Ansøgning som studerende

Ansøgning som studerende: Studiejob vs. kvote 2-ansøgning

Studerendes ansøgninger falder som regel inden for tre primære kategorier: ansøgninger om studiejob, praktikansøgninger og kvote 2-ansøgninger om studiepladser. Selvom alle ansøgningstyperne har til formål at overbevise modtageren om din egnethed, adskiller de sig væsentligt i både form og indhold. I denne artikel kigger vi nærmere på en kvote 2- versus en studerendes jobansøgning og giver eksempler på en ansøgning som studerende.

Kvote 2-ansøgning vs. en ansøgning om et studiejob

En studerendes ansøgning, uanset om den handler om et studiejob eller -praktik, ligner en almindelig jobansøgning. Der præsenterer du kortfattet dine relevante kompetencer og motivation for det specifikke job eller praktik, du søger. Arbejdsgivere læser CV’et først og bruger kun nogle få sekunder på at skimme ansøgningen for yderligere oplysninger. Derfor er det vigtigt at gøre dit CV som studerende detaljeret og ansøgningen mere opsummerende.

Derimod bliver ansøgninger fra kvote 2-ansøgere læst grundigt igennem som en del af udvælgelsesprocessen. Din læser er optagelsesudvalget, der består af rektorer og andre akademikere samt studerende. Derfor bør du have en mere detaljeret tilgang, hvor du udførligt beskriver dine erfaringer, kvalifikationer og kompetencer, som gør dig egnet til det ønskede studie.

Opbygning af en ansøgning som studerende

En god ansøgning som studerende, uanset om den er til en videregående uddannelse via kvote 2 eller til en studierelevant stilling, skal være velstruktureret og målrettet. Den bør indeholde konkrete eksempler, der illustrerer din baggrund, motivation og kompetencer, der matcher specifikke kriterier i jobopslaget eller optagelseskravene. 

Sidehoved og overskrift

Sidehovedet i en studerendes ansøgning bør indeholde arbejdsgiverens firmanavn, adresse og kontaktperson – dette gælder både uopfordrede ansøgninger og motiverede ansøgninger om konkrete ledige stillinger samt studiepladser.

I den modsatte side af sidehovedet, eller i sidekolonnen, hvis din ansøgningsskabelon har en, skriver du dine egne kontaktoplysninger, herunder navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse. Der er også hér, du kan indsætte dato, der beviser, at du sender din ansøgning som studerende inden for ansøgningsfristen.

Sidst, men ikke mindst, er der overskriften. Medmindre arbejdsgiveren har bedt om at kalde din ansøgning ”Vedrørende stillingen som…”, bør din overskrift fange læserens interesse og kort opsummere dine hovedkompetencer.

Eksempler på en ansøgnings overskrift

"Engageret kommunikationsstuderende med erfaring inden for digitale medier"

"Ambitiøs bioteknologistuderende med passion for genetisk forskning"

"Dedikeret marketingstuderende søger praktik for at omsætte teori til praksis"

Indledning

Indledningen skal være engagerende og motivere til at fortsætte med at læse. Det er her, du tydeliggør, hvorfor du skriver, hvad der har motiveret dig til at søge, og hvorfor du mener, at din profil matcher stillingen eller den uddannelse, du søger om optagelse på.

Start med at henvise til et stillingsopslag, en telefonsamtale med en medarbejder eller en anden grund til, at du ansøger. Hvis du skriver til en uddannelsesinstitution, kan det være, at du blev inspireret under dit højskoleophold, kurser, eller du har praktisk erfaring fra det pågældende fag og vil udvide din teoretiske viden. Præsentér kortfattet, hvorfor du er interesseret i stillingen eller studiet.

Eksempel på en indledning

"Kære Anne,

Jeg skriver i forbindelse med vores telefonsamtale angående studiejobbet som markedsføringsassistent hos ABC-museum. Min igangværende uddannelse i informationsvidenskab og kulturformidling på Københavns Universitet kombineret med min praktiske erfaring i sociale medier giver mig et solidt grundlag for at bidrage til jeres team."

Nuværende situation og kompetencer

Her beskriver du din nuværende situation, f.eks. om du er student, studerende, nyuddannet eller i arbejde. Fremhæv de kompetencer og erfaringer du har, og som er relevante for stillingen eller studiet du ansøger om. Prøv at beskrive din faglighed, vær kortfattet, og brug konkrete eksempler for at illustrere dine kompetencer.

Eksempel på afsnittet om kompetencer

"Som nuværende studerende i softwareudvikling på [Universitetets Navn] har jeg udviklet stærke tekniske færdigheder, herunder programmering i Java og C#. Mit seneste projekt omfattede udvikling af en mobilapp til tidsstyring, hvor jeg med succes implementerede agile metoder og samarbejdede tæt med brugere for at sikre brugervenlighed. Derudover har jeg gennem mit højskoleophold styrket mine evner til at arbejde selvstændigt og løse komplekse problemer effektivt." 

