Työhakemus ruotsiksi
Written by Johanna Puustinen, Sisällöntuottaja • Last updated on 3. kesäkuuta 2024

Työhakemus ruotsiksi

Työhakemus on hyvä osata tehdä ruotsiksi, mikäli olet hakemassa työpaikkaa ruotsinkieliseltä alueelta, julkiselta sektorilta kun työtehtävältä edellytetään hyvää toisen kotimaisen kielen taitoa, ja luonnollisesti myös mikäli olet aikeissa hakea työpaikkaa Ruotsista. Hakemusta tehdessä on hyvä tuntea työnhaun keskeinen sanasto ruotsiksi, välttää automaattisia käännöksiä ja Ruotsista työpaikkaa hakiessa tiedettävä myös kuinka kielioppisäännöt, kuten päivämäärän muotoilu eroavat Suomen ja Ruotsin välillä. Kohdistuipa työnhakusi Suomeen tai Ruotsiin, on lisäksi tärkeää että osaat kertoa kiinnostavalla tavalla omasta osaamisestasi, kokemuksestasi ja motivaatiostasi.

Työhakemuksen rakenne

Työhakemus on keskeinen osa työnhakua ja usein ratkaiseva sen kannalta, haluaako työnantaja kutsua hakijan työhaastatteluun vai ei. Monessa tapauksessa työnantajat ja rekrytoijat tarkistavat ensin hakijan CV:n ja mikäli hakija täyttää esimerkiksi koulutuksen ja työkokemuksen kannalta työlle asetetut keskeiset vaatimukset, tämän jälkeen luetaan hakijan työhakemus joka kertoo etenkin hakijan motivaatiosta. Ruotsinkielisen työhakemuksen sisältö ja rakenne on pitkälti sama kuin suomenkielisenkin hakemuksen. 

 1. Työhakemuksessa on hyvä olla muodollisuuden vuoksi asiakirjan nimi eli Hakemus tai Työhakemus.
 2. Hakemuksessa on tärkeää olla hakijan yhteystiedot, eli nimi, osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero. Etenkin sähköpostiosoite ja puhelinnumero ovat tärkeitä, jotta hakijaan saadaan yhteys esimerkiksi työhaastattelukutsun johdosta. 
 3. Päiväys ja paikkakunta. 
 4. Vastaanottajan tiedot eli yrityksen nimi, rekrytoinnista vastaavan henkilön nimi mikäli tiedossa, sekä osoite. 
 5. Viite joko työpaikkailmoitukseen tai kanavaan, josta tieto työpaikasta on peräisin.
 6. Hakemasi työtehtävän nimi, esimerkiksi “Yritysmyynnin ammattilainen, ohjelmistomyynti”.
 7. Varsinaisen sisällön suhteen työhakemus on jokseenkin vapaamuotoisempi kuin rakenteeltaan melko vakiintunut CV, mutta työhakemuksessa on tärkeää olla tavalla tai toisella otettu huomioon odotukset sen suhteen, mitä asioita hakemuksessa on mukana. Ensinnäkin on tärkeää luoda lyhyt ja napakka aloitus, jonka avulla houkutellaan lukija tutustumaan hakemukseen tarkemmin. On tärkeää välttää turhia muodollisuuksia, sillä nämä eivät anna hakemuksellesi mitään lisäarvoa vaan päinvastoin, varastavat tilaa tärkeämmiltä asioilta. 
 8. Toiseksi tulee kappale, joka keskittyy työhistoriaasi ja saavutuksiisi. Muista aina räätälöidä tämä kappale hakemaasi työpaikkaa varten ja korostaa asioita, jotka liittyvät hakemaasi työhön. Tässä kappaleessa kannattaa tuoda esille mahdollisia saavutuksia etenkin numerojen valossa, sillä nämä kertovat ei ainoastaan mitä olet työurasi aikana tehnyt, mutta myös kuinka hyvin olet työsi tehnyt
 9. Osaamiseen liittyvä kappale kertoo avoimen työpaikan vaatimusten valossa tarinan siitä, kuinka osaamisesi voisi työnantajaa hyödyttää. Esimerkiksi pitkä kokemus tuotekehityksestä ja uusien tuotteiden lanseeraamisesta on todennäköisesti opettanut sinulle tuotekehityksen prosessien ja kaupallisen suunnittelun taitoja. 
 10. Työnantajat ovat entistä enemmän kiinnostuneita siitä, millaisia henkilöitä he palkkaavat, sillä työkulttuurin merkitys tuloksien kannalta on nykyisin hyvin tiedossa. Usein jo työpaikkailmoituksessa peräänkuulutetaankin hakijoilta tietynlaisia henkilökohtaisia vahvuuksia, jotka ovat ammattikielellä pehmeitä taitoja. Ota siis hakemuksessasi esille omat vahvuutesi ja kerro millainen olisit osana työyhteisöä.
 11. Motivaatio on toinen asia, jota työnantajat painottavat entistä enemmän. Tämä onkin loogista, sillä mikäli työnantaja voi valita kahden yhtä pätevän hakijan väliltä, on luonnollista että työnantaja valitsee sen jonka motivaatio työtä varten on kovin.
 12. Lopetus on tärkeä osa hyvää hakemusta. Älä siis unohda napakan ja myyvän lopetuksen merkitystä. Summaa lopetuksessa myyntivalttisi ja kerro lyhyesti mitä voisit työn puitteissa tarjota työnantajalle, esimerkiksi asiakaspalvelutyössä kielitaitosi ja aiemmassa asiakaspalvelutyössä opitut ongelmanratkaisutaidot. 

