Включване на езици във Вашето CV

Включване на езици във Вашето CV

Защо владеенето на езици е изключително важен елемент от всяко CV? Вижте нашите насоки и съвети как и в кои раздели да ги представите правилно.

Защо е важно да включите езиците, които владеете във Вашето CV

България е една от държавите в Европейския съюз (ЕС), която определено се слави с факта, че тук хората владеят доста добре и разнообразие от чужди езици. Включването на раздел за чужди езици в CV, изготвено както на български, така и на други езици, при кандидатстване за работа в страната и в чужбина, е еднакво важно. Тези умения могат да Ви осигурят предимство в кандидатурата и дори по-добра заплата. 

Как и къде правилно да посочите езиците, които владеете в CV-то

За езиците няма две мнения по въпроса, че се явяват абсолютно задължителен елемент, който трябва да присъства във Вашето CV. Независимо дали това изискване е изписано изрично в съответната обява за работа, в практиката по цял свят, не само в България, се приема по презумпция, че владеенето на чужди езици носи предимство при оценка на кандидатурата от специалистите по подбор на персонал. 

Редица професии изискват владеенето поне на един чужд език, а като плюс все повече се приема, ако сте посочили повече от един, с който се справяте добре на работно ниво. 

Езиците като самостоятелен раздел в структурата на CV-то

По своята същност езиците представляват умение, което човек придобива с учене и специална подготовка в течение на времето. Приетото място в структурата на CV-то за посочване както на майчин, така и на чужди езици е в раздел Eзици, който се поставя непосредствено след този за Умения. Ако длъжността, за която кандидатствате е пряко свързана с употребата на даден език, например преводач или за клиентско обслужване с конкретен език, тогава може да ги поставите и пред секцията за Умения.  

Когато имате издаден сертификат за завършен курс по определен език, може да го добавите в раздел Сертификати или в скоби до самия език, според избраното оформление на документа. 

Представяне и оценка на нивото на владеене на дадения език

В редица обяви за работа владеенето на английски, немски, френски или друг чужд език, се посочва изрично като задължително. Обичайна практика от страна на работодателите е да опишат и каква степен на владеене на езика очакват да видят от потенциалния кандидат, като например - свободно, писмено, говоримо, на работно ниво и др.

Най-често, изисквания за владеене на чужд език се посочват от работодатели, които имат комуникация или търговски връзки с чуждестранни клиенти, партньори, търговска дейност за внос и износ,  както и такива, в които има изградена международна работна среда. Затова е важно да имате готовността първо за представите оценка, а след това и в интервю да демонстрирате съответното езиково ниво, което сте си определили. 

Оценяването може да стане с помощта на някои от следните начини, в зависимост отново какъв дизайн и оформление сте избрали за съставянето на автобиографията:

 • Използване на международно призната скала: най-често използваната скала в Европейския съюз представляват критериите за оценка въведени от Общата европейска езикова рамка ОЕЕР (CEFR). При нея с помощта на няколко критерия обозначени с латинските букви A, B, C и числата от 1 до 3 (A1, B2, C1 и др.) се оценява степента на владеене, започваща от начинаещ, през средно ниво към свободно владеене (ниво напреднал). Тя е приложима за всички езици и можете да си направите самооценка с нейна помощ онлайн. Малко по-надолу ще я разгледаме по-подробно.
 • Визуален, графичен метод: той е сред най-разпространените в готовите шаблони за CV и най-често включва обозначение с графични символи като звездички или точки (⭐️или ●), според степента на свободно владеене. Например 5 точки или звездички са отлично ниво, а 2 - начинаещо ниво.
 • Описателен метод: в свободна форма да напишете дали владеете съответния език на ниво начинаещ, напреднал, писмено и/или говоримо.
 • Чрез описване и прилагане на сертификат, диплома, грамота, удостоверение: да приложите сертификат удостоверяващ придобито ниво на английски издаден от призната системата за изпити по даден език, например на Кеймбридж, курсовете към Британския съвет, IELTS или също информация за успешно издържан изпит със съответното B1 или B2 ниво на НВО (национално външно оценяване) след 12 клас.

Когато в обявата не е посочено изискване за владеене на чужди езици

Владеенето на чужди езици е изключително важно умение необходимо за работа в международните компании, в които комуникират служители от различни части на света и където общуването най-често се осъществява на английски език. В този тип компании се изисква владеене на езици, независимо от конкретната позиция и не е задължително това условие да присъства в обявата за работа, тъй като то върви по подразбиране.

В другия случай, когато работодателят не е посочил изискване за език, също е хубаво да представите езиците, които владеете. Това е ценно умение, което доказва Вашето старание, дисциплина, постоянство и желание да научавате нови неща, което пък от своя страна се оценява като позитив.

Посочване на майчин език

Майчиният език също се посочва, като при него не е необходима да се дава ниво. Достатъчно е да напишете само майчин език. Когато обаче, това е майчиният Ви език, но не го владеете еднакво добре писмено и говоримо, например израстналите сте в чужбина или сте имали дълъг престой в чужда държава и сте получили средно образование на език, различен от този, който Ви е майчин, тогава е добре в свободен стил да обясните кратко на какво ниво го владеете. В готовите шаблони и бланки да CV най-често ще срещнете тази опция като майчин, основен или роден език (от английски - native language).

