Web-kehittäjä työhakemuksen esimerkki

Web-kehittäjä työhakemuksen esimerkki

Web-kehittäjä eli web developer on kysytty ohjelmistoalan asiantuntija, joka voi työllistyä melkeinpä alalle kuin alalle, tai työskennellä ohjelmistokehitys- tai vaikkapa markkinointialan toimistossa. Web-kehittäjät voivat keskittyä työssään niin erilaisten sovellusten kehittämiseen, kuten digitaaliset palvelut, ohjelmistojen kehittämiseen tai vaikkapa pilvipalveluihin tai erilaisiin ohjelmistorajapintoihin (API). Työssä on tärkeää hallita erilaisia ohjelmointikieliä ja esimerkiksi ymmärtää käyttäjäkokemuksia (UX), sen lisäksi että eri alan liiketoiminnan ymmärtäminen auttaa ymmärtämään työn tavoitteita. Kokosimme tähän artikkeliin tietopaketin sinulle, joka olet hakemassa uutta työtä web-kehittäjänä. Poimi nyt parhaat vinkit siihen, kuinka korostat osaamistasi, motivaatiotasi ja vahvuuksiasi parhaalla mahdollisella tavalla työhakemuksessasi.

Miksi työhakemuksen räätälöinti on tärkeää

Vaikka web-kehittäjille olisikin tarjolla runsaasti työpaikkoja, todellisuus on että kaikkein kiinnostavimmista paikoista on aina kilpailua. Työnantaja voi tällöin saada jopa kymmeniä työhakemuksia. Tämän vuoksi on tärkeää, että työhakemuksesi antaa sinusta hyvän ensivaikutelman ja vakuuttaa työnantajan siitä, että olet kiinnostunut nimenomaan hakemastasi avoimesta työtehtävästä - et mistä tahansa web-kehittäjän tehtävästä. Jotta onnistut tässä tavoitteessa, on tärkeää että työpaikkailmoituksessa mainitut vaatimukset, toiveet ja muut seikat heijastuvat hakemuksessasi. Voit siis ajatella työhakemusta eräänlaisena vastauksena kaikkiin niihin työpaikkailmoituksessa mainittuihin kohtiin, jotka osuvat oikeaan juuri sinun kohdallasi.

Etenkin työyhteisöön, työskentelytapoihin ja motivaatioon liittyvät seikat on itse asiassa mahdollista tuoda ilmi vain työhakemuksessa, sillä CV:ssä on tärkeää keskittyä vain faktoihin. Huolehdi siis siitä, että työhakemuksestasi näkyy selvästi että olet lukenut ilmoituksen ja ymmärtänyt mitkä ovat sinun vahvuutesi paikkaa hakiessasi. Rekrytoinnista vastaavat henkilöt saavat nimittäin luettavakseen valtavat määrät hakemuksia, jotka ovat usein varsin pätevien kandidaattien kirjoittamia, mutta hakemuksesta näkee selvästi, että se on turhan yleinen eikä vastaa juurikaan työpaikkailmoituksen sisältöä. Tällöin on todennäköistä, että haastattelukutsu jää tulematta.

Web-kehittäjän työhakemuksen tärkeimmät osiot

Koska web-kehittäjiä työskentelee hyvin erilaisten tehtävien ja teknologioiden parissa, on tärkeää että tuot työtä hakiessa esille lisätietoja omasta taustastasi, jotta hakemuksen lukija ymmärtää soveltuvuuttasi hakemaasi tehtävään.

Ohjelmointikielet ja muut teknologiat

Yksi tärkeimmistä kriteereistä on luonnollisesti millaisia ohjelmointikieliä osaat. Esimerkiksi finanssialalla on tyypillistä, että hakijoilta edellytetään Javan osaamista, mutta esimerkiksi digitaalisten palvelujen kehittämiseen erikoistuneessa asiantuntijaorganisaatiossa voi olla hyötyä melkein kaikista ohjelmointikielistä. On luonnollista, että mainitset kaikki osaamasi ohjelmointikielet myös CV:ssä, mutta työhakemuksessa on hyödyllistä mainita osaamistasi kielistä ne, joita työpaikkailmoituksessa on mainittu.

