Projektledare CV Exempel
Skriven av Lotta Rydberg, Författare • Senast uppdaterad 17 april 2024

Projektledare CV exempel

Som projektledare har du en bred roll med jobbmöjligheter i de flesta branscher. I ditt ansvar ingår allt från att planera, organisera och sätta deadlines till att genomföra projekt. Tydliga resultat och ansvar finns oftast med i bilden. I denna artikel visar vi inte bara ett genomtänkt CV-exempel för projektledare utan vi delar även med oss av tips och insikter för hur du skräddarsyr ditt CV och gör det säljande.

Viktiga avsnitt i CV för projektledare

Ett effektivt CV är lättläst och har en tydlig, logisk struktur. Det finns olika format men för en tjänst som projektledare är ett kronologiskt CV det allra vanligaste. Här ligger fokus på din arbetslivserfarenhet och där yrkeserfarenhet och utbildning listas i omvänd kronologisk ordning, med de mest aktuella erfarenheterna först. Utmaningen är att lyfta fram dina mest relevanta meriter och att hålla det kort (1 till max 2 sidor), något som vi visar i våra användbara CV-exempel.Se till att inkludera följande avsnitt för ett heltäckande CV som projektledare:

Rubrik och kontaktuppgifter

Utöver att ditt fullständiga namn ska framgå tydligt kan du inledningsvis addera en kort rubrik som ringar in dig i rollen som projektledare. En definition som meriterna i ditt CV därefter ska styrka. Därefter ska din kontaktinformation presenteras: mobilnummer, e-postadress, bostadsort och gärna länk till din profil på LinkedIn.

Exempel på rubrikavsnitt:

Kristin Malmström
Projektledare med dokumenterad framgång inom e-handelslösningar

kristin@exempel.se
0700 00 00 00
Lund
[Länk till LinkedIn-profil]

Profiltext

En profiltext i ett CV är en kort sammanfattning av dina kompetenser, erfarenheter och personlighet. Dess funktion är att  på ett par meningar fånga arbetsgivarens eller rekryterarens uppmärksamhet och väcka intresse. 

En säljande profiltext fungerar som en marknadsföringspitch som ger en snabb förståelse för din relevans för tjänsten du söker och insikt i hur du kan bidra till den specifika rollen eller organisationens mål.

En effektiv profiltext är koncis, specifik och alltid anpassad till den specifika tjänsten som projektledare samt till branschen.

Exempel på profiltext:

Profil

Resultatorienterad och erfaren agil projektledare med unik spetskompetens inom e-handelslösningar. Jag är projektledaren bakom lanseringen av ShowNowPlatform, som blev årets branschraket 2023. Jag söker nya utmaningar i en bransch som delar min övertygelse om att teknik och affär måste gå hand i hand.

Arbetslivserfarenhet

En projektledares CV ska manifestera att du har de erfarenheter som krävs för tjänsten du söker. Avsnittet om arbetserfarenhet ska lyfta allt det som meriterar dig, exempelvis att du kan ansvara för hela projekt (från förstudie till genomförande och uppföljning), att du kan ta ansvar för budget och kostnadsstyrning, och att klarar att löpande hantera, planera, prioritera och fördela inkommande arbete till rätt resurser i teamet samt ansvara för rapportering och statusuppföljning. Då framgång i projekt ofta mäts med kvantifierbara mätvärden så är det ett plus om du utöver att beskriva ansvar även kan lista konkreta prestationer för varje anställning.

Se exempel på arbetslivserfarenhet för projektledare – med prestationer, roll i att driva framgångsrika projekt, påverkan i företagens resultat samt framgångar inom e-handelsområdet:

Arbetslivserfarenhet: 

Projektledare för E-handelslösningar,  Show Now Tech AB, Stockholm Januari 2020 – Pågående

 • Ledde framgångsrikt lanseringen av Show Now Platform inom rätt tidsram och budget. Lösningen utsågs till årets branschraket 2023 och markant ökade företagets närvaro på marknaden.
 • Ansvarig för att samordna och leda projektteamet genom hela utvecklings- och implementeringsprocessen för flera e-handelslösningar.
 • Implementerat effektiva strategier för kvalitetskontroll och riskhantering som säkrar att våra lösningar uppfyller höga kvalitetsstandarder. 

