Personligt Brev Engelska – så går du tillväga
Skriven av Lotta Rydberg, Författare • Senast uppdaterad 9 juli 2024

Personligt Brev Engelska – så går du tillväga

Ett välskrivet personligt brev på engelska är avgörande när du söker jobb i engelsktalande länder. Ett personlig brev på engelska kan dock skilja sig åt från sina svenska motsvarighet. I denna artikel diskuterar vi detta och ger användbara tips och råd för hur du skapar ett personligt brev på engelska som verkligen sticker ut. Vi går igenom allt från struktur och innehåll till språkliga nyanser för ett internationellt personligt brev. Allt för att du ska känna dig trygg när du söker jobb med hjälp av ett engelskt personligt brev.

En användbar struktur för ett personligt brev på engelska 

Precis som för ditt CV kan ett genomarbetat personligt brev vara den avgörande faktorn som skiljer dig från andra kandidater. Det kan öppna dörren till nya, internationella karriärmöjligheter. När du skriver ett personligt brev på engelska bör du följa en tydlig struktur. Detta hjälper dig att organisera din information så att det framstår professionellt. Här ger vi en översikt över en standardstruktur med de typiska komponenterna i ett personligt brev på engelska. 

Header i ett engelskt personligt brev

Som du säkert sett i våra mallar för personligt brev så bör de inledas av en header som inkluderar datum, dina kontaktuppgifter samt ofta arbetsgivarens kontaktinformation. Alla uppgifter bör givetvis vara korrekta så att du kan kontaktas. Tänk på att anpassa formatet för ditt mobilnummer och lägga till den svenska landskoden ”46”: +46 070 xxx xx xxx

Hälsningsfras i ett personligt brev på engelska

Efter en header följer hälsningsfrasen, det vill säga öppningen av ditt brev. Till skillnad från ett svenskt personligt brev där det kan vara acceptabelt att börja med ett enkelt "Hej", bör du på engelska vara mer formell. Vet du namnet på mottagaren fungerar "Dear Mr./Ms. [Last Name]". Vet du inte namnet på personen som tar emot brevet kan du använda "Dear Sir/Madam". Ett engelskt personligt brev behöver vara ett snäpp upp i formalitet för att uppfattas som seriöst och professionellt. 

Introduktion i ett engelskt personligt brev

Inledningen bör vara kort men engagerande för att fånga läsarens uppmärksamhet. I detta avsnitt presenterar du dig själv och vilken tjänst din jobbansökan gäller. Om det känns relevant kan du nämna var du hittade annonsen. En effektiv inledning ska väcka intresset och på ett intressant sätt förmedla varför du är rätt person för tjänsten. Lägg gärna in en krok som väcker nyfikenhet och som berör din relevans, något som du senare i ditt brev kan utveckla.

Brödtext i ett personligt brev på engelska

Precis som vanligt så består ett engelskt personligt brev vanligtvis av en till tre stycken där du säljande beskriver dina kvalifikationer, erfarenheter och varför du passar för jobbet. Tänk på att fatta dig kort så att ditt personliga brev inte överskrider en sida. Varje stycke bör också ha ett tydligt fokus: 

  1. Första stycket: Beskriv din nuvarande eller senaste position och specifika, personliga anledningar till att du är en stark kandidat.
  2. Andra stycket: Förklara hur dina färdigheter och erfarenheter överensstämmer med jobbets krav. Ge gärna korta, konkreta exempel för att stödja dina påståenden.
  3. Tredje stycket: Utveckla varför du är intresserad av just detta företag eller tjänst och hur du tror att du personligen kan bidra till dess framgång.

Avslutning i ett engelskt personligt brev

Avslutningen av ditt personliga brev bör sammanfatta ditt intresse för tjänsten och uppmana till nästa steg, att ses på en arbetsintervju. Kanske finns det något intressant du kan utlova att berätta mer om vid ett personligt möte? I din avslutning kan du även tacka arbetsgivaren för deras tid och övervägande. En bra motsvarighet till det svenska "Med vänliga hälsningar", kan du i ett engelskt personligt brev använda fraser som "Sincerely," "Respectfully," eller "Kind regards," följt av ditt namn.

Språk och tonval i engelskt personligt brev

När du skriver ett personligt brev på engelska är det, som vi tidigare nämnt, bra med en lite mer formell ton. Detta visar inte bara din förmåga att uttrycka dig korrekt utan också att du har respekt för arbetsgivaren och för miljön du vill jobba i. 

Formellt och professionellt språkbruk

I ett engelskt personligt brev bör du undvika slang eller informella uttryck. Välj ett språkbruk som är lite mer formellt, vilket för en svensk kan kännas lite annorlunda. Detta innebär även att du bör undvika förkortningar och att du är noggrann med grammatik och stavning, eftersom felaktigheter kan uppfattas som slarv och ge ett oprofessionellt intryck.

Lämplig ton

Att hitta rätt ton i ditt engelska personliga brev är viktigt. Att uppfattas som artig och respektfull spelar en större roll i ett personligt brev på engelska, vilket gör att du kanske får testa nivån innan du hamnar rätt i formuleringarna. 

