Съставете мотивационно писмо

Изберете шаблон, попълнете полетата и свалете готовия документ за броени минути.

Създаване на мотивационно писмо

Как работи

Ревюта

4,5 / 5

На база на 30 232 ревюта

Юлиян

Юлиян

Консултант

Страхотна платформа с изключително полезни инструменти за подготовка на документи и намиране на нова работа. Препоръчвам!

Ема

Ема

Специалист по подбор на персонал

Като специалист по подбор на персонал съм наистина впечатлена от платформата. Инструментите за съставяне на автобиографии и мотивационни писма са изключително професионални!

Сам

Сам

Фрилансър

Много е лесно да се работи с тази платформа, CV-тата създадени тук наистина се отличават.

Брайън

Брайън

Програмист

Дизайнът е много интуитивен и всичко е направено наистина много лесно, за да може човек професионално да си подготви документите, с които да кандидатства за работа.

Юлиян

Юлиян

Консултант

Страхотна платформа с изключително полезни инструменти за подготовка на документи и намиране на нова работа. Препоръчвам!

Ема

Ема

Специалист по подбор на персонал

Като специалист по подбор на персонал съм наистина впечатлена от платформата. Инструментите за съставяне на автобиографии и мотивационни писма са изключително професионални!

Сам

Сам

Фрилансър

Много е лесно да се работи с тази платформа, CV-тата създадени тук наистина се отличават.

Брайън

Брайън

Програмист

Дизайнът е много интуитивен и всичко е направено наистина много лесно, за да може човек професионално да си подготви документите, с които да кандидатства за работа.

Юлиян

Юлиян

Консултант

Страхотна платформа с изключително полезни инструменти за подготовка на документи и намиране на нова работа. Препоръчвам!

Ема

Ема

Специалист по подбор на персонал

Като специалист по подбор на персонал съм наистина впечатлена от платформата. Инструментите за съставяне на автобиографии и мотивационни писма са изключително професионални!

Сам

Сам

Фрилансър

Много е лесно да се работи с тази платформа, CV-тата създадени тук наистина се отличават.

Брайън

Брайън

Програмист

Дизайнът е много интуитивен и всичко е направено наистина много лесно, за да може човек професионално да си подготви документите, с които да кандидатства за работа.

Юлиян

Юлиян

Консултант

Страхотна платформа с изключително полезни инструменти за подготовка на документи и намиране на нова работа. Препоръчвам!

Ема

Ема

Специалист по подбор на персонал

Като специалист по подбор на персонал съм наистина впечатлена от платформата. Инструментите за съставяне на автобиографии и мотивационни писма са изключително професионални!

Сам

Сам

Фрилансър

Много е лесно да се работи с тази платформа, CV-тата създадени тук наистина се отличават.

Брайън

Брайън

Програмист

Дизайнът е много интуитивен и всичко е направено наистина много лесно, за да може човек професионално да си подготви документите, с които да кандидатства за работа.

Юлиян

Юлиян

Консултант

Страхотна платформа с изключително полезни инструменти за подготовка на документи и намиране на нова работа. Препоръчвам!

Ема

Ема

Специалист по подбор на персонал

Като специалист по подбор на персонал съм наистина впечатлена от платформата. Инструментите за съставяне на автобиографии и мотивационни писма са изключително професионални!

Сам

Сам

Фрилансър

Много е лесно да се работи с тази платформа, CV-тата създадени тук наистина се отличават.

Брайън

Брайън

Програмист

Дизайнът е много интуитивен и всичко е направено наистина много лесно, за да може човек професионално да си подготви документите, с които да кандидатства за работа.

Юлиян

Юлиян

Консултант

Страхотна платформа с изключително полезни инструменти за подготовка на документи и намиране на нова работа. Препоръчвам!

Ема

Ема

Специалист по подбор на персонал

Като специалист по подбор на персонал съм наистина впечатлена от платформата. Инструментите за съставяне на автобиографии и мотивационни писма са изключително професионални!

