CV на английски - структура, шаблони и съвети
Редакция от Marina Handjieva, Автор • Последна актуализация на 17 април 2024

CV на английски - как да го структурирате и напишете

Търсите работа в чужбина или в международна компания? Или кандидатствате за позиция, за която длъжностната характеристика е написана на английски? Тогава със сигурност и автобиографията, с която ще кандидатствате трябва да е на английски език. Съставянето на CV на английски не се отличава съществено от изготвянето на български език, но все пак има някои разлики и особености, които е добре да знаете по отношение на структурата и разновидностите на документа, според това дали е изготвен за американска или канадска компания, или английска (англоезична) такава в Европа. В тази статия ще намерите много полезни съвети.

Кога се използва CV на английски

Като цяло няма много съществени разлики между изготвянето на CV на български и съответно на английски език. В България се използват всички общоприети формати. Важно е обаче, да внимавате дали в обявата за работа са посочени изрично видът на форматът за автобиография, която да се предостави, както и езикът, на който тя да бъде написана.

Когато обявата е публикувана от чуждестранна или българска компания, в която официалният работен език е английският,  очакванията са и CV-то Ви да бъде подготвено на английски език. Съответно, ако обявата е публикувана на български език, но има условие за отлично ниво на владеене на английски език, също можете да изпратите автобиографията си на английски.

Трябва също много да внимавате какъв вид на документа е посочен изрично в обявата за съответната длъжност- CV на английски (автобиография) или резюме.

С помощта на онлайн инструментите на Jobseeker, можете да изготвите успешно и професионално CV на английски език, покриващо всички задължителни раздели и езикови стандарти, както на български, така и на английски език. При нас можете да намерите и различни образци за CV, които да Ви помогнат да се ориентирате и да вдъхновят написването на Вашия документ.

Разлики между CV на английски и на български език

Автобиографиите, както на английски, така и на български език си приличат по това, че не трябва да съдържат твърде дълги описанията. Прекаленото излагане на подробности може да отегчи специалистите по подбор на персонал от самото начало и вероятно няма да прочетат документа Ви до самия му край. 

Също така, хубаво е да съберете информацията в общоприетата стандартна дължина за автобиография от две страници А4. Ако обаче, кандидатствате за прием в престижен чуждестранен университет, или в по-висока образователна степен, тогава може да използвате повече от две страници. Личната Ви преценка трябва да бъде съобразена с целта на кандидатстване.

Разбира се, може и да използвате превод от български на английски език, но тогава наистина ще е добре да сте сигурни, че е използвана правилната структура, терминология на озаглавяване на разделите и не на последно място да проверите добре документа за правописни и граматически грешки. Грамотното и добре написано CV е първостепенно, абсолютно и универсално правило и основна прилика и за двете езикови версии на автобиографията Ви. 

Основната разлика идва от факта, че на английски има две разновидности на автобиографията - CV и резюме. Резюмето е вид автобиография за кандидатстване, която компаниите основно в САЩ, Канада и Австралия, а и понякога в Европа изискват. За разлика от CV-то, която е детайлен хронологичен документ, резюмето представя кратък и обобщен преглед само най-подходящите умения, свързани с предлаганата позиция.

За разлика от CV-то на английски език, коeто е детайлен хронологичен документ, резюмето представя кратък и обобщен преглед само най-подходящите умения, свързани с предлаганата позиция. Дължината на резюмето е прието да бъде не повече от една до максимум две стандартни A4 страници.

Друга съществена е разлика  наличието на Лично изявление (профил, кратко обобщение) в началото на CV- то на английски, в което кандидатът много накратко, с две до три изречения представя основните си умения, трудов стаж и цел на кандидатстването. 

Основната разлика идва от факта, че на английски език има две разновидности на автобиографията - CV и резюме.

Структура на CV на английски

Заглавие

Структурата на автобиографията на английски език винаги започва със заглавие, което най-често се явява името на кандидата. След това следват личните данни и професионалният опит (трудовият стаж) на кандидата.

Лични данни

Това е лична информация, която на английски също се нарича ​​лични данни и се отнасят за подробности като име, адрес, имейл и телефонен номер, личен уебсайт или профил в LinkedIn. Тази информация е важна за работодателите, за да могат да се запознаят с Вашата самоличност и да се свържат с Вас, в случай че прояват интерес към кандидатурата Ви.

Лично изявление/профил/цел на автобиографията

В CV-то на английски задължително трябва да включите и кратко обобщение, което се нарича „Лично изявление“ или „Личен профил“ или „Цел на автобиографията“. Важно е да напишете това резюме по кратък, ясен, увлекателен и целенасочен начин, за да подчертаете Вашите най-ценни умения и опит и да убедите проверяващия кандидатурата Ви да продължи напред с прегледа й. 

В автобиографиите на български език този раздел не е задължителен, но в последните години навлезе доста успешно и специалистите по подбор на персонал определено го харесват и намират за полезен.

Трудов стаж

Трудовият стаж е третият раздел от структурата. Точното му наименование на английски е професионален опит и винаги се дава в обратен хронологичен ред - от длъжността, която най-скоро сте заемали, назад към всяка по-предишна.

