Butikkmedarbeider CV Eksempel

Butikkmedarbeider CV Eksempel

Butikkarbeidere kan jobbe i alle slags butikker, som tekstil, kosmetikk, mat, teknologi og en rekke andre salgsområder. Ansvarsområdet til en butikkmedarbeider varierer delvis, ut fra hvilken type butikk og bransje man jobber i. Det aller viktigste ansvarsområdet for en butikkmedarbeider er å betjene kunder, håndtere kassasystemer, og organisere og motta varer. I tillegg vil en butikkarbeider hjelpe med å holde butikken ren og ryddig til alle tider. Det er viktig å ha en sterk CV som butikkarbeider, siden disse stillingene tiltrekker mange søkere.

Selv om det ikke finnes egne krav om utdanning eller erfaring for å jobbe som butikkmedarbeider, er dette en stilling hvor du jobber under høyt press, har mye ansvar, samtidig som du må holde hodet kaldt. Å forstå hvilke ferdigheter du kommer til å bruke i butikkjobben, er viktig for å utforme den beste CVen for søknaden din. Du må være rolig, positiv og imøtekommende, uansett hva som foregår rundt deg. Du må ha sterke kommunikasjonsferdigheter, ha evnen til å jobbe godt i et team og tilby utmerket kundeservice. Bruk dette butikkmedarbeider CV eksempelet til å bygge en vinnende CV!

Hvordan skrive CV for butikkmedarbeidere 

Formålet med en CV for en butikkmedarbeider er å presentere deg som en pålitelig, organisert og imøtekommende person som er egnet til å jobbe effektivt i en butikk. For å skille deg ut av mengden og imponere butikksjefen din, bør du alltid lese nøye gjennom stillingsbeskrivelsen for butikkjobben du søker på og inkludere nøkkelkompetansene som er relevante i CV-en din. 

Gjør et varende inntrykk på den potensielle arbeidsgiveren og vis at du passer inn i butikkmiljøet ved å bruke dette eksempelet på en CV for butikkmedarbeider. Bruk eksempelet som en kilde for de ulike seksjonene som bør inkluderes i en CV for butikkmedarbeidere, samt hva som skal fylles inn i hver av disse seksjonene. 

Personalia

Start CV-en din med å fylle ut nødvendig kontaktinformasjon. Du kan skrive ditt fulle navn i stor skrift øverst på siden. Deretter oppgir du telefonnummer og e-postadresse rett under navnet ditt. Du kan også inkludere adressen din hvis du ønsker det. Når du søker på en butikkmedarbeider stilling er dette gjerne en god idé, for da kan butikksjefen se at du bor i området og antagelig har kjennskap til butikken fra før. 

Kontaktinformasjon

Navn: Henrik Sæter

E-postadresse: henrik.s@gmail.com

Telefonnummer: 914 97 644 

Adresse: Osloveien 14, 1234 Oslo

Profil

Som innledning til CVen din skriver du din profil. Målet med denne seksjonen er å fange oppmerksomheten til en potensiell arbeidsgiver og overbevise dem om å fortsette å lese resten av CV-en din. Hvis du ikke har noen erfaring som butikkmedarbeider, kan du bruke sammendraget til å beskrive hvordan dine ferdigheter og egenskaper vil være til nytte for butikken du søker hos. Hvis du allerede har noen erfaringer som butikkmedarbeider, kan du bruke profilteksten for å kort fremheve disse erfaringene og øke sjansene for å få jobben.

Profil
Jeg er en engasjert og pålitelig bachelorstudent i psykologi med to års erfaring som butikkmedarbeider i en travel matbutikk. Jeg er kjent for min positive holdning, gode kundeservice ferdigheter og evne til å arbeide effektivt i et team. Jeg er også grundig i mitt arbeid, og har en solid forståelse for varehåndtering og kassedrift.

Arbeidserfaring

Under arbeidserfaring-seksjonen i CV-en din bør du inkludere en liste over dine tidligere arbeidserfaringer som butikkmedarbeider. Før opp stillingstitler, arbeidsgivere og ansettelsesdatoer for hver jobb. Du bør starte med å nevne din siste stilling og deretter liste opp tidligere stillinger. Arbeidsgivere vil ofte vurdere denne delen av CV-en nøye for å se din erfaring og kompetanse, samt hvilken opplæring de eventuelt kan tilby deg. 