Työhakemuksen kielen tyyli 

Mikäli olet kirjoittamassa työhakemusta omalla äidinkielelläsi, on luonnollista että ymmärrät hyvin eri tyylien erot ja on helppoa pysytellä johdonmukaisessa tyylissä koko työhakemuksen läpi. Mutta kun olet kirjoittamassa työhakemusta toisella kielellä - vaikka kyseessä olisikin toinen kotimainen kieli - on tärkeää perehtyä myös kielen eri sävyihin ja välttää esimerkiksi eri tyylien sekoittamista. Toinen asia, joka on hyvä pitää mielessä, on että työhakemus on Ruotsissa “personligt brev”, kun taas suomenruotsiksi “ansökan”. 

Nyrkkisääntönä voidaan sanoa, että neutraali peruskieli toimii aina. Mikäli olet epävarma tiettyjen sanontojen tai ilmaisujen tyylistä, voit aina tarkistaa verkossa olevista sanakirjoista millaisissa yhteyksissä kyseisiä sanontoja käytetään ja päätellä tämän avulla onko se sopiva ilmaisu hakemukseesi. Kilpailu työmarkkinoilla on kovaa, joten on ymmärrettävää että voi tulla houkutus erottua hakijajoukosta persoonallisella kielenkäytöllä, mutta tämän sijaan voi olla hyvä kokeilla erottuvuuden helpottamiseksi tyylikästä työhakemusmallipohjaa, jonka avulla on helppo antaa positiivinen ensivaikutelma muutamassa sekunnissa. 

Yksi asia, jota kannattaa ehdottomasti välttää ruotsinkielistä työhakemusta kirjoittaessa on automaattisten käännösten käyttäminen. Älä missään tapauksessa kirjoita ensin hakemustasi suomeksi ja käännä se sitten esimerkiksi Google Translaten avulla - konekäännökset eivät ole koskaan laadultaan niin hyviä, että ne eivät automaattisesti näyttäisi kömpelöiltä konekäännöksiltä, vaan niiden käyttäminen antaa sinusta lisäksi laiskan kuvan ja saa lukijan epäilemään, että et ollenkaan osaa ruotsia. 

Työhakemukseen parhaiten soveltuvaa kieltä voisi kuvailla sanoilla neutraali ja yksinkertainen. Käytä mielellään adjektiiveja kuvailemaan itseäsi ja työhistoriaasi, mutta tätäkin tärkeämpää on kertoa faktat ja esimerkiksi saavutukset selkeällä tavalla. Muista, että kielikuvien ja sanontojen käyttäminen pitää aina sisällään riskejä mikäli kielitaitosi ei ole aivan sujuva, ja etenkin kielikuvat eivät useimmiten käänny suoraan toiselle kielelle. 

