Mitä kirjoittaa työhakemukseen
Written by Johanna Puustinen, Sisällöntuottaja • Last updated on 21. toukokuuta 2024

Mitä kirjoittaa työhakemukseen?

Työhakemus on yksi työnhakijan tärkeimmistä asiakirjoista, ja mainio tapa erottua hakijajoukosta. Työhakemuksen kirjoittaminen voi kuitenkin olla vaikeaa, sillä sen rakenne ei ole yhtä tarkkaan vakiintunut kuin ansioluettelon eli CV:n. Hyvässä työhakemuksessa keskitytään korostamaan hakijan motivaatiota, täydentämään CV:ssä olevia tietoja ja kertomaan hakemuksen lukijalle tarinan muodossa miksi olet kiinnostunut avoimesta työpaikasta ja mitä kaikkea voisit työnantajalle tarjota. Työhakemus on tärkeää räätälöidä jokaista hakemaasi työpaikkaa varten.

Mikä on työhakemus?

Kilpailu työmarkkinoilla on kovaa, ja moneen suosittuun työpaikkaan voi tulla jopa satoja hakemuksia (1). On siis sanomatta selvää, että monella alalla vallitsee työnantajan markkinat. Työnhakijoiden on siis tärkeää panostaa työnhaun asiakirjoihin, jotta työnhaku ei tyssää heti alkumetreillä. 

Työhakemus on työnhakijan kirjoittama esittely omasta itsestään, osaamisestaan, motivaatiostaan ja taustastaan. Koska työhakemus on usein ensimmäinen kerta työnantaja tutustuu työnhakijaan, on erittäin tärkeää pitää huolta siitä, että työhakemus antaa hakijasta positiivisen ensivaikutelman. Useimmat työnantajat pyytävät työnhakijoita lähettämään työhakemuksen ja CV:n, ja näiden kahden asiakirjan on tärkeää toimia hyvin yhdessä siten, että ne tukevat toisiaan ja luovat johdonmukaisen, myyvän ensivaikutelman. 

Siinä missä CV keskittyy kertomaan hakijan taustasta lyhyesti ja faktaperäisesti, noudattaen ennakoitavissa olevaa rakennetta, työhakemus puolestaan jättää enemmän tilaa luovuudelle ja hakijan omalle tarinankerronnalle. Työhakemuksen tärkein tehtävä on kertoa työnantajalle miksi juuri kyseinen työtehtävä kiinnostaa sinua ja mitkä ovat sinun keskeisimmät valttikorttisi työtä hakiessa. 

Mikä on työhakemuksen rakenne? 

Kuten aiemmin todettu, CV on rakenteensa puolesta melko ennalta arvattava ja työhakemus puolestaan antaa hakijan itse päättää kuinka sisältö on jäsennelty. On kuitenkin hyvä pitää mielessä, että vaikka työnantaja onkin toivonut vapaamuotoista työhakemusta tai työhakemusta, odottaa työnantaja löytävänsä hakemuksesta tietyt asiat, jotka voi jakaa omiin kappaleisiin. 

Muodollisuudet eli yhteystiedot sekä viite työpaikkailmoitukseen

Ensimmäinen osio työhakemuksessa on itse asiassa muodollisuudet eli sinun omat yhteystietosi, päiväys ja paikkakunta, työnantajan tiedot eli yrityksen nimi, yhteyshenkilön nimi jos tiedossa ja osoitetiedot. Mikäli olet nähnyt työpaikkailmoituksen vaikkapa Oikotiellä, on työhakemukseen hyvä lisätä myös maininta tästä kanavasta, sekä luonnollisesti työtehtävän nimi. 

Varasta huomio vetävällä avauskappaleella

Tiesitkö, että työnantajat käyttävät usein vain joitakin sekunteja työhakemuksen silmäilyyn ennen kuin päättävät kannattaako siihen tutustua tarkemmin? Tämä tarkoittaa sitä, että hakemuksesi ensimmäinen kappale eli avaus on usein ratkaisevassa roolissa. Hyvä avaus on 2-5 rivin mittainen, napakka ja persoonallinen avausrepliikki, joka houkuttelee työnantajan tutustumaan hakemukseesi tarkemmin. Älä siis hukkaa paria ensimmäistä riviä turhiin latteuksiin, kuten “näin kiinnostavan työpaikkailmoituksen ja olen erittäin kiinnostunut tehtävästä”. Avauksen on tärkeää sen sijaan pysäyttää lukija ja antaa osviittaa siitä, millainen olet persoonana ja mitkä ovat tärkeimmät valttikorttisi. 

