Näin tehdään vapaamuotoinen työhakemus

Kuinka tehdä vapaamuotoinen työhakemus

“Lähetä vapaamuotoinen hakemuksesi…” on työpaikkailmoituksissa melko tavallinen ilmaisu. Vapaamuotoinen työhakemus ei noudata tiettyä järjestystä, vaan hakija itse päättää mihin sen sisällössä keskittyy. Joku voi haluta keskittyä motivaatioon, kun taas toinen avoimen työpaikan kannalta oleellisen osaamisen ja saavutusten korostamiseen. Vapaamuotoinen hakemus antaa tilaa hakijan luovuudelle ja itsenäiselle ajattelulle, joten se on monessa tapauksessa lähestulkoon työnäyte omasta tavastasi tehdä töitä. Vapaamuotoisen työhakemuksen vastakohta on työhakemus, jossa työnantaja pyytää hakijoita keskittymään esimerkiksi omaan motivaatioon ja kokemukseen.

Vapaamuotoisen hakemuksen plussat ja miinukset

Vapaamuotoisen työhakemuksen yhteydessä on tärkeää ymmärtää se, että vapaamuotoinen ei suinkaan tarkoita sitä, että voisit kirjoittaa mitä tahansa ja lähettää saman työhakemuksen kymmeneen eri työpaikkaan. Toisin sanoen, rima ei ole matalampi mikäli työnantaja toivoo saavansa vapaamuotoisen hakemuksen. Kokosimme alle vapaamuotoisen hakemuksen plussat ja miinukset: 

Plussat:

 • Voit itse valita mitä asioita korostat hakemuksessasi, olipa se alakohtainen osaaminen ja koulutus, motivaatio tai henkilökohtaiset vahvuudet. Tämä mahdollistaa sen, että puutteet kuten puuttuva alan työkokemus eivät korostu samalla tapaa kun vaikkapa hakemuksessa, missä työnantaja toivoo sinun kertovan alakohtaisesta kokemuksestasi.
 • Vapaamuotoinen hakemus soveltuu hyvin mikäli olet hakemassa työtä ilman, että haluamaasi työpaikkaa on ilmoitettu työpaikkailmoituksella. Voit tällöin keskittyä hakemuksessasi seikkoihin, jotka työnantajan taustoja selvitellessäsi ovat tärkeitä, eli esimerkiksi mikäli olet hakemassa työpaikkaa ulkomaille laajentumisesta kertoneen yrityksen palveluksesta. Vapaamuotoisesta työhakemuksesta tulee tällöin ikäänkuin työnäyte siitä, kuinka hyvin olet ymmärtänyt työnantajan tarpeet lukemasi perusteella. 

Miinukset:

 • Vapaamuotoisen työhakemuksen toivominen voi olla työnantajan puolelta testi, jolla halutaan selvittää kuinka hyvin osaat lukea rivien välistä. Voi olla, että työpaikkailmoitus on kirjoitettu siten, että vain rivien välistä lukemalla on mahdollista päätellä, että hakijoiden toivotaan olevan hiljattain valmistuneita henkilöitä, joilla on toiveena edetä esihenkilö- tai johtotehtäviin lyhyessä ajassa. 
 • Mikäli työnantaja ei ole selkeästi maininnut mihin asioihin he toivovat sinun keskittyvän hakemuksessasi, voi olla vaikeaa tietää mitä asioita he painottavat rekrytoinnissa. Esimerkiksi motivaatio voi olla työnantajalle kaikkein tärkeintä, mutta mikäli tätä ei ole työpaikkailmoituksessa mainittu, voi olla että painotat “vääriä” asioita. Mikäli haluat olla varma siitä, että keskityt hakemuksessasi oikeisiin asioihin, voit ottaa rekrytoijaan tai työnantajaan yhteyttä ja kysyä mitä asioita he pitävät tärkeimpänä ja keskittyä näihin hakemuksessasi. 
 • Vapaamuotoinen hakemus vaatii yhtä paljon työtä kuin perinteinen työhakemus, joka noudattaa kaavaa jossa on esittelyn lisäksi oma osionsa työhistorialle, osaamiselle, motivaatiolle ja henkilökohtaisille vahvuuksille. 

Kuinka kirjoittaa hyvä vapaamuotoinen hakemus

Hyvä vapaamuotoinen hakemus vaatii aikaa ja vaivaa, mutta muutaman perusvinkin avulla kasvatat mahdollisuuksiasi onnistua. 

