Niyet Mektubu İngilizce Dilinde Nasıl Yazılır?
Yazan Kadirhan Ekici, Yazar • Son güncelleme tarihi 9 Temmuz 2024

Niyet Mektubu İngilizce Dilinde Nasıl Hazırlanır?

Niyet mektubu, motivasyon mektubu veya kapak mektubu olarak adlandırılan ön yazılar, aday hakkındaki önemli bilgileri iş verenlere aktarmak amacıyla kullanılan dokümanlardır. Niyet mektubu İngilizce dilinde hazırlanırken yeteneklerin ve niteliklerin net bir şekilde ifade edilmesi, işe alım görevlilerinin gözünde olumlu bir izlenim oluşturulmasını sağlar ve potansiyel iş fırsatlarını artırır. Bu sebeple İngilizce ön yazı örnekleri, kritik derecede önemli başvuru dokümanları olarak ön plana çıkar. Yazımız içerisinde “Niyet mektubu İngilizce dilinde nasıl yazılır?” sorusunu cevaplayarak, bu konuya kapsamlı bir bakış açısı sunacağız.

İngilizce Ön Yazının Yapısını Kavramak

Niyet mektubu İngilizce veya başka bir dilde hazırlanırken, ön yazıların genel formatı ve yapısı hakkında bilgi sahibi olmak gerekir. Bu dokümanları etkili bir şekilde sunmak ve profesyonel bir şekilde hazırlamak için doğru format kullanılmalıdır.

Profesyonel İngilizce ön yazı örnekleri başlık, giriş, gelişme, sonuç ve kapanış olarak adlandırılan 4 temel bileşenden oluşur. Bu bileşenler ön yazının hedefe yönelik bir şekilde hazırlanmasını sağlar. İlgili bileşenlerin tipik yapısını kavramak, başvuru yapacak olan adayların kendilerini doğru bir şekilde iş verenlere ifade etmelerine yardımcı olur.

Niyet mektubu İngilizce dilinde nasıl yazılır sorusunu cevaplamak amacıyla, az önce ifade ettiğimiz temel bileşenleri farklı başlıklar altında inceleyerek yazımıza devam edelim.

Başlık Bölümü

Başlık bölümü İngilizce ön yazının en üst kısmında bulunan kısımdır. Bu kısımda adayların isim ve soy isim gibi kişisel bilgileri ile birlikte, e-posta adresi ve cep telefonu numarası gibi iletişim bilgileri bulunur. Ayrıca tarih, başvuru yapılan kuruluşun bilgileri ve insan kaynakları görevlisinin ismi bu kısımda yer alır. Başlık bölümünün sonunda, işe alım görevlisine “Sayın” gibi resmi bir kelime ile hitap edilir.

Niyet mektubu İngilizce dilinde hazırlanırken başlık bölümü genel olarak şu şekilde görünür:

Personal Details:
Fırat Can Özgür
firatcan.ozgur@mail.com
+90 0555 555 55 55
İzmir, Turkey
Tyson Ross
Portland Financial
23 Glenn St. Portland, OR

28 March 2024

Dear Mr. Ross,

Giriş Bölümü

Giriş bölümü adayların ilgili iş pozisyonuna hangi sebeplerle uygun olduklarını, iş ilanının nereden bulunduğunu ve ilgili kuruluşa başvuru yapılma sebebini kısaca açıklayan bir paragraftır. Bu noktada dikkat çekici bir giriş bölümü hazırlamak, işe alım görevlilerinin dikkatini çekmek ve İngilizce motivasyon mektubunun merakla okunmasını sağlamak amacıyla önem taşır.

Niyet mektubu İngilizce dilinde hazırlanırken, giriş bölümünü oluşturmak için aşağıdaki örneği inceleyebilir ve ilham alabilirsiniz.

My attention was immediately drawn to the ad on Jobseeker, in which you state you are looking for a Customer Service Representative. The profile you have outlined fits me very well, and I’d be thrilled to leverage my passion for photography, as well as my professional experience in a similar role for another photography business.

Gelişme Bölümü

Gelişme bölümü başvuru yapan adayların kişisel yeteneklerini, becerilerini, deneyimlerini ve ön plana çıkan diğer niteliklerini açıkladığı bölümdür. Bu bölümü ilgili pozisyon için en uygun aday olduğunuzu göstermek amacıyla hazırlamanız gerekir. Gelişme bölümü genellikle bir veya iki paragraftan oluşur.İngilizce motivasyon mektubunuzda profesyonel bir gelişme bölümü hazırlamak için aşağıdaki önerileri göz önünde bulundurabilirsiniz.