Millaisten projektien parissa olet työskennellyt

On hyvin erilaista työskennellä esimerkiksi ohjelmistoalan yrityksessä kehittäen yrityksen omaa tuotetta tai tuotteita, kun taas palvella suurta määrää digitoimiston asiakkaita, joiden tarpeet vaihtelevat verkkosivujen jatkokehittämisestä vaikkapa rajapintojen tai pilviteknologioiden kanssa työskentelyyn. Työpaikkailmoituksessa kerrotaan todennäköisesti millaisten tehtävien pariin henkilöä etsitään, joten korosta hakemuksessasi tähän liittyvää kokemustasi ja mieluiten siten, että kerrot mitä lisäarvoa kokemuksestasi on.

Kokemuksesi erilaisten työskentelytapojen parista

On paljon työpaikkoja, joissa on panostettu tietynlaisten työskentelymenetelmien mukaan toimimiseen, ja ketterä ohjelmistokehitys (agile) on yksi näistä. Scrum puolestaan on erityisen hyödyllinen mikäli olet hakeutumassa vaikkapa ohjelmistoalan yritykseen, sillä scrum on suosittu menetelmä tuotekehityksen parissa.

Toimialatuntemus

Vaikka web-kehittäjän työ keskittyykin teknisiin sovelluksiin, on työn kannalta suuri etu mikäli ymmärrät toimialaa ja sen liiketoimintaympäristöä, etenkin mikäli olet hakeutumassa tehtävään suoraan työnantajan palvelukseen sen sijaan, että työskentelisit konsulttina. Toisaalta konsulttinakin työskennellessä toimialakohtaisesta osaamista on suuri apu, ja tätä kokemusta kannattaa korostaa hakiessa kehittäjän työtä vaikka digitoimistosta. Joissakin tapauksissa työpaikkailmoituksessa voi myös olla suoraan maininta, että palvelujen kysyntä vaikkapa finanssialalla on kasvussa, ja tämän vuoksi haussa on uusia osaajia.

Työhakemuksen rakenteen osiot

Siinä missä CV:n rakenne on usein melko ennalta arvattava, työhakemus voi olla hyvinkin vapaamuotoinen. On kuitenkin olemassa joukko osioita ja yleisiä suosituksia sen suhteen, millaisiin eri osioihin sisältö kannattaa jakaa.

 • Muodollisuudet eli yhteystiedot. Vaikka olisit lähettämässä hakemustasi työnantajan hyödyntämän rekrytointijärjestelmän kautta, työhakemus on usein mahdollista ladata liitteenä. Tällöin on tärkeää, että muistat perusasiat eli yhteystietosi ja työnantajan yhteystiedot. 
 • Aloitus. Aloituskappale on tärkeä, joten älä käytä sen arvokasta tilaa kliseisiin tai muodollisuuksiin, vaan mene suoraan asiaan ja korosta omia vahvuuksiasi ja motivaatiotasi. 
 • Taustasi. Kerro tässä kappaleessa miksi työkokemuksesi ja taustasi, kuten koulutuksesi olisivat arvokkaita työnantajalle. Älä toista vain faktoja, vaan kerro mitä hyötyä on vaikka siitä, että olet työskennellyt yli viisi vuotta samalla toimialalla. Monella hakijalla on varmasti yhtä paljon työkokemusta kuin sinulla, mutta harvalla on esimerkiksi alakohtaista kokemusta, joka on siis valttikorttisi. 
 • Motivaatiosi. Miksi olet kiinnostunut kyseisestä työpaikasta? Tämä on tärkeä osio etenkin jos olet vaihtamassa urapolkua vaikka tietyllä toimialalla työskentelystä konsultin rooliin. Voit tällöin kertoa haluavasi työskennellä laajemmin erilaisten asiakkaiden ja projektien parissa ja haastaa itsesi oppimaan jatkuvasti uutta. Tai päinvastoin: mikäli olet työskenellyt konsulttina, voi olla että olet havainnut tietyn toimialan erityisen kiinnostavaksi. 
 • Lopetus. Lopeta napakasti ja summaa kolme-neljä valttikorttisi sen mukaan, mitä työpaikkailmoituksessa on peräänkuulutettu.

