Køn på CV’et: Hvornår er det en fordel?

Køn på CV’et: Hvornår er det en fordel?

Vores køn, alder og nationalitet spiller en vigtig rolle i vores karriereliv og kan både åbne og lukke for mulighederne. Mange undersøgelser på tværs af de vestlige lande viser, at mænd har en højere chance for at få en bestemt stilling, end kvinder med tilsvarende kompetencer og erfaring. Fair er det ikke blevet endnu, og derfor kommer man i et dilemma, når man skal skrive sit køn på CV’et. Dog viser nyere undersøgelser i Danmark, at arbejdsgiverne ønsker sig en anonymiseret ansættelsesproces, hvor ansøgernes køn, alder og profilbillede ikke er til at finde på CV’er eller i ansøgninger. Skal vi snart kun skrive efternavne på CV’et?

I denne artikel kigger vi på kønsspørgsmålet i forbindelse med jobsøgning. Er der fordele ved at skrive sit køn på CV’et? Gør det en forskel, hvis man gør det? Hvornår skal man angive sit køn i et CV, når man søger job i Danmark og i udlandet?

Køn på CV’et og forskelsbehandling

Flere eksperimentundersøgelser i blandt andet USA og Norge viser, at når ens navn på CV’et afslører kønnet, så vælger flere mennesker mænd frem for kvinder, selvom deres CV’er er identiske. Forskelsbehandlingen skyldes formentlig arbejdsgivernes indstilling om, at mænd har andre evner end dem, der står på CV’et. Og disse evner gør dem til bedre kandidater for jobbet. Samtidigt er der ikke noget, der tyder på, at arbejdsgiverne vælger bevidst. Forskere argumenterer for, at man er tilbøjelig til at vælge dem, der ligner en selv samt, at man oftest er ubevidst om de kønsstereotyper, man er vokset op med.

Kønsstereotyper findes i alle lande og indebærer socialt og kulturelt bestemte roller, værdisæt og sæt af kompetencer, som man kan forvente af et bestemt køn. Og disse stereotyper plejer ikke at følge med tiden og udvikle sig hurtigt. Det er hér, problemet opstår.

Undersøgelser i Danmark

I Danmark har man lavet flere undersøgelser af ligeløn end af ens chancer for at blive ansat på grund af sit køn. Og tallene er klare – kvinder får mindre i løn for at udføre det samme arbejde, som mænd. En CV-undersøgelse fra Ligestillingsvurdering viser også, at mænds CV’er oftere bliver godkendt formentlig fordi, at mænd er bedre til at skrive relevante CV’er eller blot at skrive meget lidt. Kvinder er derimod tilbøjelige til at lave lange beskrivelser og fortælle om deres familie og børn på CV’et. Organisationen skriver om sin undersøgelse:

I mændenes tilfælde godkendtes ofte CV’er med en meget kortfattet beskrivelse såsom ”jeg er ledig og søger derfor et job.

Det tyder på, at forskelsbehandling på grund af køn også kan skyldes den måde, mænd og kvinder skriver deres CV’er og ansøgninger på. Derfor kan det anbefales, at kvinder skriver mere relevant og kort samt tydeligt fremhæver deres kompetencer.

Hvornår giver det mening at angive sit køn på CV’et?

Dit køn på CV’et kan være vigtigt i flere sammenhænge. Hvis dit navn og efternavn ikke afslører noget om dit køn, og dit CV er uden billede, så kan du overveje, om det kan være en fordel at angive dit køn. Det kan være særligt vigtigt, hvis du for eksempel vil arbejde med sociale grupper, hvor køn spiller den afgørende rolle. Dit køn kan være vigtigt for borgere af andre kulturer og religioner, hvor det er begrænset, hvilken form for kontakt, der må være mellem kvinder og mænd, og borgerne er tilbøjelige til at stole kun på sit eget køn.

Hvis du søger job i andre lande i EU, bør du undersøge, hvorvidt dit køn er vigtigt for den pågældende organisation. Skal du sende dit CV til USA, Canada eller Australien, så må du ikke skrive dit køn på CV’et på grund af deres strikse antidiskrimineringslove. Hvis du skriver det, så vil dit CV blive sorteret fra.