 • Räätälöi hakemuksesi aina hakemaasi työpaikkaa varten. Hakemuksesi on tärkeää heijastaa työpaikkailmoituksen sisältöä ja siinä painotettuja toiveita, vaatimuksia ja esimerkiksi mitä työnantaja kertoo työyhteisöstä. 
 • Päätä etukäteen millaisen ensivaikutelman haluat hakemuksellasi antaa, ja kuinka voit hyödyntää visuaalisia elementtejä tämän ensivaikutelman luomiseksi. Haluatko ensivaikutelman olevan hauska ja persoonallinen? Entä hillitty ja vakava? Molemmat vaihtoehdot osoittavat selkeästi eri suuntiin sen suhteen millaisia värejä ja muita visuaalisia yksityiskohtia hakemuksessa kannattaa olla. Tärkeintä on johdonmukaisuus sekä visuaalisten elementtien että haluamasi ensivaikutelman välillä.
 • Muista, että myös vapaamuotoisen työhakemuksen kohdalla on tärkeää vakuuttaa työnantaja siitä, että olet kiinnostunut nimenomaan hakemastasi työstä. Työnantajat saavat aina suuren määrän hakemuksia, jotka olisi voitu osoittaa mille tahansa yritykselle, sillä hakemuksesta ei käy selkeästi ilmi miksi olet kiinnostunut juurikin hakemastasi työstä ja työpaikasta. Viittaa siis selkeästi työpaikkaan ja alaan aina kun mahdollista, jotta lukijalle jää selkeästi kuva siitä että olet motivoitunut juuri kyseistä työpaikkaa varten. 
 • Keskity kertomaan työnantajalle kuinka voisit auttaa heitä. Mikäli pystyt kertomaan tämän konkreettisten esimerkkien kautta, sitä parempi. Voit esimerkiksi asiakaspalvelutyötä hakiessasi kertoa pystyväsi palvelemaan asiakkaita hyvin myös silloin kun jokin menee pieleen ja linjat tukkeutuvat sadoista pettyneistä asiakkaista - työnantaja ei välttämättä halua suoraan kertoa, että myös heillä on ollut haastavia tilanteita, mutta kokemustasi vaativien asiakaspalvelutilanteiden hallitsemisesta on varmasti hyötyä. 
 • Ole rohkeasti luova kirjoittaessasi vapaamuotoista työhakemusta. On todennäköistä, että aloilla, joissa kovin luova hakemus ei toimi, ei myöskään toivota vapaamuotoisia työhakemuksia, joten voit uskoa että mikäli työnantaja nimenomaan pyytää vapaamuotoista työhakemusta, voit heittää kehiin persoonaasi ja antaa luovuutesi näkyä. Voit esimerkiksi ottaa hakemukseesi mukaan väliotsikot, kuten “Miksi Yritys Oy kiinnostaa minua työpaikkana” tai “Millainen olen työkaverina”. 
 • Vapaamuotoinen työhakemus voi olla myös visuaalisten elementtien suhteen joukosta erottuva. Helpoin tapa luoda myyvä vapaamuotoinen hakemus on käyttää valmista mallipohjaa, joita on tarjolla jokaiseen tarpeeseen ja tyyliin sopivia. 

Huomioi, että vapaamuotoisen hakemuksen kaverina lähetetään aina CV. Näiden asiakirjojen on ainakin visuaalisesti hyvä soveltua yhteen, joten ota käyttöösi työhakemuksen kanssa yhteen sopivat CV-mallit. Mikäli valitset motivaatiosi ja saavutuksesi hakemuksesi keskeisiksi teemoiksi, CV tukee hakemustasi esittämällä faktat kuten työhistoriasi ja koulutuksesi.

Vinkki:

Vapaamuotoinen hakemus on melko tavallinen toive työnantajilta. Huhtikuussa 2024 Oikotiellä oli lähes 650 työpaikkailmoitusta, joissa toivottiin työnhakijaa lähettävän vapaamuotoinen työhakemus. Vapaamuotoisen hakemuksen vastakohta on hakemus, jossa työnantaja toivoo hakijaa keskittyvän vaikkapa motivaatioon tai pehmeisiin taitoihin eli henkilökohtaisiin vahvuuksiin. Mikäli työnantaja ei erikseen mainitse millaista hakemusta sinusta odotetaan, voit itse valita haluatko kirjoittaa vapaamuotoisen hakemuksen tai perinteisen.

Parhaat vinkit: näin onnistut vapaamuotoisen hakemuksen kanssa

Koska hyvän hakemuksen kirjoittaminen vaatii aikaa ja vaivaa, on tärkeää tiedostaa parhaat vinkit ja käytännöt, joiden avulla kasvatat mahdollisuuksiasi napata unelmiesi työpaikka. 

Liitä mukaan CV

Ansioluettelo ja työhakemus kuuluvat aina yhteen, mikäli työnantaja ei erityisesti mainitse toivovansa vain toista näistä asiakirjoista. Kun teet vapaamuotoisen työhakemuksen kanssa lähetettävän CV:n, huomioi että ne luovat johdonmukaisen kokonaisuuden sekä visuaalisesta näkökulmasta että sisällön puolesta. Mikäli CV:si keskittyy työhistoriaan, koulutukseen, kursseihin ja muuhun osaamiseen, voit omistaa hakemuksen motivaatiollesi ja pehmeille taidoille. Kokonaisuutena asiakirjat täydentävät toisiaan. Mikäli käytät hakemuksesi tai CV:si tekoon valmista mallipohjaa, on tärkeää että molemmat asiakirjat noudattavat samaa tyyliä. 