Сам

Сам

Фрилансър

Много е лесно да се работи с тази платформа, CV-тата създадени тук наистина се отличават.

Брайън

Брайън

Програмист

Дизайнът е много интуитивен и всичко е направено наистина много лесно, за да може човек професионално да си подготви документите, с които да кандидатства за работа.

Юлиян

Юлиян

Консултант

Страхотна платформа с изключително полезни инструменти за подготовка на документи и намиране на нова работа. Препоръчвам!

всичко за мотивационни писма

Мотивационното писмо за работа е това, с което кандидатът изпраща документите си до компанията или организацията, в която кандидатства за работа. Може да бъде написано под формата на имейл или отделен текстови документ и съставлява неизменна част от кандидатурата за работа, заедно с Вашето CV (автобиография)

Именно мотивационното писмо, наричано също така придружително или писмо за работа, е документът, който създава първото впечатление за кандидата и отключва комуникацията между двете страни - кандидат и експерт по подбор на персонал. 

Разликата между CV и мотивационно писмо

Докато CV-то представя в систематизиран и хронологичен вид Вашия трудов стаж и най-важните Ви умения, писмото за работа има за основна задача да запознае оценяващия кандидатурата Ви с Вашата личност, силни страни, ключови умения за общуване и други такива, релевантни за обявената длъжност. Важни моменти в писмото са демонстрирането на високо ниво на владеене на език, стил, граматика и цялостни комуникационни умения. 

Заблуди и пропуски при кандидатстване

Често кандидатите пропускат или забравят да напишат писмо към автобиографията си при кандидатстване за дадена работа, особено ако не е изрично споменато като изискване в самата обява. Трябва да знаете обаче, че мотивационни писма се изпращат в абсолютно всички случаи, като представляват важен елемент от кандидатурата, с който можете наистина да впечатлите оценяващия и да го накарате да отдели повече внимание на изпратените от Вас документи. 

Традиционни форми на мотивационни писма в България

Специално в България, в някои обяви за работа все още можете да срещнете писмото и като документ озаглавен Молба за работа. Молбата все още се използва като писмо, особено в държавния сектор и академичните среди.

Както вече споменахме, мотивационното писмо за работа е именно, документът, който не само придружава автобиографията (CV-то), но и създава най-първото впечатление за Вашата личност и комуникационни умения на хората, които се занимават с подбор на персонал. 

Основната функция на мотивационното писмо

Основната задача, която мотивационното писмо трябва да изпълни е да убеди специалиста по подбор на кадри, че кандидатът притежава необходимите комуникационни, личностни и меки умения, за да се впише в предлаганата длъжност и екип.

Значението на меките умения и автентичността

Именно меките, комуникационни умения са от ключова важност за всеки един работодател, когато избира нови членове за своя екип.  Мотивационното писмо може да Ви открои успешно сред останалите кандидати, да подчертае Вашата индивидуалност, опит, умения и автентичен стил на общуване. Затова е важно да е написано убедително, оригинално, да носи Вашия личен почерк на комуникация, за да успее да спечели вниманието на оценяващия Вашата кандидатура за работа.

Отношението към подготовката на мотивационното писмо

Добре написаното, грамотно и оргинално писмо показва на специалистите по подбор на персонал, че кандидатстващият е отдели нужното време и внимание, постарал се е специално за тяхната обява и не е изпратил просто поредното банално писмо пълно със стандартни клишета. 

Среща със стандартите в писмените кандидатури

Специалистите по подбор на кадри от страна на бъдещите работодатели, прекарват часове в четене на автобиографии придружени от писма за работа и в един момент всяка следваща, започва да се слива с предишните и да им звучи клиширано и познато. Ето защо е изключително важно Вашето мотивационно писмо да звучи автентично и оригинално. 

Необходимите елементи на мотивационното писмо

Писмото трябва да съдържа определени задължителни елементи, структурирани по общоприет ред, но в основата си то трябва да е уникално и интересно като съдържание, за да открие индивидуалната личност, която стои зад него и нейната пълна съвместимост с изискванията посочени за длъжността.

