Παράδειγμα βιογραφικού για πρακτική άσκηση
Written by Yiouli Sikioti, Συντάκτρια • Last updated on 19 Απρίλιος 2024

Παράδειγμα βιογραφικού για πρακτική άσκηση

Υποχρεωτική ή προαιρετική, εθελοντική ή έμμισθη, η πρακτική άσκηση είναι πολύτιμη για φοιτητές και νέους απόφοιτους, καθώς έχει για όλους τα οφέλη της επαφής με την αγορά εργασίας και της απόκτησης μιας έστω μικρής εμπειρίας, την οποία θα αξιοποιήσετε κατά την αναζήτηση της πρώτης μισθωτής σας εργασίας. Για να διεκδικήσετε μία θέση πρακτικής άσκησης, όμως, χρειάζεστε βιογραφικό σημείωμα. Αν αναρωτιέστε πώς να το φτιάξετε, θα βρείτε στο άρθρο μας χρήσιμες πληροφορίες, σημαντικές συμβουλές και παραδείγματα!

Ποιοι κάνουν πρακτική άσκηση

Η πρακτική άσκηση είναι ένας θεσμός που φέρνει φοιτητές και, συνήθως, νέους εργαζόμενους σε επαφή με την καθημερινότητα ενός εργασιακού περιβάλλοντος, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να απασχοληθούν για περιορισμένο χρονικό διάστημα σε θέσεις εργασίας συναφείς με το αντικείμενο σπουδών τους. 

Κατά την πρακτική άσκηση, που στις περισσότερες περιπτώσεις διαρκεί 2-6 μήνες, θέτετε τις θεωρητικές σας γνώσεις σε πράξη, τις θεμελιώνετε και εξελίσσετε τις δεξιότητές σας μέσω της εμπειρίας που αποκτάτε.

Φοιτητές

Αν και πλέον είναι ενταγμένη σε πολλά προγράμματα προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών, η πρακτική άσκηση μπορεί να έχει προαιρετικό ή υποχρεωτικό χαρακτήρα για τη λήψη του πτυχίου σας, ανάλογα με το τμήμα και όχι με το ίδρυμα όπου φοιτάτε.

Για παράδειγμα, για τους προπτυχιακούς φοιτητές του τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών η πρακτική άσκηση είναι υποχρεωτικό μάθημα που δίνει 12 ECTS (πιστωτικές μονάδες), ενώ για τους φοιτητές του τμήματος Πληροφορικής του ίδιου πανεπιστημίου είναι μάθημα επιλογής, δίνοντας 6 ECTS.

Υπάρχουν θέσεις πρακτικής άσκησης που λαμβάνουν ευρωπαϊκή χρηματοδότηση μέσω του ΕΣΠΑ, στην οποία περίπτωση είναι η υποχρεωτική η εγγραφή σας στον κόμβο Άτλας. Άλλες επιδοτούνται ιδιωτικά από φορείς υποδοχής. Το πρόγραμμα Erasmus+ είναι αυτό που χρηματοδοτεί την πρακτική άσκηση σε φορείς υποδοχής του εξωτερικού.

Για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσετε, από την αρχική αίτηση για πρακτική άσκηση και τις προϋποθέσεις για την έγκρισή της έως την εύρεση φορέα και την ολοκλήρωση της άσκησης, δίνονται σαφείς οδηγίες από το εκάστοτε τμήμα - οι οδηγίες μπορεί να διαφοροποιούνται από τμήμα σε τμήμα και γι’ αυτό είναι σημαντικό να ενημερωθείτε τι ισχύει συγκεκριμένα για το δικό σας.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, πάντως, ως φοιτητές καλείστε να βρείτε μόνοι σας τον φορέα υποδοχής, κι εδώ ακριβώς είναι που παίζει καθοριστικό ρόλο το βιογραφικό και η συνοδευτική επιστολή σας.

