Videregående Elev Jobbsøknad eksempel
Written by Jobseeker, Redaksjonsteam • Last updated on 25. juni 2024

Eksempel på jobbsøknad for videregående skole elev

Å skrive en overbevisende jobbsøknad er en viktig ferdighet for videregående skoleelever som søker deltidsjobber eller sommerjobber. Mange ungdommer søker stillinger som servitører, butikkmedarbeidere eller assistenter, og det er avgjørende å utmerke seg blant andre søkere. Denne artikkelen gir veiledning om hvordan du utformer en effektiv jobbsøknad, med fokus på de spesifikke behovene og forventningene som gjelder for videregående skoleelever. Vi vil utforske viktige aspekter ved søknadsbrevet. For å gjøre dette mer praktisk, vil vi også presentere et eksempel på en jobbsøknad skreddersydd for videregående skoleelever.

Tilpass jobbsøknad til bransjen

Å tilpasse jobbsøknaden til den spesifikke bransjen du søker innenfor, er avgjørende for å vise arbeidsgiveren at du har tenkt grundig gjennom hva du har å bidra med. Hver bransje har sine egne krav og forventninger, og derfor er det viktig å tilpasse søknaden for å demonstrere relevansen av dine ferdigheter og erfaringer.

For eksempel, hvis du søker en stilling i butikk, kan du fokusere på dine kommunikasjonsevner og evne til å håndtere travle situasjoner. En åpningslinje i søknaden kan reflektere din entusiasme for å hjelpe kunder og skape positive handleopplevelser. I serveringsbransjen kan du vektlegge at du jobber godt med andre og evnen til å trives i et hektisk miljø. En slik tilpasning viser at du forstår bransjens spesifikke behov. 

I alle tilfeller er det viktig å unngå generiske søknader og i stedet skreddersy hver søknad for å vise hvordan dine unike egenskaper passer inn i den aktuelle bransjen. Spesielt siden du som videregående elev antagelig har lite eller ingen arbeidserfaring, er det svært viktig at du kan reflektere en forståelse for hva som kreves av deg, til tross for at du ikke har jobbet med akkurat det samme tidligere. På denne måten øker du sjansene dine for å bli lagt merke til og kalt inn til intervju.

Innhold i jobbsøknad for videregående elever

Når det gjelder innholdet i jobbsøknaden, er det viktig å huske at dette er et formelt brev, hvor du får forklare mer om din egnethet og trekke en rød tråd mellom det som står oppført i CVen din og din motivasjon for jobben du søker på. Jobbsøknaden skal først og fremst alltid inneholde din adresse og kontaktpersonens adresse øverst på dokumentet. I tillegg til å gi struktur og profesjonalitet, gjør dette det lett for den potensielle arbeidsgiveren å kontakte deg og se hvilken stilling søknaden din gjelder. 

I åpningen av brevet ditt har du en gylden mulighet til å fange leserens oppmerksomhet. Som regel bruker du denne muligheten til å uttrykke interesse for stillingen og si noe om hva som motiverer deg for å søke stillingen. Videre er det avgjørende å formidle en forståelse for bransjen og selskapet. Dette kan gjøres ved å vise interesse for bransjerelaterte aspekter, for eksempel kundeservice i en butikk eller bidra til en positiv opplevelse i en kafé.

Når det gjelder ferdigheter, kan du trekke frem akademiske prestasjoner som en indikasjon på dedikasjon og evne til å møte utfordringer. Sterke karakterer, spesielt i relevante fag, viser ikke bare intellektuell kapasitet, men også en vilje til å investere tid og innsats i faglig utvikling. Fokuser på de ferdighetene som er mest relevante for den aktuelle jobben. For eksempel kan du nevne din evne til å håndtere travle situasjoner når du søker en stilling i butikk. 

