Как да предоставите препоръки за работа във Вашето CV

Включване на препоръки за работа във Вашето CV

Много от мениджърите по наемане на персонал прилагат практиката да изискват предоставянето на една или повече препоръки от предишен работодател. Целта е да получат по-добра представа за Вашата личност и как се справяте в дадена професионална среда. Доскоро включването на до две-три препоръки към CV-то беше стандартна практика при кандидатстване за работа. В днешно време вече счита за по-подходящо да изчакате, докато Ви бъде изрично поискано да предоставите препоръки и да ги изпратите като отделни документи или данни за контакт.

Каква е ролята на препоръките и защо са важни?

Препоръките, наричани още и референции, се представят в СV-то под формата на изброяване на имената и информацията за контакт на хора, с които потенциалният работодател може да се свърже, за да получи обективно мнение за Вашето предишно професионално представяне, работна етика, опит и умения.

Ако бъдат поискани, те най-често се изготвят от подадените контактни лица под формата на писмени документи и се изпращат отделно, като допълнение към Вашата кандидатура.  Другият вариант е от команията, която извършва подбора на кадри да се свържат директно с тези контактни лица за свободен разговор по телефона или онлайн.

Най-често работодателите ще пристъпят към искане за препоръки на по-късен етап в процеса по наемане, след като са се запознали вече с автобиографията Ви и са преценили, че сте подходящ кандидат за обявената длъжност. Обикновено работодателят може да поиска препоръки след проведено телефонно или лично интервю или дори в заключителната част от целия процес по наемането Ви.

Как се представят препоръки в CV

Препоръките най-често се обявяват в автобиографията в графа “Препоръки” или съответно “Референции”. Това се прави под формата на изборяване на имената, позициите и контактите на хора, които са съгласни да споделят опита и впечатленията си от предишна работа с Вас - писмено или в разговор.

Едно от основните предимства на включването на препоръки към Вашето CV е, че те добавят елемент на достоверност към изброените умения и професионални постижения. Ако човекът, който сте посочили като или за  препоръка за работа, е авторитетна и утвърдена личност в дадена профисонална среда, това може допълнително да впечатли специалиста по подбор на персонал.

Имя няколко правила при изготвянето и предоставянето на препоръки, които е добре да знаете. 

На първо място, винаги питайте контактните лица дали са съгласни да Ви дадат препоръка, преди да си позволите да предоставите техните имена и лични данни за контакт в CV-то. От друга страна, препоръка изисква време и внимание, които те да отделят, за да си припомнят и напишат в най-добра светлина впечатленията от работата и общуването с Вас. Затова е добре да ги подготвите предварително и да ги имате готови под ръка, за да спестите време.

Най-добре би било да включите в списъка с препоръки хора, за които или с които, работите в момента, при положение разбира се, че в компанията вече се знае официално, че търсите нова работа.

Ако сега стартирате кариерата си и нямате предишни работодатели, от които да поискате препоръки (ако например все още сте студент или сте завършили съвсем наскоро образование), можете също да помолите Вашите преподаватели, съветници, професионални ментори или други членове на Вашата общност да предоставят препоръки за Вас. Не е прието препоръки да се взимат от членове на семейството.

В днешно време вече счита за по-подходящо да изчакате, докато Ви бъде изрично поискано да предоставите препоръки и да ги изпратите като отделни документи или данни за контакт.

Примери за препоръки за работа

Има няколко основни видове препоръки, в зависимост от това, кой дава препоръката - предишен работодател, ръководител, колега, преподавател, лектор, академичен преподавател, ментор или дори клиент. Това са все хора от  Вашата професионална мрежа с ключова роля в кариерната Ви история до момента и по отношение на длъжността, за която кандидатствате.

Всички те могат да бъдат Ваши препоръки (референти) или съответно да предоставят препоръки (референции) за Вас. Възможно е до този момент и те да не са писали препоръка за служител и да Ви попитат за насоки как се дава референция или как се пише препоръка за работа.