Projektledare inom E-handelsinnovation, Digital Commerce Solutions, Berlin 2017 – December 2019

 • Ledde flera team inom design och utveckling av innovativa e-handelslösningar. Resulterade i signifikanta förbättringar av produktivitet och ökade intäkter i flera kundprojekt.
 • Initierade och implementerade en banbrytande metod för integrering av ny teknik i e-handelsplattformar, vilket ledde till en 30 % ökning av konverteringsgraden för flera stora klienter.

Utbildning

Utbildning är ofta en grundläggande del av ett CV för en projektledare. En lämplig utbildning bekräftar inte bara din kompetens inom projektledning utan signalerar också till potentiella arbetsgivare att du har relevanta verktyg för att hantera och leda projekt på ett strukturerat och effektivt sätt. I ett CV för en projektledare bör du därför presentera din högsta avslutade utbildning med detaljer om institution, examen och årtal tillsammans med andra relevanta kurser eller specialiseringar som är relevanta för jobbet du söker. Det kan handla om ledarskapskurser, kunskap i ärendehanteringssystem eller kurser i agil projektledning. Allt som som kan stärka din profil och lyfta fram din kompetens i området är relevant.

Exempel på utbildning:

Masterexamen i E-handel och Digitala Marknader, Stockholms Universitet, Stockholm 2018 - 2020

 • Ledde ett forskningsprojekt om implementering av avancerade e-handelsplattformar för att maximera användarupplevelsen och öka konverteringsgraden.
 • Presenterade en uppmärksammad uppsats om innovativa strategier för att integrera teknik och affär på en nationell konferens om digital handel. 

Kurser och Fortbildning:

E-handelsstrategier och Digital Marknadsföring, Onlinekurs, Handelshögskolan i Stockholm, 2021

 • Utforskade strategier för att skapa effektiva e-handelslösningar och marknadsföringsmetoder för digitala plattformar.

Agil Projektledning inom E-handel, Kurs, E-handelsakademin, 2022

 • Utvecklade färdigheter inom agil projektledning med fokus på e-handelsprojekt, inklusive sprintplanering och snabbare implementering av lösningar.

Hårda färdigheter i CV för projektledare 

Syftet med detta avsnitt är att belysa de konkreta färdigheter som är avgörande för att framgångsrikt utföra jobbet. Dessa hårda färdigheter representerar specifika kompetenser och verktyg som är direkt relevanta för att navigera och leverera det som tjänsten kräver. 

Exempel på hårda färdigheter:

 • E-handelsplattformar och CMS-kompetens: Erfarenhet av att arbeta med och implementera olika e-handelsplattformar som Shopify, Magento och WooCommerce. Djup förståelse för Content Management Systems (CMS) för att utforma e-handel rätt.
 • Analysverktyg: Skicklighet i att använda Google Analytics, Adobe Analytics med flera. Förmåga att tolka och tillämpa data för att förbättra användarupplevelsen och öka konverteringar.  
 • Betalningsgateways och säkerhet: Kompetens i att hantera och integrera olika betalningsalternativ för e-handelsplattformar. 
 • Kunskap om säkerhetsåtgärder och efterlevnad av regleringar inom e-handel för att säkerställa en trygg och säker köpupplevelse för användare. 

Mjuka färdigheter i CV för projektledare

Mjuka färdigheter spelar en central roll för att framgångsrikt navigera och leda projekt.  Interpersonella kompetenser är avgörande för att samarbeta effektivt, hantera utmaningar och kommunicera över tekniska och affärsorienterade gränssnitt.

Exempel på mjuka färdigheter:

 • Förmåga att leda tvärfunktionella projektteam inom e-handelsutveckling: Kan konsten att motivera och vägleda teamet mot gemensamma mål och resultat. 
 • Problemlösningsförmåga och strategiskt tänkande: Kompetens att identifiera och lösa komplexa problem som kan uppstå inom e-handelsprojekt.
 • Kommunikationsförmåga: Tydlig och effektiv kommunikation från tekniska team till marknadsförings- och försäljningsavdelningar samt beställare. Förmåga att översätta tekniskt komplex information till begripliga och övertygande budskap för icke-tekniska intressenter.
 • Anpassningsförmåga och flexibilitet: Förmåga att anpassa mig till snabba förändringar och skiftande krav inom den dynamiska e-handelsbranschen.

