Projektipäällikkö työhakemus esimerkki

Projektipäällikkö työhakemus esimerkki

Projektipäälliköt ovat avainasemassa huolehtimassa siitä, että erilaiset projektit ovat hyvin suunniteltuja, johdettuja organisoituja ja projektin tavoitteissa onnistutaan. Projektipäälliköitä työskentelee kaikilla aloilla ja vaikka itse projektin luonteet voivat olla hyvin erilaisia, keskeiset työtavat ovat usein samanlaisia alasta ja projektin tyypistä riippumatta. Esimerkiksi IT-alalla on paljon projektipäällikköjä, joiden osaaminen voi olla hyvinkin erikoistunut vaikkapa tietynlaisiin ohjelmistoihin ja niiden käyttöönottoon. Kokosimme tähän artikkeliin parhaat vinkit siihen, kuinka korostast omaa osaamistasi työhakemuksessa, jotta menestyt työnhaussa.

Miksi työhakemuksen räätälöinti on tärkeää

Jos lukaiset läpi kymmenen projektipäällikön työpaikkailmoitusta, huomaat että jokainen niistä on erilainen, esimerkiksi sen suhteen millaista osaamista työnantaja toivoo, millaisia henkilökohtaisia vahvuuksia hakijoilta toivotaan ja millaisesta projektista on kyse. Tämän vuoksi on siis ymmärrettävää, että yhdellä ja samalla hakemuksella ei koskaan pidä hakea useaa eri työpaikkaa.

Työhakemuksen tärkein tehtävä on vakuuttaa lukija siitä, että olet kiinnostunut juuri hakemastasi työpaikasta, et mistä tahansa projektipäällikön työstä. Onnistut tässä parhaiten pitämällä huolta siitä, että hakemuksesi heijastaa työpaikkailmoituksen sisältöä esimerkiksi sen suhteen, mitä kokemusta, osaamista ja henkilökohtaisia ominaisuuksia sinulla on tarjota. Valtaosa rekrytoijista käyttää työhakemuksen silmäilyyn vain muutaman sekunnin, joten on tärkeää että tietyt avainsanat löytyvät hakemuksesta nopeasti, ja toisaalta että lukijalle todellakin jää tunne siitä, että olet aidosti kiinnostunut nimenomaan hakemastasi työpaikasta. 

Projektipäällikön työhakemuksen tärkeimmät osiot

Projektipäälliköt ovat usein erikoistuneet tietyn alan projekteihin, ja jopa hyvin tietynlaisten projektien vetämiseen. Esmerkkinä tästä on vaikkapa projektipäälliköt, jotka ovat erikoistuneet asiakkuuksienhallintaohjelmien käyttöönottoon, ja työskentelevät usein jonkin järjestelmäntoimittajan tai konsulttiyrityksen palveluksessa. Useimmilla projektipäälliköillä on siis tietynlainen profiili, ja tätä onkin tärkeää korostaa jo työhakemuksen alussa.

  • Profiili: Profiilin lisäksi projektipäälliköltä edellytetään lisäksi hyvää organisaation ja liiketoimintaympäristön tuntemusta. Mikäli sinulla on kokemusta vaikkapa IT-projekteista tietyltä toimialalta, on tämä kokemusta jota on erittäin tärkeää korostaa hakemuksessa. Esimerkiksi IT-järjestelmien toimeenkäyttö finanssialalla vaatii erilaisten säädösten tuntemusta, ja mikäli sinulla sattuu tätä olemaan, huolehdi siitä että korostat sitä hakemuksessasi.
  • Työkokemus: Mahdollinen työnantaja haluaa luonnollisesti tietää hakijan työkokemuksesta, ja kuinka lähellä aiempi kokemus on avoimen tehtävän vaatimuksia. Tämä on tärkeää osata kertoa työhakemuksessa. Älä kuitenkaan toista vain samoja tietoja, jotka on jo mainittu CV:ssä, vaan kerro myös omin sanoin mitä arvoa kokemuksesta on työnantajalle. Pitkä kokemus voi esimerkiksi mahdollistaa sen, että osaat ennakoida erilaisia tilanteita ja hallita sidosryhmien odotuksia projektin aikataulun ja tulosten suhteen.
  • Pehmeät Taidot: Etenkin niin kutsuttujen pehmeiden taitojen korostaminen työhakemuksessa on projektipäällikölle hyödyksi, sillä moni projektien johtamiseen liittyvä tekijä vaatii hyviä vuorovaikutustaitoja muita pehmeitä taitoja.
  • Persoonallisuus ja Motivaatio: Koska projektipäällikkö on tehtävänsä puolesta paljon tekemisissä muiden ihmisten kanssa, työhakemuksessa on hyvä kertoa myös millainen olet persoonana ja mikä sinua motivoi. Usein on niin, että henkilökohtaisten ominaisuuksien suhteen työpaikkailmoituksessa kerrotaan jo toivomuksia sen suhteen, millaisia ominaisuuksia henkilöllä on, joten pidä huolta siitä että osaat kuvailla itseäsi näiden toivomusten valossa.

