Det danske CV: Sådan skriver man et CV i Danmark

Det danske CV: Sådan skriver man et CV i Danmark

Er du på jagt efter jobs i Danmark? Så kan det være nødvendigt at skrive dit CV på dansk eller i hvert fald at opbygge det sådan, som man gør i Danmark. Alle lande har forskellige præferencer, når det kommer til den optimale CV-struktur, og Danmark er ikke en undtagelse. I denne artikel fortæller vi, hvad du bør vide om det danske CV: Den typiske CV-opbygning i Danmark og vigtig information om, hvordan du skriver et CV på dansk.

Hvordan ser et typisk dansk CV ud?

Et typisk dansk CV er 2 – 3 sider langt, men det anbefales at skrive det så kort, som muligt. Du bør sigte efter maks. 2 sider. Længere CV’er er acceptabelt for stillinger, der indebærer meget ansvar og kræver stor erfaring. Men hvis du søger en mere gængs stilling, eller hvis du har mere end 15 års erfaring, så kort det ned.

Det kan gøres på to måder:

  • Beskriv dine tre nyeste stillinger øverst i CV’et, og præsentér dem godt, men lad de ældre stillinger følge efter som enkelte listepunkter, der består af stillingsbetegnelse, virksomhed og dato.
  • Efter at have præsenteret 3-5 relevante stillinger kan du skrive ”Det fulde CV fremsendes ved forespørgsel”.

TIP

I de fleste stillinger i Danmark afhænger din løn af din anciennitet i branchen. Jo mere erfaring du har, desto højere løn har du ret til. Din kommende arbejdsgiver skal kunne se et antal år på dit CV for at kunne fornemme, hvad der skal betales i løn til dig. Tag det i betragtning, før du sorterer dine erhvervserfaringer fra for at prioritere det korte CV. Der er andre måder at forkorte et CV på.

Hvilken CV-struktur har et dansk CV?

I Danmark er man mest vant til omvendt-kronologiske CV’er og kompetenceopdelte CV’er. Hvis du har erfaring fra en branche eller stilling over mange år, så kan du vælge det omvendt-kronologiske CV. Er du nyuddannet, har lidt erfaring eller er ved at skifte branche, så kan det anbefales at udarbejde et kompetence-CV.

Hvad skal der stå i et dansk CV?

Et omvendt-kronologisk CV i Danmark indeholder følgende:

1. Kontaktoplysninger

Dit for- og efternavn, telefonnummer og e-mail samt evt. links til dit website eller din LinkedInprofil. Du behøver ikke at skrive din adresse, men mange arbejdsgivere vil finde det mærkeligt, hvis den manglede på et CV. Det, du ikke skal skrive, er dine personlige oplysninger. Dvs. køn, alder, nationalitet, religion, civilstand og din helbredsmæssige tilstand.

2. Profiltekst (valgfrit)

En CV-profiltekst kaldes også et CV-resumé og er en kort beskrivelse af dine spidskompetencer, erfaring, og hvordan du vil skabe værdi for firmaet. Denne tekst er ikke obligatorisk på et dansk CV, men den er højest anbefalet, da de fleste arbejdsgivere læser den.

3. Spidskompetencer (valgfrit)

Dine personlige kompetencer og dine faglige kompetencer er vigtige at fremhæve i dit danske CV. Lav gerne en punktopstilling på 3-5 kompetencer (du kan også inkludere bløde færdigheder) højt oppe i CV’et og i en farvet margen, hvis du bruger den type CV-skabelon. Præsentér dine spidskompetencer med en visuel skala, som hjælper arbejdsgiveren med at forestille sig, hvor god du er til det, du gør. Du kan finde disse skalaer i CV-maker’en Jobseeker.

4. Erhvervserfaring

CV-afsnittet om din erhvervserfaring kan også kaldes ”Ansættelseshistorik” eller ”Arbejdserfaring”. Hvis du skriver et kompetence-CV, så kan du kalde det ”Relevant erfaring” eller blot ”Erfaring”.

Det er det allervigtigste afsnit i det danske CV og bør placeres højere oppe end uddannelse, medmindre du er nyuddannet, eller din ønskestilling er direkte afhængig af din uddannelse. Dette er tilfældet for faglærte professionelle som frisører, kokke, tjenere, osv., hvor uddannelsen er afgørende for lønnen.

Erhvervserfaring i et dansk CV bør skrives i en omvendt-kronologisk rækkefølge med nyeste stillinger øverst og ældre stillinger efterfølgende.

5. Uddannelse

Uddannelse er et obligatorisk afsnit på et CV i Danmark, og du bør skrive dine 2-3 sidste uddannelser fra den nyeste til den ældste. I mange stillinger har dit uddannelsesniveau indflydelse på din løn, idet arbejdsgiveren er forpligtet til at betale mere til uddannet personale end til ufaglærte ansatte. Derfor bør du overveje, hvornår det er fornuftigt at skrive din uddannelse på CV’et. Undersøg, om de virksomheder, du vil søge job i, ansætter uddannet personale, og få CV-rådgivning i din fagforening eller din A-kasse.

