CV-eksempel ledere og managere
Skrevet af Radvilé Liolyte, tekstforfatter • Senest opdateret d. 17. april 2024

CV-eksempel for ledere og managere

Som leder består dit arbejde overordnet set af at få en masse elementer til at fungere sammen som et system eller en organisme. Det kan være, at du er projektleder og har ansvaret for at planlægge projekter, samle et eller flere teams og uddelegere arbejdsopgaverne, imens du sikrer eksekveringen. Det kan være, at du er teamleder og skal sikre, at dit team arbejder sammen og har de værktøjer, de skal bruge for at opnå de bedste resultater. Du går forrest og bærer et stort ansvar. Og dit CV skal selvfølgelig vise din næste arbejdsgiver, hvor dygtig du er til at håndtere det ansvar.

I denne artikel kigger vi nærmere på en leders CV og gennemgår et CV-eksempel for ledere og managers. Da ledere findes i alle industrier og brancher og har mange forskellige profiler, vil vi se på de kompetencer, der er ønsket hos alle ledere generelt og komme med nogle tips til, hvordan du kan gøre dit CV mere universelt for at øge dine jobmuligheder.

Hvor langt må en leders CV være?

Ledere kommer fra vidt forskellige uddannelses- og erfaringsmæssige baggrunde, og en leders CV-længde svarer ofte til den mængde ansvar vedkommende har. Hvis du ansøger om en CEO-stilling i et aktieselskab, så vil aktionærerne ofte selv se dit CV, og det må gerne være op til 5 sider langt. Vil du være rektor, formand eller anden højest stående leder i en organisation, så er et CV på 3 – 5 sider ganske normalt. Som afdelingschef kan du sigte efter 2 – 3 sider og for andre stillinger som leder eller manager kan det være nok med 1,5 – 2-siders CV. Prioritér altid, at der kun står relevante informationer i dit CV, slet alt det overflødige, og lad en korrekturlæser eller en tekstforfatter med speciale i CV-skrivning bearbejde dit CV, så det hverken er for langt eller for kort.

Læg en spoiler i din CV-titel

En fængende CV-titel og en velskrevet profiltekst kan hjælpe dit CV med at passere den første sorteringsrunde, hvor HR-medarbejdere skimmer CV’er. Sørg for, at din CV-overskrift lyder relevant og spændende. Den skal fungere som en spoiler for en bog eller en film, det vil sige, at den skal afsløre noget om CV’ets indhold og vække nysgerrighed. Vælg to til tre specifikke ord om, hvad der gør dig særligt egnet for lederstillingen hos din drømmearbejdsgiver, og tag gerne udgangspunkt i de kompetencer, som arbejdsgiveren nævner i stillingsopslaget.

CV-titel

Samarbejdsorienteret projektleder med gode kommunikationsevner

En leders CV-profiltekst

Din profiltekst (resumé) er en sælgende introduktion i dit CV og samtidig en opsummering af din professionelle erfaring. Her kan du i 3 – 5 sætninger udpege dine lederkompetencer, dine metoder og de resultater, som du har opnået.

Nævn gerne den virksomhed, du søger hos, og forklar kort din motivation for at arbejde der. På den måde kan arbejdsgiveren se, at du er motiveret til at arbejde hos dem og ikke bare sender det samme CV til alle.

Sidst, men ikke mindst, sørg for at bruge de samme ord i din profiltekst, som der bliver brugt i det stillingsopslag, arbejdsgiveren har skrevet. På den måde gør du dit CV relevant for virksomheden fra første øjekast.

Profil

”Struktureret og IT-kyndig bygningskonstruktør med byggeteknisk erfaring med hele forløbet fra 5 ejendomsbyggeprojekter, KS og afleveringsforretning. Fortrolig med de grundlæggende tekniske og juridiske begreber og regelsæt og kan bidrage med en god forretningssans, veludviklede kontakt- og forhandlingsevner samt gennemslagskraft. Jeg er en synlig leder, der deltager aktivt i processerne og tager 100% ejerskab på opgaverne, selvom jeg indgår i et team.”

Uddannelse og kurser

I en leders CV er uddannelse og kurser ofte tæt forbundet, og det er kutyme at slå de to CV-afsnit sammen. Sørg for at angive dine uddannelser og kurser i en omvendt-kronologisk rækkefølge, og specificér uddannelsestypen, for eksempel professionsbachelor, bachelor, kandidat, postgraduat, certifikat eller eksamen. Placér uddannelsesafsnittet under erfaringsafsnittet på CV’et, medmindre din uddannelse er det første krav på listen i arbejdsgiverens stillingsopslag. I så fald bør du angive din uddannelse imellem CV-resuméet og ansættelseshistorikken.