Työhakemuksen rakenne

Toisin kuin CV, työhakemus on tiettyyn rajaan asti melko vapaamuotoinen. On kuitenkin olemassa joukko osioita, jotka työhakemuksessa kannattaa olla mukana.

  • Yhteys- ja henkilötiedot. Nämä on luonnollisesti oltava aina mukana, vaikka työnantaja käyttäisi rekrytoinnissa erillistä portaalia, johon tiedot syötetään erilaisiin tietokenttiin. 
  • Aloituskappale. Myyvä aloitus on paras keino houkutella lukija tutustumaan hakemukseesi tarkemmin, joten älä missään tapauksessa hukkaa aloitusta latteuksiin, kuten “Näin ilmoituksenne avoinna olevasta projektipäällikön tehtävästä ja olen erittäin kiinnostunut”. Sen sijaan kannattaa avata hakemus lyhyellä ja napakalla myyntipuheella, joka korostaa vahvuuksiasi. 
  • Taustasi. Tässä yhdistyy sekä työkokemus että koulutus siten, että kerrot millä tapaa työhistoriasi ja koulutuksesi yhdessä olisivat työnantajalle arvokkaita. Esimerkiksi pitkä kokemus tietyn ohjelmistotyypin käyttöönottoprojekteista mahdollistaa tehokkaan ja ennakoivan otteen projektin johtamiseen. 
  • Motivaatiosi, eli miksi olet kiinnostunut juuri hakemastasi työstä. Motivaation osalta voit esimerkiksi tuoda esille sitä, kuinka projektin puitteissa koko organisaatio sitoutuu samoihin tavoitteisiin ja toteutuksen jälkeen organisaation omat prosessit ovat tehokkaampia tai täysin sähköisiä. 
  • Millainen olet persoonana. Projektipäällikön tehtävään kuuluu paljon yhteydenpitoa sisäisten ja ulkoisten resurssien ja muiden sidosryhmien tai vaikkapa järjestelmäntoimittajien kanssa, joten millainen olet persoonana ja millaiset asiat ovat sinulle tyypillisiä työtapojen näkökulmasta ovat kiinnostavia.

Työhakemus esimerkki projektipäällikkö

Kai Ketterä
Pohjanmaantie 18
00530 Helsinki
050-1212123
kai.kettera@sahkoposti.fi

Helsinki, 9. marraskuuta 2023

Talousjohtaja Kaisa Majava
Helsingin teollisuus-huolto Oy
Mannerheimintie 199
00480 Helsinki

Projektipäällikkö - ERP

Olen kokenut ja Prince2-sertifioitu projektipäällikkö, joka on erikoistunut ERP-ohjelmistojen implementointiin. Omaan vankan SAP-osaamisen ja olen kiinnostunut käyttöönoton lisäksi järjestelmän jatkokehityksen johtamisesta, mikä sopii erinomaisesti avoinna olevan projektipäällikön tehtävän kuvaukseen.

KTM-tutkinnon suorittamisen jälkeen olen työskennellyt sekä konsulttina että vakituisena projektipäällikkönä keskittyen ERP-käyttöönottoihin, etenkin SAP. Minulla on kaikkiaan kokemusta yli 20 ERP-käyttöönotosta, joten olen rutinoitunut, pystyn ennakoimaan eri vaiheissa vastaan tulevia tilanteita ja ymmärrän hyvin eri sidosryhmien tarpeet viestinnän suhteen. Olen tiimien johtamisen lisäksi taitava rakentamaan ja ylläpitämään positiivisia suhteita järjestelmäntoimittajiin. ERP-toimittajista tunnen hyvin kaikki suurimmat, eli SAP, Oracle ja Microsoft, mikä on luonnollisesti eduksi työtehtävässä, joka tähtää käyttöönoton lisäksi järjestelmän jatkokehityksen johtamiseen.

Minulla on kokemusta useista teollisuuden alan ERP-käyttöönotoista, minkä vuoksi tunnen jo alan liiketoiminnan tarpeita ja tyypillisiä organisaatiorakenteita. Tämä mahdollistaa sen, että ymmärrän hyvin järjestelmälle määriteltyjä tavoitteita, sen käyttäjiä ja kuinka se palvelee eri sidosryhmiä. Avoinna olevassa työpaikassa minua kiinnostaa erityisesti mahdollisuus pitkäjänteiseen järjestelmän jatkokehitykseen käyttöönoton jälkeen, sillä ymmärrän kokemukseni vuoksi hyvin kuinka keskeisessä roolissa ERP-järjestelmä on liiketoimintaympäristön muuttuessa ja organisaation kehittyessä.

Projektipäällikkönä minut tunnetaan taitavana viestijänä, joka tuntee sekä projektin teknisen että liiketoiminnan puolen. Tiiminvetäjänä pyrin aina asettamaan selkeät odotukset, auttamaan kaikkia ymmärtämään oman roolinsa koko projektin puitteissa, sitouttamaan resurssit ja sidosryhmät sekä motivoimaan haasteiden tullessa eteen.

