Opiskelijan CV

Opiskelijan CV

Moni tekee ansioluettelon ensimmäisen kerran lukiossa tai viimeistään opiskelijana kesätyöpaikkaa hakiessa. Koska työkokemus on oleellinen osa CV:tä, voi mieleen nopeasti nousta kysymys että mitä opiskelijan ansioluetteloon sitten kannattaisi sisällyttää. Kokosimme tähän artikkeliin parhaat vinkit siihen, kuinka opiskelijakin voi tehdä ansioluettelostaan kiinnostavan.

Jostakin opiskelijankin on ura aloitettava, ja CV on luotava useimmiten myös sitä ensimmäistä työpaikkaa hakiessa. Vaikka sinulla olisi jo kokemusta vaikkapa kesätyöpaikoista, voi CV:n eli curriculum vitaen tekeminen tuntua haastavalta. Haasteeksi muodostuu siis se, kuinka onnistut kertomaan itsestäsi kiinnostavalla tavalla ilman, että sinulla on erityisemmin työkokemusta. Lyhyt vastaus on, että keskityt ansioluettelossa koulutukseen, osaamiseen ja esimerkiksi mahdollisiin luottamustoimiin. Etenkin viimeisin voi hyvinkin vastata työkokemusta.

Opiskelijan CV:n rakenne

Olitpa hakemassa osa-aikaista työpaikkaa opintojen ohella tai jo kokenut hakija, CV:n rakenne noudattaa useimmiten samaa kaavaa:

  1. Henkilötiedot eli nimi, osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero.
  2. Henkilökohtainen profiili eli tiivistelmä.
  3. Työkokemus, joka pitää sisällään myös työharjoittelut ja osa-aikaiset työt.
  4. Luottamustoimet ja opiskelijatoiminta: nämä voidaan myös kuvata sillä tavoin, että se antaa lähes työkokemukseen rinnastettavissa olevaa arvoa.
  5. Koulutus, keskittyen kursseihin ja projekteihin jotka ovat työn kannalta arvokkaita.

Huomaa, että jos koulutuksesi vastaa erityisen hyvin hakemaasi työpaikkaa, kannattaa koulutus-osio nostaa heti henkilökohtaisen profiilin alle, ennen työkokemusta. Tällöin tuot jo CV:n alussa esille soveltuvuutesi työtehtävään koulutuksesi kautta, vaikka sinulla ei työstä vielä olisikaan kokemusta.

Henkilökohtainen profiili opiskelijan CV:ssä

Henkilökohtainen tiivistelmä on nykyisin melko vakiintunut osa CV:tä, ja sen sisältö on melko vapaamuotoinen. Sen on oltava tiivis ja myyvä, mutta muutoin ei ole olemassa ehdottomia sääntöjä sen suhteen, mitä siinä on oltava ja mitä ei. Käytä siis tiivistelmä mahdollisuutena erottua eduksesi. Jos olet epävarma siitä, mitä profiilissa pitäisi kertoa, voit kysyä itseltäsi seuraavat kysymykset:

  • Missä olet erityisen hyvä?
  • Millaisia tavoitteita sinulla on urasi suhteen?
  • Mikä sinulle on tärkeää työharjoittelussa tai uudessa työpaikassa?
  • Millainen työkaveri olet?

Näiden kysymysten avulla pääset alkuun, ja alat hahmottamaan mitä sinun kannattaa tiivistelmässä kertoa. Tiivistelmä toimii parhaimmillaan lyhyenä myyntipuheena, joka herättää työnantajan kiinnostuksen tutustua sinuun tarkemmin.

Ota mukaan osa-aikaiset työt

Usein on niin, että ensikosketus työelämään tapahtuu ihan toisenlaisessa työpaikassa kuin missä haluaisimme valmistumisen jälkeen työskennellä. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että ne eivät olisi arvokkaita kun olet hakemassa ensimmäistä “oikeaa” työpaikkaa, tai oman alasi työpaikkaa. Vaikka olisit ollut osa-aikaisesti täyttämässä supermarketin hyllyjä, on tämä työnantajien arvostamaa työkokemusta. Kerro työstä kuitenkin enemmän kuin titteli, jotta saat tuotua työkokemuksen arvoa hakemaasi työpaikkaa silmälläpitäen. Alla muutama esimerkki:

”Osa-aikainen työ päivittäistavarakaupan hyllyttäjänä

Olen työskennellyt viikonloppuisin ja sesonkiaikaan K-marketin hyllyttäjänä ja osoittanut työssäni huolellisuutta pitämällä väärin hyllytettyjen tuotteiden osuuden matalana ja joustavuutta olemalla valmis ottamaan vastaan työvuoron lyhyelläkin varoitusajalla. Olen lisäksi saanut kiitosta asiakaspalveluhenkisyydestä, sillä työtä tehdään usein kaupan aukioloaikojen puitteissa ja asiakkaat kysyvät usein neuvoa valikoimaan ja tuotteisiin liittyen.”

