Hobbyer og interesser på CV

Hobbyer og interesser på CV

Når du skal skrive en CV som skiller seg ut blant andre søknader, kan det være en god strategi å inkludere dine hobbyer og interesser på CV-en. Hvordan velger du hvilke hobbyer og interesser som skal inkluderes, og hvordan presenterer du dem på en måte som er relevant for jobben du søker på? I denne artikkelen vil vi utforske hvordan og når disse personlige detaljene kan tilføre verdi til søknaden din.

Bør du nevne dine hobbyer og interesser på CV-en?

Det å inkludere hobbyer og interesser i CV-en din kan være en kompleks avgjørelse, og svaret på om du skal gjøre det er ikke alltid entydig. På den ene siden kan dine personlige interesser gi et mer helhetlig bilde av deg som person og skape en forbindelse med arbeidsgiveren. På den andre siden kan irrelevant eller dårlig presentert informasjon om dine hobbyer ta opp verdifull plass og virke uprofesjonelt.

Det handler om å finne en balanse og forstå når og hvordan dine personlige interesser kan være et verdifullt tillegg til din CV. Dette avhenger ofte av bransjen du søker jobb i, samt den spesifikke jobben og bedriftens kultur. For eksempel, i kreative bransjer kan visse hobbyer understreke din kreativitet og originalitet, mens i mer konservative felt kan det være best å holde CV-en mer fokusert og formell. For mer detaljert informasjon om hvordan du kan tilpasse din CV til forskjellige situasjoner, ta en titt på våre CV-eksempler

Når du bør legge til hobbyer og interesser på CV-en din

Når det kommer til spørsmålet om du bør inkludere hobbyer og interesser på CV-en din, finnes det flere situasjoner der det kan være spesielt fordelaktig. Ikke glem å beskrive hvordan disse interessene er relevante når du skal skrive din jobbsøknad også.

1. Begrenset erfaring

Hvis du er en nyutdannet eller en jobbsøker med lite eller ingen arbeidserfaring, kan dine hobbyer og interesser gi arbeidsgiverne en dypere forståelse av dine ferdigheter og personlighet. Dette kan være spesielt nyttig når dine hobbyer demonstrerer ferdigheter som er relevante for jobben du søker på. For eksempel, hvis du søker på en stilling innen digital markedsføring, og du har erfaring med å administrere en populær blogg eller sosiale medier, kan dette være verdt å nevne.

2. Når hobbyene dine er relevant for jobben

Dersom dine interesser direkte korrelerer med jobben du søker på, er det absolutt verdt å nevne dem. Dette viser ikke bare din genuine interesse for feltet, men også at du har relevant erfaring eller kunnskap som går utover det profesjonelle. For eksempel, om du søker en stilling i et sportsfirma, og du er en ivrig maratonløper, vil dette trolig gjøre et godt inntrykk på arbeidsgiveren.

3. Under karriereskift 

For de som skifter karriere, kan inkludering av hobbyer og interesser gi et bilde av din dedikasjon og entusiasme for det nye feltet. Det kan være en måte å vise at du har en genuin interesse og engasjement for sektoren du ønsker å gå inn i, selv om du ikke har direkte arbeidserfaring innen dette feltet.

Det er også viktig å huske på at måten du presenterer disse interessene på, kan spille en stor rolle. Det handler ikke bare om å liste opp dine hobbyer, men om å forklare hvordan de gjør deg til en bedre kandidat for stillingen du søker på. For eksempel, lederskap i frivillige organisasjoner eller deltagelse i lagidretter kan demonstrere samarbeidsevner og lederegenskaper.

Expert tips

Selv om det er viktig å vise personlighet, bør hobbyer som ikke har noen tilknytning til jobben du søker på, begrenses. Med mindre du kan knytte din hobby direkte til jobbferdigheter eller bedriftskultur, kan det være best å utelate dem.

Hvordan føre opp hobbyer og interesser på en CV

Når du bestemmer deg for å inkludere hobbyer og interesser på din CV, er det viktig å gjøre det på en måte som fremstår profesjonelt og gjennomtenkt. Dette er ikke bare en liste over fritidsaktiviteter, men en mulighet til å vise potensielle arbeidsgivere en annen side av din personlighet og dine evner.

Hvor på CV-en? 

Hobbyer og interesser passer best mot slutten av CV-en. Dette sikrer at de mest kritiske og relevante delene, som arbeidserfaring og utdanning, kommer først. Plasseringen av disse personlige interessene bør ikke stjele fokuset fra dine profesjonelle kvalifikasjoner, men heller komplementere dem.

Hvordan fremheve dem? 

Selv om hobbyer og interesser ikke bør være hovedfokus, er det viktig at de presenteres på en klar og oversiktlig måte. En kort og konsis liste gjør det enkelt for arbeidsgiveren å få en rask oversikt. Det hjelper også å holde fokuset på hvordan disse interessene kan relatere til jobben du søker på.

Hvor mange hobbyer og interesser? 

Det er en god regel å holde seg til tre-fem nøye utvalgte hobbyer eller interesser. Dette viser at du har evnen til å velge ut det som er mest relevant og viktig, uten å overbelaste CV-en med for mye informasjon. Velg de hobbyene som best speiler dine personlige kvaliteter eller ferdigheter som er verdifulle for den aktuelle stillingen.