Uskon, että vankka kokemukseni ERP-projektipäällikön tehtävästä, teollisuuden alan työkokemus sekä vankat vuorovaikutustaidot tekevät minusta pätevän kandidaatin avoinna olevaan tehtävään. Tulen mielelläni keskustelemaan tarkemmin toimenkuvasta ja kuinka osaamiseni sopii organisaatioonne. 

Ystävällisin terveisin

Kai Ketterä

Vältä näitä virheitä työhakemuksessa

Työhakemus on mahdollisuutesi antaa hyvä ensivaikutelma, joten on tärkeää että käytät tilaisuuden oikein ja vältät tyypillisiä virheitä.

Panostus Työhakemukseen

Kenties pahin virhe, jonka voit tehdä, on jättää panostamatta työhakemuksen kirjoittamiseen. Nopeasti ja hutaisemalla kirjoitetty työhakemus - vaikka se olisi virheetöntä tekstiä - ei nimittäin vakuuta ketään, ja voi pahimmassa tapauksessa maksaa sinulle kutsun työhaastatteluun. Älä siis aliarvioi huolella tehdyn työhakemuksen merkitystä työnhaussa menestymiselle. Liian ympäripyöreä projektipäällikön työhakemus ei anna kuvaa siitä, että olisit erityisasiantuntija.

Hakemuksen Personointi

Edelliseen kohtaan liittyen, älä myöskään lähetä samaa hakemusta useaan eri työpaikkaan. Vaikka työpaikkailmoituksissa olisi samansuuntaisia vaatimuksia ja toiveita, on jokainen työpaikka ja -yhteisö uniikki, minkä vuoksi on tärkeää että hakemuksesi sisältö heijastaa aina hakemasi työpaikan ainutlaatuisia piirteitä, olipa se sitten henkilökohtaisia ominaisuuksia tai toimialan tuntemusta.

Työhakemuksen Ulkoasu

Työhakemuksen ulkonäöllä on merkitystä. Mikäli olet tähän asti tehnyt hakemuksesi tekstinkäsittelyohjelman kuten Wordin avulla, on aika ottaa käyttöön nykyaikaiset työkalut ja ammattimaisten suunnittelemat työhakemuspohjat. Mallipohjien avulla luot ammattimaisen ensivaikutelman ilman, että sinulla olisi oltava graafisen alan taitoja.

Näin onnistut työhakemuksen kanssa

Ensinnäkin, kohdenna työhakemus hakemaasi työpaikkaan. Työhakemuksen tärkein tehtävä on vakuuttaa lukija siitä, että olet kiinnostunut nimenomaan hakemastasi työpaikasta. Tämän vuoksi on tärkeää, että lukija tunnistaa sisällöstä työpaikkailmoituksessa olleita vaatimuksia ja toiveita. Lue työpaikkailmoitus läpi muutamaan kertaan, poimi siitä itseesi sopivia ilmaisuja ja muun muassa taitoja, ja käytä niitä hakemuksessa. Tämä antaa heti kuvan siitä, että olet ymmärtänyt mitä työnantaja haluaa.

Älä toista CV:ssä olevia tietoja liikaa kertomatta lisää vaikkapa siitä, mitä lisäarvoa 20 projektin kokemuksella on työnantajalle. Ajattele työhakemusta pidemminkin mahdollisuutena kertoa tarina siitä, miksi sinä olisit paras hakija, kun taas CV listaa faktat ilman sen pidempiä selityksiä.

Kun käytät ammattimaista mallipohjaa tai työhakemuksen tekemiseen tarkoitettua työkalua, voit lisäksi kohdentaa hakemuksesi visuaalisen puolen hakemaasi työpaikkaan. Mallipohjien joukossa on eri tyylisiä pohjia, joiden joukosta on helppo löytää vaikkapa työnantajan omaan visuaaliseen ilmeeseen soveltuva. Näin viet hakemuksen kohdentamisen yhtä askelta pidemmälle.

Inspiraatiota projektipäällikön työhakemukseen

Tuntuuko siltä, että työhakemuksen teko jumittaa, etkä löydä sopiva ilmaisuja kuvaamaan mitä haluat sanoa? Jobseeker tarjoaa suuren määrän erilaisia esimerkkityöhakemuksia eri aloille, joista voit hakea vinkkejä ja inspiraatiota omaa hakemustasi varten.

Työhakemusmallipohjien lisäksi Jobseeker tarjoaa paljon hyödyllisiä vinkkejä ja apua CV:n tekoon. Tarjolla on esimerkiksi esimerkki-CV projektipäällikkö, josta voit etsiä inspiraatiota oman ansioluettelon tekoon. Mikäli kaipaat lisää vinkkejä, katso läpi myös muut CV-esimerkit, joiden joukosta pääset katsomaan myös mallipohjien eri tyylejä. Tarjolla on luonnollisesti myös helppokäyttöiset CV-mallipohjat, joiden joukosta löydät varmasti tyyliisi ja tarpeisiisi sopivan. Mallipohjien värimaailma, kirjaisintyyppi ja eri osioiden järjestys on aina helppo muuttaa parilla klikkauksella.

Jaa via:

Ohita kilpailijat

Varmista, että työpaikkahakemuksesi erottuvat muiden hakijoiden hakemuksista.

Aloita tästä