”Asiakaspalvelutyö call centerissä

Olen ollut viikonloppupainoitteisesti asiakaspalvelutyössä, jonka kanavina on puhelin, sähköposti ja chat. Hallitsen erinomaisesti kirjallisen viestinnän ja olen lisäksi puhelinasiakaspalvelussa osoittanut ongelmanratkaisutaitoja kohdatessa erilaisia asiakkaita ja tilanteita. Työ on vaatinut kykyä soveltaa annettuja ohjeita ja laaja-alaista yrityksen tuotteiden tuntemusta asiakkaiden kokemien haasteiden ymmärtämiseksi ja ratkaisujen etsimiseksi.”

Kaikki työkokemus kehittää osaamista, joten kerro CV:ssä työssä oppimistasi taidoista – tämä tuo uuden ulottuvuuden suorittamiesi työtehtävien ohelle.

Työharjoittelut

Monella alalla käytännön työharjoittelu on pakollinen osa opintoja ja niilläkin aloilla, joilla näin ei ole, useimmat opiskelijat pyrkivät saamaan jalkaa työelämän ovien väliin jo opintojen alkuvaiheessa. Nämä työharjoittelut on hyvä ilmoittaa CV:ssä, olipa kyseessä opintoihin liittyvä pakollinen harjoittelu tai itse hankkimasi oman alan harjoittelupaikka. Työharjoittelut listataan useimmiten työkokemuksena, mutta on hyvä mainita että kyseessä on harjoittelupaikka, jotta annat oikean kuvan työkokemuksen laajuudesta. Aivan kuten minkä tahansa työpaikan kohdalla, kerro keskeisistä työtehtävistäsi, muista vastuualueista ja jos haluat, myös saavutuksistasi.

Vinkki

Moni pohtii, mitä tehdä jos on työkokemusta vain ”väärältä” alalta. Työkokemus, olipa se sitten omalta alalta tai mistä tahansa, on Suomessa edelleen arvossaan. Jos sinulla on kokemusta työharjoittelusta, kesätöistä tai viikonloppu- tai iltatöistä, nekin kannattaa mainita työkokemus-osiossa. Muista tällöin mainita, että kyse on työharjoittelusta, osa-aikatyöstä tai määräaikaisesta kesätyöstä.

Luottamustoimet ja opiskelijatoiminta

Et todennäköisesti ole ainoa opiskelutovereistasi, joka hakee harjoittelupaikkaa tai kesätyötä, joten on tärkeää erottua joukosta taitavasti laaditulla ansioluettelolla. Kilpailu jopa kesätöistä on kovaa ja alkaa usein jo edellisenä syksynä. Kuinka siis voit erottua eduksesi joukosta, johon kuuluu monta muutakin työpaikasta kovasti kiinnostunutta opiskelijaa? Avain menestykseen löytyy usein muualta kuin itse opinnoista, nimittäin järjestötoiminnasta esimerkiksi opiskelijayhdistyksen tai muun yhdistyksen puitteissa.

Jos olet esimerkiksi toiminut opiskelijayhdistyksen kautta kummina uusille opiskelijoille, auttanut ainejärjestön toiminnassa tai sinulla on jopa ollut virallinen rooli opiskelijajärjestön parissa, tämä on erittäin hyvää kokemusta joka kannattaa mainita. Luottamustoimet kertovat aktiivisuudesta, opettavat yhteistyö- ja viestintätaitoja ja usein muitakin hyödyllisiä taitoja, ja työnantajat arvostavat tätä. Kerro siis CV:ssä tehtävästä, millaisia vastuualueita siihen on kuulunut ja mitä tehtävä on sinulle opettanut.