Beskriv også de spesifikke oppgavene og ansvarsområdene du hadde i hver rolle. Du kan blant annet inkludere konkrete resultater som salgsøkning, din erfaring med kundeservice, effektiv lagerstyring eller andre relevante prestasjoner som viser din kompetanse. Bruk gjerne punktlister for å gjøre erfaringen din tydelig for arbeidsgiveren.

Hvis du har lite eller ingen erfaring fra butikk, kan du inkludere ferdigheter fra andre erfaringer, som utdanning eller utenomfaglige aktiviteter, så lenge disse ferdighetene er overførbare til stillingen som butikkmedarbeider. Det viktigste er å kommunisere at du er pålitelig, har gode organisatoriske ferdigheter, kommunikasjonsferdigheter og evnen til å håndtere stress i din søknad. Ved å utarbeide denne delen på en grundig og klar måte, vil du øke sjansene dine for å bli kalt inn til et intervju.

Arbeidserfaring

Desember 2020 - Juli 2022 Butikkmedarbeider, Meny

 • Betjente kasseapparat og gjennomføre transaksjoner nøyaktig og effektivt.
 • Bisto kunder med produktinformasjon, spørsmål og klager, og sikret en høy standard for kundeservice.
 • Bidro til varehåndtering, inkludert varemottak og påfylling av varer i hyller
 • Deltok i salgsfremmende aktiviteter for å oppnå salgsmål

Utdanning og kurs

Det er også viktig å inkludere en seksjon om utdanning og relevante kurs du har gjennomført eller som du følger for øyeblikket. Selv om det ikke stilles egne utdanningskrav for en stilling som butikkmedarbeider, bør du likevel inkludere høyere utdanning, fagutdanning eller videregående skole, avhengig av utdanningsbakgrunnen din. 

Utdanningen din viser dine evner, interesser og ferdigheter og i CVen må du vise hva som er overførbart til rollen som butikkmedarbeider. Hvis du har deltatt på opplæringer som er relevante for stillingen som butikkmedarbeider, bør du også inkludere dette. Selvfølgelig, hvis du har salg, service, finans eller lignende erfaring fra utdanningen din, fremhever du det. Det viktigste er at du effektivt demonstrer at du har nødvendige ferdigheter for en butikkmedarbeiderstilling. 

Utdanning

August 2022 - Juni 2025 Psykologi Bachelor, Universitetet i Oslo

 • Utviklet analyseferdigheter gjennom deltakelse i prosjekter og oppgaver
 • Aktiv som regnskapsfører i studentforeningen for psykologistudenter

August 2019 - Juni 2022 Videregående, Trysil Videregående Skole

Ferdigheter og egenskaper

Når du skriver søknaden din, er det viktig å identifisere de spesifikke ferdighetene som butikken søker etter. Ferdigheter og kompetanser som er relevante for en butikkmedarbeider kan blant annet være kundeservice, kassehåndtering, lagerarbeid, kommunikasjonsevner, samarbeid, problemløsningsevner, og organisatoriske ferdigheter. Sørg for å inkludere disse ferdighetene i din CV og fremhev hvordan du har utviklet eller brukt dem i tidligere erfaringer. Dersom du har lite arbeidserfaring, er denne seksjonen en gyllen mulighet for å demonstrere at du likevel er en kvalifisert kandidat.

Ferdigheter

 • Kundeservice
 • Kommunikasjonsevner
 • Teamarbeid
 • Mellommenneskelige ferdigheter
 • Kassasystemer og teknologi
 • Regnskap

I tillegg til ferdigheter, er det en god idé å inkludere egenskaper du har som passer utmerket til en stilling som butikkmedarbeider. Å være imøtekommende, fleksibel og lærevillig er svært viktige attributter i denne rollen, for eksempel. Siden butikkmedarbeidere vil oppleve en variert hverdag, i høyt tempo, med mye kundekontakt, er det viktig at du nettopp har de riktige egenskapene som ikke kan opplæres.

