Παράδειγμα βιογραφικού δικηγόρου
Γράφει Yiouli Sikioti, Συντάκτρια • Τελευταία ενημέρωση 18 Απρίλιος 2024

Παράδειγμα βιογραφικού δικηγόρου

Το επάγγελμα του δικηγόρου είναι από τα δυσκολότερα στην άσκησή τους, περιλαμβάνοντας συνεχή μελέτη και απαιτώντας ψυχική αλλά και σωματική αντοχή. Ως δικηγόροι, οφείλετε να εκπροσωπήσετε με τον καλύτερο τρόπο τους εντολείς σας. Αν, όμως, αναζητάτε επαγγελματική στέγη, αυτόν που οφείλετε να εκπροσωπήσετε με τον καλύτερο τρόπο είναι τον εαυτό σας. Μπορεί η σύνταξη ενός βιογραφικού να είναι πολύ πιο απλή από τη σύνταξη ενός νομικού εγγράφου, έχει όμως και αυτή τις καλές πρακτικές της, τις οποίες μοιραζόμαστε στο άρθρο μας.

Βασικές ενότητες βιογραφικού

Ένα βιογραφικό που στοχεύει σε εύρεση εργασίας συνιστάται να είναι σύντομο και περιεκτικό (δύο σελίδες Α4), δίνοντας τη δυνατότητα στον πιθανό εργοδότη ή συνεργάτη να δει γρήγορα και άκοπα τα δυνατά σας χαρακτηριστικά.

Σε αυτό το πλαίσιο, κάποιες πληροφορίες έχουν μεγαλύτερη βαρύτητα άλλες. Σε αυτές ακριβώς θα εστιάσουμε, δίνοντας συμβουλές και παραδείγματα.

Προσωπικά στοιχεία

Στοιχεία όπως η ηλικία, το φύλο και η οικογενειακή κατάσταση ήταν συνήθη παλαιότερα στα βιογραφικά. Όχι όμως πια. Απαραίτητα προσωπικά στοιχεία, πλέον, είναι μόνο το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση και τα στοιχεία επικοινωνίας σας. Μπορείτε, όμως, να εμπλουτίσετε την κεφαλίδα του βιογραφικού σας, προσθέτοντας:

 • Headline, δηλαδή έναν επαγγελματικό τίτλο, ο οποίος μπορεί να είναι απλός, όπως «Δικηγόρος παρ’ Εφέταις - Μέλος Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών» ή εξατομικευμένος, δηλώνοντας την ειδίκευσή σας ή τα χρόνια της εμπειρίας σας.
 • Το γεγονός ότι έχετε άδεια οδήγησης και είστε κάτοχος Ι.Χ. αυτοκινήτου ή μηχανής, αν η αγγελία εργασίας κάνει σχετική αναφορά.

TIP:

Αν είστε άντρας νεαρής ηλικίας και η αγγελία θέτει ως απαραίτητη προϋπόθεση τις εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις, συμπεριλάβετε τη σχετική πληροφορία, για να αποφύγετε το ρίσκο να αγνοηθεί το βιογραφικό σας.

Προφίλ

Το προφίλ είναι μια παράγραφος των 50-70 λέξεων που ακολουθεί τα προσωπικά σας στοιχεία, συμπυκνώνοντας σε 2-3 προτάσεις το ποιοι είστε ως επαγγελματίες. Αποτελώντας μια μικρή περίληψη της πορείας σας, στόχος της είναι να τραβήξει την προσοχή και να δώσει κίνητρο για την περαιτέρω μελέτη του βιογραφικού σας.

Προφίλ

Μάχιμη δικηγόρος, με ειδίκευση στο Αστικό και Εργατικό Δίκαιο και 240 παραστάσεις ενώπιον δικαστηρίων. Κάτοχος πτυχίου και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών από τη Νομική Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Μιλώ άριστα την αγγλική και πολύ καλά τη γερμανική γλώσσα, διαθέτω μεθοδικότητα και ευχέρεια στη σύνταξη δικογράφων και διακρίνομαι για τη διαπραγματευτική μου ικανότητα.