6. Kurser og efteruddannelse

Afsnittet om kurser og efteruddannelse kan også kaldes ”Kurser og certifikater”. Det følger normalt efter afsnittet om uddannelse i et dansk CV. Skriv kun de kurser, der er relevante for din ønskede stilling. Dette afsnit er også stedet til at skrive dine enkeltfag og danskeksamener, hvis du har fravalgt at skrive dem under din uddannelse.

Hvordan skriver man Prøve i Dansk på CV?

Har du taget Prøve i Dansk 1, Prøve i Dansk 2, Prøve i Dansk 3 eller Studieprøven? Skriv navnet på din højeste eksamen og beskriv niveauet med egne ord i parentes, f.eks. ”Prøve i Dansk 3 (det næsthøjeste niveau i dansk)”. Arbejdsgivere ved nemlig ikke, hvad de forskellige eksamensnavne betyder.

7. Sprogkundskaber

På et dansk CV kan du skrive sprogkundskaber under dine uddannelser eller i margenen. Angiv dine sprog med niveauer fra begynder til modersmål, eller på en visuel skala fra 1-5. Du kan finde disse skalaer i CV-maker’en Jobseeker – der kan du også finde skalaer til at vise dine andre færdigheder, så de er iøjnefaldende og flot præsenteret.

8. IT-færdigheder

Afsnittet om IT-færdigheder og andre hårde færdigheder er vigtigt i et dansk CV, og du bør præsentere dine færdigheder med niveauer eller grafiske skalaer.

9. Fritidsinteresser

Danske arbejdsgivere sætter pris på fritidsinteresser, der har med sport (men ikke elitesport!) at gøre, samt de såkaldte overskudsinteresser: frivilligt arbejde og ulønnede bestyrelsesmedlemskaber. Derudover viser forskellige rapporter, at danske arbejdsgivere betragter det positivt, når ansøgere skriver om deres fritid med familien på CV’et. Rejser er noget, de fleste skriver på CV’et i Danmark, så lad være med at være endnu en, der skriver det på uden at forklare, hvad det betyder for dig, og hvordan det påvirker dig.

10. Referencer

På et CV i Danmark skal man ikke angive referencer, men lave en underoverskrift på CV’et, der hedder ”Referencer” og skrive ”Referencer fremsendes ved forespørgsel” eller ”Referencer fremsendes på opfordring”. Det kan du også gøre i en margen på dit danske CV. Du bør ikke skrive andre menneskers navne og kontaktoplysninger i et CV i Danmark.

Hvornår er det vigtigt at sende et CV på dansk?

Du ved sikkert godt, at alle i Danmark taler engelsk. Men det vil ikke sige, at et CV på engelsk kan øge dine chancer til at få et job. Hvis din drømmearbejdsgiver har skrevet jobannoncen på engelsk, så bør du selvfølgelig sende et CV på engelsk. Men hvis den er på dansk, eller hvis stillingen indebærer, at du skal kommunikere på dansk, så er det vigtigt at skrive dit CV på dansk, hvis du kan det.

Lyver jeg, hvis en anden læser korrektur på mit danske CV?

Dit danske CV bør være fejlfrit, også selvom dit dansk er på et lavere niveau end fejlfrit. De fleste danske jobsøgende skriver med fejl, og arbejdsgivere klager over, at folk ikke bruger korrekturlæsere. Det handler nemlig ikke om dine sprogkundskaber, men om arbejdsgiverens tid og overskud til at læse tekster, der er fyldt med fejl. Konklusion? Skriv dit CV så godt, som du nu kan, og få det korrekturlæst, inden du sender det. Husk at angive dansk under ”Sprogkundskaber”, ”Uddannelse” eller eventuelt ”Kurser”, og angiv det niveau, som du behersker sproget på. Det er det eneste sted på CV’et, hvor dit sprogniveau skal kunne ses.

Afslutningsvis

Hvis du søger job i Danmark, er det meget vigtigt, at du er medlem af en fagforening, fordi de kan rådgive dig om, hvad der er bedst at skrive i dit danske CV. I Danmark har man ikke nogen minimumsløn, der er garanteret for alle. I stedet har fagforeninger aftaler med forskellige brancher om, hvordan minimumslønnen skal defineres ud fra ens uddannelse og anciennitet. Derfor er det afgørende, at din fagforening vejleder dig om, hvornår du skal skrive al din uddannelse eller anciennitet på CV’et, og hvornår du bør lade være med det for at øge dine chancer for at få et job.

Held og lykke med jobsøgningen!

Del via:

Slå konkurrenterne

Få dine jobansøgninger til at skille sig ud fra andre kandidaters jobansøgninger.

Kom godt i gang