Motivation

Dette afsnit er det vigtigste i en motiveret ansøgning som studerende. Søger du uopfordret, kan det være endnu vigtigere at argumentere for din motivation. Hvad tiltrækker dig ved jobbet eller studiet? Hvordan matcher det dine karrieremål eller akademiske interesser? Beskriv, hvordan kombinationen af dine kompetencer og de muligheder, du vil få dér, hvor du ansøger, kan få dine fremtidsplaner til at gå i opfyldelse.

Eksempel på afsnittet om motivation

"Min motivation for at arbejde som forskningsassistent i jeres laboratorium er drevet af et ønske om at omsætte teori til praksis og lære at udføre nogle konkrete laboratorieopgaver. Som biologistuderende på sjette semester har jeg en solid teoretisk viden, men jeg søger nu aktivt efter muligheder for at anvende denne viden i et rigtigt forskningsmiljø. Muligheden for at øve mig på jeres arbejdsmetoder, udstyr og software samt lære af erfarne forskere vil være afgørende for min faglige udvikling og fremtidige karriere."

Afslutning

I afslutningen runder du af og takker for læserens tid. Det er også her, du kan udtrykke ønske om en personlig samtale, og er det en ansøgning om et studiejob, så kan du med fordel afslutte med en opfordring til at kontakte dig på mail eller telefon. Til sidst skriver du en afsluttende hilsen, dit fulde navn og evt. indsætter en underskrift. Yderligere er det en god skik at skrive, hvilke andre dokumenter du sender med ansøgningen, såsom CV, udtalelser, afgangsbeviser med karaktergennemsnit, osv.

Eksempel på en afslutning

"Tak for din tid. Hvis du ser et match mellem jeres behov og min faglige profil, kontakt mig gerne på 1234 5678 eller via e-mail på navn.navnsen@gxmail.com. Jeg ser frem til muligheden for en samtale, hvor jeg kan uddybe, hvordan mine kompetencer og erfaringer kan bidrage i jeres team.

Med venlig hilsen
Navn Navnsen
[Underskrift]`
Bilag: CV”

Ansøgningens format og layout

Uanset ansøgningens type spiller format og layout en afgørende rolle i din ansøgning som studerende. Kvote 2-ansøgninger kalder på en mere omfattende præsentation, og hele ansøgningen kan fylde op til to A4-sider. En A4-side defineres som 2.400 tegn, dvs., du kan skrive op til 4.800 tegn. Men det betyder ikke, at du også skal gøre det.

Et godt eksempel på denne type ansøgning som studerende er, uanset dens længde, fri for irrelevant information, unødvendige ord, fyldord og klichéer. Kvote 2-ansøgere har mere plads til dybdegående beskrivelser og refleksioner, og det kan anbefales at bryde teksten op med mange underoverskrifter.

Modsat ansøgningen om studieplads har ansøgningen om studiejob eller praktikplads en længde på 0,75-1 side, og længden her måles rent visuelt. Prioriteten ved denne type ansøgning som studerende er at fremhæve de vigtigste punkter kort og effektivt. Derfor kan det være en fordel at holde sig til en enkel struktur.

Eksempel på en ansøgning – studerende

Til Skatteankestyrelsen
Thomas B. Thriges Gade 44-48
5000 Odense C

Att.: Britt Jørgensen
Odense, d. 13/11/2024

Ea Christina Larsen
Studentervænget 12
230 Odense M
lf: 1234 5678
Email: ea.larsen@gxmail.com

Vedrørende stillingen som studentermedhjælper 

Motiveret jurastuderende med stærk interesse i skatteret og forvaltningslovgivning

Kære Britt, 

Efter vores givende telefonsamtale ønsker jeg hermed at ansøge om stillingen som studentermedhjælper i Skatteankestyrelsen. Vores samtale bekræftede min overbevisning om, at denne stilling vil være en fremragende mulighed for at anvende og udvikle mine juridiske kompetencer inden for forvaltnings- og skatteretten.

I øjeblikket er jeg i gang med min bacheloruddannelse i jura ved Syddansk Universitet, hvor jeg har lært det grundlæggende om forvaltningsret og skatteret. Jeg har en særlig interesse for de juridiske aspekter af personbeskatning, hvilket jeg ser som et fundament for en karriere inden for den offentlige forvaltning. Jeg har også vist mine evner til at arbejde struktureret og målrettet gennem forskellige projektopgaver, hvor jeg ofte har modtaget ros for min evne til at udarbejde klare og velunderbyggede juridiske dokumenter.