Образование

Този раздел също се представя в обратен хронологичен ред и е много важно да съобразите спецификите на изписване на наименованията на учебните заведения и абревиатурите на образователните степени. Прието е да се посочват както академичното образование и придобитата образователна степен, така и информация за средното образование, с упоменаване на вида на дипломата и профила на съответното училище.

Обучение и стажове

Хубаво е да посочите всички допълнителни обучения, курсове и стажове, които считате за релевантни за длъжността, за която кандидатствате. Не е нужно да изброявате всички, които сте завършили, а само тези, които ще Ви донесат предимство пред другите кандидати и могат да бъдат оценени като релевантни към длъжността от експертите по подбор на персонал.

Умения и езици

В английските CV-та е желателно да разграничите твърдите от меките умения и да ги представите като две отделни групи с изброяване, но в рамките на един раздел. 

За нивото на владеене на английски език наистина е важно да представите валидирана оценка за реалните Ви умения. Можете да го направите като използвате критериите за оценка въведени от Общата европейска езикова рамка ОЕЕР (CEFR), както и да приложите сертификат удостоверяващ ниво на английски издаден от системата за изпити по английски език на Кеймбридж, курсовете към Британския съвет, IELTS или също информация за успешно издържан изпит със съответното B1 или B2 ниво на НВО след 12 клас.

Нашият експертен съвет:

Като допълнителни раздели в CV-то на английски език, можете спокойно да включите и Ваши хобита, публикации, членство в професионални сдружения, ако смятате, че може да са подходящи за обявата за работа и да покажете, че имате и допълнителни интереси освен представените умения и компетентности. Също можете да предоставите и препоръки или да напишете, че се предоставят при поискване.

Нещо полезно в заключение

За средното си образование, също е добре да изпишете правилно вида на гимназията, в която сте учили и дипломата, която сте получили призната или приравнена според английските, или съответно американските и канадските стандарти. Например в Англия, Уелс и Северна Ирландия използват Общото свидетелство за средно образование и академична квалификация по набор от конкретни предмети (GCSE). В Шотландия използват шотландския Сертификат за квалификация. За САЩ и Канада това са стандартите GED и HiSET, IB както и други, в зависимост в държавата и региона, в който сте учили.

За разлика от българския език, в който образователните степени се изписват с изцяло и с малка буква, в английския има специфични начин със съкращения при тяхното изписване - Master of Arts (MA), Bachelor (BA) и др. Това има отношение и към използването на различните автоматизирани системи за сканиране и проследяване на кандидатури (ATS) от страна на компаниите работодатели и е важно да сте ги изписали правилно, за да попаднете в подходящия филтър при селекция на кандидатурата Ви.

Най-често задаваните въпроси за CV на английски

Коя автобиография наричаме CV на английски? 

Това е един от най-често задаваните въпроси, свързан с факта, че има два вида автобиографии, които съществено се отличават една от друга, в зависимост дали кандидатствате в английска или съответно англоезична компания в Европа със CV на английски език или в Канада и САЩ, със съответното резюме на английски език.

Най-лесният начин да запомните разликата е, че CV-то на английски език се използва предимно от европейски и британски компании, в които английският е официален работен език и структурата и начинът на представяне на информацията в този документ са изключително близки до CV-то на български език.

Трябва ли да сложа и снимка към CV-то на английски?

Прилагането на снимка към автобиографията също не е задължително, също както и при изготвяне на CV на български език.  Изборът е изцяло Ваш, като е хубаво да отчетете факта, че самата снимка е добре да е в паспортен формат и да показва представителен и професионален външен вид. Кадри, направени със смартфон, особено в неформална среда, неподходящо облекло, неподходящ фон, както и взети от социалните мрежи, няма да направят добро впечатление.

Необходимо ли е да имам мотивационно писмо към CV-то на английски?

Когато кандидатствате за работа с английски език или в англоезична държава, задължително трябва да подготвите и подадете и двата основни писмени документа, с които да покажете на специалистите по набиране на персонал и бъдещите работодатели, че сте подходящи за ролята или длъжността, която те предлагат. Това са Вашето CV и мотивационно писмо, които се подават заедно и в комплект и формират Вашата цялостна кандидатура за работа. 

Освен с полезни съвети и насоки за кандидатстване за работа, Jobseeker предоставя и отлични, професионално разработени шаблони за CV и шаблони за мотивационно писмо, с които лесно да създадете Вашите документи и да можете  да ги редактирате, адаптирате, актуализирате и изтегляте по всяко време с помощта на опцията за незабавен download.

Споделяне през:
Marina Handjieva
Marina Handjieva
Автор
Марина Ханджиева е дългогодишен професионалист по дигитален ПР, онлайн съдържание и автор. Представя съвременните дигитални комуникации със стратегически съвети за писане към читателите, търсещи работа.

Отличен начин да изпреварите конкурентите си

Вашата кандидатура за работа със сигурност ще се отличава от останалите.

Започнете сега