Muista, että mikäli suomalainen työnantaja on julkaissut työpaikkailmoituksen ruotsiksi, tällöin on tärkeää tehdä myös hakemus ruotsiksi jollei hakijoille anneta itselleen mahdollisuutta valita millä kielellä he hakemuksen tekevät. Ruotsin kielen vaatimus on vahva etenkin julkisella sektorilla (1), ja julkisen sektorin työpaikkailmoitukset julkaistaan usein molemmilla kielillä. 

Vinkki:

Mikäli olet hakemassa työpaikkaa Ruotsista, voit noudattaa pitkälti samoja sääntöjä kuin luodessasi työhakemusta ruotsiksi hakiessasi työpaikkaa Suomesta. Muista kuitenkin, että esimerkiksi päivämäärien muoto on Ruotsissa erilainen, ja siellä se kirjoitetaan muodossa VVVV-KK-PP, eli päinvastoin kuin Suomessa. Myös postinumeron oikea muotoilu eroaa Ruotsin ja Suomen välillä: Suomessa se on muotoa 12345 POSTITOIMIPAIKKA ja Ruotsissa 123 45 Postitoimipaikka.

Korosta osaamistasi, kokemustasi ja saavutuksiasi

Siinä missä CV kertoo taustastasi faktapohjaisesti, työhakemuksessa on kerrottava tarinanomaisesti kuka olet ja mitä lisäarvoa voit työnantajalle tarjota. Työpaikkailmoituksessa on useimmiten kerrottu yrityksen tilanteesta ja tarpeista, sekä luonnollisesti millaisia taitoja ja kokemusta hakijoilta toivotaan. Nämä asiat on tärkeää pitää mielessä kun kirjoitat hakemustasi, sillä työhakemuksen on pystyttävä vastaamaan kysymykseen “kuinka voisin helpottaa työnantajan elämää”. 

Kaikilla on työelämän ja koulutuksen kautta karttunutta osaamista, josta on hyötyä myös muissa työpaikoissa, toimialoilla maasta riippumatta. Tätä osaamista kutsutaan koviksi taidoiksi, ja sitä on ensiarvoisen tärkeää tuoda esille kun kirjoitat työhakemuksen ruotsiksi, olitpa hakemassa työpaikkaa Suomessa tai Ruotsissa. Esimerkkejä kovista taidoista on vaikkapa tietyn tietojärjestelmän kuten erp-järjestelmän käyttäminen, tilinpäätöksen tekeminen, kielten osaaminen tai projektien johtaminen. 

Kun kerrot osaamisestasi työhakemuksessasi, kannattaa niitä korostaa kertomalla siihen liittyvästä yhteydestä, eli esimerkiksi että olet tilinpäätöstaitoinen kirjanpitäjä, jolla on usean vuoden kokemus x toimialan liiketoiminnasta. Tai mikäli olet HR-asiantuntija, joka on aiemmin työskennellyt kasvuyrityksissä, voit kertoa tuntevasi ja täyttäväsi kasvuyritysten tarpeet, kuten rekrytointi, employer branding ja laaja henkilöstöhallinnon eri tehtävien käytännön osaaminen.

"Ole varovainen käyttäessäsi automaattisia käännöksiä hakemuksessasi. Tarkista aina hakukoneen avulla millaisessa kontekstissa käyttämiäsi ilmaisuja ilmenee, jotta hakemukseesi ei jää seikkailemaan hauskoja käännöskukkasia."

Räätälöi hakemuksesi työpaikkailmoitusta varten

Jokaisen työhakemuksen räätälöinti avoinna olevaa paikkaa varten voi tuntua vaivalloiselta, mutta todellisuudessa saman työhakemuksen kierrättäminen eli lähettäminen useaan paikkaan ei todennäköisesti kasvata mahdollisuuksiasi päästä työhaastatteluun. Kilpailu työmarkkinoilla on kovaa ja työnhaussa menestyvät parhaiten ne, joilla on kyky kertoa työnantajalle kuinka he voisivat auttaa yritystä saavuttamaan tavoitteensa, olipa kyseessä myynti, asiakaspalvelun laatu, tilinpäätöksen ammattimainen toteuttaminen tai markkinoinnin kautta saavutettu näkyvyys. 

