Slik lager du et profesjonelt CV oppsett
Written by Jobseeker, Redaksjonsteam • Last updated on 17. april 2024

Slik lager du et profesjonelt CV oppsett

Førsteinntrykket må aldri undervurderes, det gjelder også for en CV. Innholdet er selvfølgelig viktig, men presentasjonen må være veloverveid for at innholdet skal bli lest. Derfor må du forsikre deg om at ting som skrift, farger og bildebruk er korrekt. Ikke minst gir oppsettet til CVen din en potensiell arbeidsgiver en indikasjon på dine kommunikasjonsevner. Derfor er det viktig å ta deg god tid til å sørge for en velutformet CV som er ryddig og oversiktlig når du søker jobb.

Vurder målgruppen din

All reklame du ser på internett, i aviser eller på plakater har et nøye gjennomtenkt oppsett, for at de rette personene skal legge merke til det. De som har laget reklamen har tenkt grundig gjennom hvem som er deres målgruppe, og utformet den deretter.

Det bør du også gjøre, når du skal sette opp din egen CV. De du ønsker at skal ansette deg er din målgruppe. Hva slags CV oppsett vil fange deres oppmerksomhet på en positiv måte, slik at du blir invitert til et intervju?

Det spørsmålet bør du ha i bakhodet når du leser gjennom våre tips for hvordan en god CV skal se ut.

Lag en kort og ryddig CV layout

Enkelte elementer bør alltid være med i en CV, selv om rekkefølgen kan variere. Dette inkluderer personalia, personlig profil, arbeidserfaring, utdanning, og ferdigheter. I tillegg bør du alltid nevne at referanser oppgis på forespørsel, dersom du ikke fører de opp på selve CVen din. Videre kan du lese mer om hva hver enkelt del av CVen innebærer.

Personlig informasjon

Denne delen av CVen din inkluderer oppdatert kontaktinformasjon, og eventuelt annen personopplysning som måtte være relevant. Du fører opp navn og full adresse, e-postadresse og telefonnummer. Har du en profesjonell tilstedeværelse på nett, som på LinkedIn, kan du inkludere dette også. I tillegg vil informasjon om førerkort kunne passe her.

Personlig profil

Det er et kort sammendrag på fem til syv linjer hvor du presenterer deg selv. Bruk litt tid på å tenke over hva slags person du er, hva slags arbeid du leter etter, samt hvilke ambisjoner og styrker du har. Profilteksten er en flott mulighet til å markedsføre at du har flere års erfaring innen et relevant yrke, men kan også være en gylden mulighet til å vise frem relevante ferdigheter, dersom du ikke har mye erfaring å vise til. 

Arbeidserfaring

Før opp all relevant erfaring du har for jobben du søker på for å vise arbeidsgiver at du er den rette kandidaten for stillingen. For hver jobb oppgir du navnet på arbeidsgiveren (firmanavn), stillingstittel, start- og sluttdato (måned og år), og kort beskrivelse av hva som var dine oppgaver og ditt ansvar i stillingen. Når du har mye relevant erfaring, fører du som regel opp ansettelseshistorikken din i motsatt kronologisk rekkefølge, med den nyeste stillingen først, og deretter stillinger du har hatt bakover i tid nedover i dokumentet. Under hver arbeidserfaring, bør du beskrive ansvarsområdene dine og eventuelle utmerkelser.

Utdanning

I utdanningsseksjonen fører du opp relevant utdanning fra universitet, høyskoler og fagskoler viktigere enn grunnskolen. Grunnskole og videregående skole trenger du kun å nevne dersom dette er din siste utdannelse. Du kan også legge til kurs og sertifiseringer som kan være relevante for stillingen du søker. På samme måte som i ansettelseshistorikken, bør du beskrive prosjekter eller utmerkelser du oppnådde i utdanningen din, som kan være relevant for jobben du ønsker deg. 

Ferdigheter og egenskaper

Du bør også føre opp både ferdigheter og personlige egenskaper som er relevante. Dette kan være tekniske ferdigheter innen data eller andre bransjespesifikke ferdigheter som bør nevnes. Du kan også nevne myke ferdigheter som kommunikasjonsevner og ledelsesferdigheter. Skriv også opp personlige egenskaper som viser at du vil passe inn i miljøet og trives i jobben.  

Uansett hvor mye erfaring du har så skal ikke CVen være på mer enn en til to A4-sider. Hvis du sliter med å få med alt må du gå gjennom teksten din, og vurdere strengere hva som er relevant å ha med.

