Työharjoittelu CV esimerkki ja parhaat vinkit
Kirjoittaja Johanna Puustinen, Sisällöntuottaja • Viimeksi päivitetty 17. huhtikuuta 2024

Esimerkki-CV Työharjoittelu

Työharjoittelu on tärkeä osa erilaisia ammatillisia ja korkeakouluopintoja, ja vaikka kyseessä on harjoittelupaikka, on työharjoittelusta kiinnostuneiden haettava sitä samalla tapaa kuin haetaan tavallista työpaikkaa. Tämä tarkoittaa sitä, että opiskelijan on kirjoitettava työhakemus ja CV, joista ilmenee opintojen ja motivaation lisäksi esimerkiksi tietoja muusta osaamisesta, kuten kielitaidosta. Monessa tapauksessa opiskelijan on laadittava työharjoittelusta raportti oppilaitokselle, jotta siihen liittyvät opintopisteet voidaan hyväksyä osaksi opintoja. Opiskelijan näkökulmasta työharjoittelu on arvokasta kokemusta, jota kannattaa korostaa sekä ansioluettelossa että työhakemuksessa hakiessa esimerkiksi kesätyötä tai työpaikkaa valmistumisen jälkeen.

CV:n tärkeimmät osiot

CV eli ansioluettelo on maailmanlaajuisesti vakiintunut konsepti, jonka rooli työnhaussa on erittäin tärkeä. Toisin kuin pitkälti vapaamuotoinen työhakemus, CV on rakenteensa puolesta pitkälti vakiintunut eli ansioluettelon lukija odottaa löytävänsä siitä tietyt osiot ja tiedot, ja vieläpä ennalta arvattavissa järjestyksessä. Tämän vuoksi on tärkeää tietää mitä osioita CV:een on hyvä ottaa mukaan. 

Otsikko

Sen lisäksi, että asiakirjasta tulee ilmi, että kyseessä on CV, on tärkeää että ansioluettelolla on otsikko. Otsikko kuvastaa parilla sanalla sinua itseäsi, koulutustasi ja/tai hakemaasi työpaikkaa. 

Esimerkki: 

Kansainvälisen markkinoinnin opiskelija

Yhteystiedot

Vaikka itse CV pitäisi lähettää työnantajan käyttämän rekrytointijärjestelmän kautta liitteenä ja siinä olisi lisäksi pyydetty täyttämään yhteystiedot kaavakkeessa, on tärkeää että nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite ovat myös itse CV:ssä. 

Esimerkki: 

Inka Heikkinen
Salontie 123 A 9
20100 Turku
inka.heikkinen@sahkoposti.fi
050 12 34 567

Henkilökohtainen profiili eli tiivistelmä 

Tiivistelmä eli profiiliteksti on nimensä mukaisesti napakka ja lyhyt kuvaus sinusta, osaamisestasi, motivaatiostasi ja miksipä ei myös toiveistasi. Tiivistelmästä käytetään joskus myös nimeä elevator pitch, eli hissipuhe. Kyseessä on 3-5 rivin mittainen teksti, jonka tavoitteena on houkutella lukija tutustumaan ansioluetteloosi tarkemmin. 

Esimerkki: 

Sosiaalisen median kanavat ja sisällöntuotannon hallitseva kansainvälisen markkinoinnin opiskelija, jolla on hallussa suomen lisäksi englannin, ruotsin ja saksan kieli, sekä videosisällön tuottaminen. Haaveena työharjoittelu kansainvälisessä yrityksessä oppien ammattitaitoisilta kollegoilta ja markkinoinnin käytännön työprosesseihin tutustuminen. 

Työkokemus 

Työnantajat arvostavat työkokemusta, vaikka se ei olisikaan omalta alaltasi, joten työkokemus-osiossa kannattaa listata esimerkiksi ennen opintoja tai opintojen aikana sinulla olleet kesätyöpaikat. Sen lisäksi, että kerrot CV:ssä työkokemukseen liittyen työnantajan nimen, työsuhteen keston ja työnimikkeen, on hyvä listata myös keskeiset työtehtävät, mahdolliset saavutukset ja vaikkapa viitata saamaasi palautteeseen, jos olet esimerkiksi saanut positiivista palautetta työskennellessäsi kaupassa myyjänä. 