Η εύρεση φορέα μπορεί να γίνει από λίστες συνεργαζόμενων που διαθέτουν τα Γραφεία Πρακτικής Άσκησης, μέσω του κόμβου Άτλας, από σύσταση και προσωπική γνωριμία ή με αναζήτηση αγγελιών σε άλλες διαδικτυακές πύλες και σε social media, όπως στο LinkedIn ή σε γκρουπ επαγγελματιών στο Facebook.

Απόφοιτοι

Και για εσάς η πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης μπορεί να είναι υποχρεωτική ή προαιρετική. 

Αν είστε, π.χ., απόφοιτος νομικής σχολής, η πρακτική άσκηση είναι απαραίτητη προκειμένου να λάβετε την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος δικηγόρου. Ή, αν είστε απόφοιτος ΙΕΚ και δεν έχετε κάνει πρακτική άσκηση κατά τη φοίτησή σας, υποχρεούστε να την πραγματοποιήσετε σε συγκεκριμένο διάστημα από την αποφοίτησή σας, ώστε να μπορείτε να λάβετε τη Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Ωστόσο, η πρακτική άσκηση έχει μεγάλη χρησιμότητα για κάθε μελλοντικό επαγγελματία: από την ενίσχυση του βιογραφικού του έως τη δικτύωση ή και τη δυνατότητα μετατροπής της σε έμμισθη εργασία. Οπότε πολλοί νέοι απόφοιτοι διεκδικούν σχετικές θέσεις, είτε εθελοντικές είτε αμειβόμενες, ακόμα και αν δεν υποχρεούνται να το κάνουν.

Με αναζήτηση στο διαδίκτυο, θα βρείτε μεμονωμένες θέσεις ή και ολοκληρωμένα προγράμματα πρακτικής άσκησης από φορείς και επιχειρήσεις που απευθύνονται σε απόφοιτους.

Εδώ, δύο είναι τα σημαντικά: πρώτον, να δείτε αν πληροίτε τις προϋποθέσεις, καθώς κάποιες θέτουν χρονικό περιορισμό από τη λήψη του πτυχίου σας ή απαιτούν την ύπαρξη εργασιακής εμπειρίας, που όμως δεν υπερβαίνει συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (π.χ., τα 2-3 χρόνια). Και δεύτερον, να ξεχωρίσετε με το βιογραφικό σας από τους υπόλοιπους υποψήφιους, ώστε να κερδίσετε τη θέση που επιθυμείτε!

Άνεργοι

Στον ιστότοπο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), θα βρείτε σελίδα αφιερωμένη σε προγράμματα πρακτικής. Εκεί δημοσιεύονται επιδοτούμενα προγράμματα προεργασίας ή απόκτησης εργασιακής εμπειρίας που απευθύνονται σε ανέργους ή σε άτομα ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, όπως άτομα με αναπηρία ή με προσφυγικό-μεταναστευτικό υπόβαθρο.

Για τη συμμετοχή στα προγράμματα αυτά υπάρχει συνήθως ηλικιακό ή τοπικό κριτήριο, π.χ., οι αιτούντες να είναι έως 29-30 ετών ή να εγγεγραμμένοι στα μητρώα Κέντρων Προώθησης Απασχόλησης που εδρεύουν σε περιοχές συγκεκριμένων περιφερειών.

Πώς μπορώ να φτιάξω βιογραφικό για πρακτική άσκηση

Το πώς θα φτιάξετε το βιογραφικό σας εξαρτάται από το στάδιο όπου βρίσκεστε (φοιτητές ή απόφοιτοι), από το είδος της θέσης πρακτικής άσκησης που διεκδικείτε και από τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Αν είστε φοιτητές, θα πρέπει να διερευνήσετε αν διαθέτετε περιθώρια ευελιξίας στη δημιουργία του βιογραφικού σας ή αν θα πρέπει να ακολουθήσετε συγκεκριμένους κανόνες.

