Avslag jobbsøknad

Avslag på jobbsøknad: Hvordan håndtere det og forbedre dine sjanser

Å motta et avslag på en jobbsøknad kan være knusende, men det representerer også en mulighet for vekst. I denne artikkelen vil vi utforske de følelsesmessige utfordringene knyttet til avslag, samt gi konkrete råd og strategier for hvordan du kan bruke denne erfaringen som drivstoff for din fremtidige karriere.

Å søke jobb kan være en spennende prosess som gir oss mulighet til å vise vårt potensial. Det er ofte knyttet store håp og forventninger til hver søknad som sendes inn. Du legger ned mye tid og innsats i å skrive den perfekte søknaden, tilpasse CVen og forberede deg til intervjuer i håp om å lande drømmejobben, men dessverre er sannsynligheten høy for at du vil møte avslag i løpet av denne jobbsøkerprosessen. Det kan være demotiverende og føre til tvil om dine egne ferdigheter og evner. Derfor er det viktig å huske at avslag ikke nødvendigvis er en refleksjon av vår verdi eller evner, men heller en del av en konkurransedyktig jobbmarked.

Uansett hvor godt kvalifisert eller dedikert vi er, vil det alltid være konkurransedyktige stillinger med et begrenset antall ledige plasser. Arbeidsgivere kan motta hundrevis av søknader og være nødt til å ta vanskelige valg når de velger hvem de ønsker å invitere til intervju og til slutt ansette. Det å motta avslag betyr ikke nødvendigvis at du ikke er en dyktig kandidat, men heller at det var andre kandidater som passet arbeidsgiverens behov bedre.  Avslag er en del av reisen mot suksess, og hvordan du håndterer disse avslagene og hvilke lærdommer du tar med deg, kan bli avgjørende for å unngå feil på dine fremtidige søknader.

Hvorfor avslag på jobbsøknader er vanlig

Nå som vi har etablert at avslag er en vanlig del av jobbsøkerprosessen som du bør ha i mente når du justerer forventningene dine, kan det være nyttig å se litt nærmere på hva som ofte ligger bak avslag på jobbsøknader, slik at du kan håndtere denne delen av jobbsøkingen på en konstruktiv måte. 

Som nevnt, er konkurranse blant kandidatene ofte en av hovedgrunnene til at man får avslag på jobbsøknader. Til hver stillingsutlysning er det gjerne en stor bunke med dyktige og kvalifiserte kandidater som konkurrerer om den samme stillingen. Spesielt i den digitale jobbsøknads-verdenen vil en jobbutlysning nå ut til tusenvis av aktive jobbsøkere fra overalt. Arbeidsgivere må nøye vurdere hver kandidat i forhold til stillingens krav og selskapets behov og selv om du har sterke kvalifikasjoner, kan det være andre søkere som også oppfyller kravene og passer bedre til arbeidsgiverens spesifikke behov. Arbeidsgivere søker ofte etter kandidater som kan tre inn i stillingen og utføre jobben effektivt med minimal opplæring eller tilpasningstid.

En annen årsak til at du ikke fikk jobben kan være at det ligger en uoverensstemmelse mellom profilen din og jobbkravene. Selv om du kan være kvalifisert på papiret, kan arbeidsgiveren se etter en spesifikk kombinasjon av ferdigheter, erfaringer eller personlige egenskaper som passer bedre til stillingen eller organisasjonskulturen. Dette er en av grunnene til at personlige egenskaper gjerne spiller en stor rolle på din CV og jobbsøknad. Dette er iboende personlighetstrekk som ikke kan trenes opp og sier noe om din arbeidsstil og personlige tilnærming. Selv om tekniske ferdigheter og erfaringer er viktige komponenter i søknaden din, ser en potensiell arbeidsgiver ofte mer holistisk på søkere. Vil du passe inn med resten av teamet? Kommer du til å trives i rollen? Slike faktorer kan avgjøre om du er den rette kandidaten for jobben. Det er viktig å være oppmerksom på at avslaget ikke nødvendigvis betyr at du er en dårlig kandidat, men heller at det var en mismatch mellom dine spesifikke egenskaper og arbeidsgiverens forventninger.