Entä oletko ollut vaikkapa opiskeluihin liittyvän projektin vetäjä? Tämäkin kannattaa tuoda CV:ssä esille, sillä se kertoo projektinhallinta- ja vuorovaikutustaidoista, jotka ovat aina työelämässä arvossaan. Tuo esille projektiin liittyviä taitoja ja vastuita, esimerkiksi seuraavalla tavalla:

“Sosiaalityön hankevalmistelu, opintoihin liittyvän pakollisen ryhmätyön tiiminvetäjä

Olin vastuussa viiden henkilön tiimistä, jonka voimin tuotimme suunnitelman kuvitteelliselle kunnalliselle kotouttamisprojektille. Tehtäviini kuului projektin valmistelu ja seuranta, aineohjaajan palautteiden koordinointi, projektin aikataulun seuranta ja tulosten esittelyn valmistelu yhdessä tiimin kanssa. Projektimme valmistui aikatauluun nähden etuajassa ja se sai kiitettävän arvosanan. Projektin vetäminen opetti minulle projektien suunnittelun ja selkeän viestinnän tärkeyttä sekä kykyä pitää yllä positiivista yhteishenkeä myös vastoinkäymisten tullessa kohdalle.”

Koulutus

Vaikka et olisi vielä valmistunut, menneillään oleva koulutus on hyvä olla CV:ssä mukana. Jos kyseessä on ensimmäinen tutkintosi ammattikoulusta, ammattikorkeakoulutusta tai yliopistosta, voit ottaa mukaan myös lukio-opinnot. Kesken olevien opintojen osalta voit kirjoittaa päättymispäivän sijaan arvioidun valmistumisajan. CV:n lukijaa kiinnostaa todennäköisesti myös missä vaiheessa opintojasi olet, joten kerro myös sen hetken opintopisteiden määrä.

Jos olet hakemassa oman alasi työpaikkaa, vaikkapa kesätyötä, kannattaa CV:ssä korostaa niitä kursseja tai vaikka opintojen puitteissa tehtyjä projekteja, jotka liittyvät hakemaasi työpaikkaan tai työnantajan toimialaan.

Harrastukset ja muut kiinnostuksen kohteet

Kokeneen työnhakijan kohdalla harrastukset ovat joskus osio, jolle ei välttämättä ole perusteltua antaa CV:ssä tilaa, mutta opiskelijan kohdalla on toisin. Harrastukset kertovat sinusta paljon henkilönä ja lisäksi kehittävät erilaisia taitoja, joita työnantajat arvostavat.

Jos esimerkiksi harrastat jalkapalloa, on todennäköistä että osaat myös työskennellä tiimissä. Maraton-juoksua harrastavalla puolestaan on pitkäjänteisyyttä. Jos harrastuksenasi on vaikkapa viulun soittaminen, olet varmasti harjoitellut useita vuosia ja sitoutunut taitojesi kehittämiseen pitkällä aikavälillä.

Muista myös osaamispohjainen CV

Joskus on niin, että perinteisen CV-mallin sijaan saat tuotua osaamistasi paremmin esille osaamispohjaisella CV:llä. Nimensä mukaisesti se keskittyy osaamiseen, ei niinkään mitä olet aiemmin tehnyt. Taitojen lisäksi voit kertoa henkilökohtaisista vahvuuksistasi ja näin erottua joukosta.

Jos olet esimerkiksi opintojen ohessa, vapaa-ajalla ja harrastuksena tuottanut sisältöä erilaisiin sosiaalisen median kanaviin, voit tehdä itsellesi osaamispohjaisen CV:n, jossa kerrot tarkemmin osaamisestasi juuri tällä alueella. Voit kertoa esimerkiksi millaisia sosiaalisen median alustoja ja muita työkaluja kuten sisällönhallintaohjelmistoja (CMS-järjestelmiä, kuten Hubspot tai Wordpress) olet käyttänyt, millaisia sisältöformaatteja osaat tuottaa ja jopa millaisia tuloksia olet tuottamallasi sisällöllä saavuttanut.

Tämä antaa erilaisen kuvan osaamisestasi kuin jos kertoisit olevasi vaikkapa markkinoinnin ensimmäisen vuoden opiskelija, joka on ollut kaksi kertaa kesätöissä markkinointikoordinaattorina.

Jaa via:

Ohita kilpailijat

Varmista, että työpaikkahakemuksesi erottuvat muiden hakijoiden hakemuksista.

Aloita tästä