Gjør teksten tydelig, med overskrifter og luft

Det er flere grunner til å lage en klar og ryddig struktur på CVen din. En god struktur kvalitetssikrer innholdet ved å lage en logisk presentasjon av relevant informasjon, samtidig som at dokumentet er lett leselig og kan rask skummes over. Når strukturen er i samhør med bransjestandarder, vil den også være mer søkbar for arbeidsgivere og rekrutterere. For å få til dette bør du:

  • Gi avsnittene tydelige titler og undertitler
  • Bruke nok luft mellom de ulike delene av CVen. Ikke klem sammen teksten!
  • Bruke en linjeavstand som er mellom 1,15 og 1,4.
  • Unngå for smale marger. Bruk margavstand på ca. 2,5 cm på alle kanter.
  • Bruke kulepunkter.

Bruk passende farger 

Mange anbefaler å skrive CVen på et hvitt ark, siden svart tekst på hvit bakgrunn er enkelt å lese.

Samtidig kan du med fordel bruke farger i overskriften, enten som en dus bakgrunn eller som en ramme. Du kan også benytte farger i linjer og rammer til inndelinger av teksten. 

Vær hele tiden klar over at farger signaliserer noe. Rødt er mest brukt for stillinger innen ulike former for ledelse. Grønt og blått benyttes mye i støtteroller, som for eksempel kontorsjef. Derfor bør du vurdere hvilke farger som passer til stillinger du søker på, samtidig som de passer til deg som person.

Et topp tips er å bruke farger i CVen din som reflekterer fargene brukt i selskapet du søker på. For eksempel, hvis du søker jobb på Oslo Universitetssykehus, kan du bruke den samme blåfargen som logoen til sykehuset bruker. Slik gjenspeiler du tonen til arbeidsgiveren din og kommuniserer at du hører til med dem. 

Bruk tydelig font og skriftstørrelse

Når du skal velge skrifttype, er det som regel en god idé å velge en moderne stil som for eksempel gå for Arial, Calibri eller Lato. Disse sans serif-fontene har blitt den gyldne standard innen jobbsøknader, siden disse stilene har god lesbarhet i digitale dokumenter. I noen tilfeller kan det likevel lønne seg å velge en klassisk og formell serif-font som for Times New Roman. Dette gjelder spesielt innen akademiske stillinger eller når du søker på en lederstilling. Da kan Times New Roman bidra med å presentere din autoritet. 

Fonter har noe ulik størrelse. Derfor kan du variere skriftstørrelsen mellom 9 og 12 punkter, men være hele tiden oppmerksom på at teksten framstår tydelig og luftig. Ikke fall for fristelsen av å gå ned på størrelsen kun for å få klemt inn mer tekst! Da risikerer du at arbeidsgiveren mister motivasjonen til å lese søknaden din.  

Bruk kun bilder med profesjonelt utseende

Det er frivillig å ta med bilde eller ikke på CVen din. I Norge har det blitt stadig mer vanlig de siste årene, men mange velger å unngå bilder, av bekymring for diskriminering basert på utseendet. 

Det regnes uansett ikke som negativt å ha det med, men sørg for at bildet ser profesjonelt ut. Det er i Norge hevdet at det kan være mer fordelaktig å bruke bilde når du skal søke jobb i en liten bedrift. Dette forklares med at større konsern benytter rekrutterere, som ikke så lett lar seg affisere av et bilde. I tillegg kan et bilde personliggjøre søknaden din og hjelpe deg å skille deg ut av mengden. 

Hvis du ønsker å bruke andre bilder på CVen din må også disse profesjonelle ut. Det kan for eksempel være et bakgrunnsbilde, en tabell eller et diagram. Det er imidlertid viktig å bruke bilder og designelementer med varsomhet, siden det kan trekke oppmerksomheten vekk fra andre, viktigere, ting på CVen.

Eksperttips

Normer for bruk av bilder på en CV varierer fra sted til sted. Det er alltid lurt å sjekke opp hva som er standarden der du søker jobb, spesielt når du søker i utlandet. I noen land vil rekrutterere ikke engang vurdere en CV med bilde, mens i andre tilfeller, er du oppfordret til å legge ved et bilde. Å forstå når det er passende å bruke et bilde, er viktig når du aktivt søker på ulike stillinger, i ulike områder. Sett av tid til å søke opp hva som forventes!

Stilen avhenger av hvilken type stilling du søker på

Hvor tradisjonell, moderne eller kreativ CVen din skal være kommer an på hvilken type stilling du søker på. Dersom bedriften du ønsker deg jobb i er et tradisjonelt firma, bør du holde deg til et tradisjonelt design. Dette kan du gjøre litt research omkring når du innhenter informasjon om selve stillingen.

Generelt bør du holde deg til en CV layout som ikke er veldig kreativ, så fremt du ikke søker på en utpreget kreativ stilling. Derfor vil en CV til en søknad om jobb som sykepleier se annerledes ut enn en CV til en søknad om jobb som grafisk designer. 