Мотивационното писмо може да се раздели най-общо на два вида - писмо за работа по конкретна обява, или такова инициирано от самия кандидат при промяна в кариерния път.

Подготовка и изследване на работодателя

Преди да започнете да работите по своето мотивационно писмо, важно е добре да се запознаете с организацията или компанията, която е публикувала обявата за работа и изискванията посочени в нея. Всяко писмо е хубаво да е адресирано до конкретен човек или екип, който е публикувал обявата и предстои да проведе подбора. 

Специфики при адресиране и препоръки

Най-често лицето за контакт с неговото име ще намерите в самата обява. Ако не е посочено е хубаво да потърсите информация и при възможност да имате конкретно име за адресат. В най-общия случай, при отсъствие на адресат, трябва да започнете писмото с официално обръщение в стил Уважаеми господа.

Когато изпращате писмо по препоръка на друг човек, който например работи в компанията, също е добре в началота да споменете, че проявявате интерес за дадена позиция или длъжност по препоръка на и името на самия човек и да направите връзката към повода за изпращане на писмото. 

Проактивно изпращане на мотивационни писма

Не е задължително да изпращате писмо, само и единствено по публикувана обява за работа. Нормална практика е, ако харесвате дадена компания или организация и имате желание да работите в нея, да отправите писмо с интерес и запитване дали имат в момента възможност да Ви вземат на работа и да представите добре мотивацията и аргументите си.

Представяне на кандидата в писмото

Друг важен момент в писмото за работа представлява подборът на факти и умения, с които ще представите Вашата личност. Всеки един работодател на първо място ще иска да види с какво Вие бихте били ценни за компанията и екипа му. Тук е моментът правилно да откроите и аргументирате Вашите качества, умения и силни страни, с които ще убедите оценяващия, че Вашата личност би се вписала идеално в техния екип, корпоративна култура и конкретна длъжност.

Езиков стил и изразните средства

Необходимо е също така, добре да подберете изказа и изразните средства, които ще използвате, така че изложението Ви да е ясно, конкретно и да представя по честен и обективен начин, както Вашите възможности, така и Вашите очаквания от бъдещата работа. Добре е да прецените информацията, която описвате, така че тя да е максимално обвързана и релевантна към заложените критерии и изисквания за работа в компанията, точно както са посочени в обявата.

Структура и следване на стандарти

Мотивационното писмо се нарича още и придружително, защото то има за цел само да придружи Вашата автобиография, като в никакъв случай не трябва да я повтаря. Писмото трябва да я допълни с информация, отнасяща се до специфични проекти в дадения бизнес сектор, в които сте участвали, познания за конкуренцията, пазарите, продажбите или средата, както и други подходящи за длъжността знания или допълнителен опит. 

В писмото трябва да покажете Вашия интерес и адмирации към постиженията на компанията, както и да бъдете убедителни, че ще бихте били ценен член на нейния екипа с ясен принос за бъдещото й развитие.

Тъй като мотивационното писмо е официален документ, то следва да бъде издържано в официално деловия стил. Можете да заложите на известна креативност, за да се откроите от останалите кандидати, трябва обаче, да внимавате тя да е добре премерена. Избягвайте клишираните фрази, прекалено дългите и възхваляващи изречения. Придържайте се към собствения си езиков стил на изложение, за да покажете максимална автентичност.

Мотивационното писмо следва да отговори на определена общоприета структура и последователност, която ще разгледаме в детайли по-долу. В това отношение, готовите онлайн бланки за писма са най-често предпочитаният вариант за изготвяне на мотивационно писмо за работа, гарантиращо успех. 

Онлайн помощници и ресурси

С помощта на онлайн инструментите на Jobseeker, можете да изготвите успешно и професионално издържано мотивационно писмо, покриващо всички задължителни раздели и езикови стандарти. Вижте също и нашите полезни статии с насоки и съвети как да напишете мотивационно писмо.

