Akademisk CV eksempel
Written by Jobseeker, Redaksjonsteam • Last updated on 17. april 2024

Akademisk CV eksempel

En akademisk CV er en detaljert oversikt over en persons utdanningsbakgrunn, vitenskapelige bidrag, og yrkeserfaring innen akademia. Typisk inneholder det detaljerte opplysninger om publikasjoner, forskningsprosjekter, undervisningserfaring, og eventuelle akademiske priser eller anerkjennelser. Formålet med denne artikkelen er å veilede deg gjennom prosessen med å utforme en overbevisende akademisk CV. Her vil du finne nyttige tips og eksempler som kan hjelpe deg med å strukturere din CV på en måte som best fremhever dine kvalifikasjoner og erfaringer for norske akademiske institusjoner.

Hoveddeler og innhold i en akademisk CV

En akademisk CV reflekterer din profesjonelle og faglige profil. Når du skriver denne CV-en er det viktig å være strukturert og tydelig slik at potensielle arbeidsgivere eller akademiske institusjoner kan få et godt innblikk i dine kvalifikasjoner. Akademiske rolle er svært konkurransepreget, så det er helt avgjørende at du søker med en sterk og skreddersydd CV som akademiker. Her er de viktigste delene og innholdet som bør inngå i din akademiske CV:

Personalia

Begynn med ditt fulle navn og kontaktinformasjon øverst på siden. Dette inkluderer e-postadresse, telefonnummer, og eventuelt en oppdatert LinkedIn-profil. Det er ikke nødvendig å inkludere fødselsdato eller adresse, men hvis du tenker at det vil vurderes positivt at du f.eks er ung eller bor i nærheten av institusjonen du søker på, kan du vurdere å føre opp denne informasjonen også.

Profil-sammendrag

Profil-sammendraget er en kort og konsis oppsummering av dine faglige mål og hovedkvalifikasjoner. For eksempel, kan du skrive: "Erfaren biolog med doktorgrad i marinbiologi, spesialisert i klimaendringers påvirkning på marine økosystemer. Søker stilling hvor jeg kan anvende mine forskningsferdigheter og bidra til innovative miljøstudier." Dette er en flott måte å overbevise potensiell arbeidsgiver om at du er en relevant kandidat for forskerrollen du søker på.

Utdanning

For en akademisk CV er utdanningen din helt avgjørende og bør nevnes før arbeidserfaringen din. Før opp alle dine relevante utdanningskvalifikasjoner, med den høyeste utdanningsgraden du har listet først. Inkluder navn på utdanningsinstitusjon, grad, fagfelt, og eksamensår. Har du en doktoravhandling eller masteroppgave, bør du nevne tittelen.

Arbeidserfaring

List opp dine tidligere stillinger i omvendt kronologisk rekkefølge, hvor du starter med den nyeste erfaringen du har og deretter hver relevante arbeidserfaring bakover i tid. Inkluder stillingstittel, arbeidsgivers navn, sted, og start- og sluttdato for ansettelse. For hver stilling, gi en kort beskrivelse av dine ansvarsområder og prestasjoner, med fokus på det som er mest relevant for den akademiske rollen du søker. Fokuser på erfaringer som er relevante for forskning og unngå å inkludere irrelevante jobber.

Faglige ferdigheter og personlige egenskaper

Når det kommer til dine ferdigheter må du nevne de kunnskaper som er relevante for det akademiske feltet. Dette kan blant annet være laboratorieferdigheter, dataanalyse, kjennskap til spesifikke forskningsmetoder, programvarekompetanse, etc. Fremhev også dine personlige egenskaper som er viktige i en akademisk kontekst. Dette kan være kommunikasjonsevner, problemløsning, evne til å arbeide selvstendig og i team, og kritisk tenkning. 

Referanser

I en standard CV er det som regel ikke nødvendig å inkludere referanser direkte i dokumentet, men i en akademisk CV derimot, er det ofte etterspurt at du fører opp 2-3 referanser som kjenner til deg og ditt akademiske arbeid. Husk å spørre om tillatelse før du oppfører noen som referanser i din CV. Når du har fått godkjenning kan du inkludere kontaktopplysningene til referansene som kan bekrefte dine faglige kvalifikasjoner og erfaringer.

Valgfrie seksjoner

I tillegg til hovedavsnittene som utgjør din akademiske CV, kan det være en god idé å inkludere informasjon som styrker din søknad. Eksempler på slike seksjoner er:

 • Språk: Dersom du snakker flere språk, er dette særlig relevant i en akademisk kontekst hvor forskning og samarbeid ofte er internasjonalt. Husk å angi ditt kompetansenivå for hvert språk.
 • Publikasjoner og forskningsarbeid: Dette er et kritisk element i et akademisk CV. Dersom du har publikasjoner, konferansepresentasjoner, eller pågående forskningsprosjekter, gi plass til dette i din CV. For publikasjoner, bruk fullstendig bibliografisk referanse. 