По-долу сме разгледали няколко примерни насоки и видове препоръки за работа, които може да използвате за съдействие:

  • Писмена препоръка за работа на хартиен носител или изпратена по имейл като текст или прикачен, отделен документ.
  • Телефонен или онлайн разговор между контактното лице и представител на компанията, която извършва подбора за съответната длъжност.
  • Препоръка за работа директно в LinkedIn профила на кандидата (практика, която все по-често се прилага).

Независимо дали се дава в писмен вид или в разговор, препоръката трябва да съдържа следната основна информация:

  • Информация за заеманата длъжност и продължителността (времетраенето) на съвместната работа и потвърждение на информацията за трудовия Ви стаж.
  • Описание на и впечатление от изпълнението на отговорностите от страна на кандидата на заемата длъжност (или по време на стажантската програма).
  • Преки наблюдения, впечатления и оценка на съвместната работа и изпълнението на задълженията.
  • Открояване на компетенции и квалификации, силни лични черти, меки умения и постижения, с които кандидатът е впечатлил своя референт, и с които е заслужил обща положителна оценка и препоръка за следващо развитие.

Включената информация  е добре да описва кандидата както като добър професионалист, така и с някои негови положителни и специфични личностни характеристики, като например изразено постоянство, чувство за хумор, търпение, увереност и други качества. В меките умения е добре да се оценят неговите комуникационни, организационни, лидерски и други подобни умения.

Какво трябва и какво не трябва да правите когато включвате препоръки

На първо място, не забравяйте да получите съгласието на контактните лица преди да ги посочите като референти във Вашата автобиография. При изброяването в списъка с препоръки, проверете дали срещу всяко име сте дали актуална и пълна информация за техните лични данни -  име, длъжност, компания и данни за контакт, в сбучай, че с тях ще се свържат директно от компанията, която провежда интервюто.

Избягвайте да искате препоръка за работа от хора, които не познават добре Вашата личност, работа или като цяло нямат добро мнение за Вас. Също, ако тези хора са трудни за контакт, с натоварена програма или им предстои отсъствие и няма да могат да Ви дадат писмена препоръка или да участват в разговор по темата с представители на компанията, по-добре не ги посочвайте като референти. Изберете хора, които изразяват готовност да го направят и със сигурност ще Ви представят в добра светлина.

Добавените препоръки към Вашата автобиография трябва да са актуални. Не включвайте стари препоръки, от които е минало много време, това също няма да бъде оценено добре.

Когато искате препоръка от някой, най-важното е предварително да помолите избраните контактни лица в личен разговор и да не чакате последния момент.

Нашият професионален съвет:

Не забравяйте да благодарите на Вашите контактни лица за преропръката за работа. Независимо дали Ви одобрят и се стигне до предложение за работа или не, благодарете за им за отделеното време и внимание и останете във връзка с тях, за да ги държите в течение за постигнатия резултат.

В заключение за предоставянето на препоръки за работа и къде да ги поставите

Както вече споменахме, препоръките от работодател в днешно време не са задължителни и се предоставят само при поискване. 

Трябва да посочите и изпратите точно толкова препоръки, колкото са Ви поискани - една, две до три е най-честото изискване. 

По отношение на оформлението, “Препоръки” можете да добавите като отделна секция към автобиографията си или да създадете отделна страница по подобие на мотивационното писмо, което сте подготвили. 

Можете да изберете професионален шаблон за CV от разнообразието от предложения, включени в нашия инструмент Jobseeker. Така ще можете безпроблемно да добавите избраните от Вас препоръки на правилното място, като следвате лесните стъпки за персонализиране на информация от ръководството.

Споделяне през:

Отличен начин да изпреварите конкурентите си

Вашата кандидатура за работа със сигурност ще се отличава от останалите.

Започнете сега