 Θα συνοψίσουμε τους βασικούς τρόπους:

 • Κάποια τμήματα ζητούν, ήδη κατά την υποβολή της αίτησης για συμμετοχή σε πρόγραμμα πρακτικής άσκησης, να στείλετε και βιογραφικό, το οποίο όμως είναι φτιαγμένο αποκλειστικά με πρότυπο δικού τους σχεδιασμού (σας το παρέχουν).
 • Σχεδιάζοντάς το οι ίδιοι στο Word ή χρησιμοποιώντας κάποιο από τα διαθέσιμα πρότυπά του.
 • Με εγγραφή στην εφαρμογή Europass, για δημιουργία του ομώνυμου βιογραφικού.
 • Απευθείας στον κόμβο πρακτικής άσκησης Άτλας, αφού πραγματοποιήσετε σύνδεση με το όνομα χρήστη και τον κωδικό που σας έχουν δοθεί από το ίδρυμα όπου φοιτάτε και ακολουθώντας τις οδηγίες που σας δίνονται. Αφού το φτιάξετε, μπορείτε να το καταστήσετε ορατό και διαθέσιμο για λήψη από Γραφεία Πρακτικής Άσκησης και από φορείς υποδοχής.
 • Χρησιμοποιώντας σύγχρονα και καλαίσθητα πρότυπα βιογραφικών που μπορείτε να βρείτε online, όπως αυτά του Jobseeker.

Να διευκρινίσουμε εδώ ότι οι εναλλακτικές αυτές αφορούν κυρίως τη φόρμα του βιογραφικού, καθώς οι πληροφορίες που χρειάζεται να περιλαμβάνει παραμένουν πάνω-κάτω κοινές σε όλες τις περιπτώσεις.

Στη συνέχεια του άρθρου μας, θα σας πούμε ποιες είναι αυτές και πώς μπορείτε να κάνετε το βιογραφικό σας να ξεχωρίσει. Αν είστε φοιτητές, συμβουλές που μπορούν να σας φανούν χρήσιμες θα βρείτε, επίσης, στο άρθρο μας για τη δημιουργία φοιτητικού βιογραφικού

Περιεχόμενο βιογραφικού για πρακτική άσκηση

Αν είναι η πρώτη φορά που φτιάχνετε βιογραφικό για να διεκδικήσετε μία θέση και αυτό σας δημιουργεί άγχος, να ξέρετε ότι δεν είστε οι μόνοι, αλλά ούτε μόνοι! Μόλις διαβάσετε τις οδηγίες μας, θα καταλάβετε ότι είναι πιο απλό απ’ ό,τι φαντάζεστε, γιατί το βιογραφικό έχει ξεκάθαρη λογική και η δομή του βοηθά να μπουν τα πράγματα σε τάξη.

Πρώτα απ’ όλα, δεν χρειάζεται να γεμίσετε σελίδες επί σελίδων με πληροφορίες. Αντιθέτως, καλό είναι να μην υπερβείτε τις δύο σελίδες, ενώ ακόμα και η μία μπορεί να είναι επαρκής, αρκεί οι πληροφορίες να είναι ουσιαστικές, σαφείς και να αποδίδουν τις γνώσεις και τα δυνατά σας χαρακτηριστικά. 

Πάμε, λοιπόν, να δούμε τι πρέπει να περιλαμβάνει το βιογραφικό σας.

Προσωπικά στοιχεία

Με αυτά ξεκινάτε, τοποθετώντας τα στην κεφαλίδα του εγγράφου. Πρόκειται για το ονοματεπώνυμό σας, το τηλέφωνο επικοινωνίας, το email σας και, ως απόφοιτοι, τη διεύθυνση κατοικίας. Αν είστε φοιτητές, μπορείτε προαιρετικά να συμπληρώσετε το ακαδημαϊκό ίδρυμα και το τμήμα - στην εφαρμογή του Άτλας, αντλούνται αυτόματα από το ίδρυμα φοίτησής σας. 