Kenties tärkein tekijä työhakemuksen kanssa menestymisen taustalla on hakemuksen räätälöinti avoinna olevaa työpaikkailmoitusta varten. Tämä tarkoittaa sitä, että hakemuksesi sisällön on heijastettava työpaikkailmoituksessa kuvailtua roolia ja sille asetettuja vaatimuksia ja toiveita, sekä mielellään myös kuinka sopisit itse työyhteisöön. 

Kuinka hakemuksen kohdentaminen kannattaa sitten tehdä ihan käytännössä? Usein hyvä tapa räätälöidä hakemus alkaa siten, että luet työpaikkailmoituksen huolella läpi pariin-kolmeen kertaan, ja samalla painaen mieleen toiveita, edellytyksiä, tehtäviä ja ominaisuuksia jotka sopivat sinuun. Voit ajatella leikkiväsi bingoa, jossa jokainen sinuun osuva ilmaisu kannattaa poimia muistiinpanoihin. Kun olet löytänyt joukon sinuun sopivia ilmaisuja ja toiveita, voit aloittaa itse hakemuksen tekemisen. Kerro hakemuksessasi kuinka vastaat näihin toiveisiin, esimerkiksi pitkä alan kokemus, hyvät tulokset samanlaisesta työtehtävästä, tehtävään liittyvät kurssit ja koulutus, omat vahvuudet ja osaaminen. 

Työhakemuksessa on tärkeää painottaa tarinankerrontaa, eli pyri kertomaan tarina siitä kuinka olet työskennellyt x alalla x vuotta ja tänä aikana kehittänyt taitoja x, y ja z, joiden ansiosta olet jo saanut positiivista palautetta työstäsi. On tärkeää korostaa myös motivaatiota, eli kerro työnantajalle ihan konkreettisesti miksi haluat kyseisen työn. Oletko esimerkiksi kirjanpitäjä, joka on kiinnostunut kehittymään tehtävässään ja ottamaan vastuuta kansainvälisen yrityksen tilinpäätöksestä ja myös tiimin esihenkilöroolista? 

Tutustu hakemusta kirjoittaessasi myös työnantajan verkkosivuihin ja sosiaalisen median profiiliin päästäksesi kärryille viimeaikaisista tapahtumista ja esimerkiksi yrityksen kulttuurista. Myös näitä salapoliisityön avulla selvitettyjä seikkoja kannattaa käyttää hyväksi työhakemuksessa, esimerkiksi painottaa sosiaalisen työyhteisön tärkeyttä sinulle mikäli on selkeää, että työnantaja panostaa esimerkiksi säännöllisiin työyhteisön vapaamuotoisiin kokoontumisiin. 

Muista, että hakemuksesi on vastattava kysymykseen “miksi juuri minä olisin oikea kandidaatti avoimeen tehtävään”. Mikäli hakemuksesi ei vastaa tähän kysymykseen, hakemuksesi lukijalle voi jäädä mielikuva että olet kyllä pätevä hakija, mutta hakemuksesi olisi voitu lähettää mihin tahansa vastaavan tyyppiseen tehtävään. Tätä mielikuvaa on tärkeää välttää kuin ruttoa, eli panosta hakemuksesi räätälöintiin. 

Oikolue, oikolue, oikolue

Oikoluvun tärkeyttä ei voi koskaa korostaa liikaa, ja tämä pätee myös kun olet kirjoittamassa työhakemusta ruotsiksi. Moni käyttää työhakemuksen tekoon tekstinkäsittelyohjelmaa kuten Word tai Google Docs, ja nämä tarjoavat automaattisen oikolukutoiminnon. On kuitenkin tärkeää huomioida, että automaattinen oikolukukaan ei ole erehtymätön, joten siihen ei kannata luottaa sokeasti. 