Det er viktig å tilpasse CV-en til hver enkelt søknad, slik at den reflekterer de mest relevante erfaringene og kvalifikasjonene for den spesifikke stillingen. Med en godt strukturert og grundig utformet CV, vil du være godt rustet til å vise frem dine beste sider for potensielle akademiske arbeidsgivere i Norge.

Tips for å skrive en akademisk CV

Velg riktig format

 • Farge og font: Bruk en profesjonell og lettleselig font som Verdana, Calibri eller Arial, i størrelse 9-12 punkt. Hold fargeskjemaet enkelt og konservativt; sort tekst på hvit bakgrunn er standarden for en akademisk søknad. Du kan eventuelt bruke gråtoner eller blå aksentfarge. 
 • Stil og struktur: En CV for akademikere bør være klart strukturert med overskrifter og underoverskrifter. Bruk punktlister for å gjøre det lett for de som vurderer din søknad til å hente informasjon om deg fra CV-en din. En tydelig og logisk struktur er nøkkelen.
 • Mal og lengde: Det finnes mange CV-maler som kan være nyttige for å komme i gang. En akademisk CV kan være lengre enn en standard jobb-CV, men det er viktig å holde det konsist og relevant.

Tilpass CV-en for hver jobb

 • Analyser utlysningen: Les utlysningen nøye og identifiser nøkkelord og ferdigheter som er etterspurt. Hver forskningsrolle vil være ulik, så tilpass din CV for å reflektere disse.
 • Fremhev relevante erfaringer og ferdigheter: For hver jobb du søker, velg ut de mest relevante erfaringene og ferdighetene fra din akademiske karriere. Dette kan variere fra en jobb til en annen.
 • Bruk eksempler: For inspirasjon og innsikt i forskjellige formater, kan det være nyttig å se på CV-eksempler. Disse eksemplene kan gi deg en idé om hvordan du kan tilpasse din egen CV.

Vær nøyaktig og profesjonell

 • Korrekturles: Små skrivefeil kan gi et uheldig inntrykk, spesielt i en akademisk setting. Sørg for at CV-en din er feilfri ved å korrekturlese grundig.
 • Hold det profesjonelt: Mens det kan være fristende å inkludere uformelle detaljer for å skille seg ut, er det viktig å holde CV-en profesjonell og konsentrert på din akademiske karriere og prestasjoner.

Helhetlig søknad

 • Jobbsøknad: Når du sender din akademiske CV, vil den ofte bli ledsaget av en jobbsøknad, eller et motivasjonsbrev. Å forstå hvordan man skriver en effektiv jobbsøknad er vel viktig. Sett av tid til å gå gjennom vårt akademiske jobbsøknad-eksempel for å sikre deg en helhetlig søknad.
 • Jobbsøknad-maler: Ta i bruk en profesjonell jobbsøknad-mal som kan hjelpe deg med å formulere en overbevisende og profesjonell jobbsøknad som komplementerer din CV.

Ved å følge disse tipsene og bruke de tilgjengelige ressursene, kan du skape en akademisk CV som effektivt representerer dine kvalifikasjoner og gjør deg til en attraktiv kandidat for akademiske stillinger. En velstrukturert og gjennomtenkt CV, kombinert med en tilpasset jobbsøknad, vil øke dine sjanser for å skille deg ut i den ettertraktede verdenen av akademia. 

Avsluttende råd for din akademiske CV

Å utarbeide en akademisk CV er en balansert prosess hvor både struktur og innhold spiller en betydelig rolle. Ved å fremheve dine mest relevante erfaringer og ferdigheter, sørge for feilfri presentasjon og ta i bruk de riktige ressursene, kan du effektivt formidle ditt faglige potensial. Nå er det din tur til å ta disse innsiktene i bruk og skape en akademisk CV som vil åpne dører til nye muligheter i din akademiske karriere. Prøv Jobseeker for å lande drømmejobben og start reisen mot din neste akademiske rolle i dag!

Del via:
Jobseeker
Jobseeker
LinkedIn
Redaksjonsteam
Vårt team hos Jobseeker tilbyr CV- og jobbsøknadsveiledning med praktiske tips, bransjeinnsikt og ekspertråd for jobbsøkere for å lykkes i karrieren.

Slå konkurrentene

Sikre at jobbsøknadene dine skiller seg ut fra mengden med kandidater.

Kom i gang