Παράδειγμα:

Μαρία Παππά
Τ: 6977888999
Ε: m.pappa@gmail.com, mpappa@jour.auth.gr
Ίδρυμα: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Τμήμα: Δημοσιογραφίας & Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας

Τι να προσέξετε: Ελέγξτε την ακρίβεια των στοιχείων που δίνετε. Είναι σωστά συμπληρωμένο το τηλέφωνό σας; Επίσης, αν γράψετε το προσωπικό σας email και όχι μόνο το πανεπιστημιακό, φροντίστε να δείχνει σοβαρότητα, κάνοντας χρήση του ονοματεπωνύμου σας. Διευθύνσεις email τύπου player2003@gmail.com, που φτιάξατε για εφαρμογές και παιχνίδια, δεν έχουν θέση στο βιογραφικό σας.

Προφίλ

Το προφίλ είναι μία μικρή παράγραφος που ακολουθεί τα προσωπικά σας στοιχεία, λειτουργώντας ως σύνοψη των προσόντων, των επιδιώξεων και της εμπειρίας σας. Πρόκειται για μία από τις πιο σημαντικές ενότητες του βιογραφικού, γιατί εδώ έχετε τη δυνατότητα να μιλήσετε πιο προσωπικά για εσάς και να αναδείξετε τα πιο δυνατά σας χαρακτηριστικά.

Προφίλ

Αριστούχος τεταρτοετής φοιτήτρια του τμήματος Δημοσιογραφίας & MME του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου, με γνώσεις ψηφιακού Μάρκετινγκ. Με την άριστη γνώση αγγλικών και την ικανότητά μου στην παραγωγή περιεχομένου, στοχεύω στην αρμονική ένταξη στην ομάδα της GreeceWeb για μια πρακτική άσκηση που θα με βοηθήσει να εξελίξω τις δεξιότητές μου, συμβάλλοντας παράλληλα στη δημιουργία πρωτότυπων concepts για τα social media και τα websites των πελατών σας.

Τι να προσέξετε: Το παράδειγμά μας έχει δημιουργηθεί με τη λογική της απάντησης σε συγκεκριμένη αγγελία για θέση πρακτικής άσκησης. Στόχος είναι να δείξουμε απευθείας ότι η Μαρία Παππά (επινοημένο πρόσωπο) ανταποκρίνεται σε αυτό που ζητάνε, έχει αυτοπεποίθηση και θέληση για μάθηση και ταυτόχρονα μπορεί να προσφέρει, ακόμα και από θέση πρακτικής.

Η προσαρμογή του προφίλ σας ανάλογα με τη συγκεκριμένη θέση που στοχεύετε συγκαταλέγεται στις καλές πρακτικές δημιουργίας βιογραφικού. Αν δεν σας παρέχεται η δυνατότητα να το τροποποιείτε κάθε φορά, εξετάστε ποιες είναι οι γνώσεις και οι δεξιότητες που ζητούνται περισσότερο για τις θέσεις πρακτικής που σας ενδιαφέρουν και αξιοποιήστε τες στη σύνταξή του.

Εργασιακή εμπειρία

Ναι, η πρακτική άσκηση στοχεύει στην απόκτηση εργασιακής εμπειρίας στο αντικείμενό σας. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει απαραιτήτως ότι δεν έχετε καθόλου εργασιακή εμπειρία! Ακόμα και ως φοιτητές, είναι πιθανό να έχετε απασχοληθεί part-time στην εξυπηρέτηση πελατών, σε τουριστικές επιχειρήσεις, να έχετε κάνει ιδιαίτερα μαθήματα σε παιδιά ή να έχετε προσφέρει εθελοντική εργασία.