 • Deneyim, yetenek ve niteliklerinizi vurgulayın.
 • Genel ifadeler kullanmayın.
 • Somut örnekler vererek kendinizi açıklayın.
 • Gerçekliği yansıtmayan ifadelere yer vermeyin.
 • Başvuru yaptığınız kuruluşa hangi sebeplerle katkıda bulunabileceğinizi belirtin.

Niyet mektubu İngilizce dilinde hazırlanırken yukarıdaki önerileri dikkate almanız, etkili bir kapak mektubu oluşturmanıza yardımcı olacaktır. Bununla birlikte başvurularınızda profesyonel bir izlenim oluşturmak için uzmanlarımız tarafından hazırlanan ön yazı şablonlarını inceleyebilirsiniz.

Sonuç ve Kapanış Bölümü

Sonuç ve kapanış bölümleri iş verenlere teşekkür ederek pozitif bir mesaj verir ve aynı zamanda harekete geçirici bir ifadeyi içerisinde bulundurur. Sonuç bölümünde adayın iletişim bilgilerini cümle içerisinde belirtmesi tavsiye edilir. Ardından “Saygılarımla” gibi resmi bir ifade kullanarak, adayın ismini ve soy ismini yazması önerilir. Ön yazı ile birlikte iş verenlere gönderdiğiniz herhangi bir evrak bulunuyorsa, bu dokümanları ön yazının en alt kısmında belirtebilirsiniz.

İngilizce motivasyon mektubu hazırlarken, kapanış bölümünü oluşturmak için aşağıdaki örnekten ilham alabilirsiniz.

I would like to further explain my motivation to work at Nikon during a personal meeting. You can reach me either by phone at +90 555 555 55 55 or by email at selinmine.eraltay@mail.com.

Thank you for your consideration, and I look forward to hearing from you.

Sincerely,
Selin Mine Eraltay

Attachment: Resume

Yazım Dili ve Tonlama

İngilizce ön yazı örnekleri içerisine yazdığınız bilgileri ifade etme yönteminiz, iş verenlere iletişim yetenekleriniz hakkında bir bakış açısı sunar. Niyet mektubu İngilizce dilinde hazırlanırken izlenebilecek en iyi yöntem, resmi ve profesyonel bir yazım dili kullanmaktadır. Ayrıca kibar, kendinden emin ve aynı zamanda hevesli bir tonlama ile cümlelerinizi kurmanız, iyi bir izlenim oluşturmanızı sağlayacaktır.

Resmi yazışma dili, hitap edilen kişiye saygılı ve mesafeli olunduğunu gösterir. Profesyonel yazım dili ise ifade edilen bilgilerin sade, açıklayıcı ve net cümlelerle yazılmasını kapsar. Resmi ve profesyonel yazım dilinin aynı anda kullanılması, iş verenlere resmiyetinizi, ciddiyetinizi ve iletişim becerilerinizi sergilemenin etkili bir yoludur. Uygun bir tonlama ise samimi ve olumlu bir izlenim oluşturulmasına yardımcı olur.

Niyet mektubu İngilizce dilinde hazırlanırken doğru bir tonlama yapmak ve uygun yazım dilini belirlemek için aşağıdaki önerileri göz önünde bulundurun:

 • Abartılı ifadelerden uzak durun.
 • Argo kelimeleri İngilizce motivasyon mektubu içerisine dahil etmeyin.
 • Kibar ve gerektiği kadar samimi cümleler kurun.
 • Kısa ve net cümlelerle kendinizi ifade edin.
 • Yaygın olarak kullanılan basit cümleleri ön yazınıza dahil etmeyin.
 • Heyecanınızı ve isteğinizi yansıtmayı hedefleyin.

Bu öneriler iş başvurusu için hazırlanan CV, ön yazı ve diğer dökümanlarda kullanılması tavsiye edilen yazım dili ve tonlamanın çerçevesini oluşturur. Profesyonel iş başvuruları resmi ve profesyonel yazım dili ile hazırlanan evraklardan oluşur.