Hvordan håndtere avslag på jobbsøknad

Ved å forstå disse grunnene, kan du ta det som en læringsmulighet og finne måter å forbedre dine fremtidige søknader på. Sannheten er at kunnskap er makt - og dette gjelder også når du søker jobb. Selv om det kan være ukomfortabelt, bør du oppsøke tilbakemelding etter et avslag når det er mulig, for å få en konstruktiv vurdering av søknaden din. Slik at du kan justere din søknadsstrategi, oppdatere dine ferdigheter eller utforske nye muligheter som vil passe din profil bedre. Det å lære av avslagene kan hjelpe deg med å styrke din jobbsøkeprosess og øke sjansene for å lande drømmejobben i fremtiden. 

For å takle avslag på en jobbsøknad er det viktig å ta seg tid til å reflektere over situasjonen. Det kan være fristende å gå rett tilbake til jobbsøkingen, men ved å ta en kort pause for å bearbeide skuffelsen og evaluere egen innsats, kan vi få verdifulle innsikter. Vi kan se på søknadsprosessen med et kritisk blikk og vurdere om det er noe vi kunne gjort annerledes. Kanskje vi kunne ha uttrykt våre ferdigheter og erfaringer tydeligere i søknaden, eller vært mer forberedt til intervjuet. 

Samtidig er det avgjørende å holde motivasjonen oppe etter å ha mottatt et avslag. Det er naturlig å føle seg motløs, men vi må huske at avslaget ikke definerer oss som personer eller vår verdi som fagfolk. Ved å opprettholde en positiv holdning og tro på våre egne evner, kan vi komme sterkere tilbake. Det kan være nyttig å fokusere på våre styrker og tidligere suksesser for å gjenopplive motivasjonen. Ved å fortsette å søke etter nye muligheter, oppdatere våre CVer og LinkedIn-profiler, samt nettverke med andre fagfolk, gir vi oss selv flere sjanser til å finne den rette jobben.

"Det er naturlig å føle seg motløs etter å ha mottatt et avslag, men det er viktig å holde motet oppe, ha en positiv holdning, og tro på seg selv!"

Hvordan svare på avslag på jobbsøknad

Når du mottar et avslag på en jobbsøknad, kan det være utfordrende å vite hvordan du skal svare på det. Men det er viktig å huske at det er en mulighet til å bygge videre på forholdet med arbeidsgiveren og opprettholde et profesjonelt rykte. I ditt svar bør du takke arbeidsgiveren for muligheten til å søke og for at de tok seg tid til å vurdere søknaden din. Uttrykk også din skuffelse over å ikke bli valgt, men vær positiv og vis din interesse for fremtidige muligheter. Ved å uttrykke takknemlighet og profesjonalitet, kan du etterlate et godt inntrykk selv etter å ha mottatt avslag.

Dersom du ikke fått tilbakemelding på søknaden din, kan det være hensiktsmessig å sende en profesjonell påminnelse til arbeidsgiveren på e-post eller telefon, hvor du kan uttrykke din takknemlighet for muligheten til å søke. Du kan også nevne at du dessverre ikke har mottatt tilbakemelding på søknaden din, og at du gjerne vil ha muligheten til å lære mer om grunnen til avslaget. Vær høflig og respektfull i din henvendelse, og understrek at du ønsker å bruke tilbakemeldingen til å forbedre deg selv og dine fremtidige søknader.

Selv om det ikke er garantert at du vil få svar, kan det å sende en slik påminnelse være en måte å minne arbeidsgiveren på betydningen av å gi tilbakemelding i rekrutteringsprosessen. Det er ikke alltid at arbeidsgivere vet hvordan de skal gi avslag på jobbsøknader, og din tilbakemelding kan også bidra til å sette fokus på behovet for tydelig kommunikasjon og profesjonalitet i fremtidige rekrutteringsprosedyrer. Ved å sende en profesjonell påminnelse viser du også ditt engasjement og interesse for stillingen, noe som kan sette deg i et positivt lys hos arbeidsgiveren.

Husk imidlertid at hver situasjon er unik, og det er viktig å bruke skjønn når du vurderer om det er hensiktsmessig å sende en påminnelse. Noen ganger kan arbeidsgiveren ha mange søkere å håndtere eller kanskje ikke har mulighet til å gi individuelle tilbakemeldinger. I slike tilfeller er det viktig å akseptere situasjonen og fokusere på andre jobbmuligheter. Fortsett å være proaktiv i jobbjakten og hold troen på dine ferdigheter og potensial.