Erfaringer fra skolen og fritidsaktiviteter kan du også nevne dersom det er relevant. Deltakelse i studentforeninger, frivillig arbeid, eller lederroller i skoleprosjekter er eksempler som viser initiativ, organisatoriske ferdigheter og evnen til å samarbeide med andre. Du kan også fremheve personlige egenskaper som organisasjonsevne, samarbeidsevner, og en positiv holdning. Disse er verdifulle egenskaper som kan overføres til nesten enhver jobb og viser modenhet selv uten omfattende arbeidserfaring. Avslutt deretter søknadsbrevet ditt med en engasjerende oppsummering av dine ferdigheter og entusiasme vil bidra til teamet. 

Jobbsøknad mal for videregående elever

Ved å følge en klar mal, sikrer du at din jobbsøknad er profesjonell og gir et sterkt inntrykk på en potensiell arbeidsgiver. For videregående elever uten omfattende arbeidserfaring er det best å benytte seg av en enkel jobbsøknad mal. I motsetning til moderne eller mer omfattende jobbsøknad maler, er enkle maler effektive og fremhever den viktigste informasjonen til en potensiell arbeidsgiver. 

En velstrukturert jobbsøknad begynner med øverste del av dokumentet som inkluderer din fulle adresse og datoen. Deretter angir du mottakerens informasjon, inkludert navn på kontaktperson eller bedrift og bedriftens adresse. En høflig hilsen innleder brevet, etterfulgt av åpningsavsnittet hvor du uttrykker din interesse for stillingen og motivasjon for å søke. Du avslutter brevet med en vennlig hilsen etterfulgt av ditt fulle navn. 

For en lett leselig jobbsøknad, er sans serif-fonten det mest passende valget for din søknad. Dette er skrifttyper som Arial, Verdana, og Calibri. Times New Roman er en serif-stil og bør kun brukes i sjeldne tilfeller. Er du usikker, anbefaler vi å velge en sans-serif stil. En fontstørrelse på 10-12 er generelt akseptert, så lenge teksten er begripelig og behagelig å lese. Med disse elementene sikrer du at søknaden din er profesjonell og ryddig. 

En god måte å skille seg ut av mengden er å opprettholde en enhetlig presentasjon av jobbsøknad og CV. Derfor kan ferdigstilte jobbsøknad-maler og CV-maler være gode verktøy. Disse malene tilbyr ikke bare et rent og profesjonelt utseende, men gir også praktisk konsistens i fargebruk og skrifttyper mellom jobbsøknader og CVer. Dette skaper et helhetlig inntrykk og viser arbeidsgiveren at du tar søknadsprosessen på alvor.  

Jobbsøknad eksempel videregående elev

Idunn Madsen
i.madsen@gmail.com
94421303
Maries gate 5b, 
0368, Oslo

Lille vinkel sko
Britt Hansen
Akersgata 45
0158, Oslo
19.12.2023

Hei Britt Hansen,

Jeg viser til stillingsannonsen på Finn.no og vil gjerne søke på stillingen som butikkmedarbeider. Jeg mener at jeg passer godt i forhold til hva dere søker etter, og vil gjerne forklare hvorfor med dette brevet.

For øyeblikket går jeg andre året på studiespesialisering ved Edvard Munchs videregående skole. Mine gode karakterer, spesielt i fag som matematikk og samfunnsfag, vitner om min evne til å lære raskt og effektivt. I tillegg til mine akademiske prestasjoner, har jeg også vært aktiv i skolens miljøklubb, hvor jeg har ledet initiativer for å øke bevisstheten om bærekraftige produkter og forbruk.

Jeg er svært motivert for å jobbe hos Lille vinkel sko på grunn av min lidenskap for mote og service. Jeg tror min vennlighet, kombinert med min evne til å samarbeide og min interesse for siste mote, vil gjøre meg til en positiv bidragsyter i deres butikk. Mine organisatoriske ferdigheter, som jeg har utviklet gjennom skoleengasjement og deltakelse i frivillige prosjekter, vil også være til nytte i en travel butikkhverdag.

Jeg ser frem til muligheten til å få erfaring i en bransje jeg har lidenskap for og vil gjerne forklare min motivasjon og interesse for stillingen som butikkmedarbeider nærmere under en personlig samtale. 