Uddannelse og kurser

2013 – 2013 Den Grundlæggende Lederuddannelse, DEKRA Business, Brøndby

2012 – 2012 Tværkulturel kommunikation og Forhandlingsteknik , Ledernes Kompetencecenter, Hellerup

2007 – 2011 Bygningskonstruktør (bachelor), KEA, København

Erhvervserfaring

Informativt, velstruktureret og kompakt – sådan ser et godt CV-eksempel for ledere ud. Og erhvervserfaring er det afsnit, hvor du formidler mest information om, hvad du i virkeligheden kan. Når du beskriver din erhvervserfaring i CV’et, så lav 5 – 10 listepunkter under hver stilling, og beskriv dine ansvarsområder samt konkrete projekter, som du har gennemført. Du behøver ikke at forklare projekterne specifikt, men fortæl nok til at vække læserens interesse for at spørge ind til det til en jobsamtale.

TIP

Boost effektiviteten af dit CV med tal, da tal gør din erfaring mere konkret og håndgribelig for HR-chefen. Sørg for at udtrykke i tal, for eksempel, hvor mange ansatte du var leder for, hvor mange og hvor lange projekter du har gennemført, hvad sagde evalueringen, og hvilke resultater du har opnået.

Erhvervserfaring

2010 – 2016 Projektleder i byggeafdeling, NPV A/S, Charlottenlund

  • Afholder 1. og 5. års eftersyn af boliger samt fællesarealer
  • Kommunikerer med købere og ejerforeninger – via mail samt direkte kontakt
  • Byggeledelse og bygherretilsyn af entreprenørens arbejde
  • Følger op på indgåede aftaler med totalentreprenør og deltager i byggemøder

Kompetencer

Den første sorteringsrunde for leder-CV’er foregår oftest i arbejdsgiverens digitale rekrutteringssystem (hr-manager eller en anden database, hvor du uploader dit CV). Der kan HR-chefen filtrere CV’er efter uddannelse og indtaste nogle nøgleord, for eksempel nogle kompetencer, som er påkrævet. Hvis dit CV ikke indeholder det ord, så bliver det sorteret fra i programmet, og HR-medarbejderne når aldrig at se det. Derfor bør du optimere dit leder-CV for rekrutteringssystemer.

Studér arbejdsgiverens stillingsopslag, og markér de kompetencer, de efterspørger. Brug de samme ord i dit CV, da det er sandsynligt, at HR-medarbejderen vil søge efter dem i rekrutteringssystemet for at finde de bedste CV’er. Nævn de ord i din CV-titel, profiltekst og erfaringsbeskrivelser, og lav lister med dine hårde færdigheder, personlige kompetencer og faglige kompetencer i CV’ets margin.

Færdigheder

  • Dalux (superbruger)
  • Revit (superbruger)
  • AutoCAD (rutineret bruger)
  • Jira (superbruger)

Fritidsaktiviteter

Som leder må dine fritidsaktiviteter gerne afspejle, at du er ansvarsfuld, aktiv og har personlige mål, som du prøver at opnå. Der findes to typer fritidsaktiviteter, som viser det: overskudsaktiviteter og præstationsaktiviteter.

Overskudsaktiviteter er det, du gør for samfundet eller for andre, det vil sige, at du har sørget for dine egne behov og har ekstra ressourcer, så du tager ansvar for andre. Gode eksempler på overskudsaktiviteter er frivilligt arbejde såsom at være bestyrelsesformand eller -medlem, frivillig rådgiver eller træner for et sportshold. Præstationsaktiviteter viser arbejdsgiveren, at du sætter mål for dig selv og opnår dem. Det kan være, at du løber eller svømmer et bestemt antal kilometer hver dag, eller at du dyrker holdsport og på den måde øver samarbejde.

Fritidsaktiviteter

  • Bestyrelsesmedlem i min fagforening
  • Træner crossfit to gange om ugen

CV’ets layout og design

For at gøre dit leder-CV nemt at læse og samtidigt så kort som muligt, kan du vælge et CV-design med margin. Denne type CV-skabeloner indeholder listepunkter, skalaer og ikoner, som gør for eksempel dine kompetencer, færdigheder og sprogkundskaber synlige på CV’ets første side. Vælg et velstruktureret CV-skabelon, hvor der er en tydelig opdeling af CV’ets afsnit og god afstand mellem linjerne. Som leder er det godt at bruge neutrale farver samt for eksempel blå farve i dit CV, da det viser sig at vække tillid. Se vores CV-eksempel for ledere, og find en lignende skabelon her på siden.

Start med dit nye leder-CV nu!

Del via:
Radvilé Liolyte
Radvilé Liolyte
LinkedIn
tekstforfatter
Har i over 15 år researchet blandt andet rekrutteringsbranchen og skrevet over 100 praktiske guides, der hjælper jobsøgende til at skrive et stærkt CV.

Slå konkurrenterne

Få dine jobansøgninger til at skille sig ud fra andre kandidaters jobansøgninger.

Kom godt i gang