Egenskaper

 • Ansvarsbevisst
 • Pålitelig
 • Strukturert
 • Positiv
 • Lærevillig

Prestasjoner og anerkjennelser

Dersom du har tidligere erfaring som butikkmedarbeider er det et stort pluss å nevne hvilke prestasjoner eller anerkjennelser du har mottat. Ved å inkludere dette i CV-en din, kan du vise at du har levert resultater i lignende stillinger. Slike utmerkelser beviser at du er en dyktig butikkmedarbeider og demonstrerer din verdi for en butikksjef. Prøv å være spesifikk og kvantifiserbar når du beskriver dine prestasjoner. 

Prestasjoner

Hadde ansvar for opplæring av nye ansatte, veiledet til sammen 8 nye ansatte og bidro til rask integrasjon i teamet.

Referanser

Det er god praksis i en butikkmedarbeider-søknad å inkludere referanser i CVen din. Siden slike roller i butikk ikke stiller tekniske krav for søkere, er det viktig for butikksjefen å vite at du er ansvarlig og arbeidsvillig. Det er vanlig å oppgi 2-3 referanser på CVen som kan bekrefte din arbeidserfaring, ferdigheter og pålitelighet. Velg referanser som kjenner deg godt og kan gi en positiv attest på dine ferdigheter og egenskaper som er relevant for stillingen som butikkmedarbeider. Du må kontakte referansene på forhånd og få deres tillatelse før du oppgir dem i CVen din. 

Tilleggsseksjoner på en butikkmedarbeider-CV

Dersom du har lite arbeidserfaring kan du vurdere å føre inn et avsnitt med utenomfaglige eller frivillige erfaringer, hvis dette er relevant for en stilling som butikkmedarbeider. Som regel gir slike aktiviteter et positivt inntrykk på arbeidsgivere fordi det demonstrerer motivasjon, ansvar og engasjement. Dersom du har slik erfaring som reflekterer dine egenskaper og ferdigheter, bør du absolutt inkludere et avsnitt for dette.

Utenomfaglige aktiviteter

August 2022 - Dags dato Regnskapsfører i Studentforening for Psykologi

 • Ansvarlig for regnskap og budsjett 

Gode språkferdigheter er også relevant for en butikkmedarbeiderstilling. At du snakker flere språk, behersker både norsk og engelsk, og kanskje kan imøtekomme kunder på andre språk utover dette, er en stor fordel i bransjer innen kundeservice. Fremhev dine språkkunnskaper ved å inkludere et avsnitt om dette og husk å føre opp hvilke nivå du behersker språkene på.

Språk

 • Norsk - Flytende
 • Engelsk - Dyktig
 • Spansk - God

Format og design på CVen din

En CV bør alltid ha en ryddig struktur og være lett å lese og dette gjelder også når du søker som butikkmedarbeider. Formateringen og designet på CVen din spiller en viktig rolle i å gjøre et optimalt inntrykk på den potensielle arbeidsgiveren. Siden det ikke stilles formelle krav for en jobb som butikkmedarbeider, tiltrekker slike stillingsutlysninger mange søkere. Derfor er det avgjørende at du skiller deg ut fra mengden med en velformet CV som imponerer. 

Når du formaterer CVen din, kan du føre opp utdanning og erfaring i kronologisk rekkefølge. Som regel gjør du dette i motsatt rekkefølge, med den nyeste erfaringen din først og deretter går bakover i tid. Siden det ikke finnes formelle krav som du kan vise til, er erfaringene du har opparbeidet deg faktisk svært viktig for en butikksjef å vurdere deg som søker. Dette behøver ikke å være profesjonell erfaring, men kan også være utdanning, kurs, frivillig arbeid eller fritidsaktiviteter. 

En CV for butikkmedarbeidere bør inneholde all relevant informasjon og helst ikke overskride én side. Tenk derfor nøye gjennom hvilke design som lar deg bruke plass på en effektiv måte. En moderne CV-mal er et godt alternativ. Disse malene har ofte marg, som gjør det lettere å holde seg til én side uten å miste viktig informasjon og passer derfor utmerket til en butikkmedarbeider søknad. I tillegg har moderne CV-maler en elegant bruk av farger som lar deg fremheve ferdighetene dine. Tilpass fargene i CVen din til å reflektere farger som blir brukt i butikken du søker på og ikke glem å bruke samme mal på CV og søknaden din! 