Esimerkki:
Myyjä, kesätyöntekijä
Turun daamimuoti Oy

Kesäkuu 2022 - Elokuu 2022

Työskentelin kesän 2022 naisten muotiin erikoistuneessa liikkeessä myyjänä. Asiakaskunta oli pääasiassa aikuiset naiset, joiden keskuudessa Turun daamimuoti tunnetaan henkilökohtaisesta palvelusta ja laadukkaista tuotteista. Palvelin liikkeen asiakkaita ja osoitin ratkaisukeskeisyyttä etsiessäni asiakkaan tarpeisiin sopivia tuotteita ja lisäksi koordinoin tarvittaessa vaatteisiin tehtäviä muutostöitä liikkeen yhteistyökumppanina toimivan räätälin kanssa. Ylitin minulle asetetut myyntitavoitteet 15 prosentilla ja lisäksi sain asiakkailta positiivista palautetta palvelualttiuden johdosta

Koulutus

Opiskelijalle koulutus on kenties tärkein osio ansioluettelossa, ja työnantajat haluavat useimmiten tietää lisää harjoittelupaikkaa hakevien opiskelijoiden opinnoista. Alasta riippuen työharjoittelu tapahtuu opintojen tietyssä vaiheessa tai käytännössä milloin tahansa. Esimerkiksi terveys- ja sosiaalialalla työharjoittelu on usein sijoitettu opintojen tiettyyn vaiheeseen, kun taas vaikkapa kaupallisen alan opiskelijoiden kohdalla työharjoittelun sijoittuminen opintoihin nähden on vapaampaa. Koulutuksen suhteen ansioluettelossa on tärkeää olla mukana opiskelemasi tutkinnon nimi, oppilaitoksen nimi, opintojen aloitusajankohta ja missä vaiheessa olet opintojasi. Alasta riippuen voi olla myös hyvä kertoa opintojen suuntautumisesta: esimerkiksi lähihoitajaopiskelijat voivat erikoistua vaikkapa päihde- ja mielenterveystyöhön. 

Esimerkki: 
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely
Helsingin ammattikorkeakoulu

Elokuu 2021

Olen kolmannen vuoden tietojenkäsittelyn tradenomiopiskelija ja suorittanut 210 opintopisteen tutkinnosta 150 opintopistettä keskittyen ICT-infraan ja pilvipalveluihin. 

Kovat taidot eli osaaminen

Työelämässä puhutaan usein kovista ja pehmeistä taidoista, joilla tarkoitetaan erilaisia osaamisalueita. Kovat taidot ovat selkeästi määriteltävissä olevaa osaamista, jota hakija on kartuttanut esimerkiksi opintojen, työkokemuksen tai harrastusten kautta. Kovista taidoista esimerkkinä on vaikkapa tietyn asiakkuuksienhallintajärjestelmän (CRM) tai ohjelmointikielen osaaminen. Ansioluettelossa on hyvä mainita keskeisiä kovia taitoja, jotka ovat oleellisia haetun työn kannalta, ja usein jopa selkeästi peräänkuulutettu työpaikkailmoituksessa. Nyrkkisääntönä on hyvä pitää sitä, että CV:ssä on 3-5 keskeistä osaamisen aluetta. Voit itse halutessasi päättää, haluatko itse osaamisen nimeämisen lisäksi mainita osaamisen tasosta, mutta mikäli sinulla sattuu olemaan vaikkapa jonkin sortin sertifiointi, voi tämä olla hyvä keino kertoa työnantajalle siitä, että osaamisesi taso on vahvistettu. 