UZMAN TAVSIYESI

Niyet mektubu İngilizce dilinde hazırlanırken dikkate alınması gereken bir diğer nokta ise özgünlüktür. Kişisel bir yaklaşım oluşturmak, ön yazınızın diğer başvurulardan ayrılmasını ve dikkat çekmesini sağlar. Bu bilgilerle birlikte başvuru yaptığınız kuruluşun hedefleri ve iş pozisyonu kapsamında çeşitli detaylara değinmek, dikkat çekici ve özgün İngilizce ön yazı örnekleri oluşturmanıza yardımcı olur.

İlgili Beceri ve Deneyimlerin Vurgulanması

İş verenler yayınladıkları ilandaki pozisyonun gerektirdiği beceri ve deneyime sahip olan bir adayı seçmeyi hedefler. Bu sebeple beceri ve deneyimler, işe alım görevlilerinin doğru adayı belirlemek için dikkatle inceledikleri bölümler olarak ön plana çıkar. Niyet mektubu İngilizce dilinde hazırlanırken, beceri ve deneyimleri vurgulama aşamalarında tecrübesiz adaylar tarafından yaygın olarak çeşitli hatalar yapılır.

İlgili hataların başında beceri ve deneyimlerin iş ilanı ile eşleşmemesi durumu söz konusudur. Daha önce farklı bir sektörde çalışmış olsanız bile, ilgili iş ilanına uygun olan deneyim ve becerilerinizi ifade etmeniz başvurunuz için faydalı olacaktır.

İş ilanına uygun olan beceri ve deneyimlerinizi İngilizce ön yazı örnekleri içerisinde vurgulamak için aşağıdaki 3 öneriyi göz önünde bulundurabilirsiniz:

 1. İş tanımını dikkatli bir şekilde inceleyin ve sizden beklenen sorumlulukları iyi bir şekilde anlayın. İlgili sorumluluklara paralel olan beceri ve deneyimlerinizi seçin.
 2. Becerileri ve deneyimlerinizi açıklamak için genel ifadeler kullanmak yerine, kişisel hayatınızdaki tecrübelerinizden somut örnekler verin.
 3. Farklı iş ilanlarına ön yazınızı göndermeden önce, ifade edeceğiniz beceri ve deneyimlerinizi kontrol edin ve gerekirse yeniden düzenleyin.

Bu bilgilerle birlikte becerilerin “skills”, deneyimlerin ise “experiences” kelimeleri ile İngilizce dilinde ifade edildiğini belirtelim. Niyet mektubu İngilizce dilinde hazırlanırken yaygın olarak kullanılan bazı beceriler şunlardır:

 • Time Management: Zaman Yönetimi
 • Leadership: Liderlik
 • Attention to Detail: Detaylara Dikkat
 • Creativity: Yaratıcılık
 • Problem Solving: Problem Çözme
 • Planning: Planlama
 • Organization: Organizasyon
 • Communication: İletişim
 • Persuasion: İkna Kabiliyeti
"Niyet mektubu İngilizce dilinde yazılırken becerilerin somut örneklerle açıklanması önerilir. Örneğin liderlik yeteneğinizi vurgulamak istiyorsanız, bir projeyi nasıl organize ettiğinizden bahsedebilirsiniz."

İş Tanımına Göre Başvuruyu Özelleştirme

Tecrübesiz adaylar tarafından niyet mektubu İngilizce dilinde hazırlandıktan sonra, çeşitli iş başvurularına herhangi bir değişiklik yapılmadan gönderilir. Bu durumun temel sebebi, adayların başvuru özelleştirme basamağını önemsememesi, kolaya kaçması ve özelleştirme adımlarının hangi derecede önemli olduğunu bilmemesi sebepleriyle açıklanabilir.

Halbuki aynı sektörde bulunan şirket, kurum veya kuruluşların aynı pozisyonda yayınladığı iş ilanlarında bile çeşitli farklılıklar bulunur. Ayrıca genellikle işletmelerin vizyonları ve misyonları farklı hedefler ve değerler üzerine kuruludur. Profesyonel bir ön yazı hazırlamak isteyen bir adayın, ilgili farklılıkları göz önünde bulundurarak yapılacak olan her başvuru için ön yazısını güncellemesi gerekir.