Gode praksiser til neste jobbsøknad

Etter å ha tatt deg tid til å akseptere og reflektere rundt et avslag, kan du komme tilbake til jobbsøknaden din med et nytt perspektiv og nyttige innsikter. Nå som du er klar for å sette i gang igjen og forbedre søknaden din, er det en gylden mulighet til å inkorporere disse strategiene for å øke sjansene for at jobbsøknadene dine lander deg et intervju.

Skreddersy søknaden og CVen til hver stilling

Å sende en generisk søknad og CV kan føre til at du går glipp av muligheter. Ta deg tid og les nøye gjennom stillingsannonsen og forstå arbeidsgiverens behov og krav. Deretter tilpasser du søknaden og CVen for å vise hvordan dine ferdigheter, erfaringer og kvalifikasjoner samsvarer med de spesifikke kravene til stillingen. Vær tydelig og konkret i din presentasjon, og bruk nøkkelord og uttrykk som er relevante for bransjen eller jobben du søker. Her kan det være lurt å lese gjennom et par CV-eksempler, som er tilrettelagt for hver jobb og bransje. Ved å sammenligne disse, får du en praktisk oversikt over hvordan hver CV bør være helt unikt skrevet for stillingen du søker på. 

Bruk søknadsmaler

En annen effektiv praksis for å forbedre sjansene dine er å bruke CV-maler og jobbsøknad-maler. Disse malene kan være nyttige verktøy for å sikre at du presenterer deg selv på en profesjonell og strukturert måte. Jobseeker tilbyr maler som kan hjelpe deg med å organisere informasjonen din på en klar og oversiktlig måte, og sikre at viktige detaljer om utdanning, arbeidserfaring og ferdigheter blir fremhevet. Ved å bruke disse oppsettene som utgangspunkt, kan du sikre at du dekker de viktigste elementene som arbeidsgiveren ser etter. 

Husk imidlertid å tilpasse malene til hver enkelt stilling og legge til personlige detaljer og spesifikke argumenter som gjør deg til en sterk kandidat for den aktuelle jobben. Ved å bruke søknadsmalene vi tilbyr på Jobseeker som retningslinjer, kan du spare tid og sikre at du inkluderer all relevant informasjon til neste jobbsøknad. Ved å kombinere en god mal med skreddersydd innhold, kan du skille deg ut blant andre søkere og øke sjansene dine for å bli invitert til intervju og videre i ansettelsesprosessen.

Forbered deg grundig til intervjuet

Intervjuet er en viktig mulighet til å vise frem dine kvalifikasjoner og personlighet. Forbered deg grundig ved å forske på selskapet, stillingen og bransjen. Vær forberedt på å svare på vanlige spørsmål om dine erfaringer, styrker og svakheter. Prøv også å forberede deg på mulige situasjonsbaserte spørsmål for å vise hvordan du håndterer utfordringer og konflikter. Øv gjerne på intervjuet med en venn eller familiemedlem, slik at du blir mer komfortabel og trygg under den faktiske samtalen. 

Bygg nettverk

Å bygge et sterkt nettverk kan åpne dører til nye jobbmuligheter. Delta i bransjerelevante arrangementer, seminarer eller konferanser for å møte mennesker som kan være verdifulle kontakter. Benytt deg også av profesjonelle plattformer som LinkedIn for å utvide nettverket ditt og vise frem din kompetanse. Vær aktiv og engasjert på disse plattformene ved å dele faglig innhold, kommentere på andres innlegg og delta i relevante diskusjoner. Dette vil hjelpe deg med å bygge et godt omdømme, gi deg en leder-stemme, og holde deg oppdatert på de siste bransjetrendene.

Finn alternativer 

Etter å ha mottatt et nei, er det viktig å holde hodet oppe og utforske alternative muligheter. En av de første tingene du kan gjøre er å aktivt søke etter andre jobbmuligheter. Det kan være lurt å utvide horisonten og vurdere lignende stillinger eller jobber i andre bransjer. Det kan være at det finnes andre arbeidsgivere som verdsetter dine ferdigheter og erfaringer. Hold øynene åpne for relevante stillingsannonser, bruk profesjonelle nettverk eller ta kontakt med rekrutteringsbyråer for å få informasjon om nye muligheter.