Esimerkki: 

  • Hubspot Olen suorittanut Hubspotin Marketin Software-, Content Marketing- ja Social Media Marketing -sertifioinnit vuonna 2023. 
  • Adobe Creative Cloud
  • Minulla on vankka Creative Cloud -paketin osaaminen ja pystyn editoimaan sekä kuvia että videoita ja tuottamaan yksinkertaisia grafikoita ohjelmiston avulla. 
  • Instagram-markkinointi
  • Olen harrastukseni kautta oppinut tuottamaan kuva- ja videosisältöä Instagram-tililleni ja sen kautta kasvattamaan seuraajakuntaani 1000 seuraajasta yli 10.000 seuraajaan hyödyntäen Instagramin hashtageja ja onnistuneesti kannustamaan seuraajia kommentoimaan ja vuorovaikuttamaan tuottamani sisällön kanssa. 

Pehmeät taidot eli vahvuudet

Siinä missä kovat taidot ovat usein mitattavissa ja selkeästi määriteltävissä, pehmeät taidot liittyvät persoonallisuuteen ja tapaasi viestiä, olla ja vuorovaikuttaa muiden kanssa. Pehmeistä taidoista esimerkkinä voidaan mainita stressinsietokyky, kyky hallita omaa ajankäyttöä ja löytää ratkaisuja. On yleistä, että työnantajat peräänkuuluttavat hakijoita tietynlaisia henkilökohtaisia ominaisuuksia eli vahvuuksia, ja tällöin on hyvä että nostat esille vahvuuksia, jotka sopivat hakemasi työharjoittelupaikan luonteeseen. Mainitse CV:ssä mielellään 2-4 henkilökohtaista vahvuutta. 

Esimerkki: 

  • RatkaisukeskeisyysOlen nopea ja joustava löytämään ratkaisuja eteen tulleisiin haasteisiin ja huolehtimaan siitä, että yllättävät tilanteet eivät estä tavoitteiden saavuttamista. 
  • Stressinsietokyky
  • Pystyn hallitsemaan stressiä ja toimimaan hyvin myös tilanteissa, joissa työn kuormitus ja vaativuus on normaalia suurempaa. 

Vapaaehtoistyö

Oletko ollut aktiivisesti mukana opiskelijatoiminnassa? Tämä kannattaa mainita ansioluettelossa, sillä se kertoo työnantajalle siitä, että olet aktiivinen ja aloitteellinen, mitkä ovat ominaisuuksia monet työnantajat arvostavat. Mainitse mielellään myös muu vapaaehtoistyö, vaikkapa urheiluseuran rahankeräysten koordinointi tai joulujuhlien järjestäminen. 

Esimerkki:Vaihto-opiskelijoiden tervetulokoordinaattori

Helsingin ammattikorkeakoulu

Syksy 2022

Olin syksyn 2022 aikana vastuussa ulkomaisten vaihto-opiskelijoiden vastaanottamisesta Helsingin ammattikorkeakoulussa ja esittelyjen koordinoinnista eri tahojen kanssa, esimerkiksi terveyspalvelut, opintotoimisto, opiskelija-asuntola ja opiskelijayhdistys. 

Lisäksi voit halutessasi lisätä ansioluetteloon osiot muille alasi kannalta tärkeille asioille, kuten kielitaito tai sertifioinnit. 

Parhaat vinkit työharjoittelu-CV:n kirjoittamiseen

Mikäli et ole aiemmin kirjoittanut ansioluetteloa, työharjoittelupaikkaa hakiessa on hyvä panostaa CV:n tekemiseen, sillä etenkin kiinnostavimpien työnantajien tarjoamista paikoista on kova kilpailu. Ansioluettelo on erittäin tärkeässä asemassa antamaan hyvä ensivaikutelma, ja tyylikkään ulkoasun lisäksi itse sisällön täytyy olla kohdennettu hakemaasi harjoittelupaikkaa varten. 

Räätälöi sisältö

Et varmaankaan ole nähnyt kahta identtistä työpaikkailmoitusta, joten miksi yksi ja sama CV toimisi kahteen eri työpaikkaan hakiessa? Yksi tyypillinen työnhakijoiden tekemä virhe on kierrättää samaa ansioluetteloa useaa eri työpaikkaa hakiessa. Tämä on kuitenkin väärä strategia, sillä CV:n on tärkeää räätälöidä joka työpaikkaa varten erikseen. Lue työpaikkailmoitus huolella läpi, ota muistiin keskeisiä taitoja ja muita hakijoille esitettyjä toiveita ja kerro kuinka sinä vastaat näihin toiveisiin. Lukijalle on jäätävä selkeästi vaikutelma siitä, että olet ymmärtänyt lukemasi ja mitä työnantaja haluaa työharjoittelijalta. 