TIP:

Όσο πιο δυνατό το προφίλ τόσο πιο πιθανό να πετύχει τον στόχο του. Αποφύγετε τις γενικότητες και εστιάστε στην εμπειρία σας, αναφέρετε την εξειδίκευσή σας, τονίστε 2-3 κρίσιμες δεξιότητές σας και κάποια ενδεχόμενη επιτυχία ή διάκρισή σας.

Επαγγελματική εμπειρία

Απαραίτητη προϋπόθεση για να λάβετε άδεια άσκησης επαγγέλματος Δικηγόρου είναι η ολοκλήρωση της 18μηνης πρακτικής άσκησής σας. Ως εκ τούτου, κάθε δικηγόρος με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος έχει μια έστω μικρή εργασιακή εμπειρία να συμπεριλάβει στο βιογραφικό του.

Συχνά, οι δικηγόροι στην Ελλάδα επιλέγουν να κρατήσουν αυτή την ενότητα απολύτως συνοπτική, αναφέροντας μόνο την ιδιότητα με την οποία εργάστηκαν ή συνεργάστηκαν (Ασκούμενος δικηγόρος, Δικηγόρος, Διαμεσολαβητής, Νομικός σύμβουλος κ.λπ.), το γραφείο ή την εταιρεία και το χρονικό διάστημα.

Ωστόσο, είναι χρήσιμο να προσθέσετε κάτω από κάθε εγγραφή μια μικρή περιγραφή της εμπειρίας σας, όπως το είδος των υποθέσεων που έχετε χειριστεί και τις αρμοδιότητές σας, ώστε να είναι ευδιάκριτο το γεγονός ότι διαθέτετε εμπειρία στο επιθυμητό αντικείμενο. 

Επαγγελματική εμπειρία

Σεπ 2021-Σήμερα Δικηγόρος, Μ&Μ Law Firm, Θεσσαλονίκη

 • Παραστάσεις ενώπιον των κατά τόπων Ειρηνοδικείων και Πρωτοδικείων.
 • Αναλαμβάνω τη διεκπεραίωση αγοραπωλησιών, υποθέσεις διαζυγίων, ελέγχους τίτλων και μεταβιβάσεις ακινήτων, εκδόσεις διαταγών πληρωμής και ανακοπές κατά διαταγών πληρωμής, διεκδικητικές αγωγές και αγωγές αποζημίωσης.
 • Παρέχω νομικές συμβουλές και δικαστική εκπροσώπηση σχετικά με συμβάσεις εργασίας, ατομικές και ομαδικές απολύσεις, συνταξιοδοτήσεις.

Δεκ 2018- Απρ 2020 Ασκούμενη Δικηγόρος, Δικηγορικό Γραφείο Νικόλαος Γεωργόπουλος & Συνεργάτες, Θεσσαλονίκη 

 • Μελετούσα επιμελώς τη νομοθεσία και τη νομολογία, αναλαμβάνοντας τη σύνταξη και κατάθεση δικογράφων.
 • Επικοινωνούσα διά ζώσης και ηλεκτρονικά με πελάτες για την αποσαφήνιση νομικών όρων και διαδικασιών με απλό και κατανοητό τρόπο.

TIP:

Αν έχετε εμπειρία, π.χ., σε ζητήματα ποινικού και αστικού δικαίου και το γραφείο με το οποίο επιθυμείτε να συνεργαστείτε αναλαμβάνει αποκλειστικά υποθέσεις ποινικού, είναι λογικό ότι εκεί χρειάζεται να εστιάσετε και εσείς την περιγραφή σας.

Εκπαίδευση

Η ενότητα της εκπαίδευσης είναι κρίσιμης σημασίας σ’ ένα βιογραφικό σημείωμα δικηγόρου. Οι σπουδές σε ένα καλό πανεπιστήμιο και η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου ειδίκευσης έχουν βαρύτητα, όπως επίσης μετράνε οι ακαδημαϊκές επιδόσεις, με πολλά γραφεία να θέτουν ως απαραίτητη προϋπόθεση για τους μελλοντικούς τους συνεργάτες την ολοκλήρωση των σπουδών με βαθμολογία τουλάχιστον λίαν καλώς. 