Правилното структуриране на мотивационното писмо показва знания, интелект и добри комуникационни умения, както и задълбочено отношение и искрен интерес към обявата за работа. По-долу сме разгледали няколко основни секции, които задължително трябва да присъстват правилно и съдържателно във Вашето писмо за работа. Най-често се използва структура с три до четири основни параграфа (въведение, основно съдържание и заключение), с по две до три изречения във всеки един от тях.

Заглавие на мотивационното писмо

Тук е важно за озаглавите Вашето мотивационно писмо по начин идентичен с изискването в обявата за работа. Ако е посочено да изпратите мотивационно писмо, озаглавете го мотивационно. От друг страна ако изсикването е кандидатът да изпрати молба за работа, придружително или писмо за интерес, използвайте точно това, което е указано. Заглавието е винаги центрирано и с главни букви.

Когато изпращате писмо по лична инициатива, в отсъствието на публикувана обява за работа, тогава спокойно можете да озаглавите писмото мотивационно. 

В горния десен ъгъл трябва да поставите собствените данни за контакт, а в горния ляв ъгъл, тези на компанията, до която пишете, като винаги започвате с имената на човека, до когото адресирате писмото. В България е прието, но не е задължително, да се поставя До: или На вниманието на:  непосредствено преди името на адресата.

В последно време в България се възприе също англоезичната практика, при която адресирането и поставянето на дата се поставя в началото на писмото, в горния ляв ъгъл, а собствените данни за контакт се изписват под подписа в края на писмото. Това също е вариант, който следва да съобразите в зависимост от това дали кандидатствате за работа в мултинационална или изцяло българска организация.

Преди обръщението, в горния ляв ъгъл и под данните на адресата, се изписват последователно датата, месеца и годината на писмото.

Като обръщение винаги трябва да използвате учтивата и официална форма Уважаеми г-н или Уважаема г-жо заедно с името на човека. Ако не разполагате с име на конкретно лице за контакт, то тогава можете да адресирате писмото до компанията (нейн конкретен отдел, например Човешки ресурси) и да започнете въведението с Уважаеми господа

Въведение на мотивационното писмо

Уводният параграф на мотивационното писмо, веднага след обръщението е изключително важен, защото е желателно веднага да привлече вниманието на специалиста по подбор персонал. Тук трябва кратко и ясно да представите по повод на кое конкретно свободното работно място пишете или откъде сте получили информация за обявената длъжност, за която кандидатствате - обява за работа публикувана в медиите, препоръка от приятел, служител в компанията, реклама, събитие или проведен разговор например. Този абзац най-често започва с По повод на или Във връзка с/със .

Съдържание (основа) на мотивационното писмо

Тук можете да разделите съдържанието на два основни параграфа. 

В първия опишете кратко и конкретно най-важните си и приложими за длъжността умения и постижения, без да влизате в детайли. Най-добре е да изберете до три Ваши умения, които смятате, че биха били високо оценени от компанията и да се фокусирате върху тях. 

Във втория параграф можете да покажете, че сте потърсили информация, запознати сте с дейността на компанията и познавате сферата или пазара, в който оперира. Тук също е и мястото да посочите какво конкретно Ви мотивира да кандидатствате именно в тази организация и как ще дадете своя ценен принос за нейното развитие като се присъедините към екипа й. По елегантен и ясен начин трябва да сте убедителни, че именно Вие сте идеалният кандидат за тази позиция.

Заключение на мотивационното писмо

В заключителната част на мотивационното писмо винаги е добре да благодарите на оценяващия за отделеното време и внимание и да покажете намерение, че оставате на разположение и ще се радвате на последващ контакт и лична среща. 

Хубаво е писмото да завърши с учтив и уважителен поздрав като С уважение, Поздрави, Искрено Ваш/а, подпис и дата (в случай, че не е поставена в началото).

