Раздел Образование във Вашето CV
Редакция от Marina Handjieva, Автор • Последна актуализация на 17 април 2024

Раздел Образование във Вашето CV

Разделът 'Образование' в резюмето ви е ключов за представянето на вашата академична подготовка и квалификации. Този раздел може да играе решаваща роля, особено ако сте на начало на кариерата си или се кандидатствате за позиция, изискваща специфични учебни креденции.

В тази статия ще разгледаме как ефективно да структурирате и формулирате раздела за образование във вашето CV, така че да направите най-добро впечатление на потенциалните работодатели.

Трябва ли да включите образованието си във Вашата автобиография?

В България, включването на раздел за Образование е строго препоръчително и отсъствието на подобна секция във Вашето CV може да породи въпроси от страна на мениджърите по подбор на персонал, които със сигурност няма да са във Ваша полза.

Дори когато, Вашето образование и професионално обучение са прекъсвани, все още незавършени или в процес на развитие, те все пак могат да дадат на потенциалните работодатели представа за Вашия опит, интереси и способности в дадена област, които са важни за конкретната нова работа, за която кандидатствате и да Ви спечелят интервю. 

Какви са очакванията на бъдещите работодатели от раздел Обрзование?

Всяка компания има базови изисквания или най-малкото очаквания за образование от своите кандидати. За колкото по-висока длъжност в йерархията на компанията кандидатствате, толкова по-голяма е вероятността от Вас да се очаква придобита бакалавърска или магистърска образователна степен.

При кандидатстване за начална позиция, най-често изискването е за наличие на диплома за средно образование или доказателство, че сте преминали през специализирано обучение.

За да улесните максимално специалистите по подбор на персонал, образованието трябва да е представено в обратен хронологичен ред във Вашето CV - от най-скорошното към всяко предишно. Важно е също така, да бъдете искрени и коректни във фактологията, която представяте. Всеки работодател може лесно да направи справка и при най-малкия знак, че този раздел е преувеличен или съдържа съмнителна информация, със сигурност ще отхвърли кандидатурата Ви.

Каква информация да включите в раздел за Образование в CV-то

Информацията, която трябва да включите следва да започва от най-високата образователна степен, която сте придобили, назад през специалността или специалностите Ви изучавани по време на академичното образование и да завърши със средното образование. Тук също се прилага принципът на обратен хронологичен ред, т.е. от по-скорошните към по-отдавнашните.

За всяка отделна образователна степен (бакалавър, магистър, доктор) или специализация е хубаво да посочите продължителността на обучението, датата на започване на следването и съответно на завършване, факултета, името на университета или образователната институция, държавата и населеното място. Академични постижения, отличия, подходяща курсова, дипломна работа или дисератция, отличия, обучение в чужбина и други постижения също е добре да бъдат отбелязани.

По отношение на средното образование е добре да посочите точното наименование на гимназията, професионалното училище или колеж, които сте завършили, населеното място, държава, както и начална и крайна дата на дипломиране. Тук същото е добре да включите малко информация за постижения, награди или други подходящи отличия. Например ако сте завършили с отличен успех, златен медал, стипендия за висок успех или имате други заслуги.

Нашият професионален съвет

Летните стажове или работа като студент обаче, се включват в раздел Трудов стаж и не се считат за част от образователни процес. Изключение правят само практиките, които се организират от самите училища.

Как правилно да представите завършена степен на образование

Когато представяте Вашето академично образование, на български език е прието да се изписват с малка буква съответните образователни степени, без съкращения. Например “бакалавър по”, “придобита бакалавърска степен по”, “магистър по”, “доктор по” и т.н.

В много езици, като например в английския, има специфични съкращения при определянето на образователната степен. Например,  Master of Arts (MA), Bachelor (BA) и др. Добре е да съобразите този момент с езика, на който подготвяте Вашата автобиография. Това има отношение и към използването на специфични автоматизирани системи за сканиране и проследяване на кандидатури (ATS) от страна на компаниите работодатели и е добре да сте спазили навсякъде в документа правилния формат на изписване на образователно-квалификационните степени

Например:

2018-2022 УНСС, София, Катедра по Маркетинг и стратегическо  планиране, бакалавър по Маркетинг

2022-2023 УНСС, София, Катедра по Маркетинг и стратегическо планиране, магистър по Маркетинг със специализация „Бранд мениджмънт“ 

Как правилно да представите текущото си образование и обучение

Напълно възможно е да подготвяте автобиография в момент, в който Вашата образователна подготовка не е приключила напълно и Ви остава още време, до официалното завършване. В този случай, най-добре е да посочите очакваната степен, местоположението на училището и очакваната дата на завършване по следния начин:

Октомври 2023 - Предстоящо дипломиране, бакалавърска степен по Кино и телевизия със специализация Телевизионен монтаж, НБУ, София

или 

Октомври 2023 - Приет в магистърска програма по Екранна режисура, НАТФИЗ, София

Юли 2024 - Предстоящо дипломиране.

В случай че, прецените, че е подходящо за длъжността, за която кандидатствате, можете да изпишете и пълното заглавие на дипломната работа, по която работите. 

Горният формат можете спокойно да използвате и ако все още сте в текущо средно образование. Изразите “предстоящо завършване”, “предстоящо дипломиране” ще са подходящи и тук.