Moderne stiler har blitt mer populære de siste årene, siden flere jobbsøkere bruker nettbaserte verktøy for å lage sine CVer. Disse kan ofte tilrettelegges for forskjellige typer jobber, og er spesielt godt egnet i teknologi, konsultasjon eller markedsføring. 

Du kan finne et stort utvalg av maler på Jobseeker, som egner seg for ulike bransjer og stillinger. Selv om du velger å bruke en slik mal, må du likevel skreddersy oppsettet til hver søknad. 

"Du må alltid skreddersy CV oppsettet til hver jobb du søker på, også når du bruker en ferdigstilt CV mal."

Unngå stavefeil og forkortelser

Teksten på CVen din må være helt fri for stavefeil og grammatikkblundere. Bruk stavekontrollen når du ser over teksten. Dersom du er i tvil om rettskriving og andre skriveregler kan du finne god hjelp hos Språkrådet. Det tar seg heller ikke bra ut med forkortelser på en CV. Hvis du for eksempel skal vise til Universitetet i Oslo så skriver du det, ikke UiO. 

Man kan lett lese seg blind på egen tekst. Derfor er det alltid et godt råd å få en venn eller kollega til å lese gjennom CVen, for å komme med konstruktiv tilbakemelding og fange opp stavefeil. 

Send CVen din i PDF-format

Du bør unngå å sende CVen din i Word-format. Det er fordi du da ikke har full kontroll på hvordan den blir seende ut når den åpnes på andre PCer og nettbrett. Lagre den derfor som PDF-fil før du sender den, med mindre noe annet har blitt spesifisert i stillingsannonsen. Dette gjelder for alle dokumenter du sender. 

Sørg for helhetlig søknad

Husk at CV og søknad henger sammen, så når du tenker på både innhold og oppsett i en CV, skal dette også gjelde din jobbsøknad. Når det gjelder informasjonen du trekker frem, skal jobbsøknaden peke tilbake på kompetansen din som fremkommer i CVen din. Ikke minst med tanke på hvordan denne informasjonen presenteres, skal det være en logisk sammenheng mellom CV, jobbsøknad, og eventuelle andre dokumenter du sender. 

Dette gjelder farger, design, skriftstil og størrelse, og andre deler av oppsettet vi har gjennomgått så langt. Selv om det er visse strukturelle forskjeller mellom en CV og en jobbsøknad, skal det være harmoni mellom disse dokumentene. Derfor er det viktig når du lager oppsettet til CVen din, at du ikke ser på denne delen av søknaden din i isolasjon. 

Profesjonelle CV mal 

Det kan fort bli mye å tenke på, men med Jobseeker er det enkelt å lage en profesjonell CV og søknad som gir et helhetlig bilde av deg til en potensiell arbeidsgiver. 

I CV-verktøyet til Jobseeker behøver du kun å fylle inn informasjonen din, og så velge en profesjonell CV mal. Det finnes hele 8 ulike CV maler, og ubegrensede fargemuligheter, som gjør det lett å tilpasse og skreddersy hver enkelt søknad. CV malene er designet for ulike bransjer og stillingstyper, slik at du kan lage så mange søknader du ønsker uten å måtte bekymre deg for å starte på oppsettet fra bunnen av til hver stilling. 

Når du har lagt inn informasjonen din kan du laste ned en CV og søknad direkte i PDF-format umiddelbart. Dersom du ønsker det, kan du velge en ny CV og jobbsøknad mal neste gang du laster ned søknaden din. På den måten kan du ha en tilpasset og profesjonell CV klar for hver enkelt jobb du søker på.

Konklusjon

Når du setter i gang med å lage CVen din, må du både tenke på innholdet i CVen, samt oppsettet på CVen din. Hensikten med oppsettet er nettopp å fremheve den viktigste informasjonen som er mest relevant for jobben du søker på. Med et godt oppsett, vil en potensiell arbeidsgiver raskt få overblikk over hvem du er og hva dine styrker er. Hvis du kommuniserer dette effektivt, er det en høy sjanse for at du vil bli innkalt til et intervju! 

Ønsker du flere gode tips om hvordan du velger den beste CV malen for stilling du søker på, kan du også lese gjennom våre gratis CV-eksempler, tilpasset konkrete yrker og stillingstyper, eller les gjennom våre CV-artikler. Jobseeker har alt du trenger å vite og hjelper deg med langt på vei med å lande din drømmejobb. 

Del via:
Jobseeker
Jobseeker
LinkedIn
Redaksjonsteam
Vårt team hos Jobseeker tilbyr CV- og jobbsøknadsveiledning med praktiske tips, bransjeinnsikt og ekspertråd for jobbsøkere for å lykkes i karrieren.

Slå konkurrentene

Sikre at jobbsøknadene dine skiller seg ut fra mengden med kandidater.

Kom i gang