Оптимизиране на CV за ATS

Оптимизация на CV за ATS

Система за проследяване на кандидати ATS представлява вид софтуер за сканиране на автобиографии, който често се използва от специалистите по подбор на персонал, в компаниите и работодателите, като част от процеса по подбор. ATS позволява събиране, сортиране, сканиране и класиране по зададени критерии на отделните кандидатури за работа, които се получават в за обявените свободни позиции. Използва се активно от големи компании, които са свикнали да оперират с огромен брой входящи кандидатури за работа на седмична база.

Какво означава ATS?

ATS е съкращение от английски - Application Tracking Software и в превод на български език се среща най-често като Система за проследяване на кандидати (СПК). Това е вид софтуер, който помага на компаниите да управляват по-ефективно процеса по наемане на персонал като изпълнява редица задачи и функционалности. Най-често ATS е интегриран в портал за кариерно развитие, където кандидатите могат да изпращат своите автобиографии и да кандидатстват за работа онлайн.

Повечето ATS могат също да бъдат интегрирани с друг софтуер за човешки ресурси, като например системи за управление на представянето и системи за онбординг на нови служители. Поради тази причина, в някои компании или държави той се среща и под други бранд наименования, например CRM (Candidate Relationship Management), e-Recruiter, Recruitee, HRmaps и др.

Какво умее да прави ATS софтуерът?

Най-общо ATS софтуерът може да автоматизира повтарящи се задачи, като публикуване на обяви за работа, да извършва преглед и сортиране на автобиографии по ключови думи и да управлява насрочването на интервюта. Може също така да помогне да се проследи с кои кандидати вече е установен контакт и в какъв етап от процеса по наемане се намират.

Модерните варианти на ATS платформи притежават и много допълнителни функциионалности, които изключително подпомагат и улесняват работата на екипите по подбор на персонал в компаниите. По-долу представяме няколко характерни пимера за задачи, които могат да бъдат обработени от ATS:

 • Изготвяне на обява за работа и публикуването й в интернет.
 • Автоматична имейл комуникация с кандидати, изпращане на напомняния за интервю.
 • Календар на интервютата с избраните кандидати.
 • Споделяне на данни за кандидати с ръководители на екип в рамките на компанията.
 • Обработка на лични данни в съответствие с GDPR.
 • Анализ и сортиране на причините за отказ на кандидати.
 • Анализ на разходите за привличане на кандидат.
 • Анкетиране и измерване на нивото на удовлетвореност на кандидатите от процеса на набиране на персонал (т.нар. преживяване на кандидата с компанията).

Предимства на системите от типа ATS

Сред основните предимства, които внедряването на ATS софтуер в работата на една компания носят, е автоматизацията на много нива от процеса по подбор на персонал и наемане на нови кадри и значително оптимизиране на времето и прецизността, с които те се провеждат.

На база на гореизброените функционалности, които ATS програмите притежават, можем да кажем, че те носят много и различни ползи на компаниите работодатели. Двете най-важни предимства безспорно са:

 • Спестяване на време – подборът на кандидати отговарящи на изискванията на работодателя става много по-бърз като процес във времето.
 • Повишена ефективност на операциите – ATS извършва редица дейности, които понякога изискват мобилизирането на целия екип от специалисти по подбор на персонал. Това е и пряка полза от гледна точка на време и за самите кандидатстващи.

Недостатъци на ATS системите

Освен безспорните си предимства, системите за ATS обаче появяват и някои недостатъци, както за компаниите, така и за кандидатстващите в тях. Ето някои от основните:

Те не могат напълно да заместят обективната човешка преценка и се придържат изцяло към предварително зададени критерии в алгоритъма. и никога няма да замени истинския специалист по подбор на персонал. Понякога липсата на уместност или точно съвпадение, когато става дума за селекция на база ключови думи, би могла да доведе до отхвърляне на дадено CV, независимо от факта, че в него може да се съдържа същата информация, но формулирана по различен начин. Софтуерът не може да разпознае такива нюанси.

Също така, ATS не разпознава графични елементи и изображения, като таблици, снимки и др., което означава, че всяко съдържание, представено по този начин, на практика остава невидимо за системата. Същото важи и за съкращенията и информация поместена в долния колонтитул.

"Най-често ATS е интегриран в портал за кариерно развитие, където кандидатите могат да изпращат своите автобиографии и да кандидатстват за работа онлайн."

Как да подготвите CV-то си за подбор през ATS система?

Като вземем предвид функциналностите и задачите, които ATS софтуерът изпълнява, както и представените по-горе несъвършенства, добре е да се помисли точно как да се изготви едно CV, така че да премине успешно през ATS скенера и да попадне в правилната селекция. По-долу Ви предлагаме няколко полезни съвета на какво да наблегнете и за какво да внимавате:

 • Правилна употреба на ключовите думи в съответствие със съдържанието на обявата за работа. Съобразяването на Вашето CV с езика на работодателя и формулировките в конкретната обява за работа са ключови фактори за Вашия успех да стигнете до интервю.
 • Дължина - автобиографията Ви в най-добрия случай не трябва да е по-дълга от 2 страници A4, така че се опитайте да се придържате към това ограничение.
 • Правопис - системите ATS в това отношение могат да бъдат безпощадни, когато става въпрос за правописни и печатни грешки. Ако някоя от ключовите думи е изписана неправилно, компютърът директно ще я  пропусне, когато сканира автобиографията Ви. Преди да изпратите автобиографията си, проверете текста поне няколко пъти за безупречен правопис. 
 • Размер на шрифта и четливост на текста - уверете се, че шрифтът, който използвате, е четлив и с подходящ размер (обикновено се препоръчва размер от 10 до 12). Използвайте тъмен цвят за шрифта , който по-добре се откроява на бялата хартия, за да може компютърът да разчете CV-то Ви правилно.
 • Избягвайте графични елементи - както вече споменахме по-горе, ATS системите не разпознават графични изображения. Например, ако описвате езиковите си умения, вместо флаговете на държавата, напишете името на езика с думи, а вместо логото на бившите си работодатели, просто напишете името им.

Употреба на ключови думи

Най-добрият начин да оптимизирате автобиографията си за ATS е да включите правилните ключови думи. Самите ключови думи ще откриете като внимателно прочетете обявата за работа и отбележете точните наименования за позицията, опита и уменията, които търси работодателят и ги възпроизведете формулирани по същия начин във Вашето CV.

Когато сте убедени, че притежавате умение или квалификация, необходими за позицията, трябва да използвате същия език, който е даден и в описанието на длъжността. Например, ако напишете, че сте „добър със системи за управление на съдържание“, но работодателят търси човек, който борави добре с WordPress, тук ключовата дума, която трябва да използвате е именно  „умения за WordPress”. 

Трябва обаче за внимавате и да не прекалявате с употребата и повторението на ключовите думи - поставяйте ги само в разделите, където е точното им място, като се ръководите от начина, по който са структурирани и в обявата за работа.

Нашият експертен съвет:

За да сте сигурни, че в CV-то Ви няма никакви правописни и печатни грешки, помолете приятел или близък човек също да го прочете или провери. Добър вариант е също да копирате съдържанието в текстообработваща програма с вградена функционалност за правописа (Word, Google Docs или др.).

Съкращения и синоними

Препоръчително е да избягвате изцяло употребата на синоними и съкращения. При тях винаги има голяма вероятност системата да не ги разпознае и да отхвърли автоматично кандидатурата Ви.

В някои случаи, ATS би могла да разпознае и обработва някои акроними, като SEO (Search Engine Optimisation) например, твърде  вероятно е да не успее да разпознае други. За да избегнете объркване на ATS, винаги изписвайте изцяло акронима в скоби.

Съкращенията също е по-добре да се избягват напълно, тъй като има вероятност да бъдат разбрани погрешно не само от ATS, но и специалистите по подбор на персонал.

Оформление на CV за ATS подбор

Тук Ви представяме обобщени няколко важни насоки за какво да внимавате, когато подготвяте оформлението на Вашето CV, когато Ви предстои кандидатстване през ATS портал:

 • Определете добре и използвайте правилните ключови думи. Ще ги откриете в обявата за работа.
 • Структурирайте CV-то в отстоящи раздели, които добре открояват Вашите умения, трудов стаж и образование. Следвайте отново формулировките в обявата за работа, за да се ориентирате.
 • Използвайте общоприетите стандарти за озаглавяване за разделите - Трудов стаж, Твърди умения, Меки умения, Образование и др. 
 • Използвайте текстови булети при изброяване и изреждане в рамките на отделните раздели.
 • Избягвайте употребата на акроними и съкращения.
 • Използвайте четливи шрифтове в размер от 10 до 12 пункта.
 • Проверете добре Вашето CV за правописни и печатни грешки преди да го изпратите.

Често задавани въпроси за ATS системите

Всички компании ли използват ATS системи?

Не всички работодатели използват ATS софтуер, педи всичко това са големи бизнеси и организации, които получават и обработват стотици, дори хиляди кандидатура на седмична база. Най-често обаче, ATS е интегриран в друг софтуер или платформа на компанията, която се използва за управление на процесите. Ако CV- се изпраща по имейл, най-вероятно компанията не използва ATS.

Как да проверя дали CV-то ми отговаря на изискванията за ATS подбор?

Приемете, че ATS работи преди всичко като скенер, през който CV-то Ви трябва да премине успешно. Проверете го точка по точка дали отговаря на насоките, които Ви представихме по-горе в тази статия. Не забравяйте ключовите думи, формулировки и езика използвани в обявата. Не на последното място, проверете го да нямате никакви печатни и правописни грешки преди да го изпратите.

PDF или Word файл да използвам при ATS подбор за CV?

Отговорът тук е в полза на PDF. PDF файлът е универсален и може да се чете от (повечето) ATS, така че това трябва да е Вашият избор. Като цяло PDF файловете са тлично решение по принцип за представяне на автобиография, независимо дали ще премине през ATS подбор или не. 

Jobseeker може много да Ви улесни в подготовката на професионално CV и мотивационно писмо в PDF формат. Разгледайте нашите готови, професионално направени шаблони за CV-та и шаблони за мотивационно писмо, които ще Ви ориентират по-добре и ще Ви спестят много време, за да съставите издържан и открояващ се документ.

Споделяне през:

Отличен начин да изпреварите конкурентите си

Вашата кандидатура за работа със сигурност ще се отличава от останалите.

Започнете сега