Artighet

Att uppvisa artighet kan vara avgörande i ett engelskt personligt brev. Använd fraser som "I would be grateful if..." och "Thank you for considering my application" för att visa respekt och uppskattning. Undvik ett alltför familjärt språkbruk för att behålla en professionell ton genom hela brevet.

Självsäkerhet 

Att uppvisa självsäkerhet är givetvis också viktigt eftersom det visar att du tror på dina egna kvalifikationer och förmågor. Det är dock viktigt att framstå som självsäker utan att verka arrogant så glöm inte att visa ödmjukhet. Försök att använda positiva ord och håll nere uttryck som kan antyda tvivel, såsom "I think" eller "I hope". Använd om det går mer bestämda uttryck som "I am confident" och "I have experience in". 

Entusiasm

Visa entusiasm för tjänsten och företaget; detta kan göra ett starkt intryck. Uttryck din entusiasm för möjligheten att bli en del i teamet och hur du kan bidra till företagets framgång. Se dock till att din entusiasm är genuin och inte överdriven, eftersom detta kan uppfattas som tillgjort. Försök få till en bra balans mellan att vara självsäker och entusiastisk utan att det upplevs som överdrivet.

Undvik klichéer

Det är lätt att falla in i fällan att använda klichéer när man skriver ett personligt brev. Fraser som "team player" och "hard worker" är lätta att ta till och kan förlora sin innebörd. Försök istället att ge konkreta exempel som illustrerar de egenskaper du vill matcha. Som vanligt gäller att undvika klichéer och överdrivna superlativ som kan ge ett opersonligt intryck.

Kulturella skillnader

Utmaningen är givetvis att det ofta finns kulturella skillnader att beakta när man skriver ett personligt brev på engelska. Exempelvis är det i många engelsktalande länder mer vanligt att ogenerat framhäva sina prestationer och erfarenheter än vad som kanske är sedvanligt i Sverige. Var medveten om dessa skillnader och anpassa ditt brev därefter.

Expertråd:

Ett kraftfullt tips är att alltid anpassa ditt personliga brev till den specifika tjänsten och företaget du söker till. Använd gärna språkbruk och terminologi från jobbannonsen för att visa att du har förstått deras behov och kultur. Försök ge intryck av att du är den perfekta kandidaten som redan passar in i deras arbetsmiljö.

Lyfta fram relevanta färdigheter och erfarenheter

När du skriver ett personligt brev på engelska är det viktigt att översätta dina färdigheter och erfarenheter från svenska så att de blir begripliga och relevanta för en engelskspråkig arbetsgivare. Här är några tips och strategier för att göra detta effektivt. 

Tolka dina erfarenheter

Det första steget är att se till att dina färdigheter och erfarenheter är tydliga för en engelskspråkig. Ta reda på rätt termer som används i den bransch du söker arbete. Undvik direkta översättningar av svenska termer som kan vara svårbegripliga eller helt obekanta för en engelskspråkig arbetsgivare.

Använd konkreta exempel

Att ge konkreta exempel på hur du har använt dina färdigheter i tidigare roller kan hjälpa arbetsgivaren att förstå ditt värde. Beskriv specifika projekt, uppgifter eller prestationer som visar dina färdigheter i praktiken. Detta gör dina påståenden mer trovärdiga och relaterbara.

Lyft fram relevanta färdigheter 

Relevanta färdigheter är de som matchar jobbkraven även om de har förvärvats i ett annat sammanhang eller bransch. Dessa färdigheter kan vara mycket värdefulla eftersom de visar din mångsidighet och förmåga att anpassa dig till olika arbetsmiljöer.

Anpassa till platsannonsen 

Läs jobbannonsen noggrant och anpassa ditt personliga brev så att det matchar de specifika krav och önskemål som anges. Om annonsen betonar vissa färdigheter eller erfarenheter, se till att lyfta fram dessa i ditt brev. Detta visar att du har läst annonsen noggrant och förstår vad som krävs av dig.

Undvik fällan att använda klichéer i ditt engelska personliga brev. Extra lätt hänt om engelska inte är ditt förstaspråk! Låt gärna en engelskspråkig kontrollera dina formuleringar.

Anpassa ditt personliga brev för jobbet

När du söker ett jobb är det alltid avgörande att anpassa ditt personliga brev så att det passar de specifika jobbkraven och företagskulturen. Det gäller även när du skriver ditt engelska personliga brev! Här är några tips för hur du kan göra detta effektivt.

Matcha jobbkraven 

För att ditt personliga brev ska sticka ut och ses som relevant bör du skräddarsy det för de specifika jobbkraven som ställs på tjänsten du söker. Gå noggrant igenom jobbannonsen och identifiera de nyckelkompetenser och erfarenheter som arbetsgivaren söker. Se till att lyfta fram dessa i ditt brev, gärna med konkreta exempel på hur du kan matcha dessa krav. Använd gärna samma terminologi som i annonsen, detta för att visa att du har förstått och kan leverera på arbetsgivarens förväntningar.