Web-kehittäjän työhakemuksen esimerkki

Jonny Tamm
Pohjolankatu 33 A 15
20100 Turku
jonny.tamm@sahkoposti.fi
040 123 4567

Turku, 15. marraskuuta 2024

Annika Juures
Suurpankki Oyj
Turunpuisto 1
20100 Turku

Web-kehittäjä, yrityspankkipalvelut

Olen kokenut web-kehittäjä, jolla on ketterä kehitys veressä, usean vuoden kokemus finanssialan digitaalisten palvelupolkujen parissa työskentelystä ja vankka mobiilisovellusten (iOS and Android) osaaminen. Kiinnostus yritysten pankkipalvelujen sähköistämistä kohtaan on kasvanut vuosien saatossa, ja avoinna oleva tehtävä vaikuttaakin mainiolta matchilta taustaani ja toiveitani ajatellen.

Valmistuttuani ohjelmistoalan kehittäjäksi vuonna 2015 olen työskennellyt pääasiassa konsulttina web-kehittäjän roolissa. Asiakkaiden joukkoon on kuulunut etenkin finanssialan toimijoita, ja moni toimeksianto on liittynyt asiakaspolkujen sähköistämiseen tai niiden mahdollistamiseen mobiililaitteilla. Vankan Angular/AngularJS-osaamisen lisäksi minulla on kattava finanssialan tietoturvavaatimusten tuntemus, ja olen työni puitteissa osallistunut myös loppukäyttäjien tarpeiden kartoittamiseen ja käyttäjäkokemusten (UX) suunnitteluun osana tiimiä.

Olen erityisen kiinnostunut jatkamaan uraani pankkipalvelujen kehittämisen parissa, ja etenkin yritysasiakkaiden palvelujen sähköistämisen valtava potentiaali avaa kiinnostavia mahdollisuuksia päästä vaikuttamaan tulevaisuuden pankkipalveluihin. Olen sitoutunut ketterän kehittämisen työskentelytapoihin ja lisäksi ymmärrän huolellisen ja korkealaatuisen testauksen merkityksen etenkin finanssialalla.

Minut tunnetaan erityisen laatutietoisena web-kehittäjänä, ja olen lisäksi kiinnostunut ymmärtämään projektieni merkityksen sekä organisaatiolle että loppukäyttäjille. Ammatillinen kehittyminen on minulle tärkeää ja motivoi minua, ja aiempi kokemukseni on osoittanut että finanssialalla liiketoimintaympäristön jatkuva muutos innostaa oppimaan jatkuvasti uutta erilaisten ratkaisujen muodossa.

Uskon, että kokemukseni web-kehittäjän roolista finanssialan asiakkaiden parissa, toimialan yleinen tuntemus ja vankka tekninen osaaminen ovat yhdistelmä, joka tekee minusta vahvan kandidaatin avoinna olevaan web-kehittäjän tehtävään. Tulen mielelläni haastatteluun keskustelemaan tarkemmin kuinka osaamiseni ja taustani voisi olla avuksi Suurpankki Oyj:n yritysasiakkaiden palvelujen kehittämisessä.

Ystävällisin terveisin

Jonny Tamm

Vältä näitä virheitä web-kehittäjän työhakemuksessa

Web-kehittäjän osalta on tärkeää, että sinulla on oikeanlainen kokemus ja osaaminen, jotka tulevat ilmi CV:ssä. Työhakemus on kuitenkin yhtä tärkeä, joten myös siihen kannattaa panostaa. Kokosimme alle muutaman tyypillisimmän virheen, joita kannattaa välttää etenkin jos vastaan tulee erityisen kiinnostava työpaikkailmoitus.

