blir kontaktet.

Referanser 

Referanser oppgis på forespørsel.

Format og design

En prosjektleder CV trenger et profesjonelt oppsett ut utseende for å skille seg ut i dagens konkurransepregede arbeidsmarked. En CV som er ryddig, oversiktlig og enkel å lese, vil gjøre det enklere for arbeidsgivere å raskt skaffe seg en oversikt over dine kvalifikasjoner og erfaringer. En godt designet CV vil også bidra til å fremheve din evne til å organisere informasjon og presentere den på en effektiv måte, noe som er spesielt viktig for en prosjektleder. Som regel krever disse stillingene flere års arbeidserfaring, og derfor vil en kronologisk CV være det beste valget. Dette formatet legger vekt på en tydelig og sammenhengende karriereprogresjon, der du starter med den mest nylige jobben og arbeider deg bakover. På denne måten kan arbeidsgivere raskt få et bilde av din erfaring og hvordan den har utviklet seg over tid. Pass på at CVen din er kort og konsis, og ikke overgå 1-2 sider. 

Layout på prosjektleder CV

Sørg for at CVen din er godt strukturert og lett å lese ved å CVen i ulike seksjoner for å gjøre det enklere å navigere, og å bruke en enkel og profesjonell font. Som regel er standardfonten for CVer sans serif fonter som Verdana og Arial. Når det kommer til prosjektleder stillinger, kan derimot en serif font som Times New Roman faktisk være et utmerket alternativ for å fremheve lederskap. Serif fonter har en formell følelse og passer godt for en prosjektleder som ønsker å vise autoritet i CVen sin. Når du bruker en serif font, bør du bruke størrelse på 10-12 punkt og linjeavstand på 1,25-1,5. Du bør velge en standard margin på 2-2,5 cm på alle sider, for å gjøre CV lett og behagelig å lese.

Når det kommer til fargebruk i CV-design, kan litt farge være en effektiv måte å presentere lederskap på. Blått og grønt er ofte assosiert med profesjonalitet og tillit, mens rødt kan brukes for å symbolisere styrke og besluttsomhet. Det er viktig å huske at farger og designelementer skal brukes med forsiktighet, slik at de ikke distraherer fra den faktiske informasjonen i CVen. Formålet med hvordan du designer CVen din er å fremheve viktig og relevant informasjon. For eksempel kan du bruke egne farger i overskrifter eller nøkkelord for å hjelpe til med å fremheve viktige punkter og gjøre CVen din mer visuelt interessant.

CV mal for prosjektledere

En mal for CV kan være en utmerket måte å sikre at CV-en din har en profesjonell og konsistent utseende, og at den inneholder alle de nødvendige seksjonene og informasjonen. Det finnes mange unike design tilgjengelig hos Jobseeker som er spesielt egnet for en profesjonell CV og søknad for å gi et inntrykk av sterke lederskapsevner. Det er imidlertid viktig å huske at disse må alltid tilpasses til din egen erfaring og kvalifikasjoner, samt hver enkelt jobb du søker på. Med å ta i bruk ferdigstilte oppsett og design, er det enkelt å lage flere søknader samtidig som du kan sende til forskjellige arbeidsgivere, skreddersydd til hver enkelt stillingsutlysning. Samtidig sikrer du et helhetlig utseende på søknaden din, med CV og jobbsøknad-maler

Prosjektleder CV-eksempel oppsummert

Når du skriver din CV som en prosjektleder, er det gjerne mye å tenke på. Dette CV eksempelet er en gratis ressurs for å hjelpe deg langs veien. Det er veldig viktig å få frem nøkkelkvalifikasjoner og erfaringer som er relevante for stillingen. Du bør inkludere informasjon om dine prosjektledelsesferdigheter, evnen til å håndtere flere oppgaver og samarbeide med ulike teammedlemmer. Det er også viktig å inkludere resultater fra tidligere prosjekter som viser din evne til å lede og oppnå suksess i prosjekter. Ikke glem å ta hensyn til formateringen av CVen din og sørg for at den er lett å lese og forstå. Det kan være nyttig å bruke et profesjonelt oppsett som er godt egnet for en prosjektleder CV. Med å følge forslagene fra denne artikkelen, er du bedre rustet til å gjøre CVen din til den beste den kan være, og øke sjansene for å bli innkalt til intervju og lande drømmejobben. 

Husk å tilpasse CVen din til hver stilling og bruk disse tipsene for å ta søknaden din til neste nivå: 

 1. Fremhev kompetanse som samsvarer med annonsen: Les stillingsannonsen nøye og identifiser de viktigste kravene og kvalifikasjonene som arbeidsgiveren ser etter. Fremheve dine relevante ferdigheter og erfaringer i CVen din som samsvarer med disse kravene.
 2. Reflekter språket og tonen i stillingsannonsen: Dette vil vise at du forstår stillingen og at du kan tilpasse deg arbeidsmiljøet. Du kan for eksempel bruke lignende uttrykk som brukes i stillingsannonsen. 
 3. Identifiser lederskapsstilen organisasjonen ser etter: Ulike typer lederskap passer bedre for ulike organisasjonskulturer. Fremhev de lederskapsevnene som vil passe best i arbeidsmiljøet du søker på, enten det er autoritær, demokratisk, eller delegerende lederskap. 

Du kan finne flere tips om å skrive en knusende god CV i våre mange CV-artikler. Kom i gang med Jobseeker og lag en CV og jobbsøknad som er tilpasset hver stillingsutlysning på minutter! Din neste jobb som prosjektleder er rett rundt hjørnet!

Del via:

Slå konkurrentene

Sikre at jobbsøknadene dine skiller seg ut fra mengden med kandidater.

Kom i gang