Bruk en mal

Ved å ta i bruk en CV-mal kan du enkelt plassere hobbyer og interesser på en profesjonell og strukturert måte i CV-en din. Dette lar deg også samkjøre CV-en din med din jobbsøknad-mal, slik at du ender opp med en helhetlig søknad som fremhever relevante interesserer på en konsistent måte. 

Det handler ikke om å liste opp dine hobbyer, men om å forklare hvordan de gjør deg til en bedre kandidat til stillingen.

Interesser du ikke bør ta med

Selv om det å inkludere visse hobbyer og interesser kan gi CV-en din et personlig preg og potensielt styrke din søknad, finnes det også interesser som bør unngås. Å være bevisst på hvilke hobbyer som kan virke uprofesjonelle eller irrelevante er nøkkelen til å skape en overbevisende CV. Ved å unngå disse, sikrer du at din CV forblir profesjonell. 

  1. Kontroversielle hobbyer: Unngå hobbyer som kan være kontroversielle eller polariserende. Dette inkluderer aktiviteter som kan knyttes til politiske, religiøse eller sosiale debatter. Selv om disse interessene kan være en viktig del av hvem du er, er det ikke alltid de passer i en profesjonell kontekst. 
  2. For personlige interesser: Noen hobbyer kan være for personlige eller intime til å dele på en CV. For eksempel kan hobbyer som involverer intim personlig utvikling eller familieliv virke upassende i en jobbsøknad.
  3. Generiske interesser og hobbyer: Unngå å liste opp hobbyer som er svært vanlige og ikke gir noen spesiell innsikt i din personlighet eller ferdigheter. For eksempel, hobbyer som 'å se på filmer' eller 'å høre på musikk' er så vanlige at de sjelden bidrar med noe unikt til din profil.
  4. Ekstreme eller risikable aktiviteter: Selv om du kanskje liker adrenalin-krevende aktiviteter som fallskjermhopping eller fjellklatring, kan slike hobbyer noen ganger virke avskrekkende for arbeidsgivere som kan være bekymret for sikkerhetsrisikoer eller hyppig fravær grunnet skader.

Eksempler på fritidsinteresser på CV-en

Når du velger hvilke interesser du skal legge til, tenk på hvordan de reflekterer ferdighetene og egenskapene som er etterspurt i jobben du søker på. Det er viktig å vise hvordan dine personlige interesser kan berike din profesjonelle profil og gjøre deg til en mer attraktiv kandidat for arbeidsgiveren. Her er noen eksempler på hobbyer og interesser som kan gjøre din CV mer tiltalende:

1. Lagidretter 

Deltakelse i lagidretter er en utmerket måte å demonstrere dine evner til å jobbe i team og samarbeide. For stillinger som krever gode samarbeidsevner og evnen til å jobbe effektivt med andre, kan dette være en sterk indikator på at du har disse nøkkelkvalifikasjonene.

2. Blogging eller skriving 

Hvis du driver en blogg, spesielt en med et anselig følgerskap, viser dette dine evner innen skriftlig kommunikasjon, kreativitet og digital markedsføring. Dette er spesielt relevant for roller innen innholdsproduksjon, sosiale medier, og markedsføring.

3. Frivillig arbeid

Frivillig arbeid kan vise en rekke verdifulle egenskaper, som empati, lederskap og samfunnsengasjement. Dette er spesielt relevant for roller innen sosialt arbeid, utdanning, og ideelle organisasjoner.

4. Kunstneriske aktiviteter 

Disse hobbyene kan indikere kreativitet og innovasjon, egenskaper som er svært ettertraktede i mange bransjer, spesielt i design, reklame, og underholdning.

5. Reising

Å liste reising som en interesse kan vise tilpasningsevne, kulturell bevissthet, og en åpenhet for nye erfaringer, noe som kan være verdifullt i internasjonale selskaper eller roller som krever kulturell sensitivitet.

6. Fotografi eller videoproduksjon

Disse hobbyene demonstrerer teknisk kompetanse samt et øye for detaljer og estetikk, som er nyttige ferdigheter i mange kreative og medierelaterte roller.

Bruk interesser på CV riktig 

Å inkludere hobbyer og interesser på din CV kan være et kraftfullt verktøy for å fremheve din personlighet og unike kvalifikasjoner. Det viktigste er å velge hobbyer som er relevante og som speiler de ferdighetene og egenskapene som er ettertraktet i den aktuelle jobben. Husk at det du velger å inkludere skal komplementere din profesjonelle erfaring, ikke overskygge den.

Når du legger til hobbyer og interesser, fokuser på kvalitet fremfor kvantitet, og vær oppmerksom på å unngå aktiviteter som kan virke kontroversielle eller irrelevante. Ved å bruke denne delen av CV-en klokt, kan du gi potensielle arbeidsgivere et mer helhetlig bilde av hvem du er, og hvordan dine personlige interesser kan berike din rolle i deres organisasjon.

Husk at hver del av din CV er en mulighet til å vise frem dine beste egenskaper – bruk den klokt!

Slå konkurrentene

Sikre at jobbsøknadene dine skiller seg ut fra mengden med kandidater.