В края на писмото, под подписа, се изреждат всички приложени документи, които също изпращате, и които се придружават с писмото  - CV, препоръка/и, диплома, сертификат или др., чрез изброяване и номериране в секция озаглавена Приложения.

За да бъде Вашето мотивационно писмо възможно най-успешно, трябва да 

подчертаете силните лични характеристики, които притежавате, с които да спечелите интереса на служителите по подбор на персонал. Като работодател, те търсят добре аргументирана добавена стойност във Вашия професионален опит, образование и умения, благодарение на която да видят във Вас правилния кандидат за работата. 

Вашият изказ е добре да излъчва позитивност във всяко едно отношение, както и инициативност. Хубаво е да се подберат такива думи и изрази, които да подчертаят личния писмен стил на общуване на кандидата от първо лице, единствено число, които да насочат към силните му личностни умения. Най-често това могат да бъдат глаголите  - управлявам, организирам, подобрявам, разбирам, които чудесно олицетворяват като практическо приложение най-търсените меки умения в една кандидатура.

Също, когато имате повече професионален опит можете да включите в съдържанието едно изречение за конкретен пример от практиката, в който по Ваша инициатива е бил успешно приложен принципът проблем-решение.

Умения и образование

Когато представяте квалификации и образование, съобразете придобитите умения с нуждите за конкретната позиция, а не по принцип какво сте учили и какво умеете да правите. Тук можете да подчертаете техническите си умения, споменати в обявата, както и специфичните дипломи и обучение, необходими за позицията. 

Най-добре е да изброите като цяло три или до три ключови умения, релевантни към изискванията за длъжността. Това е принцип с доказана през времето ефективност, защото три неща най-лесно се запомнят и най-бързо могат да впечатлят.

Опит

При представянето на Вашия опит не е необходимо да проследявата цялата си професионална автобиография. Важно за експертите по подбор на персонал е да видят способността Ви да управлявате работата си на желаното ниво.

Фокусирайте се върху това как Вашите компетенции могат да бъдат от полза за справяне с дадени предизвикателства свързани с развитието на тази длъжност, и как Вашият личен опит би бил от полза в случая. Не забравяйте, че това е и част от мотивацията Ви да кандидатстване. Демонстрирайте увереност и внимавайте да не изпаднете в прекалено много детайли. Изложението Ви трябва да е честно, стегнато и добре премерено, както и да сте готови да защитите всяка дума, когато Ви поканят на интервю. 

Лични качества и силни страни

Тук отново е мястото да помислите за до три основни силни черти на характера или дори само една, но съществена, която Ви отличава от другите кандидати. Наблегнете именно на тези качествата, които притежавате, които могат да бъдат полезни за конкретната позиция.

Те ще бъдат още по-добре оценени, ако успеете да докажете как ще бъдат приложени на практика в самата длъжност или позиция. Например, ако притежавате добри комуникационни умения като мениджър, те със сигурност ще Ви позволяват да създадете добра сплотеност в екипа и отлична атмосфера за работа. 

Правилна граматика и правопис

За да бъде успешно едно мотивационно писмо и да Ви спечели последващо интервю, то трябва да бъде поднесено в синтезиран, добре оформен писмен и графичен вид, без каквито и да било правописни и граматични грешки. Отличната граматика и правопис говорят много за човека, който седи насреща, така че преди да изпратите писмото проверете го поне три пъти как звучи и специално внимавайте за Вашия правопис.

Подходящ формат и дължина

Оптималният вариант за  мотивационното писмо е една страница А4, като текстът не бива да заема повече от 80% от общия й обем. Както вече споменахме в предишните секции, писмото следва да бъде структурирано в три до четири основни параграфа (въведение, основно съдържание, заключение), с по две до три изречения във всеки един от тях.

Използване на професионален език

Мотивационното писмо е официален документ и следва да бъде издържано изцяло в официално деловия стил на писане. Текстът трябва да е подреден и изчистен, в представено кратко и стегнато оформление, удобно и приятно за четене.