 • Älä käytä samaa hakemusta hakiessasi useaa työpaikkaa. Kirjoititko hiljattain työhakemuksen, johon olit erityisen tyytyväinen, pääsit haastatteluun ja ajattelit nyt että saman hakemuksen kierrättäminen hakiessa muita työpaikkoja saa aikaan haastattelukutsujen ruuhkan? On tärkeää, että räätälöit jokaisen hakemuksen hakemaasi työpaikkaan, jotta rekrytoija vakuuttuu siitä, että olet kiinnostunut nimenomaan kyseisestä työpaikasta, et mistä tahansa web-kehittäjän työpaikasta. 
 • CV:n sisällön toistaminen. Mikäli toistat työhakemuksessa tietoja, jotka löytyvät helposti myös ansioluettelosta, huolehdi siitä, että tiedot on esitetty hakemuksessa muodossa, joka antaa lukijalle lisätietoja tai että faktat ovat osa tarinankerrontaa. 
 • Työhakemuksen ulkoasun huomiotta jättäminen. Sinulla on vain yksi mahdollisuus antaa hyvä ensivaikutelma, joten jos et ole vielä ottanut käyttöön ammattimaisia työhakemusmallipohjia, nyt on hyvä aika tehdä niin. Mallipohjat eivät vaadi erityistä graafista osaamista ja niiden avulla on helppoa ja nopeaa korostaa omaa persoonallista tyyliäsi samalla kun luot ammattimaisen ensivaikutelman.

Näillä vinkeillä onnistut web-kehittäjän työhakemuksen kanssa

Koska rekrytoijat käyttävät jokaisen työhakemuksen silmäilyyn ensin vain muutaman sekunnin, on tärkeää että työhakemuksesi antaa hetkessä hyvän ensivaikutelman ja on sisällön puolesta luotu vakuuttamaan lukija siitä, että olet kiinnostunut nimenomaan hakemastasi työpaikasta. 

 • Selkeä rakenne ja siisti ulkoasu. Huolehdi siitä, että työhakemuksen osioiden välissä on tyhjää tilaa ja sisältö on jäsennelty sopivan pituisiin kappaleisiin. Työhakemuksen pituus on maksimissaan yksi A4-arkki, eikä tätä pituutta kannata ylittää. Hyödynnä ulkoasussa mallipohjia, joiden avulla voit hakea samaa tyyliä kuin työnantajan oma visuaalinen ilme on. 
 • Kohdenna sisältö työpaikkailmoitusta vastaavaksi. Lue työpaikkailmoitus huolella läpi ja tee muistiinpanoja: poimi ilmaisuja, jotka kuvaavat sinua ja osaamistasi, sekä muita fraaseja jotka osuvat sinuun hyvin. Käytä sitten näitä ilmaisuja omassa hakemuksessasi luontevalla tavalla siten, että lukijalle muodostuu kuva siitä, että vastaat heidän hakemaansa. 
 • Huomioi rekrytointiohjelmat ja niiden tapa laittaa hakijat järjestykseen. Moni työnantaja suosii rekrytoinnissa erillistä portaalia tai ohjelmaa, joka “lukee” hakemuksesi ja päättelee käyttämiesi sanojen ja ilmaisujen perusteella kuinka hyvin vastaat työn vaatimuksia työpaikkailmoituksen perusteella. Tämän vuoksi työhakemuksessakin on hyvä olla mukana esim. työpaikkailmoituksessa mainitut ohjelmointikielet, vaikka ne tulisivat ilmi myös CV:ssäsi. Muista kuitenkin pukea ohjelmointikielet ja muut teknologiat ja keskeinen jargoni osaksi luontevaa tarinankerrontaa. 

Lisää inspiraatiota web-kehittäjän työhakemukseen

Työnhaussa onnistuminen vaatii, että työnhaun asiakirjat ovat kunnossa ja niissä yhdistyy huolella kirjoitettu sisältö ja tyylikäs ulkoasu. Jobseeker on nykyaikainen työnhakijan työkalupakki, joka sisältää työhakemusmallipohjien lisäksi CV-mallipohjat. Lisäksi palvelussa on suuri määrä erilaisia esimerkkityöhakemuksia, joista voit etsiä inspiraatiota mikäli työhakemuksen kirjoittaminen jumittaa. Työhakemusten lisäksi löydät palvelusta paljon vinkkejä myös CV:n tekemistä varten, ja voit muun muassa tutustua erilaisiin CV-esimerkkeihin. Joukossa on luonnollisesti myös web-kehittäjän CV-esimerkki. Jobseekerin työkalujen käyttö on helppoa ja nopeaa - kokeile jo tänään!

Jaa via:

Ohita kilpailijat

Varmista, että työpaikkahakemuksesi erottuvat muiden hakijoiden hakemuksista.

Aloita tästä