Vennlig hilsen,
Idunn Madsen

Hva du bør og ikke bør gjøre i en jobbsøknad for videregående elever

Når videregående skoleelever setter seg ned for å skrive jobbsøknader, er det en rekke faktorer de bør være oppmerksomme på for å sikre at søknaden skiller seg ut på en positiv måte. En vanlig feil er å undervurdere betydningen av skriftlig kommunikasjon og rettskriving. For unge jobbsøkere uten mye arbeidserfaring er det spesielt viktig å unngå et alt for uformelt språk. Siden kommunikasjonsevner er nyttige erfaringer i de fleste arbeidsroller, er en velskrevet jobbsøknad en demonstrasjon av slike ferdigheter. 

Ikke minst vil et passende formelt språk og riktig rettskriving gir et umiddelbart inntrykk av at du tar søknadsprosessen på alvor. Selv om du kanskje ikke har mye erfaring i arbeidslivet, kan korrekt språkbruk og rettskriving være en sterk indikator på dine ferdigheter og evnen til å kommunisere effektivt. Ta i bruk språkferdighetene dine som du lærer i norskundervisningen din og les nøye gjennom for grammatiske feil før du sender inn søknaden din. 

Unngå også å kopiere og lime inn generiske setninger fra internett. Jobbsøknaden din bør være personlig og tilpasset den spesifikke stillingen du søker. Arbeidsgivere kan lett oppdage en mal-tekst, og dette signaliserer manglende innsats og originalitet. Ved å unngå disse feilene og fokusere på godt språk og et originalt innhold som likevel er formelt og passende for et profesjonelt søknadsbrev.

Flere tips 

En uvurderlig ressurs er å referere til jobbsøknad-eksempler slik som den du finner her. Ved å skue gjennom et par slike eksempler, vil du fort legge merke til hva som går igjen og få en enda bedre innsikt i hva du bør gjøre for å skrive en vinnende jobbsøknad. Kombiner dette gjerne med å lese et par CV-eksempler sammen med CV-eksempelet for videregående elever, slik at du kan forberede en helhetlig søknad som lander deg jobben du ønsker.  

For å kvalitetssikre søknaden din, kan det også være en god idé å be om råd fra lærere, veiledere eller erfarne voksne. De kan gi konstruktive tilbakemeldinger på din jobbsøknad, samt hjelpe deg å reflektere over dine styrker og relevante erfaringer. Det er alltid anbefalt å la et ekstra par øyne se over jobbsøknader man skriver. Vi blir ofte blinde på våre egne slurvefeil når vi har jobbet med søknadstekster og derfor kan en nøytral person fange opp noe du ikke selv har lagt merke til. 

Oppsummering: jobbsøknad for videregående skole elev

Å ta en deltidsjobb ved siden av din videregående utdanning er en flott måte å få et innblikk i arbeidslivet, tjene litt penger, og få arbeidserfaring som du kan bygge videre på i fremtiden. Når du søker en deltidsjobb, er det viktig å skrive en sterk jobbsøknad som skiller seg ut av mengden. I denne artikkelen har vi gitt en oversikt over de viktigste aspektene ved å skrive en god jobbsøknad og sett på et jobbsøknad eksempel som er skreddersydd for videregående elever. 

Er du klar for å trekke jobbsøknaden din et skritt høyere? Jobseeker gjør det enkelt å velge mellom flere passende jobbsøknad-maler for videregående elever som du kan tilpasse til dine behov for en skreddersydd og velstrukturert jobbsøknad. Vår søknads-generator gir deg en konkurransefordel og hjelper deg med å presentere deg selv på en profesjonell måte. Ta det første skrittet mot å lande jobben du ønsker deg. Lykke til!

Del via:
Jobseeker
Jobseeker
LinkedIn
Redaksjonsteam
Vårt team hos Jobseeker tilbyr CV- og jobbsøknadsveiledning med praktiske tips, bransjeinnsikt og ekspertråd for jobbsøkere for å lykkes i karrieren.

Slå konkurrentene

Sikre at jobbsøknadene dine skiller seg ut fra mengden med kandidater.

Kom i gang