Sidst men ikke mindst er der nogle virksomheder og organisationer i Danmark, som har en ligestillingspolitik, der siger, at kønsfordelingen blandt deres ansatte skal være 50/50. Det vil sige, at de ikke må ansætte en mand, hvis de har en kvinde for lidt eller omvendt. Det kan lyde ironisk, fordi det er jo det, der hedder diskriminering på grund af køn, og man kan diskutere, hvorvidt forskelsbehandling på den måde er vejen frem til ligestilling. Men du bør være opmærksom på, at offentlige myndigheder er af ligestillingsloven forpligtet til at have ligestillingspolitikker og rapportere på dem. Derfor kan dit køn på CV’et være vigtigt, når du søger job i statslige institutioner og virksomheder.

Hvad siger ligestillingsloven?

Ligestillingsloven beskytter dig mod diskriminering på arbejdsmarkedet på grund af køn i de fleste tilfælde. Samtidigt beskytter Ligebehandlingsloven arbejdsgivere, når hele idéen med deres virke handler om et bestemt køn, og det er absolut nødvendigt at have ansatte af det køn. Det kan for eksempel være, at du skal arbejde på et krisecenter for kvinder eller være ansvarlig for en gruppe socialt udsatte drenge, der har problemer med kriminalitet. Her kan dit køn ligestilles med den autoritet og tillid, du kommer (eller ikke kommer) til at have i den pågældende gruppe, og dermed hvorvidt du kan have ansvar for dem. Hvis du vil ansøge om en stilling, hvor køn kan være afgørende for din jobsucces, så bør du skrive dit køn på CV’et.

Danske arbejdsgivere ønsker anonyme kandidater

Danske arbejdsgivere i den private sektor er klar over den forskelsbehandling, der sker på arbejdsmarkedet på grund af køn. Heldigvis tyder alt på, at der er ingen, der gør det med vilje. Arbejdsgiverne vil gerne droppe deres bias, men det er ikke så nemt at gøre, når vores CV-traditioner er, som de er, og ens personlige oplysninger stadig står øverst på CV’et. Konsulenthuset Ballisager har som en del af Rekrutteringsanalysen 2019 undersøgt 994 danske virksomheder og fandt følgende:

49% af arbejdsgiverne mener, at neutrale ansættelsesprocesser – hvor køn, udseende og alder anonymiseres – bør være en mulighed.

Resultaterne tyder på, at vi bevæger os væk fra forskelsbehandling på arbejdsmarkedet. Hvis udviklingen fortsætter i samme retning, kommer det danske CV forhåbentlig til at være et anonymt dokument, hvor folk af begge køn og alle aldre vil blive vurderet udelukkende ud fra deres kompetencer.

Opsummering

Meget tyder på, at vi i Danmark nærmer os en ny CV-type, hvor vores køn, alder, billede og endda fornavn ikke kommer til at stå på CV’et. Men så langt er vi ikke nået endnu. Derfor bør du overveje, om der er en god grund til at skrive dit køn på CV’et, når du søger job. Undersøg din potentielle arbejdsgivers ligestillingspolitik for at få indblik i deres holdninger og regler. Fordyb dig i stillingsopslaget og overvej, hvorvidt dit køn kan spille en væsentlig rolle i forhold til den målgruppe, du kommer til at arbejde med. Hvis du søger job i oversøiske lande, så bør du som udgangspunkt ikke skrive dit køn eller alder på CV’et. Undersøg grundigt, hvordan et CV i det land skal skrives i forhold til den lokale lovgivning mod forskelsbehandling. Når du laver et CV i CV-generatoren Jobseeker, kan du vælge at springe dit køn over, så det ikke kommer med i dit CV.

Held og lykke med din jobsøgning!

Del via:

Slå konkurrenterne

Få dine jobansøgninger til at skille sig ud fra andre kandidaters jobansøgninger.

Kom godt i gang