Når du skal velge en font-stil for CVen din, anbefales sans serif stiler som Verdana og Arial. Disse skrifttypene har god lesbarhet og er litt mer fleksible når det gjelder font-størrelse, fordi de fremstår som noe større enn serif stiler. Derfor kan du justere ned størrelsen utfra hvor mye plass du har i CVen din. Selvfølgelig, må du alltid være obs på at skriften ikke blir så liten at det påvirker lesbarheten i innholdet. Bruk helst skriftstørrelse mellom 9-12, 1,5 linjeavstand og en marg på 2-2,5 cm. Erfaring viser at denne formateringen er visuelt behagelig og gir et ryddig inntrykk. 

Et bilde kan bidra med å gi CVen din et personlig preg. Det er tre gode grunner til å legge ved et bilde i CVen din når du søker på en stilling som butikkmedarbeider. 

 1. Med et bilde av deg, individualiserer du søknaden din, som kan være spesielt nyttig når du forsøker å skille deg ut fra mange andre søkere. 
 2. Dersom du har et høyt kvalitetsbilde med et profesjonelt preg, demonstrerer du at du tar jobbsøkerprosessen seriøst.
 3. Siden en butikkmedarbeider jobber med kunder, kan et bilde av deg vise at du er vennlig og velstelt. I noen butikker er hvordan du fremstår og hvordan utseende ditt vil representere et varemerke, være en avgjørende faktor i om du blir ansatt. 

Som en tommelfingerregel, er det alltid lurt å legge ved et høykvalitets bilde av deg i CVen din når du søker på en butikkjobb, men les alltid godt gjennom stillingsutlysningen i tilfelle det står noe om forventninger til bilder i søknaden din.

CV butikkmedarbeider - Tips

Butikksjefer får mange søkere og derfor er en godt skrevet CV avgjørende for å få jobben som butikkmedarbeider. CVen er ditt første inntrykk på arbeidsgiveren, og det er viktig å bruke den til å vise at du er den rette kandidaten for stillingen. En velstrukturert og oversiktlig CV som tydelig presenterer din erfaring, utdanning, ferdigheter og relevante prestasjoner, vil skille deg ut fra mengden av søkere og gi deg et fortrinn.

Arbeidsgivere ser etter kandidater som kan bidra til å opprettholde et høyt nivå av kundeservice, holde oversikt, og jobbe effektivt under press. En sterk CV viser at du har det som skal til for å prestere i nettopp en slik rolle og kan være den avgjørende faktoren som får deg innkalt til intervju. Gjør prosessen enklere med å bruke en CV-mal for å gi et profesjonelt inntrykk og ikke glem å legge ved et jobbsøknad i søknaden din.  

Bruk seksjonene i eksempelet på CV for butikkmedarbeidere og følg våre tips for å forbedre CV-en din og forberede deg til intervjuet:

 1. Les stillingsutlysningen grundig: Gjør research på stillingen du søker på, og sørg for å tilpasse CV-en din til de spesifikke kravene og kvalifikasjonene som er nevnt i jobbannonsen. Dette viser at du er interessert og dedikert til å søke på den aktuelle stillingen.
 2. Fremhev relevante erfaringer og ferdigheter: Sørg for å inkludere relevant arbeidserfaring, utdanning og ferdigheter som er relevante for jobben som butikkmedarbeider. Bruk konkrete eksempler og kvantifiserbart resultat for å illustrere dine prestasjoner fra tidligere stillinger.
 3. Strukturer CVen din: Bruk en enkel og profesjonell CV-mal med tydelig struktur for å gjøre CV-en din lett å lese. Unngå unødvendige detaljer og hold deg til én side.
 4. Forbered deg til intervjuet: Forbered deg på vanlige spørsmål som kan bli stilt under intervjuet. Tenk på relevante eksempler og svar på hvordan du har håndtert situasjoner tidligere, og øv på å svare på spørsmål på en klar og overbevisende måte.

For mer informasjon og tips om hvordan du lager en flott CV, sjekk ut våre CV-artikler. Er du klar for å starte søknaden til en jobb som butikkmedarbeider? På Jobseeker kan du enkelt lage en profesjonell CV og søknad for å lande din drømmejobb!

Del via:

Slå konkurrentene

Sikre at jobbsøknadene dine skiller seg ut fra mengden med kandidater.

Kom i gang