Samtidig kan det være verdt å vurdere muligheten for videreutdanning eller opplæring. Identifiser områder der du kan forbedre dine ferdigheter eller legge til nye kompetanser som er etterspurt i arbeidsmarkedet. Dette kan være gjennom å delta på kurs, workshops eller ta en formell utdanning. Ved å investere tid og ressurser i videreutvikling, kan du øke dine sjanser for å bli mer attraktiv for arbeidsgivere og åpne dørene for nye karrieremuligheter.

En annen alternativ vei etter avslag i jobbsøkerprosessen kan være å utforske frilans- eller deltidsarbeid. Dette kan gi deg muligheten til å jobbe på prosjekter eller oppgaver som er relevante for dine ferdigheter og interesser. Det kan være en midlertidig løsning som gir deg verdifull arbeidserfaring og samtidig øker din profesjonelle nettverk. Frilans- eller deltidsarbeid kan også gi deg fleksibilitet og muligheten til å bygge din egen portefølje, noe som kan være attraktivt for potensielle arbeidsgivere i fremtiden.

Ekspert tips

Ved å være åpen for alternative muligheter og være villig til å prøve nye ting, kan du finne veien til drømmejobben selv om den ikke kommer gjennom den tradisjonelle søknadsprosessen. Du kan ta i bruk en av de mange plattformer for frilans- og prosjektarbeid, som blant annet Upwork.

Utfordringer etter avslag

Håndtering av stress og motgang er også en viktig del av prosessen når du møter på avslag i søknadsprosessen. Det kan være lett å bli overveldet av bekymringer og negative tanker om fremtiden. For å håndtere dette er det viktig å implementere stressmestringsteknikker og ta vare på vår fysiske og mentale helse. Dette kan inkludere regelmessig trening og bevegelse, et balansert kosthold, nok søvn og tid til avslapning og egenomsorg. I tillegg kan det være nyttig å identifisere og endre negative tankemønstre og erstatte dem med positive og oppmuntrende tanker som støtter din selvtillit.

Det kan også være til stor hjelp å søke støtte fra venner, familie eller karriererådgivere. Del dine følelser og bekymringer med mennesker du stoler på, og la dem støtte deg og gi deg oppmuntring. Dette kan gi deg perspektiv, råd og støtte som kan hjelpe deg med å komme gjennom utfordringene etter avslag på jobbsøknaden din. I tillegg kan en karriererådgiver hjelpe deg med å analysere dine jobbsøknadsstrategier, tilby verdifulle tips og veiledning for å forbedre dine fremtidige søknader og øke dine sjanser fremover. 

Mange mener at avslag i jobbsøkerprosessen fører med seg emosjonelle utfordringer som kan påvirke vår selvtillit og velvære. Ved å anerkjenne og tillate våre følelser, håndtere stress og motgang på en sunn måte, samt søke støtte fra venner, familie eller karriererådgivere, kan vi komme gjennom denne perioden med økt styrke og mot. Husk at avslag ikke definerer oss som personer eller våre fremtidige karrieremuligheter, og at det finnes alternative veier til suksess. Ved å ta vare på vår mentale og emosjonelle helse, kan vi komme styrket ut av en slik erfaring og være forberedt på drømmejobben som er rett rundt hjørnet. 

Avslag på jobbsøknad: Konklusjon

Avslag på jobbsøknader er en naturlig del av jobbjakten og ved å akseptere avslagene som en del av prosessen, kan du utvikle en mer motstandsdyktig holdning som vil hjelpe deg langs veien. Jobbsøk kan være utfordrende, og det kan ta tid å finne den rette muligheten, men gi ikke opp! Hold fast på dine mål og ikke la avslagene hindre deg fra å søke etter nye muligheter. Husk at hver avslagsopplevelse bringer deg nærmere din drømmejobb. Du har ferdigheter, kunnskap og talenter som er verdifulle, og den rette jobben er der ute og venter på deg. 

Føler du deg inspirert? Ta det første steget i dag ved å oppdatere din CV, skrive en skreddersydd søknad og søke etter nye jobbmuligheter med Jobseeker. Neste spennende kapittel i din karriere venter på deg. Lykke til!

Del via:

Slå konkurrentene

Sikre at jobbsøknadene dine skiller seg ut fra mengden med kandidater.

Kom i gang