Muista oikolukiessa ja työhakemuksesi sisältöä tarkastaessa seuraavat asiat:

 • Asiakirja on nimetty oikein ja muut muodollisuudet ovat oikein. Suomenruotsiksi työhakemus on Ansökan, mikä on tärkeää olla asiakirjan otsikkona.
 • Mikäli käännät tiettyjä sanoja tai ilmaisuja suomen kielestä, tarkista hakukoneen avulla millaisissa asiayhteyksissä kyseisiä sanoja käytetään. Joskus sanakirjat voivat osoittaa väärään suuntaan kun sanalta tai ilmaisulta puuttuu konteksti. Hyvä tapa kokeilla tietyn ilmaisun esiintymistä eri konteksteissa on käyttää lainausmerkkejä ilmaisun ympärillä kun googletat. Mikäli hakutuloksia on vähän, on mahdollista että kirjoittamasi hakutermi ei ole oikein. 
 • Mikäli olet epävarma siitä, kuinka joku asia ilmaistaan ruotsiksi, pyri kertomaan asia yksinkertaisemmalla kielellä sen sijaan, että jätät hakemukseesi ilmaisun josta et ole aivan varma. Et varmasti halua lähettää työhakemusta, jonka sisällöstä et ole 100 % varma. 
 • Mikäli sinulla on ruotsia puhuvia perheenjäseniä tai ystäviä, kannattaa pyytää jotakuta lukemaan hakemuksesi läpi ennen kuin lähetät sen työnantajalle. Näin vältät lähettämästä hakemusta, jossa on ilmeisiä kielikukkasia tai muita virheitä, joiden näkeminen omassa kirjoituksessa voi olla vaikeaa. 
 • Muista, että mikäli olet hakemassa työpaikkaa ruotsiksi eikä ruotsi ole äidinkielesi, arvostaa työnantaja todennäköisesti sitä että olet ainakin yrittänyt. Työhakemuksesi  toimii tällöin näytteenä kielitaitosi tasosta. Muista, että mikäli olet ottanut kielitaitosi mukaan CV:een, on tärkeää että kielitaitosi taso vastaa samaa kuin mitä työhakemuksen perusteella voi päätellä. Älä siis kerro osaavasi sujuvaa ruotsia, mikäli hakemuksen perusteella on selvää, että kielitaitosi on korkeintaan välttävää tasoa. 

Viime hetken vinkit kun teet työhakemuksen ruotsiksi

Ruotsinkielinen työhakemus voi tulla tarpeeseen hakiessasi työpaikkaa Ruotsista tai Suomesta. Työhakemuksen tekeminen ruotsiksi ei vaadi äidinkielen tasoista kielitaitoa, mutta sen sijaan kannattaa noudattaa muita hyväksi koettuja käytäntöjä työhakemuksen tekemiseen, kuten sisällön räätälöinti. 

 • Mikäli työpaikkailmoitus on ruotsiksi eikä siinä erikseen mainita, että hakemukset toivotetaan tervetulleeksi myös suomeksi, on tärkeää lähettää hakemus ruotsiksi.
 • Automaattisten käännösten pariin kääntyminen voi olla houkuttelevaa, mutta lopputulokseen on hyvä suhtautua kriittisesti ja oikolukea pariin kertaan omin silmin, sekä mielellään pyytää myös jotakuta ruotsia osaavaa tuttua katsomaan se läpi. Automaattiset käännökset voivat nimittäin tarjota käännöksiä, jotka eivät ota huomioon kontekstia, ja lopputulos voi olla kummallinen. 
 • Työhakemuksen lisäksi sinun on todennäköisesti kirjoitettava myös CV ruotsiksi
 • Jobseekerin tarjoamat, ammattilaisten suunnittelemat CV-mallipohjat ovat saatavilla useilla kielillä, mukaan lukien ruotsiksi. Voit tällöin olla varma siitä, että CV:n otsikot ja terminologia ovat oikein. 
 • Mikäli kaipaat lisää vinkkejä itse CV:n tekemiseen, kannattaa katsoa läpi eri alojen valmiit CV-esimerkit

Lähteet:

(1) Tamminen, Anna (via HELDA: UNIVERSITY OF HELSINKI OPEN REPOSITORY): Språkkrav i platsannonser : en undersökning av behovet av svenska språket i olika samhällssektorer i Finland

Jaa via:
Johanna Puustinen
Johanna Puustinen
LinkedIn
Sisällöntuottaja
Johanna Puustinen on työelämään ja uraan intohimoisesti suhtautuva toimittajataustainen sisällöntuottaja, joka haluaa jakamalla omia kokemuksiaan ja parhaita käytäntöjä auttaa muita oikealle uralle ja unelmien työpaikkaan.

Ohita kilpailijat

Varmista, että työpaikkahakemuksesi erottuvat muiden hakijoiden hakemuksista.

Aloita tästä