Ένα από τα πράγματα, λοιπόν, που θα αναφέρετε, πέραν του πτυχίου, του ακαδημαϊκού ιδρύματος και της χρονικής διάρκειας των σπουδών, είναι ο βαθμός του πτυχίου σας. 

Μην αμελήσετε, επίσης, να τονίσετε ακαδημαϊκές σας διακρίσεις ή να σημειώσετε σημαντικές εργασίες σας, για να δείξετε την εργατικότητα, την επιμέλεια και την προσήλωσή σας στην επιτυχία και την επίτευξη αποτελεσμάτων.

Εκπαίδευση

Οκτ 2020-Δεκ 2021 Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών στο Αστικό, Αστικό Δικονομικό & 
Εργατικό Δίκαιο, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

 • Ειδίκευση στο Αστικό Δίκαιο και ολοκλήρωση του προγράμματος με γενικό βαθμό 9,87, τον υψηλότερο για όλες τις κατευθύνσεις εκείνη τη χρονιά

Σεπ 2014-Σεπ 2018 Πτυχίο Νομικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

 • Βαθμός Πτυχίου: Λίαν Καλώς (8,2)

Προγράμματα επιμόρφωσης

Η πολύ καλή νομική κατάρτιση απαιτεί και τη συνεχή ενημέρωσή σας για τις εξελίξεις της επιστήμης και του κλάδου σας, τις τροπολογίες των νόμων και τη νομολογία, αλλά και τις διάφορες μεταβολές που υφίσταται η κοινωνία. Η παρακολούθηση ημερίδων, σεμιναρίων και συνεδρίων, ως εκ τούτου, έχει ξεκάθαρα θέση στο βιογραφικό σας. 

Αν σκοπεύετε να αναφερθείτε μόνο σε σεμινάρια, ο τίτλος της ενότητας μπορεί να είναι «Προγράμματα επιμόρφωσης». Αν εντάξετε στην ίδια ενότητα και συνέδρια, προτιμήστε το «Σεμινάρια-Συνέδρια». Αναφέρετε τον τίτλο του σεμιναρίου ή του συνεδρίου που παρακολουθήσατε, τον φορέα υλοποίησής του και τον χρόνο.

TIP:

Προκειμένου να κρατήσετε το βιογραφικό σας σύντομο, μην παραθέσετε μια εκτενή λίστα σεμιναρίων/συνεδρίων. Επιλέξτε τα πιο κομβικά, με βάση και πάλι το αντικείμενο του γραφείου ή της εταιρείας όπου στοχεύετε να εργαστείτε ή με κριτήριο τις μεταβολές του κλάδου και της κοινωνίας για τις οποίες σας προετοιμάζουν, όπως, στις μέρες μας, τα σεμινάρια που αφορούν την τεχνητή νοημοσύνη.

Ξένες γλώσσες

Η άριστη ή τουλάχιστον πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας συγκαταλέγεται στα απαραίτητα προσόντα ενός δικηγόρου σήμερα. Μια δεύτερη ξένη γλώσσα θεωρείται επιπλέον προσόν, ενδυναμώνοντας το βιογραφικό σας.

Για την καταγραφή των ξένων γλωσσών, σημειώστε δίπλα ή κάτω από κάθε εγγραφή το επίπεδο της γλωσσομάθειάς σας. Αυτό μπορεί να γίνει γράφοντας το δίπλωμα που έχετε πάρει ή αναφέροντας απλώς το επίπεδο βάσει του κοινού ευρωπαϊκού πλαισίου αναφοράς για τις γλώσσες (Α1 έως Γ2).