Nosta esille osaamisesi ja työkokemuksesi kohokohdat

Räätälöinnin merkitystä ei voi koskaan painottaa liikaa, ja tämä pätee myös avauksen jälkeen tulevaan kappaleeseen, jossa kerrot omasta taustastasi ja osaamisestasi. Tämän kappaleen tarkoituksena on kertoa työnantajalle mitä voit heille tarjota. Voit esimerkiksi kertoa yli 10 vuoden työkokemusta kyseisistä tehtävistä, saman toimialan kokemuksesta, olemassa olevasta verkostosta tai asiakaskunnan tuntemuksesta, kursseista ja sertifioinneista ja niin edelleen. Vasta valmistunut puolestaan voi korostaa omien opintojen kautta karttunutta, työn kannalta oleellista osaamista. Muista, että työhakemuksessa ei ole tarkoitus tuoda esille koko työhistoriaasi ja kaikkea osaamistasi, vaan ainoastaan ne tärkeimmät hakemasi työn kannalta. 

Vakuuta työnantaja motivaatiollasi

Alkuun pieni ajatusleikki: olet työnantaja, joka on saanut 100 hakemusta yhteen työpaikkaan. Mitä asioita painotat hakijoita karsiessa? On todennäköistä, että moni vastaa työlle asetettuja muodollisia vaatimuksia koulutuksen, kokemuksen ja osaamisen suhteen, joten karsintaa on tehtävä myös sen suhteen kuinka motivoituneita hakijat ovat. On ensiarvoisen tärkeää, että työhakemus kertoo työnantajalle miksi juuri sinä olet kiinnostunut nimenomaan avoinna olevasta työpaikasta. Mikäli työnantajalle jää hakemuksesi luettuaan ensivaikutelma siitä, että olisit voinut hakea kymmentä eri työpaikkaa samalla hakemuksella, on todennäköistä että työhaastattelukutsu jää tulematta. Pidä siis huolta siitä, että motivaatio viittaa kyseiseen toimialaan, yritykseen ja rooliin. 

Esittele itsesi persoonana

Työnantajat arvostavat entistä enemmän osaamisen lisäksi niin kutsuttuja pehmeitä taitoja eli henkilökohtaisia vahvuuksia. Nämä vahvuudet ovat usein tärkeässä roolissa työyhteisön luomisen kannalta, ja tämän vuoksi työnantajaa kiinnostaa tietää myös millainen olet persoonana. Olet ehkä huomannut, että monessa työpaikkailmoituksessa peräänkuulutetaan hakijoilta tietynlaisia ominaisuuksia tai vahvuuksia, ja myös persoonaan liittyvän osion sisältö on tämän vuoksi tärkeää räätälöidä kyseistä työpaikkaa varten.

Vinkki:

Kun olet kirjoittamassa työhakemuksen avausta, testaa vaikkapa puolison tai ystävän avulla millaisen vaikutelman annat itsestäsi avauksen avulla. Sen pitää tiivistää myyntivalttisi siten, että työnantajan ei tarvitse lukea koko hakemusta läpi löytääkseen tärkeimmät pointit. Mahtava avaus toimii myyntipuheena myös yksinään, joten sen kirjoittamiseen ja räätälöintiin kannattaa käyttää aikaa.

Parhaat vinkit: Näin teet hyvän työhakemuksen

Työhakemuksen menestyksen ratkaisee usein se, missä määrin olet onnistunut kohdentamaan eli räätälöimään työhakemuksesi hakemaasi työpaikkaa varten. Liian yleinen tai pahimmassa tapauksessa jo toista työpaikkaa hakiessa käytetty hakemus tuottavat siis harvoin toivottuja tuloksia. Työnhaussa pätee useimmiten sääntö “laatu korvaa määrän”. Kokosimme alle parhaat vinkit siihen kuinka onnistut kohdentamaan hakemuksesi parhaalla mahdollisella tavalla. 