Hazırladığınız ön yazıda hangi değişiklikleri yapmanız gerektiğini belirlemek için başvuru yaptığınız şirket hakkında aşağıdaki konularda araştırma yapmanız tavsiye edilir:

 • Vizyon ve misyon
 • Etik değerler
 • Başarılar ve hedefler
 • Şirket kültürü

İş başvurusu yaptığınız kuruluşun ismini internet üzerinde araştırarak, yukarıdaki konularda önemli bilgilere ulaşabilirsiniz. Bununla birlikte ilgili şirketin internet sitesine erişim sağlayabilir ve sosyal medya hesaplarını inceleyebilirsiniz.

Kontrol, İnceleme ve Düzeltme

Niyet mektubu İngilizce, Türkçe veya herhangi bir dilde yazıldıktan sonra genel bir kontrol yapılması, eksik veya hatalı yazılan ifadelerin tespit edilmesini sağlar. Eğer yabancı dil bilginiz yeterince iyi değilse, İngilizce motivasyon mektubunu hazırladıktan sonra yabancı dil kurallarına hakim olan bir kişiden yardım almanız ve hata kontrolünü birlikte yapmanız faydalı olacaktır.

Niyet mektubu İngilizce dilinde yazılırken adaylar tarafından yaygın olarak şu hatalar yapılır:

 • Noktalama hataları
 • Yanlış kelime yazımı
 • Düşük veya hatalı cümle yapısı
 • Anlatım bozuklukları
 • Diğer dil bilgisi hataları

Yukarıdaki hatalardan birini veya birkaçını yapmak, işe alım görevlilerinin sizin hakkınızda olumsuz bir izlenim oluşturmasını sağlayabilir. İngilizce ön yazı örnekleri adayların prestijini simgeleyen dokümanlardır. İş verenlerin gözünde kusursuz, eksiksiz ve profesyonel bir prestij oluşturmak için ilgili hatalardan uzak durulması gerekir. Etkileyici bir prestij oluşturmanın bir diğer adımı ise profesyonel CV şablonları kullanarak iş başvuruları yapmaktır.

Niyet Mektubu İngilizce Dilinde Nasıl Hazırlanır: Sonuç

Ön yazılar yeteneklerin, deneyimlerin ve ön plana çıkan önemli özelliklerin işe alım görevlilerine yazılı olarak ifade edilmesini sağlayan dokümanlardır. Adaylara hangi sebeplerle ilgili iş ilanına uyumlu olduğunu açıklama şansı sunan bu dokümanlar, İngilizce dilinde yazılırken titiz bir çalışma kapsamında hazırlanmalıdır.

Niyet mektubu İngilizce hazırlanırken başlık, giriş, gelişme, sonuç ve kapanış bölümlerini planlamak gerekir. Yazılacak bilgiler profesyonel ve aynı zamanda resmi bir yazım dili ile ifade edilmelidir. Cümlelerin abartılı ifadeleri içerisinde bulundurmaması ve uygun bir tonlama kullanılarak yazılması tavsiye edilir. Beceri ve deneyimlerin somut örneklerle açıklanması, iş başvurusuna göre ön yazının güncellenmesi ve son olarak hazırlanan ön yazının dikkatli bir şekilde kontrol edilmesi önerilir.

Jobseeker platformu olarak iş arayan adayların profesyonel iş başvuruları yapabilmesi için çeşitli hizmetler sunuyoruz. Uzman ekibimiz tarafından hazırlanan CV örnekleri ve ön yazı şablonlarını yayınlıyoruz. Bununla birlikte eğitici ve öğretici makaleler hazırlayarak, etkili iş başvuruları yapılması için önemli bilgileri paylaşıyoruz. İş başvurularınızdan olumlu sonuçlar almak için yayınladığımız görsel ve yazılı içerikleri inceleyebilirsiniz.

İçeriği paylaş:
Kadirhan Ekici
Kadirhan Ekici
LinkedIn
Yazar
Kadirhan Ekici, araştırmaya dayalı içerik yazma konusunda uzmanlaşmış bir yazardır. Yapay zeka geliştirme projelerinde “Türkçe Dil Uzmanı” statüsü ile hizmet vermekle birlikte, iş dünyası hakkında Business 2 Community platformu ve sektörün önde gelen internet siteleri üzerinde yazarlık yapmaktadır. Titiz çalışması ile hazırladığı içerikleri okuyucularla paylaşmaya devam etmektedir.

Rekabette öne geçin

İş başvurularınız diğer adaylar arasında göze çarpsın.

Başlayın