Förstå företagskulturen

Att visa att du passar in i företagskulturen är ibland lika viktigt som att uppfylla jobbkraven. Gör gärna research kring arbetsgivaren för att förstå värderingar, arbetsmiljö och företagskultur. Besök exempelvis företagets webbplats, läs deras ”mission statement”, och titta på deras sociala medier. Använd denna information för att anpassa ditt engelska personliga brev. 

Visa entusiasm

Arbetsgivare vill givetvis anställa personer som är genuint intresserade av deras verksamhet och den specifika tjänsten. Visa därför din entusiasm genom att tydligt uttrycka varför du är intresserad av en anställning och hur du tror att du kan bidra till deras framgång. Du kan exempelvis referera till specifika projekt eller initiativ som företaget driver och kommentera kring dem.

Anpassa varje personligt brev 

Även om det kan vara tidskrävande är det viktigt att anpassa varje personligt brev för varje jobbansökan. Genom att noggrant skräddarsy ditt personliga brev ökar du dina chanser att göra dig relevant och därmed fånga arbetsgivarens uppmärksamhet och förhoppningsvis bli kallad till en intervju.

Korrekturläs och granska

Att noga granska ditt personliga brev är en viktig del av ditt jobbsökande. Det säkerställer att ditt brev är felfritt och professionellt och kan landa väl hos arbetsgivaren.

Grammatikkontroll

Grammatikfel kan ge ett oprofessionellt intryck och minska dina chanser att få jobbet. Läs igenom ditt personliga brev noggrant och kontrollera att meningsbyggnaden är korrekt. Använd gärna grammatikverktyg online för att få hjälp med att identifiera och rätta till eventuella fel. Det är alltid en bra idé att läsa brevet högt för att se till att språket flyter naturligt. 

Stavningskontroll

Stavfel och felaktig användning av skiljetecken kan också påverka arbetsgivarens intryck av din ansökan. Kontrollera att alla ord är rättstavade och att skiljetecken används korrekt. Verktyg för stavningskontroll kan vara till hjälp, men kom ihåg att de inte alltid fångar alla fel, särskilt inte homofoner, det vill säga ord som låter lika men stavas olika, som "there" och "their". 

Bjud in feedback

Att få feedback från andra kan vara ovärderligt. Be engelsktalande kollegor, mentorer eller språklärare att läsa igenom ditt personliga brev. De kan ge dig värdefulla insikter om tydligheten och effektiviteten i ditt brev och hjälpa dig att identifiera områden som behöver förbättras. Feedback från någon med engelska som modersmål kan särskilt hjälpa dig att fånga upp subtila nyanser och kulturella skillnader i språket.

 Använd tid för eftertanke

Låt gärna ditt personliga brev vila en dag eller två och läs igenom det igen med fräscha ögon. Ofta kan avståndet i tid hjälpa dig att upptäcka misstag som du inte uppmärksammat tidigare. Detta ger dig också möjlighet att reflektera över innehållet och säkerställa att det verkligen representerar dig på bästa sätt. 

Personligt brev på engelska i sammanfattning

Behovet av ett engelskt personligt brev har inte sällan att göra med att man söker en tjänst utomlands. Och det är många som letar sig utanför gränserna när det kommer till att göra karriär! En kartläggning visar att närmare 700 000 svenskar beräknas bo utomlands – och i minst 177 av världens cirka 200 länder. Yrkesverksamma utlandssvenskar väljer i första hand att flytta till Storbritannien (ca 100 000), men USA behåller förstaplatsen som det land där flest svenskar väljer att bo (ca 179 000), följt av Spanien (104 000). (1)

Att skriva ett effektivt personligt brev på engelska är därför ett viktigt verktyg på vägen som kräver noggrannhet och anpassning. I denna artikel har vi därför diskuterat vikten av en bra struktur, påmint om ett lite mer formellt språk samt om att tona ner klichéer. Att först göra research, att lyfta fram relevanta färdigheter och erfarenheter samt anpassa ditt brev till specifika jobbkrav och till företagskulturen ger ett effektivt personligt brev. Samt att noga korrekturläsa det innan det skickas! 

För ytterligare hjälp, titta på Jobseekers personligt brev-exempel och givetvis våra CV-mallar och CV-exempel för att säkerställa att din ansökan är så stark som möjligt. Lycka till med din jobbsökning!

Källor:

(1) Sweden Abroad: Kartläggning 2022 av svenskar i världen

Dela via:
Lotta Rydberg
Lotta Rydberg
LinkedIn
Författare
Lotta Rydberg är en erfaren copywriter med lång erfarenhet av att förvandla torr karriärfakta till effektiva och engagerande jobbansökningar. Med insiktsfulla artiklar och konkreta exempel bistår hon arbetssökande som vill ta sin karriär till nästa nivå.

Stå ut från mängden

Låt dina jobbansökningar stå ut bland andra kandidater.

Sätt igång