Други раздели в структурата на CV-то, в които можете да посочите езици

Като цяло, винаги е важно и препоръчително езиците да бъдат поставени и оценени в самостоятелен раздел в автобиографията. Както вече стана дума обаче, когато владеенето на даден език е ключово за длъжността, за която кандидатствате, тогава може и повторно да споменете това свое умение, като например в някой от следните случаи:

 • Езиковите умения като част от твърдите (технически) умения в CV-то: Ако ролята, за която кандидатствате изисква търговски умения и задължително владеене на английски език, можете например, да запишете във Вашите технически умения “поддържане на съдържание за онлайн магазин на английски език с WooCommerce”.
 • Езикови умения в заглавието или профила на CV-то: Когато кандидатствате например, за преводач от испански език и това е основната Ви професия, тогава още в заглавието или профилната секция на CV-то можете спокойно да напишете например “Ана Иванова, преводач от испански език”. 
 • Езикови умения при представяне на трудов стаж: Когато езикът е водещ за длъжността, например Експерт обслужване на клиенти с френски език, то тогава е уместно и в тази секция да посочите опит, който имате с изписване на езика. 
 • Езиците като интереси за свободното време в CV-то: Ако  в свободното си време изучавате език и сте още на начинаещо ниво, можете спокойно да го поместите и в секцията за Интереси и хобита. Всеки нов език Ви представя като широко скроена личност, с богати интереси за откриване на нови култури, разширяване на знанията и себеразвитие.
"По своята същност езиците представляват умение, което човек придобива с учене и специална подготовка в течение на времето. Приетото място в структурата на CV-то за посочване както на майчин, така и на чужди езици е в раздел Eзици, който се поставя непосредствено след този за Умения."

Общоприети езикови тестове и показатели за ниво на владеене

В практиката по подбор на персонал както в Европа, така и в целия свят, съществуват набор от езикови системи за оценка, които са международно признати и имат за цел да уеднаквят критериите, по които се извършва определянето на нивото на владеене на даден чужд език при кандидатите. 

Общата европейска езикова рамка ОЕЕР (CEFR). 

Вече стана дума, че в ЕС е прието да се използва Общата европейска езикова рамка ОЕЕР (CEFR).  По своята същност тя представлява признат международен стандарт за описание на езиковите способности и е една от най-лесните за разбиране в практиката. С нейна помощ можете да оцените езиковите си умения в CV-то, с готовността да ги защитите на езиков тест и/или интервю с бъдещите работодатели.

Тази скала от показатели е базирана на три езикови нива, обозначени с буквите A, B и C. Всяко от тях е разделено на още две поднива:

Ниво на владеене на езика – Начинаещ

 • A1 – Начинаещ
 • А2 – Основен

Ниво на владеене на езика – Средно

 • B1 – Междиненно ниво
 • B2 – Над средното ниво

Ниво на владеене на език – Напреднал

 • C1 – Напреднал
 • C2 – Експерт 

Всяка от тези шест опции оценява специфичните компетенции, свързани с умения за говорене, писане, слушане и четене с разбиране.

Езикови тестове, курсове и сертификати

Друг начин, с който също можете да валидирате нивото на владеене на конкретен език, е като посочите придобит сертификат след явяване на някой от международно приетите езикови тестове.  Сред най-популярните езикови сертификати и изпитни системи се нареждат:

 1. FCE – First Certificate of English (английски) на Cambridge.
 2. CAE – Сертификат за напреднал английски (английски) на Cambridge.
 3. IELTS - За английски, най-често се държи в Британския съвет.
 4. TOEFL – Тест по английски като чужд език.
 5. TOEIC – Тест по английски за международна комуникация.
 6. The Goethe - Сертификат на Goethe Institut за немски език.
 7. ZD – Deutsch (немски) езиков сертификат.
 8. DELE – Диплома за испански от Spanish Instituto Cervantes. 
 9. TEF – Test d'Evaluation en Français, езикова изпитна система за френски език, както и множество други, според езика.

Хубаво е също така, да прикачите съответния сертификат, който сте получили удостоверяващ успешно издържания изпит като електронен файл (PDF) към документите за кандидатстване и да го споменете до дадения език в автобиографията си.

Възможно е след интервюто да Ви бъде назначен и персонализиран езиков тест от самата компания, която провежда подбора на кадри. Това е нормална практика и не трябва да Ви изненадва. Важно е да защитите нивото, което сте посочили в автобиографията си и да демонстрирате съответните умения за писане, четене и разбиране на съответния език.

Нашият експертен съвет:

Когато описвате езиците, които владеете със съответното им ниво във Вашето професионално CV, най-важното нещо, е да сте абсолютно честни и обективни в предоставената информация. Самооценката Ви по отношение на това как се справяте с даден език на отлично, добро или много добро ниво, също следва да е максимално обективна и честна, за да не заблудите бъдещите работодатели.

В заключение за езиците

Освен с полезни съвети и насоки за изготвяне на CV и мотивационно писмо за кандидатстване, Jobseeker предоставя и отлични, професионално разработени шаблони за CV и шаблони за мотивационно писмо, които ще Ви улеснят в открояването на езиковите Ви умения. Богатият набор от дизайни и опции за графично представяне на информацията, ще Ви позволят да направите най-добрия избор, за да опишете и оцените по най-коректния начин и на точното място нивото на езиковите си умения.

Регистрирайте се,  изберете шаблон и създайте Вашите документи за кандидатстване. Тук ще можете да ги редактирате, адаптирате, актуализирате и изтегляте по всяко време с помощта на опцията за незабавен download.

Споделяне през:

Отличен начин да изпреварите конкурентите си

Вашата кандидатура за работа със сигурност ще се отличава от останалите.

Започнете сега