Ακόμα και αν δεν είναι συναφή αυτά που έχετε κάνει με τη θέση πρακτικής άσκησης που διεκδικείτε, μπορείτε να τα αξιοποιήσετε για να ενισχύσετε το βιογραφικό σας, προβάλλοντας δεξιότητες και εμπειρία που σας καθιστούν ικανούς να ανταποκριθείτε στις ανάγκες της πρακτικής άσκησης. 

Εργασιακή εμπειρία

Social Media Coordinator, Ιουλ 2023-Σεπ 2023, Αίθουσα Τέχνης Ερμής, Βέροια

 • Ανέλαβα εθελοντικά τη δημιουργία και διαχείριση των προφίλ της νεοσύστατης Αίθουσας Τεχνών Ερμής σε Facebook και Instagram.
 • Σε συνεργασία με την ομάδα του πολιτιστικού κέντρου, δημιούργησα ελκυστικό περιεχόμενο για την οργανική αύξηση των ακολούθων των σελίδων, φτάνοντας τους 2.000 στο Facebook και τους 3.000 στο Instagram μέσα σε δύο μήνες.

Τι να προσέξετε: Μπορείτε να προσθέσετε κάποιο αριθμητικό στοιχείο στην περιγραφή της εμπειρίας σας ή κάτι που πετύχατε κατά τη διάρκεια της, εθελοντικής ή μη, απασχόλησής σας; Θα μπορούσε, π.χ., να είναι ο αριθμός των μαθητών που έχετε αναλάβει ή ο βαθμός βελτίωσης κάποιων εξ αυτών χάρη στα μαθήματα που τους κάνετε.

Οι αριθμοί τραβούν την προσοχή και κάνουν την περιγραφή σας πιο στιβαρή. Τα δε επιτεύγματα σάς συνδέουν στο μυαλό εκείνου που θα αξιολογήσει το βιογραφικό σας με την αποτελεσματικότητα και την επιτυχία, και αυτό είναι κάτι που θα μετρήσει υπέρ σας.

Εκπαίδευση

Αν έχετε εργασιακή εμπειρία, η ενότητα της εκπαίδευσης μπορεί να περιοριστεί στην αναφορά του ακαδημαϊκού ιδρύματος, του τμήματος και της διάρκειας των σπουδών σας, με προσθήκη ίσως κάποιων σημαντικών μαθημάτων που έχετε παρακολουθήσει. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές ή απόφοιτοι, πρώτα θα αναφέρετε το μεταπτυχιακό σας και μετά το προπτυχιακό πρόγραμμα που ολοκληρώσατε, ακολουθώντας αντίστροφη χρονολογική σειρά. 

Αν, όμως, η εργασιακή σας εμπειρία είναι ανύπαρκτη ή ελάχιστη, αυτή η ενότητα γίνεται κεντρική στο βιογραφικό σας, ώστε να αναδείξετε γνώσεις και προσόντα σας. Συνοψίστε σε bullet points μαθήματα, εργασίες, ερευνητική δραστηριότητα και επιτεύγματα αυτής της περιόδου της ζωής σας, που δείχνουν τις χρήσιμες γνώσεις που έχετε αποκτήσει και τις δεξιότητες που έχετε καλλιεργήσει.

Εκπαίδευση

Τμήμα Δημοσιογραφίας & Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, Σεπ 2020-σήμερα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, Θεσσαλονίκη

 • Έχοντας επιλέξει κατεύθυνση Μέσων Επικοινωνίας, έχω ολοκληρώσει μαθήματα που αφορούν το Μάρκετινγκ και τη Διαφήμιση, όπως Συμπεριφορά Καταναλωτή, Στρατηγικό Μάρκετινγκ και Τεχνικές Διαφήμισης, με μέσο όρο βαθμολογίας 8,7 έως τώρα.
 • Ήμουν μέλος της τριμελούς ομάδας που έλαβε την 1η θέση σε εσωτερικό διαγωνισμό του τμήματός μας για τον σχεδιασμό ψηφιακής καμπάνιας εταιρείας ενοικίασης ποδηλάτων.
 • Χάρη σε μαθήματα όπως Λήψη και Επεξεργασία Φωτογραφίας και Σχεδιασμός Ψηφιακών Γραφικών, αλλά και προσωπικού ενδιαφέροντος και ενασχόλησης, έχω αποκτήσει εξοικείωση με εφαρμογές όπως το Photoshop και το Illustrator.