Kompletterande avsnitt 

Du kan också komplettera med valfria avsnitt i ditt CV, som språkkunskap, certifieringar, eller specialintressen. Men bara om dessa är relevanta för projektledartjänsten du söker. Ett CV bör hållas kort: vanligtvis räcker en sida men max två sidor om det behövs.

Exempel på kompletterande avsnitt:

 • Språkkunskaper

Engelska: Flytande (skrift och språk
Tyska: Flytande (skrift och språk)

 • Dokumenterad fackkunskap i digitala trender, e-handel och dess påverkan på marknadsföring och försäljning.

Som frilansskribent i internationell fackpress skriver jag löpande om ämnet med idag drygt 20 publiceringar.

 Tips för att skriva ett CV för projektledare 

Ett CV ska alltid struktureras utifrån din aktuella situation och jobba för att lyfta dig och dina kompetenser på bästa sätt. Här är fler bra tips när du skriver ditt CV som projektledare:

 1. Välj den CV-mall som lyfter dig bäst: Har du god arbetserfarenhet som projektledare är det omvända kronologiska CV-formatet vanligtvis mest lämpligt. Här ligger arbete och utbildning i fokus och du listar dem i omvänd kronologisk ordning, det vill säga med de mest aktuella erfarenheterna först. Bland Jobseekers CV-mallar hittar du givetvis detta format.
 2. Skräddarsy ditt CV till det specifika projektledarjobbet: Genom att skräddarsy ditt CV för exakt den projektledartjänst du söker så ökar du chansen att ta dig till en intervju markant. Ett mer allmänt hållet CV riskerar att du missar målet. Bra ledtrådar till vad ditt CV bör lyfta finns i jobbannonsens arbetsbeskrivning så se till att du möter upp de krav som presenteras där. Det gör samtidigt ditt CV ATS-anpassat, vilket ger ytterligare fördelar.
 3. Sätt siffror på dina prestationer: Att lyfta siffror som visar konkreta prestationer ger tyngd till dig som kandidat. Ange exempelvis att projekt du projektlett resulterat i en försäljningsökning med en viss procentandel, eller att du implementerat strategier som minskade ledtiden med ett visst antal procent. Detta visar att du arbetat resultatorienterat och ger en bild av vad du kan bidra med.

Sammanfattning: så skapar du ett CV för projektledare 

Nu har vi inte bara visat ett exempel utan även diskuterat i detalj hur du skapar ett effektivt CV som projektledare. Vi har påmint om att du alltid ska skräddarsy det för exakt den tjänst du söker. Att du ska fånga upp det som efterfrågas i jobbannonsen och svara upp mot det i ditt CV. Vi har pratat om att du bara ska ta med relevanta meriter, oavsett om det gäller arbetserfarenhet eller utbildning. Att ett omvänt kronologiskt CV-format oftast fungerar bäst i de fall du har viss arbetserfarenhet och att du, om du kan, gärna ska kvantifiera dina prestationer. Detta för att ge en bild av vad du kan bidra med! Målet är alltid att väcka intresse och ses som kvalificerad för att bli utvald till intervju.

Jobkeeper är ett användbart verktyg för såväl CV som det kompletterande personliga brevet. Utöver professionella CV-mallar har du även tillgång till CV-exempel för projektledare  och mallar för personligt brev, vilka underlättar för dig att söka intressanta tjänster snabbt och smidigt. 

Skapa ditt CV som projektledare idag – och lycka till att landa drömjobbet!

Dela via:
Lotta Rydberg
Lotta Rydberg
LinkedIn
Författare
Lotta Rydberg är en erfaren copywriter med lång erfarenhet av att förvandla torr karriärfakta till effektiva och engagerande jobbansökningar. Med insiktsfulla artiklar och konkreta exempel bistår hon arbetssökande som vill ta sin karriär till nästa nivå.

Stå ut från mängden

Låt dina jobbansökningar stå ut bland andra kandidater.

Sätt igång