Tee etsivätyötä

Etsi työnantajasta lisää tietoa sen lisäksi, mitä työpaikkailmoituksessa kerrotaan. Usein on niin, että esimerkiksi uutisissa on ollut tietoja, jotka valottavat yrityksen tilannetta ja taustoja, ja toisaalta sosiaalisen median kanavat, etenkin Linkedin, ovat oikeita kultakaivoksia työnhakijoille, sillä ne tarjoavat paljon tietoa tapahtumista, uutisista ja yrityksen palveluksessa työskentelevistä henkilöistä. Kaikki tämä tieto voi olla hyödyksi työnhaussa, ja taustojen ymmärtäminen auttaa sinua kohdentamaan hakemuksesi entistä paremmin. Esimerkiksi taantuman kurittama liiketoiminta voi olla hyvä syy korostaa mahdollisia saavutuksia kustannustehokkuuteen tai liiketoiminnan kasvattamiseen liittyen. 

Keskity oleelliseen

Vapaamuotoinen ei tarkoita sitä, että työhakemukseen kannattaa kirjoittaa koko elämänkertasi, tai että hakemuksen olisi tarkoitus olla mahdollisimman pitkä. Päätä siis jo ennen hakemusta kirjoittamaan ryhtymistä mihin asioihin keskityt hakemuksessasi, ja noudata tätä suunnitelmaa. Sinun ei esimerkiksi kannata toistaa liikaa samoja faktoja jotka työnantaja löytää ansioluettelostasi, ja toisaalta mikäli työhistoriasi ja kokemuksesi tekevät sinusta erityisen pätevän hakijan, voit mainita nämä hakemuksessasi lyhyesti ja kertoa enemmän motivaatiostasi ja henkilökohtaisista vahvuuksistasi. 

"Vapaamuotoisessa hakemuksessa voit itse valita mitä asioita painotat, ja lisäksi voit käyttää luovuuttasi. Mihin hakemuksessa kannattaa keskittyä voi olla mahdollista lukea työpaikkailmoituksen rivien välistä. 

Varmista puhuttelevasi työnantajaa

Kun olet kirjoittamassa vapaamuotoista työhakemusta, on tärkeää että pidät mielessäsi yhden tärkeän kysymyksen, joka työnantajan mielessä on hakemustasi lukiessa: miksi juuri tämä työpaikka on sinusta kiinnostava? Mikäli hakemuksesi ei vastaa selkeästi tähän kysymykseen, jätät lukijan kylmäksi ja voit pahimmassa tapauksessa antaa kuvan siitä, että olet kyllä pätevä ja osaava, mutta olet hakemassa satunnaisesti eri työpaikkoja ilman, että olisit erityisen kiinnostunut juuri hakemastasi työstä. Liian ympäripyöreä ja yleinen hakemus, vaikka se olisi kuinka persoonallinen, ei siis toimi, vaan lukijan on pystyttävä saamaan selkeä kuva siitä miksi haluat juuri kyseisen työpaikan. 

Viime hetken vinkit: vapaamuotoinen työhakemus

Vapaamuotoinen työhakemus on monen työnantajan toivoma työhakemustyyppi, joka jättää tilaa luovuudelle ja antaa mahdollisuuden korostaa niitä tekijöitä, jotka omasta mielestäsi tekevät sinusta pätevän hakijan. 

 • Vapaamuotoinen työhakemus voi korostaa motivaatiotasi, uratoiveitasi, henkilökohtaisia vahvuuksiasi tai saavutuksiasi, mutta mikä tärkeintä, sen on kerrottava työnantajalle kuinka sinä voisit aivan konkreettisesti olla avuksi. 
 • Kun haluat erottua joukosta, tee vapaamuotoinen hakemuksesi valmiin mallipohjan avulla. Voit tällöin hyödyntää erilaisia visuaalisia elementtejä tukemaan oman hakemuksesi sisältöä.
 • Vapaamuotoinen hakemus tarvitsee kaverikseen CV:n. Luo sekä hakemus että CV siten, että ne muodostavat johdonmukaisen kokonaisuuden sekä sisällön että visuaalisen tyylin näkökulmasta. Entistä useampi käyttää hakemuksen ja CV:n tekemiseen valmiita mallipohjia.
Jaa via:

Ohita kilpailijat

Varmista, että työpaikkahakemuksesi erottuvat muiden hakijoiden hakemuksista.

Aloita tästä