Τι να προσέξετε: Ανάλογα με τις προδιαγραφές της θέσης πρακτικής άσκησης που σας ενδιαφέρει ή τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσετε, μπορεί να μην ενδείκνυται η γενική ενότητα εκπαίδευσης στο βιογραφικό σας, αλλά να έχουν μεγαλύτερη αξία ενότητες αφιερωμένες αποκλειστικά σε εργασίες και ερευνητική δραστηριότητα ή στη φοιτητική/κοινωνική σας δράση. 

Και σε αυτή την περίπτωση, πάντως, μπορείτε να λάβετε υπόψη τις καλές πρακτικές που αναφέρουμε.

Τεχνικές δεξιότητες

Αυτές αφορούν τις γνώσεις λογισμικών, εφαρμογών και προγραμμάτων και είναι απαραίτητες στο βιογραφικό σας, σε μορφή λίστας, όπου και όπως και αν το φτιάξετε.

Από τη γνώση του MS Office, που είναι σχεδόν καθολική η ζήτησή της, έως εξειδικευμένα προγράμματα (π.χ., γλώσσες προγραμματισμού για designers, AutoCAD για μηχανικούς και αρχιτέκτονες, Illustrator για γραφίστες κ.ο.κ.), πρόκειται για γνώσεις που χρειάζεται να δηλώσετε ότι τις έχετε και μάλιστα σε τι βαθμό (Μέτρια γνώση, Καλή ή Άριστη).

Μπορείτε επίσης να αναφέρετε την πιστοποίηση που έχετε λάβει, η οποία τεκμηριώνει την επάρκειά σας. 

Τι να προσέξετε: Αν κάνετε χρήση πανεπιστημιακών εργαλείων για τη δημιουργία του βιογραφικού σας, είναι πιθανό να σας ζητείται ούτως ή άλλως η αναφορά πιστοποιήσεων.

Γλώσσες

Για τις ξένες γλώσσες, ισχύει ό,τι ακριβώς αναφέραμε για τις τεχνικές δεξιότητες, τόσο όσον αφορά την απαραίτητη παρουσία τους στο βιογραφικό σας όσο και στον τρόπο με τον οποίο θα τις καταγράψετε (σε λίστα και σημειώνοντας το επίπεδο γνώσης κάθε μίας).

Σεμινάρια και Συνέδρια

Η θέληση για γνώση, ο ενθουσιασμός για την ανακάλυψη νέων πραγμάτων, η διάθεση για βελτίωση είναι στοιχεία που μετρούν όταν αποφασίζουν αν θα σας καλέσουν για συνέντευξη για τη θέση πρακτικής που διεκδικείτε. 

Γι’ αυτό ακριβώς, η παρακολούθηση σεμιναρίων και ημερίδων και η συμμετοχή σε συνέδρια έχουν θέση στο βιογραφικό σας, καθώς δείχνουν το φιλομαθές σας πνεύμα. 

Σεμινάρια και Ημερίδες

Παραπληροφόρηση: Εμπειρικές Προσεγγίσεις, Ιουν 2023

 • Παρακολούθηση της ομώνυμης Ημερίδας που διοργάνωσαν το ΠΜΣ Επικοινωνίας και το Εργαστήριο Κοινωνικών Μέσων του τμήματος Δημοσιογραφίας & ΜΜΕ σχετικά με τα fake news, την παραποίηση ειδήσεων και το fact-checking.