Tutustu työnantajaan yrityksenä

Mikäli yritys ei ole entuudestaan tuttu, on tärkeää että tutustut yrityksen toimintaan esimerkiksi verkkosivujen ja sosiaalisen median profiilien kautta. Kannattaa myös katsoa läpi millaisia uutisia yritykseltä on viime aikoina tullut, sillä tämän kautta voit saada arvokasta lisätietoa joka auttaa kohdentamaan hakemustasi. Esimerkiksi ulkomaille laajentuminen, uudet sijoittajat tai yrityskauppa voivat olla asioita, jotka vaikuttavat yrityksen suunnitelmiin ja hakemaasi tehtävään. Sosiaalisen median profiilien kautta voit usein saada lisää tietoa siitä, millaista yrityksessä on työskennellä ja muista yrityksen toimintaan vaikuttavista tapahtumista. Esimerkiksi Linkedinissä on myös mahdollista selailla yrityksessä työskenteleviä muita Linkedinin jäseniä. 

Kohdenna työhakemuksesi hakemaasi työpaikkaa varten

Hakemuksen räätälöinnin tärkeyttä ei voi painottaa liikaa, mutta mitä sillä oikein tarkoitetaan, ihan käytännön näkökulmasta? Työhakemuksen kohdentaminen tarkoittaa sitä, että se vastaa työpaikkailmoituksessa peräänkuulutettuja toiveita, edellytyksiä ja muita tietoja. Mikäli työpaikkailmoituksen sisällön ja hakemuksesi välillä ei ole selkeää yhteyttä tai punaista lankaa, lopputuloksena on todennäköisesti hakemus, joka lukijan mukaan on voitu lähettää kymmeneen muuhunkin työpaikkaan. Esimerkki: Mikäli työpaikkailmoituksessa mainitaan, että kokemus vaikkapa kansainvälisistä projekteista on eduksi, kerro hakemuksessasi kokemuksestasi kansainvälisten projektien parissa ja esimerkiksi kielitaidostasi. Jos siinä puolestaan toivotaan, että sinulla on kiinnostusta kehittyä esihenkilöroolissa, kerro mikä sinua motivoi mahdollisessa esihenkilön tehtävässä ja millaisia mahdollisia kokemuksia sinulla esihenkilönä toimimisesta jo on. 

Kirjoita mieleenpainuva avaus

Koska on todennäköistä, että työnantaja vastaanottaa suuren joukon hakemuksia hakemaasi työpaikkaan, on tärkeää että jo hakemuksesi ensimmäiset rivit vakuuttavat työnantajan kiinnostuksestasi ja osaamisestasi, ja houkuttelevat tutustumaan hakemukseen tarkemmin. Karsi kaikki turha muodollisuus ja latteukset ja mene suoraan asiaan - et voi nimittäin olettaa, että työnantaja lukee koko hakemuksesi läpi ja hakemuksen loppuun piilotetut tärkeimmät myyntivaltit. Hyvä avaus antaa sinusta positiivisen ensivaikutelman ja toimii tarvittaessa jopa yksinään herättämään kiinnostuksen. 

Kerro tarina itsestäsi alasi ammattilaisena

Mikäli sinulla on jo usean vuoden työkokemus useasta eri työpaikasta, poimi työhakemuksen mukaan kohokohtia työurasi varrelta. On eri asia kertoa työhakemuksessa pitkästä kokemuksesta ja vaikkapa hyvistä tuloksista myynnin parissa kuin koristella tarina omasta taustasi relevantein numeroin. 10 vuoden työkokemus, 123 % keskimääräinen myyntibudjetin toteutuma, 5 % asiakkuuksen vaihtuvuus ja muut työn tuloksia ja laatua mittaavat numerot antavat kertomuksellesi aivan eri maun. Nosta esille kokemus ja tulokset, jotka liittyvät hakemaasi työpaikkaan ja sen luonteeseen. Mikäli työtäsi ei mitata numeerisin mittarein, voit kertoa esimerkiksi pitkien asiakassuhteiden luomisesta, positiivisista palautteista asiakkailta tai potilailta. 