Как да посочите информация за обучение в чужбина

Когато сте завършили в чуждестранно висше учебно заведение, гимназия или колеж и представяте CV на български език, добре би било да включите наименованията на училището и програмата, така както са дадени на оригиналния език, но с кратко пояснение на български език. Ето един пример:

Септември-декември 2022 г. Участие в специализирана програма от 1 семестър по Моден мениджмънт към IED във Флоренция - Fashion Communication and Management, Fall Semester.

Този раздел е особено важен, ако новата работа изисква да пътувате или да владеете добре други езици и култури, този тип акценти в образованието биха могли да Ви отличат от другите кандидати. В голяма помощ за представяне на информацията може да Ви бъде стандартизираният формат на автобиография Europass CV за Европа.

Как да опишете правилно средно образование

Тази секция е аналогична на академичното образование. Важни и задължителни елементи, които трябва да покочите са името на училището, местоположението, периода, в който сте учили, предстоящо или настъпило завършване или дипломиране.

Важно е също да посочите и професионалната квалификация, която самата гимназия дава. Например, ако е езикова гимназия с изучаване на английски език, професионална гимназия по текстил и мода, професионална гимназия по телекомуникации и др. 

Като цяло е важно да посочите абревиатурата, която стои пред името на всяко средно училище по българската система на МОН, защото тя сама по себе си дава много информация за типа средна образователна подготовка, която сте придобили. Например, СОУ - Средно общообразователно училище, ЧСОУ - Частно средно основно училище, АЕГ - английска езикова гимназия, и др.

Други средни училища също съдържат в наименованието си важна информация за типа гимназия, квалификацията и дипломата, която дават. Например, Американски колеж в София, Международен френски лицей Варна, Национално музикално училище и др.

Ако сте завършили гимназия в чужбина, задължително  е да посочите вида на придобитата диплома. Добре е да опишете стандарта, по който се предоставя -  дали е GED (General Education Diploma), IB (International Baccalaureate Diploma) или друга, в зависимост в държавата и региона, в които сте учили.

Как да представите допълнителни сертификати и удостоверения

Освен завършването на средно и академично образование, всяка допълнителна форма на придобито обучение представлява важен компонент от Вашата квалификация. Затова е важно да посочите всички допълнителни курсове и обучения, през които сте преминали успешно и можете да докажете със съответните диплома, сертификат или удостоверение.

Дори в момента да участвате в професионален курс или следдипломна квалификация, също е желателно да включите тази информация като посочите очакваната дата на завършване на курса и точното наименование на удостоверението за квалификация, което ще Ви бъде връчено.

Важно е също да посочите и професионалната квалификация, която самата гимназия дава. Например  - езикова гимназия с изучаване на английски език, професионална гимназия по текстил и мода, професионална гимназия по телекомуникации и др.

Къде да поставите раздел Образование в структурата на Вашето CV

Този въпрос няма еднозначен правилен отговор. Позиционирането на раздел Образование на максимално челно място в автобиографията зависи преди всичко от това, дали сте начинаещ експерт, който сега стартира кариерния си път или пък опитен професионалист, с богат трудов стаж.

Ако сте ученик в гимназия, колеж, наскоро завършил или с много малко трудов стаж, можете да посочите информацията за образованието си преди трудовия си стаж (ако имате такъв) в автобиографията си. Позиционирайте раздела най-отгоре, точно под заглавието и личното изявление за целта на автобиографията. 

Ако пък вече имате над пет години трудов стаж, то тогава е по-добре секция Трудов стаж да мине преди тази за Образование, защото е твърде вероятно информацията за натрупаните опит и умения в професионален аспект, да са много по-решаващи в случая на конкретната кандидатура за бъдещия работодател.

Още полезни съвети за представяне на образователна подготовка в CV

Тук ще Ви представим три полезни и обобщени съвета как да подобрите раздел Образование във Вашата автобиография и да го направите още по-привлекателен и впечатляващ:

  • Ако не сте завършили образованието си, винаги посочвайте очакваната си дата на дипломиране.
  • Информацията, която описвате трябва да звучи кратко, ясно и да е в съответствие с целта на автобиографията. 
  • Поставете на по-предна позиция именно тази информация, която има най-пряко отношение към длъжността, за която кандидатствате.

В заключение

Всеобщо правило е винаги да започвате с информацията, която е най-релевантна към длъжността, за която кандидатствате, и която веднага ще привлече вниманието на оценяващия. 

Тази добра практика ще Ви помогне най-добре да вземете решение как да структурирате разделите Образование и Трудов стаж по приоритетно позициониране и на кои образователни институции, квалификации и дори теми на дипломна работа или курсова работа да наблегнете и откроите.

И не забравяйте, Вашата автобиография не трябва да е повече от две страници формат A4, но ако по-някаква причина Ви изглежда бедна на информация и непълна, винаги можете да включите раздели като хобита и интереси, езици, умения и т.н., за да привлечете вниманието на специалиста по набиране на персонал и да си спечелите интервю. 

Споделяне през:
Marina Handjieva
Marina Handjieva
Автор
Марина Ханджиева е дългогодишен професионалист по дигитален ПР, онлайн съдържание и автор. Представя съвременните дигитални комуникации със стратегически съвети за писане към читателите, търсещи работа.

Отличен начин да изпреварите конкурентите си

Вашата кандидатура за работа със сигурност ще се отличава от останалите.

Започнете сега