Δεξιότητες

Θα πρέπει να θεωρήσετε δεδομένη την αναγκαιότητα γνώσης του MS Office (συχνά ζητείται και πιστοποίηση ECDL), άρα είναι κάτι που χρειάζεται να αναφερθεί σ’ ένα βιογραφικό δικηγόρου. Αυτή είναι η βασική τεχνική δεξιότητα που απαιτείται για τους επαγγελματίες του κλάδου σας, μαζί, φυσικά, με την ευρύτερη ικανότητα χρήσης H/Υ και επικοινωνίας μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

Βεβαίως, για την επιτυχή άσκηση του επαγγέλματός σας παίζουν μεγάλο ρόλο τα soft skills σας, δηλαδή κάποιες ποιότητες και κοινωνικές δεξιότητές σας από τις οποίες εξαρτάται, μεταξύ άλλων, η αποτελεσματική αλληλεπίδραση με πελάτες, συνεργάτες, δικαστές και άλλους επαγγελματίες.

Μπορείτε, λοιπόν, να εντάξετε περίπου πέντε από αυτές στο βιογραφικό σας, υπό τον τίτλο «Δεξιότητες». Κάποιες από τις πιο δημοφιλείς και χρήσιμες είναι:

 • Ακεραιότητα
 • Ευφράδεια
 • Αναλυτική και κριτική σκέψη
 • Ικανότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας
 • Διπλωματικότητα
 • Διαπραγματευτική δεινότητα
 • Ικανότητα διαχείρισης χρόνου
 • Προσοχή στη λεπτομέρεια
 • Μεθοδικότητα
 • Οργανωτικότητα
 • Συνεργατικό πνεύμα
 • Ανάληψη πρωτοβουλιών
 • Ευελιξία και προσαρμοστικότητα

Επιπλέον ενότητες

Αν φτιάχνατε το βιογραφικό σας για να εξυπηρετήσετε ακαδημαϊκούς σκοπούς ή στο πλαίσιο της ιδιότητάς σας ως ομιλητής/τρια σε συνέδριο, μια ενότητα αφιερωμένη στις δημοσιεύσεις σας όχι απλώς θα είχε θέση, αλλά θα ήταν και εξαιρετικά σημαντική.

Σε ένα βιογραφικό δικηγόρου που αναζητά εργασία σε γραφείο ή εταιρεία, όμως, οι δημοσιεύσεις δεν αποτελούν καθοριστικό κριτήριο. Αν, ωστόσο, σας περισσεύει χώρος, δεν υπάρχει λόγος να μη συμπεριλάβετε κάποιες ενδεικτικές.

Αντίστοιχα, η εθελοντική δράση σας και τα χόμπι σας έχουν θέση μόνο αν έχουν κάποια συνάφεια με το αντικείμενό σας ή η αναφορά τους τεκμηριώνει την ύπαρξη επιθυμητών προσόντων και δεξιοτήτων - και πάλι, βέβαια, υπό την προϋπόθεση ότι έχετε καλύψει τις βασικές ενότητες και σας περισσεύει χώρος.

Συμβουλές για τη σύνταξη βιογραφικού δικηγόρου

Για ένα βιογραφικό που θα κάνει καλή εντύπωση και θα αυξήσει τις πιθανότητες να σας καλέσουν σε συνέντευξη, λάβετε υπόψη και τις ακόλουθες συμβουλές.

Στόχευση και προσαρμογή

Η στόχευσή του, έτσι ώστε να σας φωτογραφίζει ως ιδανικό/ή υποψήφιο/α για τον ρόλο που διεκδικείτε, θεωρείται μία από τις καλύτερες πρακτικές δημιουργίας βιογραφικού. 

Αν έχετε τη δυνατότητα, είτε από τις πληροφορίες της αγγελίας είτε από το website του γραφείου ή της εταιρείας όπου επιθυμείτε να εργαστείτε, να εξάγετε ασφαλή συμπεράσματα για τα στοιχεία που θα σας έκαναν ταιριαστή επιλογή, προτιμήστε να προσαρμόσετε κατάλληλα βιογραφικό σας πριν το στείλετε, κάνοντας επεμβάσεις στο προφίλ, στην περιγραφή της επαγγελματικής εμπειρίας και στις δεξιότητες που έχετε συμπεριλάβει.