Τhe Psychology of User Experience, Οκτ 2022

 • Παρακολούθηση του διήμερου online σεμιναρίου του Ινστιτούτου Επικοινωνίας πάνω στις διανοητικές διεργασίες που επηρεάζουν την ανθρώπινη συμπεριφορά και τις γνωστικές προκαταλήψεις.

Soft skills

Πρόκειται για χαρακτηριστικά και δεξιότητες που δεν είναι μετρήσιμες ή προϊόν τυπικής εκπαίδευσης, όπως: υπευθυνότητα, αναλυτική σκέψη, προσοχή στη λεπτομέρεια, ομαδικότητα, προσαρμοστικότητα κ.λπ. Κι είναι αυτά ακριβώς τα χαρακτηριστικά που μπορούν να σας ξεχωρίσουν από άλλους υποψήφιους με τα ίδια τυπικά προσόντα.

Αν έχετε, λοιπόν, τη δυνατότητα να συμπεριλάβετε στο βιογραφικό σας, σε μορφή λίστας, τα δικά σας soft skills, μην αμελήσετε να το κάνετε. Αν δεν έχετε αυτή τη δυνατότητα, μπορείτε να εντάξετε κάποια από αυτά στη σύνοψη του προφίλ σας ή στις περιγραφές της εκπαίδευσης και της εργασιακής εμπειρίας σας.

Τι να προσέξετε: Αναφέρονται συγκεκριμένα soft skills στην αγγελία που απαντάτε; Αυτά αξίζει να συμπεριληφθούν στο βιογραφικό σας, εφόσον φυσικά τα διαθέτετε. Δεν υπάρχει σχετική αναφορά; Στα παραδείγματα βιογραφικού μας θα βρείτε άρθρα που αφορούν έναν αριθμό επαγγελμάτων. Σε καθένα, μπορείτε να δείτε τα πιο σημαντικά soft skills για τους επαγγελματίες του χώρου και άρα και για εσάς, τους μελλοντικούς επαγγελματίες. 

Εντυπωσιάστε με το βιογραφικό σας για πρακτική άσκηση

Η δημιουργία του βιογραφικού για πρακτική άσκηση, όπως είδατε, εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, τόσο σε ό,τι αφορά τη φόρμα του όσο και στο τι αξίζει ή μπορείτε περισσότερο να αναδείξετε μέσω του περιεχομένου του.

Τα πρότυπα βιογραφικών που διαφοροποιούνται από τα συνηθισμένα, με μοντέρνο ή πιο κλασικό σχεδιασμό, ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας, σε συνδυασμό με την εφαρμογή των καλών πρακτικών στη σύνταξη των πληροφοριών, μπορούν να σας βοηθήσουν να εντυπωσιάσετε τόσο με την εμφάνιση όσο και με το περιεχόμενο του βιογραφικού σας.

Ακόμα και αν δεν έχετε ευελιξία στην επιλογή προτύπου, λόγω ανάγκης συμμόρφωσης σε συγκεκριμένες διαδικασίες, μπορείτε να αξιοποιήσετε μέρος των συμβουλών μας και αντλήσετε έμπνευση από τα παραδείγματά μας, ώστε να φτιάξετε ένα βιογραφικό που επιτυγχάνει να τονίσει τα προσόντα σας, αυξάνοντας τις πιθανότητες επιτυχίας κατά τη διεκδίκηση της θέσης πρακτικής άσκησης που επιθυμείτε.

Καλή σας τύχη!

Κοινή χρήση μέσω:
Yiouli Sikioti
Yiouli Sikioti
Συντάκτρια
Έμπειρη δημοσιογράφος και Content Writer, η Γιούλη Συκιώτη δημιουργεί αναλυτικούς οδηγούς για δυνατό βιογραφικό, αποτελεσματική συνοδευτική επιστολή και επιτυχία στην αναζήτηση εργασίας.

Ξεπέρασε τον ανταγωνισμό

Κάνε τις αιτήσεις εργασίας σου να ξεχωρίζουν από άλλους υποψηφίους.

Ξεκίνα