Älä toista CV:ssä olevia tietoja

Yksi yleinen virhe työhakemuksen kirjoittaessa on toistaa liikaa tietoja, jotka ovat myös ansioluettelossa. Työhakemuksen tehtävänä on täydentää CV:n tietoja, esimerkiksi selittää että työskentelit useita vuosia asiantuntijatehtävissä, mutta halusit kehittyä urallasi ja sinulle tarjoitui mahdollisuus toimia esihenkilötehtävissä, mistä sinulla on hyviä tuloksia sekä työntekijöiden omien tulosten kautta sekä tiimin jäsenten palautteista. Myöskään koulutuksen suhteen ei välttämättä kannata mainita muita asioita kuin tutkinnon nimi, mikäli työnantaja on selkeästi esittänyt toiveen koulutuksen suhteen. 

Ole luottavainen omaan osaamiseesi

Suomalaisia on usein kuvailtu vaatimattomaksi kansaksi, mutta työnhaussa vaatimattomuus ei kaunista. On tärkeää olla luottavainen omiin kykyihin ja osaamiseen, ja siihen että sinulla on arvokasta tarjottavaa työnantajalle. Tiivistä nämä tärkeimmät tarjottavat ja myyntivaltit hakemuksen loppukappaleessa, esimerkiksi mainitsemalla uskovasi että sekä pitkä alan kokemuksesi, tulokset aiemmista työpaikoista ja henkilökohtaiset vahvuutesi tekevät sinusta vahvan kandidaatin avoinna olevaa työpaikkaa varten. 

Muista työhakemuksen ulkonäkö

Työhakemus ei ole vain tekstipohjainen asiakirja, vaikka moni onkin tottunut tekemään työhakemuksensa tekstinkäsittelyohjelman kuten Wordin avulla. Nykyisin on kuitenkin olemassa helppokäyttöisiä työkaluja, jotka tarjoavat työnhakijoiden käyttöön tyylikkäät, ammattilaisten suunnittelemat työhakemusmallipohjat. Parhaan ensivaikutelman annat kun valitset työhakemuksen kanssa yhteen sopivan CV-mallipohjan. Mikäli kaipaat lisää vinkkejä ja inspiraatiota itse CV:n sisällön suhteen, kannattaa katsoa läpi eri alojen CV-esimerkit, joiden pohjalta voit myös tehdä oman ansioluettelosi. Tyylikäs ja huolella valittu työhakemuksen mallipohja antaa sinusta johdonmukaisen ammattimaisen kuvan ja auttaa erottumaan joukosta. 

“Työhakemuksen ja CV:n on tärkeää täydentää toisiaan. CV listaa taustasi lyhyesti ja faktaperäisesti, työhakemus puolestaan painottaa tarinankerrontaa ja antaa syventäviä tietoja taustastasi ja motivaatiostasi.” 

Viime hetken vinkit: Näin teet hyvän työhakemuksen

Työhakemuksen rooli työnhaussa on vahva, ja sen tekemiseen kannattaa panostaa sitä enemmän mitä tiukempi kilpailu omalla alallasi on. Laatu korvaa usein määrän, ja etenkin hakemuksen räätälöinnin merkitystä ei voi koskaan korostaa liikaa. 

  • Käytä aikaa vetävän avauksen kirjoittamiseen, sillä se toimii houkuttimena lukea loputkin hakemuksestasi. Älä piilota tärkeitä myyntivaltteja hakemuksen loppuun, sillä voi olla että työnantaja ei koskaan lue hakemustasi niin pitkälle. 
  • Keskity hakemuksessasi tarinankerrontaan ilman, että toistat liikaa CV:ssä mainittuja asioita. 
  • Muista, että hakemuksessa on tärkeää käydä ilmi miksi olet kiinnostunut nimenomaan hakemastasi työpaikasta. Lukijalle on siis jäätävä selkeästi kuva siitä, miksi kyseinen työpaikka kiinnostaa sinua.

Lähteet:

(1) Iltalehti: Työvoimapulasta kärsivällä alalla tamperelainen ravintola sai 300 työhakemusta – Kysyimme yrittäjältä, miten se on mahdollista

Jaa via:
Johanna Puustinen
Johanna Puustinen
LinkedIn
Sisällöntuottaja
Johanna Puustinen on työelämään ja uraan intohimoisesti suhtautuva toimittajataustainen sisällöntuottaja, joka haluaa jakamalla omia kokemuksiaan ja parhaita käytäntöjä auttaa muita oikealle uralle ja unelmien työpaikkaan.

Ohita kilpailijat

Varmista, että työpaikkahakemuksesi erottuvat muiden hakijoiden hakemuksista.

Aloita tästä