Nosta opinnot kärkeen

Opiskelijoilla on harvoin paljon työkokemusta, mutta työharjoittelupaikkaa hakiessa tärkeintä onkin usein nimenomaan opinnot. Tämän vuoksi työharjoittelua varten tehty CV voikin olla järjestelty siten, että koulutus tulee ennen työkokemusta. Perinteisesti CV:n rakenteessa työkokemus tulee henkilökohtaisen profiilin jälkeen ja koulutus vasta tämän jälkeen, mutta vähän työkokemusta omaavan opiskelijan kohdalla tätä järjestystä on usein paikallaan muuttaa. 

Auta lukijaa löytämään tärkeimmät tiedot

Huomaa, että on lisäksi tärkeää että CV:n eri osioiden otsikot ovat helposti löydettävissä. Tämä nopeuttaa tärkeiden tietojen löytymistä ja antaa selkeän kuvan koko asiakirjan sisällöstä. Hyödynnä lihavointeja ja muita hienovaraisia tekstin muotoiluja tuomaan asiakirjalle ryhtiä ja rakenteen selkeyttä. 

Yksilöi saavutuksesi

Onko sinulla aiempaa harjoittelu- tai työkokemusta? Entä opintojen puitteissa tehdyistä suuremmista projekteista? Mikäli sinulla on saavutuksia, joita haluat korostaa työharjoittelupaikkaa hakiessasi, on hyvä osata kertoa saavutuksista kuvailemalla niihin liittyviä tuloksia. Mikäli olet opintojesi puitteissa vaikkapa luonut yritykselle sosiaalisen median markkinoinnin kalenterin, kannattaa CV:ssä kertoa tähän liittyvistä tuloksista, kuten kuinka seuraajien tai vuorovaikutusten määrä on työsi seurauksena kasvanut. Mitä tarkemmin osaat kertoa tuloksista numeroin, sitä parempi. 

Työharjoittelu CV - viime hetken vinkit

Oikoluvun tärkeyttä ei voi korostaa liikaa, mutta rekrytoijat kertovat näkevänsä päivittäin kömpelöitä kirjoitusvirheitä. Älä anna kirjoitusvirheiden seikkailla ansioluettelossasi, vaan lue asiakirja huolella läpi ennen sen lähettämistä. Kannattaa myös harkita pyytää ystävää tai perheenjäsentä katsomaan se läpi kriittisin silmin. 

Mikäli olet aikeissa tai tähän asti tehnyt CV:si tekstinkäsittelyohjelmalla kuten Word, nyt voi olla hyvä hetki kokeilla CV:n tekoon tarkoitettua työkalua. Jobseeker tarjoaa kattavan työkalupakin työnhakijan käyttöön, ja palveluun sisältyy muun muassa ammattilaisten suunnittelemat CV-mallipohjat sekä mallipohjat työhakemuksia varten. Tämän lisäksi palvelussa on tarjolla suuri määrä valmiita esimerkki-CV:tä ja työhakemuksia eri työtehtäviä varten. Mikäli olet hakemassa työharjoittelupaikkaa, kannattaa vilkaista valmis työharjoittelu CV esimerkki ja esimerkkityöhakemus joka tarjoaa paljon inspiraatiota hakemuksen sisältöä varten. 

Jaa via:
Johanna Puustinen
Johanna Puustinen
LinkedIn
Sisällöntuottaja
Johanna Puustinen on työelämään ja uraan intohimoisesti suhtautuva toimittajataustainen sisällöntuottaja, joka haluaa jakamalla omia kokemuksiaan ja parhaita käytäntöjä auttaa muita oikealle uralle ja unelmien työpaikkaan.

Ohita kilpailijat

Varmista, että työpaikkahakemuksesi erottuvat muiden hakijoiden hakemuksista.

Aloita tästä