Min motivation for at arbejde hos Skatteankestyrelsen stammer fra min interesse i at forstå og håndtere kompleksiteten i skattelovgivning og klagesager. Jeg ser frem til at bidrage til jeres arbejde med personbeskatning og omkostningsgodtgørelse, og at opnå praktisk erfaring med at understøtte sagsbehandlingsprocessen. Jeg er overbevist om, at min akademiske baggrund kombineret med min passion for juridisk arbejde vil gøre mig til en værdifuld medarbejder i jeres team.

Som person er jeg meget ansvarlig og omhyggelig med detaljer, hvilket er afgørende i juridisk arbejde. Jeg trives i et samarbejdende miljø og er altid villig til at lære fra mine kollegaer. Jeg ser frem til muligheden for at bidrage til både de faglige og sociale aspekter af kontoret, som beskrevet af jeres nuværende studentermedhjælper, Emil.

Jeg kan starte d. 1. februar 2024 og ser frem til muligheden for en samtale. Kontakt mig på 1234 5678 eller ea.larsen@gxmail.com, hvis du ser mig som et godt match.

Tak fordi du tog dig tid til at læse min ansøgning. Jeg ser frem til at høre fra dig.

Med venlig hilsen,
Ea Christina Larsen
Bilag: CV

Dos & don’ts ved en ungarbejders ansøgning

Dos

  • Match skabelonerne: Brug matchende ansøgnings- og CV-skabeloner. Det gør det nemt for optagelsesudvalget eller arbejdsgiveren at finde din samlede ansøgning.
  •  Læs korrektur: En ansøgning uden stavefejl og grammatiske fejl viser, at du er omhyggelig og seriøs.
  • Navngiv filen korrekt: Hvis du sender din ansøgning elektronisk, kald din fil ”Ansøgning_Studentermedhjælper_DitNavn”. Det hjælper arbejdsgiveren med at finde den.

Don'ts

  • Længde: Det er vigtigt, at du holder dig til den anbefalede længde på hhv. en ansøgning om et studierelevant job og en studieplads. Arbejdsgivere vil ikke læse lange ansøgninger, og optagelsesudvalg vil tolke korte ansøgninger som useriøse.
  • Tomme påstande og formaliteter: Gør din ansøgning målrettet og informativ – slet unødvendige ord, og skriv eksempler for at argumentere for dine påstande. Hvert udsagn skal bidrage til at vise, hvordan du passer til studiet eller stillingen.
  • Universelle ansøgninger: Send ikke den samme ansøgning til alle. Både optagelsesudvalg og arbejdsgivere kan se, når en ansøgning ikke er direkte relevant til en specifik stilling, virksomhed eller uddannelse. 

3 tips til at skrive en god ansøgning om et studiejob

Kontakt arbejdsgiveren, før du ansøger

Inden du sender ansøgningen, kan det være en god idé at kontakte arbejdsgiveren. En samtale kan ikke blot give dig en dybere indsigt i stillingen og virksomheden, men også vise din proaktivitet og interesse. Ring til arbejdsgiveren for at stille relevante spørgsmål, som kan hjælpe dig med at tilpasse din ansøgning mere præcist til arbejdsgiverens behov og forventninger.

Målret din ansøgning om studiejob eller studiepraktik

Når du skriver din ansøgning som studerende, er det vigtigt at være opmærksom på sproget i jobopslaget. Anvend nøgleord og formuleringer, som arbejdsgiveren bruger, for at vise, at du forstår jobbet og arbejdsgiverens behov. Dette kan også øge chancen for, at din ansøgning passerer igennem eventuelle automatiserede screeningssystemer.

Målret din kvote 2-ansøgning til hver uddannelse

Når du ansøger om flere lignende uddannelser på forskellige universiteter, er det vigtigt at målrette hver ansøgning til den enkelte uddannelse. Nævn specifikke detaljer, der gør det pågældende studie unikt – det kan være uddannelsesopbygning, enkelte fag, eksamensformer eller undervisningsmetoder. Sådan fremstår du som en seriøs og interesseret kvote 2-ansøger.

Vigtige takeaways om en god ansøgning som studerende

For at skrive en overbevisende ansøgning som studerende, hvad enten det er til en studieplads via kvote 2 eller et studierelevant job, er det essentielt at fremvise en klar sammenhæng mellem dine faglige kvalifikationer, personlige kompetencer og den specifikke stilling eller uddannelse, du søger.

Din ansøgning skal komplementere dit CV, men uden at gentage dets indhold. Overvej at tage et kig på vores ansøgnings- og CV-eksempler for at få inspiration til, hvordan du kan gøre din ansøgning fokuseret og overbevisende.

Er du klar til at komme i gang med din ansøgning som studerende? Kig på vores skriveguides for effektive ansøgninger, vælg en professionel ansøgningsskabelon, og begynd at udfylde din ansøgning allerede i dag.

Held og lykke med jobsøgningen!

Del via:

Slå konkurrenterne

Få dine jobansøgninger til at skille sig ud fra andre kandidaters jobansøgninger.

Kom godt i gang