Δομή και εμφάνιση

Ο πιο δημοφιλής τύπος βιογραφικού είναι το αντίστροφο χρονολογικό, όπου οι ενότητες εμφανίζονται με τη σειρά που τις αναφέραμε νωρίτερα και οι επιμέρους πληροφορίες σημειώνονται από την πιο πρόσφατη στην παλαιότερη.

Η σαφής δομή, με διακριτούς τίτλους και εύλογες αποστάσεις μεταξύ των ενοτήτων, η χρήση μιας απλής serif ή sans serif γραμματοσειράς και οι σύντομες αλλά περιεκτικές προτάσεις συμβάλλουν σε ένα βιογραφικό τακτοποιημένο και ευανάγνωστο.

Τα βιογραφικά των δικηγόρων είθισται να είναι απλά και λιτά - συχνά, απλώς ένα λευκό έγγραφο με μαύρα γράμματα. Υπάρχουν, όμως, σύγχρονα πρότυπα βιογραφικών που μπορείτε να αξιοποιήσετε, τα οποία διατηρούν αυτόν τον χαρακτήρα και εκπέμπουν σοβαρότητα και επαγγελματισμό, χωρίς να είναι εμφανισιακά βαρετά.

Προσοχή στη λεπτομέρεια

Δεν χρειάζεται να σας πούμε εμείς πόσο σημαντική είναι η προσοχή στη λεπτομέρεια κατά τη σύνταξη νομικών εγγράφων. Σαφώς, λοιπόν, δεν θέλετε να δώσετε την εντύπωση ότι είστε απρόσεκτοι ή επιπόλαιοι, στέλνοντας ένα βιογραφικό με λάθη ορθογραφικά, στίξης ή μορφοποίησης. Ελέγξτε καλά το βιογραφικό σας πριν το στείλετε.

Σημειωτέον ότι το ίδιο ακριβώς ισχύει και τη συνοδευτική επιστολή σας - μπορείτε να διαβάσετε το παράδειγμα συνοδευτικής επιστολής δικηγόρου που έχουμε ετοιμάσει, για να πάρετε ιδέες για τη σύνταξη της δική σας.

Ξεχωρίστε με το βιογραφικό σας

Αν αναζητάτε εργασία ως δικηγόροι, προτιμήστε να συντάξετε ένα σαφές και συνοπτικό βιογραφικό παρά ένα μακροσκελές, με πολλές πληροφορίες και λεπτομέρειες, που πιο πιθανό είναι να κουράσουν παρά να σας βοηθήσουν να πετύχετε τον στόχο σας. Κάντε καλή εντύπωση και αυξήστε τις πιθανότητες να σας καλέσουν σε συνέντευξη:

 1. Φροντίζοντας την εμφάνιση του βιογραφικού σας και ακολουθώντας μία ξεκάθαρη δομή με ευδιάκριτες ενότητες.
 2. Γράφοντας στην αρχή του μια μικρή περίληψη τού ποιοι είστε ως επαγγελματίες.
 3. Περιγράφοντας συνοπτικά την εμπειρία σας.
 4. Τονίζοντας τις ακαδημαϊκές διακρίσεις σας, τις γνώσεις και τις δεξιότητές σας.
 5. Προσαρμόζοντας, αν έχετε τη δυνατότητα, το βιογραφικό σας, ώστε κάθε φορά να αναδεικνύει τα πιο σχετικά δυνατά σας χαρακτηριστικά.

Είστε, πλέον, έτοιμοι να φτιάξετε το δικό σας βιογραφικό δικηγόρου!

Κοινή χρήση μέσω:
Yiouli Sikioti
Yiouli Sikioti
Συντάκτρια
Έμπειρη δημοσιογράφος και Content Writer, η Γιούλη Συκιώτη δημιουργεί αναλυτικούς οδηγούς για δυνατό βιογραφικό, αποτελεσματική συνοδευτική επιστολή και επιτυχία στην αναζήτηση εργασίας.

Ξεπέρασε τον ανταγωνισμό

Κάνε τις αιτήσεις εργασίας σου να ξεχωρίζουν από άλλους υποψηφίους.

Ξεκίνα