Езикът освен делови, трябва обаче, да дава представа и за личния стил на автора му, без да се прибягва до прекалени творчески изяви и свободни съчинения, които да го отведат в различна от желаната посока.

Използването на онлайн платформи с готови шаблони за мотивационно писмо може да Ви спести много време и усилия, а резултатът със сигурност ще увеличи шансовете Ви за успех. Ние Ви предлагаме богат набор от готови бланки, които да използвате, както за вдъхновение, така и за основа за създаване на свое собствено мотивационно писмо с правилна структура.

Ако имате нужда от помощ и с формулирането на самото съдържание на Вашето писмо, можете също да вземете базов текст от представените готови форми и да го развиете и обогатите спрямо собствения си езиков стил. В нашия генератор за писма ще намерите и готови формулировки на текстове адаптирани за различни бизнес сектори, които само да персонализирате спрямо собствените си умения и професионален опит. 

Генераторът за мотивационни писма на Jobseeker предлага фрази и изречения, независимо колко опит притежавате, дали все още учите или сте в активен процес на търсене на работа. След като направите своя избор, остава само да попълните полетата с елементите, съответстващи на Вашия профил и да обосновете мотивацията си за съответната позиция. Накрая ще получите професионално издържан документ, който само да изтеглите и изпратите.

По-долу можете да разгледате нашите примери за мотивационно писмо, които да вдъхновят създаването на Вашето успешно писмо за работа.

Писането на мотивационно писмо може да бъде голямо предизвикателство, особено когато искате перфектно писмо, което да Ви спечели интервю. Добре написаното и издържано във всяко едно отношение писмо трябва да кратко, ясно и конкретно, да показва високо ниво на владеене на език, стил, граматика и цялостни комуникационни умения и да запознава оценяващия кандидатурата Ви, с Вашата личност, умения и опит, които съответстват напълно на изискванията за кандидата в обявената свободна позиция.  

Jobseeker може много да Ви улесни в това отношение. В нашата онлайн платформа, можете да използвате подходяща бланка за готово мотивационно писмо, което заедно с полезните съвети и насоки, които сме предоставили, да адаптирате към Вашия личен стил. Така наистина за кратко време ще изготвите правилното и печелившо мотивационно писмо за работа, което да съответства на всички общоприети критерии за формат, структура и съдържание, и което да можете да редактирате и актуализирате по всяко време, когато Ви е необходимо.

Преди да започнете, можете да посетите нашите страници Често задавани въпроси и Цени, където ще намерите отговори на всички въпроси. Разбира се, ако има нещо, на което не намирате отговор, можете да се свържете с нас през Контактната форма.

Регистрирайте се в Jobseeker и създайте едно успешно и професионално издържано мотивационно писмо буквално за минути. Нашите инструменти ще Ви помогнат в подготовката на Вашата успешна кандидатура.

Имате ли въпроси, за които все още не намирате отговор? Разгледайте нашия раздел ЧЗВ

Изтеглете Вашето перфектно написано мотивационно писмо.

Ръководство стъпка по стъпка за създаване на професионално мотивационно писмо с помощта на нашия интуитивен генератор."

Cover letter template Chrono
Cover letter template Modern
Cover letter template Casual
Cover letter template Elegant
Cover letter template Circular
Cover letter template Vertical
Cover letter template Professional
Cover letter template Horizontal
Cover letter template Luxe
Cover letter template Classic
Cover letter template Chrono
Cover letter template Modern
Cover letter template Casual
Cover letter template Elegant
Cover letter template Circular
Cover letter template Vertical
Cover letter template Professional
Cover letter template Horizontal
Cover letter template Luxe
Cover letter template Classic
Cover letter template Chrono
Cover letter template Modern
Cover letter template Casual
Cover letter template Elegant
Cover letter template Circular
Cover letter template Vertical
Cover letter template Professional
Cover letter template Horizontal
Cover letter template Luxe
Cover letter template Classic